Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

6

3 April

272 H. G. Carstens, (D.M.), Depotkomd. ved 7. Regt.

21/, 1842. 1/2 1864. 217, 1867. Febr. 1881. 3 A. F. Baron Wedell-Wedellsborg, ved 5. Drag.-Regt.: .

20/12 1844. 19%61867. 177, 1870. 28 Marts 4 E. Prytz, af Fodfolket, f. T. ved Skydeskolena...

27/4 1846 11/6

175

26 April 5 P. F. Rist, ved 22. Bat.?

% 1844.
30/5 1864.

21/9 1867. 27 Juni 6 0. H. G. Petersen, ved 20. Bat... 26. 1844.

i9 Juli 7 S. O. R. Meyer, ved Trainafdelingen 18/10 1850. 25/9 1868. 2/6 1872. 22 Juli 8 G. W. J. Smith, ved 14. Bat.2 19/4 1848. 30/12. 1864. 277, 1867.

6 Dec. 9 L. N. Neumann, ved 9. Bat.2 22, 1844. 25/10

1/5 1870. 280 0. P. A. Hoff, ved 1. Art.-Bat. 8/5 1851.28/1869. 1/6 1874. 20 Dec 1 A. C. P. Jessen, ved 9. Bat... 14/1 1847. 1/5 1868.

11. 1870. 3 Febr. 1882. 2 C. W. Hilmer, ved 3. Bat.3.

24/3 1846.

9 Febr. 3 H. E. T. Toussieng, ved 16. Bat. 19/5 1845.

17/ 4 F. C. A. Rahn, ved 27. Bat.

1774 1846. 5 H. F. Grandjean, ved 19. Bat.3. 1/10 1841.26/6 1867.

24 Febr. 6 P. F. Steinmann, ved Gardeh.-Regt. 378 1843. 30/12 1864. 13/2 1871. 11 Marts 7 F. F. Lohff, ved 20. Bat. 3

18/3 1845. 26/6 1867.

177, 1870. 30 Marts 8 W. F. Laub, ved 16. Bat..

10%, 1845. 9 J. A. L. Lesser, ved 11. Bat.3. 21/4 i848 . 6/6 290 B. Boeck, ved Livg. Liniebat.

14/10 1850. 307, 1869.

1/5 1872. 1 E, N. Barfoed, ved 23. Bat.

20% 1848. 2 J. E. V. Leerbech, udenfor Numer i Fodfolket.....

5/12 1849. 25, 1868. 3 J. C. E. Moe, ved 2. Drag.-Regt.S 2%, 1848. 19/6 1867. 4 A. Thortsen, ved 1. Ing.-Direkt... 22/, 1849.25

25, 1868.

1 Juli 5 0. Bull, af Fodfolket, Adjutant hos Hs. Kongl. Høihed Kronprindsen:. .

1), 1848. 6 L. J. T. S. Mehrn, ved 10. Bat.3 14/, 1846. 30/1869. 7 A. T. Larsen, ved 10. Bat... 15/10 1848. 257, 1868.

10 Juli 8 J. H. A. Permin, ved 20. Bat... 30/3 1843.26/6

26/1867. 9 L. F. Brock, ved 19. Bat. 3

25/5 1848.

25, 1868. 300 M. G. Schack, ved 7. Bat. 3

1/10 1847.301870.

9 Okt. 1 A. J. E. Haxthausen, ved 7. Bat. 19%, 1848 25, 1868.

27 Okt. 2 C. H. Rørdam, ved Ing.-Regt.3. 12/1 1846 .

8 Nov. 3 C. A. Wagner, ved 1. Art.-Afd. 3 12/1 1847. 11/6

11/6 1867

.

1/5 1874. 4 A. N. Jørgensen, ved 5. Bat. 3.. 29/4 1847.

26/6

1/5 1872. 28 Nov. 5 P. A. C. R. Wittrup, ved 10. Bat. 267; 1847.

.

6 Dec. 6 N. Kryssing, ved 5. Bat.3.

2, 1846. 30%, 1869. 4; 1874.

2819

17 April

22

18 Sept.

21

[blocks in formation]

2

3

2815

.

307 F. C. Holstein, ved 4. Drag.-Regt. 1976 1847.19% 1867. 1/5 1872. 26 Jan. 1883

8 V. S. J. Raabye, ved 4. Art.-Afd.? . 874 1852. 30%, 1873. 16/6 1875.

9 C. S. F. Worm, ved Art.-Staben.. 22/12 1847. 28/9 310 A. P. Olsen, ved 4. Bat.

10/4 1848. 3071869. 175 1874, 16 Febr. 1 0. B. A. Pødenphanth, ved 1. Bat.3 25/6 1845.

24 Marts 2 H. E. Flindt, ved Tøihusafdelingen?. %12 1850. 28/9 1872. 16/6 1875. 3 C. A. J. Juul, (R.*), udenfor Numer i Ing.-Korpset....

