Billeder på siden
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

401 W. A. S. Kolbye, ved 32. Bat...........

2 W. F. Bendz, (R.*), ved 39. Bat.......
3 N. A. Wolff, ved Kbhvns. Væbn. Art.-Komp......
4 C. A. J. Hansen, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. ..
5 M. G. Koefoed, ved Bornhs. Væbn. Rytteri. .
6 F. H. Berggreen, ved 31. Bat. .......
7. A. W. Scheel, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat...........
8 C. S. Aagaard, (R.*), ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat........
: 9 G. J. L. Feilberg, til Raadighed for Kbhvns. Væbn. ....
410 H. A. C. E. Hohlenberg, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat. ...

1 E. A, A. Marcussen, udenfor Numer i Fodfolket. ....
2 F. C. E. Holstein, ved 33. Bat. ........
3 H. A. I. Baggesen, ved 38. Bat....
4. A. Harttung, (R.*), ved 33. Bat. ...
5 T. Westergaard, (R.*), ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat.
6 E. F. Kabell, ved 3. Art.-Afd. ..
7 P. 0. R. Olrik, (R.*), ved 38. Bat......
81 G. F. Hamann, af Ing.-Korpset............

9 N. Brix, ved 37. Bat. .........
420 V. A. Thalbitzer, (R.*), ved 1. Art.-Afd.

1 J. C. la Cour, (R. *D.M.), udenfor Numer i Fodfolket
2 L. H. Kofod, ved Bornhs. Væbn. Art. ........
3 N. O. W. Dahl, ved 34. Bat.
4 J Nørregaard, ved 38. Bat. ...
5 H. G. Tranberg, ved 4. Art.-Afd. .....
6 G. A. Rung, ved 2. Art.-Afd. ....
7 M. A. L. Hertel, (R.*), udenfor Numer i Fodfolket.......

pau...................

12), 1833. 11 Juni 1877. 27/ 1832. 31 Okt.

9/1833. 20 April1878. %10 1834. 3 Mai 8/12 1833. 2 Aug. 1/11 1839. 8 Okt. 1879 23/5 1836. 3 April1880. 197. 1839. 6 April --16/11 1836. -14/8 1840. 12), 1836. 11 Juni

672 1841. | - 20%. 1838. 25 Okt. –

11/, 1833. 26 Jan. 1881 30/10 1839. 14/6 1841. 1/4 1836. 1/1838. %11 1835. 14, 1839. 17 Febr.

876 1838. 27/5 1829. 26 April – 26), 1836. 5 Mai -13/11 1838. 3 April1882. 30/9 1839. - --

% 1845. |17 Juli – 13/1 1836. 1 April1883.

.........

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

..............

428 H. J. E. Daugaard, Adjut. ved Ing.-Korpset... 4/, 1847.28, 1871. 1 Mai 1874

9J. C. A. Nielsen, ved 5. Drag.-Regt. '. ........ 27/5 1847.30/7 1869. 430 E. F. S. Halvorsen, ved 4. Drag.-Regt." ..... 17/4 1845. 28.

1 H. T. Lichtenberg, ved 4. Drag:-Regt.?...... 15/2 1848. 25), 1868.

10. E. V. Brasen, ved Ride- og Beslagskolen?.. 28/5 1847. 30/1869. 3 J. V. V. Brinckmann, ved 3. Drag.-Regt.? .... 18/9 1848. 26/6 1867. 4 A. C. C. Bache, ved 2. Drag.-Regt."........... 27/7 1847. 28/9 1871. 31 Aug. --5 C. E. Hedemann, af Ing.-Korpset, Adjutant hos 1 Krigsministeren? .........

17/2 1852. 30/1873. 16 Juni 1875. 6 N. O. C. M. Blume, af Rytteriet, ved Generalstaben" 1973 1852. 7 G. C. Muus, af Rytteriet, ved Generalstaben? .. 17/4 1852. 8 H. Jenssen-Tusch, af Fodfolket, ved General

staben .................................... 31/12 1851. 9 F. S. Dodt, ved 13. Bat.' ......

1/12 1852. 440 E. T. Jenssen-Tusch, ved 11. Bat.'...... 22/4 1853.

1 E. Brendstrup, Adjut. ved 2. Regt. "... 10/11 1852. 2 T. V. Hemmingsen, ved 26. Bat.?...... 5/12 1850. 31 J. C. Lund, ved 10. Bat." ...........

2/ 1849. 4 J. C. Johansen, ved 13. Bat." ......

13/6 1850 30/ 5 E. A. Rømeling, ved 5. Drag.-Regt.?..