21/7 1849. 307, 1869. 1/12 1872. 25 April 4 C. W. Meyer, udenfor Numer i Ing.Korpset.

21/12 1849. 25/9

25%, 1868. 1/4 1873. 5 J. 0. C. Hansen, ved 1. Bat.3. 28/6 1850. 30%1869. 1. 1874. 6 A. A. B. Kühnel, ved 2. Bat.?... 22/5 1850. 7 F. C. C. Jensen, ved 26. Bat.3... 252 1849. 30%, 1871. 8 F. C. A. Christensen, ved 6. Bat. 30/12 1848. || 30%, 1869.

27 April 9 H. P. E. Lund, ved Remontekommissionen?..

/. 1847.

4/6 1868. 2/6 1872./ 9 Mai 320 E.J.C. Rambusch, ved 1. Ing.-Direkt. /5 1846. 30/, 1870. 1/5 1874. 1 H. J. Poulsen, ved 12. Bat....

1848. 30/ 1869.

16 Mai 2 J. C. Madsen, ved 7. Bat.

28/5 1849. 3 A. F. V. Lund, ved 3. Art.-Afd.o. . 1/1 1851.28), 1873. 16/6 1875. 26 Mai 4 C. F. Holm, ved Trainafdelingen.. 5/, 1851.287, 1872. 29%, 5 N. C. A. Sønderøxe, ved 19. Bat. 25, 1851.

25/2 1851. | 30/7

3%, 1869. 1/5 1874. 25 Juni 6 A. C. E. Borgersen, ved 18. Bat. | 23/1 1850. 287, 1870. 7 C. C. G. Brusendorff, ved 28. Bat. 16/1850. 30%, 1869. 8 J. Thomsen, ved 4. Bat.s.

17/ 1847.

23 Juli 9 H. F. A. Kjær, ved 4. Drag.-Regt.%.

76 1847.
866 1868.

26/, 1872. 14 Aug. 330) A. Hermann, ved 17. Bat.3

% 1848. 30%, 1870. 1/5 1874. 1 T. J. C. Bojsen, ved 21. Bat..... 28/3 1850. 1869. 2 H. R. Fjeldgaard, ved 22. Bat.?.. 25/. 1845. 307, 1872. 31/8 3 C. T. Ketelsen, ved 15. Bat.. 14/, 1848.3071869. 4 P. F. V. Schreiber, ved 27. Bat.: .

8/5 1848. 5 G. C. Wassmann, ved 4. Bat.% .. 13/4 1849. 6 0. Faurschou, ved Livg. Forstærkningsbat.

19/1 1851. 307, 1870. 7 J. V. C. Gørtz, ved 22. Bat.3

21/6 1852. 30/1873. 1676 1875. 8 P. M. Herbst, ved Livg. Forstærk- 4/6 1849. | 25), 1868.

1, 1874. ningsbat.. 9 S. J. Rasmussen, ved 3. Bat.3 1/1 1847. 30/7 1869. 340 T. A. Thomsen, ved 14. Bat.3. 11/5 1847. | 30%, 1870. 1 T. B. Olrik, ved 29. Bat.3

11/3 1845.

3017

1/6

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Løbe-Nr.

Fødselsdag

Tillagt Alders

orden som

Kapitain eller Fødselsaar.

Ritmester.

og

Kapitainer og Ritmestre af Forstærkningen.

350 H. F. F. Jastrau, (R.*), af Ing.-Korpset

1 H. C. W. F. Deichmann, (R.*), af Rytteriet .

2 F. Bartholin, (R.*), ved 1. Art.-Bat.

3 T. B. Sick, (R.*), ved 1. Art.-Bat.

4 A. W. Staggemeier, (R.*), ved 40. Bat...

5 H. F. Andresen, (R.*), ved 40. Bat.

6 W. Møller, (R.*), ved 34. Bat..

7 H. Larsen, (R.*), ved 32. Bat...

23

111

8 E. E. P. Nielsen, (R.*), ved 35. Bat.

9 F. P. Ingwersen, ved 34. Bat.....

27 Sept. 1867 46 1826.

4 Marts 1850. 19/5 1826.

19Sept. 1867. 30 Juli 1860.

23 Jan. 1883. 20% 1829.

26 April1863.

26 Mai 1883. %u 1827.

19 Okt. 1863.

29 Okt. 1883. 19%19 1830.

22 Dec. 1863

25 April1881 31/3 1829.

13 Fbr. 1864. 28. 1829.

28 Aug.1883. 28 Apr. 1864.

15 Nov. 1883. 1828.

28 Apr. 1864

17 Fbr. 1881. 17/4 1824

4 Mai 1864.

27Sept. 1867. 2. 1825.

9 Mai 1864.

16 Dec. 1880. 12/, 1827.

18 Juli 1864.

3 Dec. 1880. 6/12 1825.

21 Sept.1867

10 Juli 1882. 4/7 1827.

21 Sept. 1867

28 Aug. 1883 20/5 1831.

21Sept. 1867.