24/4 1851. 30/1870. 6L. P. Nielsen, ved 2. Bat.1 ........

23/4 1848. 28/, 1871. 7 S. C. A. Linde, ved 11. Bat.....

5/4 1848. 30/7 1872. 8 N. H. Roth, ved 4. Drag.-Regt. 1....... 25/8 1850. 28/9 1871.

9/H. R. C. Petersen, Adjut. ved 3. Regt.1 19/12 1848. 450 P. M. Madsen, ved 19. Bat.........

5/8 1849. 30/ -· 1 N. C. Hansen, ved 1. Ing.-Direkt.?......... 24/11 1851. 28/9 1872. 27 Aug. — 2 F. C. Rantzau, ved Art.-Staben? .

29/3 1853. 30/7 1874. 1 Mai 1876. 3 C. J. V. Rimestad, af Fodfolket, ved Generalstaben 23/8 1853. 28/9 --4 H. D. Petersen, Adjut. ved 1. Regt. ......... 29/3 1851. 30/7 1873. 5 H. C. M. G. C. Hansen, ved 4. Drag.-Regt. ... 2/12 1852 6/A. F. 0. H. Olufsen, ved Livg. Forstærkningsbat." 28/3 1853. 30/1874.

7 C. E. Momberg, af Fodfolket, ved Generalstaben" 12/2 1852. | 28), 1873. .8.F.H. W. Harbou, af Fodfolket, ved Generalstaben" 17/4 1853. 30/7 1874. 9|C. E. Schøn heyder, ved Gardeh.-Regt. 1. .... 21/2 1850.

28/9 460 A. P. Tuxen, Adjut. ved 1. sjæll. Brig........ 1.43 1853. 1 P. Nielsen, Adjut. ved 7. Regt.?..........

30/ 1871. 2 L. L. Lohff, Adjut. ved 2. sjæll. Brig. 1...... 7/2 1850. -

1111111

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

463 J. B. Jungersen, ved 2. Drag.-Regt. ........ 22/1 1852.28), 1874.

4 J. A. Schmidt, ved 23. Bat.'. ......... 157, 1853. 39/ -
5 H. B. J. Reinwald, ved 22. Bat.?........... 11, 1850. 28/9 1871.
6F. W. Madsen, ved 21. Bat............... 29/1 1849. 28), 1870.
7 A. T. Seedorff, af Fodfolket, ved Generalstaben' 18/6 1853. 28; 1874.
8 A. F. S. Jørgensen, ved 14. Bat."............ 9% 1852. 30/1873.
9 J. D. E. Schierning, Adjut. hos Generalinsp.
1 for Fodfolket.......................

26/4 1853. 30/1874. 470 J. F. Bjering, ved 5. Bat.'....

8/1847. 28/9 1 H. Stockfleth, ved 5. Drag.-Regt.?...

27/8 1853. 2 C. J. Bloch, ved 26. Bat."............

6/1 1852

30/- 3 H. C. P. Koch, Adjut. ved 8. Regt.....

22/3 1850.

30/, 1870. 4 C. Jensen, ved 15. Bat.".......

8/2 1849. 28/9 1871. 5 P. J. Rasmussen, Adjut. ved 4. Regt.. 1973 1853. 28), 1872. 6 A. Arendrup, ved Livg. Forstærkningsbat.'.... 18/12 1852. 30/, 1873. 7 T. F. Lund, ved 28. Bat."................... 21/1 1849. 30/7 1871. 8 E. G. E. Bodenhoff, ved Livg. Liniebat...... 16/3 1852. 3077 1873.

9 C. G. H. Kornbeck, Adjut. ved 1. jydske Brig. 1. 10% 1850. 30%, 1872. 480 0. Rantzau, ved 13. Bat........

4/4 1853.28), 1874. 1 V. Holst, ved 22. Bat.' .

27/4 1851. 2 B. S. Schnell, ved 15. Bat.1 ..

26/10 1850.

28), 1871. 3 G. V. Ulmer, Adjut. ved 9. Regt.- ..

29/4 1848. 4 N. P. A. L. Reffs, ved 15. Bat.1 ....

19/6 1847. - - 25 Sejt. — 5 E. Falkenberg, ved Ing.-Regt.- .......... 25/1855. 307, 1876. 1 Mai 1878. 6 J. C. Nordentoft, Adjut. ved 1. Art.-Regt.1 21/ 1856. 7 T. E. Hemmingsen, ved Ing.-Regt....... 3/8 1855. 28), 1875. 8 T. Petersen, ved 1. Art.-Bat. 1 ..

27/10 1854.28, 1874. 9 C. N. A. Pade, ved Laboratorieafd.'..... 25/1856. 490 J. P. F. D. Dahl, ved Tøihusafd.............. 5/4 1855.

1 G. Jørgensen, af Fodfolket, ved Generalstaben" 8/2 1855. 30/ 1874. 2 E. M. J. H. Christensen, ved 14. Bat.1 ...... 29/12 1856. 30, 1876. 3 A. S. Busck, Adjut. ved 2. Art.-Regt. ........ 12/12 1855.

28, 4 C. 0. T. Freiesleben, ved 3. Drag.-Regt." .... 21/10 1853. 30% 1875. 5 L. P. Larsen, af Fodfolket, ved Generalstaben". 14, 1852. 307, 1874. 6 M. E. Winge, ved 17. Bat. 1......

18/1854. 30/, 1875. 7 L. L. Tvilstedgaard, ved 14. Bat." .... 10/5 1848. 30% 1873. 8F. Wolfhagen, ved 3. Art.-Afd."....... 3/4 1854. 30% 1875. 9C. G. Balle, ved Gardeh.-Regt.?..

26. 1854. 28).

!!!!!!!!!!!!!

2819

!!!!!!!!!!!!!!.

19

[ocr errors][merged small]

500 H. A. Hilarius-Kalkau, ved 18. Bat.? ....... 21/10 1852. 30/, 1874. 1 H. C. Salto, ved 2. Art.-Bat.1

11/8 1854. 28, 2 C. J. Jørgensen, ved 20. Bat.1 .

29/11 1854. 30/ 1875. 3 E. G. C. Wenck, ved 3. Bat.........

16), 1852. 4 A. L. Hansen, ved 3. Bat.1 ........

19/12 1856. 281876. 5 S. F. 0. Ravn, af Fodfolket, ved Generalstaben 8/10 1853. 30/1875. 60. N. Grønning, ved 1. Bat...

28 1850. 30, 1873 7 J. Overgaard, ved 9. Bat......

16]1854. 28), 1874 8 A. A. Larsen, ved 11. Bat.?......

11/6 1854. 9/P. J. Dorph, af Fodfolket, ved Generalstaben? 16/10 1855. 30/ 1876. 510 C. Crone, ved Gardeh.-Regt.'......

18), 1854.28, 1875. 1 L. N. Müller, ved 2. Drag.-Regt....

2075 1852. 30%, 1873. 20. R. Carstens, ved 2. Drag.-Regt.'..... 4/ 1853. 28), 1874. 3 F. A. R. Howitz, ved 21. Bat...

8/5 1854. 30% 1875 4 1. Lembcke, ved Livg. Liniebat.' ............. 5/4 1854. 5 J. P. Vollquartz, Adjut. ved fyenske Brigade. 29/2 1850, 28/ 6 N. C. A. Lorentzen, ved 27. Bat.?

12/9 1850. 7 F. G. R. Steenstrup, Adjut. ved 5. Regt.? .... 11/8 1851. 1872 8 E. Boeck, ved Gardeh.-Regt.? .

6/5 1854. 28, 1875. 9 C. H. G. Waagepetersen, ved Livg. Liniebat. 21/4 1849. 28), 1872. 520 H. L. Christensen, ved 26. Bat.? ...

26/1848. 30% 1873. 1 M. T. J. Søegaard, ved 12. Bat.? ...... 22/10 1851. 307, 1872. 2 N. W. Dederding, ved 29. Bat.2

29), 1854. 3072 1876. 3 S. T. Sørensen, ved 7. Bat.? ..

%12 1853. 28, 1874. 4 M. G. Gundelach, ved 4. Drag.-Regt.? ....... 16/11 1853. 286, 1873. 5 S. H. Warming, ved 2. Bat.? ..

18/1 1854.301875. :6 W. C. Rothe, Adjut. hos Generalinsp. for Rytteriet?| | 24/2 1852. 28), 1873. 7 L. Qvitzau, ved 9. Bat.2.

2/1 1852. 30/ 8 L. T. G. Fock, ved 1. Art.-Afd.? .

6/11 1857. 9 N. V. S. Holbek, ved 2. Art.-Afd....... 22, 1857. 30/7 1878. 530 H. C. Hammer, ved 3. Art.-Afd.2

23/6 1856. 307, 1877. 1 H. F. Bennike, af Fodfolket, ved Generalstaben? 13/10 1852. 307, 1875. 2 H. L. H. Tuxen, ved 4. Art.-Afd.? ...

4/1 1856. 30%, 1877. 3C. Benzon, ved Gardeh.-Regt.? ...

20/10 1854. 28), 1875. 4 B. P. Berthelsen, ved 17. Bat.?.....

267, 1857. 30%, 1878. - 5 F. C. Krebs, ved 3. Bat.?.

16/6 1855. 807, 1877. 6/A. T. Hammelev, ved 18. Bat...

29/g 1854. 28, 1874. 7 P. F. Møller, ved 9. Bat.? ........

43 1855.

30/ 8 R. Müller, ved 23. Bat.? ...

24/11 1852. 28%,

1111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[ocr errors]

.

.

[ocr errors]

!!!!!!!!!!

Aldersorden som

lieutenant

3012

539|L. P. Lund-Larssen, ved 29. Bat? ........ 3/12 1855. 30/1877. 1 Mai 1880. 540|L. J. Gottschalk, ved Ing.-Regt.?...... 22/7 1856.

1 C. V. Sørensen, ved 11. Bat.......... 22/10 1853. 30/, 1873. 2 C. R. Kofoed-Jensen, ved 19. Bat....... 16/10 1854. 307, 1875. 3] A. V. Salto, ved 4. Art.-Afd.?

16/10 1855. 289 41 J. R. Christensen, ved 16. Bat.?.

27/6 1853. 5 E. Nielsen, ved 28. Bat.?.......

11/4 1856. 28, 1876. 6 F. Petersen, ved 20. Bat.?......

21/4 1853. 307, 1874. 7 A. J. C. Hoff, ved 21. Bat.? ....

25/2 1854.28), 1875. 8 V. C. Rømer, ved 5. Bat.? ........

22/5 1855. 307, 1876. 9 T. C. A. Thomsen, ved 2. Drag.-Regt.? .... 27/1 1853. 28), 1875. 550 M. Christensen, ved 9. Bat.?.......... 6/12 1851. 30/1 1872. 1 S. F. R. Foss, ved 4. Bat.2.

27/10 1854. 287, 1875. 2 H. C. M. Hviding, Adjut. ved 2. jydske Brig.? . | 22/5 1853. 30%, 1874. 3 A. E. Fonnesbech - Wulff, ved 3. Drag.-Regt.?] 3/4 1850. 28), 1875. 4G. L. Bjerring, ved Ing.-Regt.? ..

30/, 1856. 30/1877. C. C. Chabert, ved 22. Bat.? .......

19/1 1852. 28/, 1874. 6 C. F. de F. Skibsted, ved Livg. Liniebat.? 14/g 1854. 28), 1875. 7 H. .V. J. Glahn, Adjut. ved 6. Regt.? ...... 177, 1857. 307, 1878. 8 V. L. H. Lübbers, ved 30. Bat.? ......

11/2 1856. 30%, 1876. 9 J. Jacobsen, ved 30. Bat.?............. 20/1855. ( 1875. 560 F. L. V. Colding, ved 4. Bat.? ..

21/1853. 10. A. V. Kauffeldt, ved 28. Bat.? .

20%, 1853. 2 A. P. E. Røen, ved 25. Bat.2

17/3 1856. 28), 1877. 3 V. S. L. Rathsack, ved 12. Bat.?....

115 1852. 4J. N. T. Michelsen, ved 27. Bat.? ...

24/2 1853. 28), 1875. 5. J. F. Schultz, ved 30. Bat.? ........

22/10 1856. 287, 1878. 6 H. J. V. Johannessen, ved 24. Bat.?...... 13/2 1851. || 28), 1872. 7V. 0. C. T. Drackenberg, ved 2. Bat.?.... 30/10 1855. 28, 1875. 81 N. P. Mortensen, ved 8. Bat.?...

30/1 1857 307, 1876. 9 A. H. Bruhn, ved Gardeh.-Regt.?....

23/, 1854. 30/7 1875. 2 Juni 570 C. J. Teisen, ved Gardeh.-Regt.?....

12/2 1853. 28), 1874. 18 Juni 1 H. G. K. Bruun, ved 4. Art.-Afd.? ....... 16/12 1855. 28), 1877. 11 Aug. --2 H. 0. Langsted, ved 3. Drag.-Regt.?.....

28%, 1878.

1 Novb. 3 V. Kofoed-Hansen, ved 1. Art.-Bat.? ......

28/, 1877.

1 Mai

1 Novb. 4 J. Lipke, ved 4. Drag.-Regt.?. ...... .... 167, 1853. 28/9

1 Mai

1 Novb. 5 P. V. Grønning, ved 3. Drag.-Regt.? ..........

..-17/10 1853. || 28/

III!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ili!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

In

281, 1875.

28), 1874. 1 Mai

« ForrigeFortsæt »