24Dec. 1881. % 1826.

21 Sept. 1867.

28 Aug. 1883 24/12 1829.

21 Sept. 1867

28Aug. 1883. 3/6 1828 21 Sept. 1867.

. 21 Sept.1867 22), 1827.

18Sept.1882. 21 Sept. 1867.

360 0. J. G. Johannsen, (R.*), ved 32. Bat.

1 C. A. H. Rømer, (R.*), ved 40. Bat....

2 C. F. Krøyer, (R. *D.M.)ved 35. Bat.

3 A. F. H. Balsløv, (R. *), ved 31. Bat....

4 J. C. Pingel, (R.*), ved 37. Bat..

912

5 0. C. D. Walther, (R.*), ved 35. Bat

6 N. H. Hiort, (R.*), ved 31. Bat.....

7 E. S. V. Bierberg, (R.*), ved 40. Bat...

13/, 1830. 28Aug. 1883,

8 C. G. F. Rønnov, (R.*D.M.), ved 33. Bat..

Løbe-Nr.

Fødselsdag

Tillagt Alders

orden som og

Kapitain eller Fødselsaar.

Ritmester.

24

73 1824. 26 Jan. 1881

369 W. L. Vaupell, ved 36. Bat.....

29/12 1826. 30 April1868 370 A. J. Engell, ved Bornhs. Væbn. Fodf.-Bat

11/2 1826. 1April 1 J. F. W. Voigt, (R.*), ved 37. Bat...

25/8 1828. 30 April 2 C. F. U. B. Jürgensen, af Rytteriet...

28, 1831. 3 J. C. C. Madsen, udenfor Numer i Fodfolket..

25/1 1825. 27Sept. 1867. 4 J. E. Lundbye, udenfor Numer i Fodfolket.

22/10 1826. 30 April1868. 5 J. T. K. Rømer, ved Bornhs. Væbn. Fodf.-Bat.

*/ 1829. 1 April 6 J. 0. V. Matthiessen, udenfor Numer i Artilleriet 24, 1827. 27Sept. 1867 7 C. R. Bache, (R.*), ved 2. Art.-Bat..

20/2 1841.

28 Aug.1883. 8 L. F. E. A. Baron Bretton, (R.*), ved 39. Bat.

1/7 1830.
23 Juni 1868

. 9 T. H. J. Lembcke, (D.M.), udenfor Numer i Fodfolket....

31 Aug.1868.

28 Aug. 1883 380 C. F. F. Freiesleben, (R.*), ved 35. Bat.

10% 1831.

1 Mai 1869. 1 T. W. C. C. Hartz, ved 37. Bat. ....

23/6 1827. 16 Aug. 1869.

26 Jan. 1881 2 F. L. F. T. Dameck, (R. *), ved 33, Bat

6/10 1824 .

1 Okt. 1869.

26 Jan. 1881. 3 F. C. A. Harland, (R.*), ved 39. Bat. ..

30/12 1824.

11 Dec. 1869. 4 I. P. A. Boysen, (R. *), udenfor Numer i Fodfolket.

26 1825. 14 Marts1870. 5 F. V. B. Meidell, ved 34. Bat. ..

15/1 1833. 30 Juni 6 C. V. Carlsen, udenfor. Numer i Fodfolket

17/5 1832. 7 J. Andersen, (R.*), ved Kbhyns. Væbn. Art.-Komp.. 15/10 1834. 8 J. A. Muncli, ved Bornhs. Væbn. Fodf.-Bat.

1/3 1833. 4 Jan. 1871.

20Dec. 1883. 9 F. Graae, (R.*), ved 32. Bat. ...

6%1831.

10 Jan. 1871. 390 C. W. Thalbitzer, (R.*), ved 36. Bat....

28 Aug. 1883 176 1830.

8 Febr. 1871. 1 F. L. Hermansen, udenfor Numer i Fodfolket.

28/12 1830. 28 Dec. 1872. 2 C. V. Crone, (R. *), af Rytteriet....

15/3 1830. 29 April1873. 3 C. M. Wildenradt, (R.*), ved 31. Bat..

28 Aug.1883. 4/6 1831.

23 Mai 1873. 4 V. M. Davitzen, ved Bornhs. Væbn. Art.

18/2 1839. 19 Dec. 5 J. H. G. Kuhlmann, (R.*), ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat. 12/2 1831. 19 Mai 1874. 6 J. Jessen, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat.

6/2 1832. 7 M. L. Asmussen, ved 38. Bat...

12/12 1831. 6 Nov. 8 A. Franck, (R.*), ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat....

11/10 1830. 12 Mai 1875. 9 W. C. K. Christensen, udenfor Numer i Fodfolket.. 16/3 1833. 9 Juli 400 N. A. Koefoed, ved Bornhs. Væbn. Fodf.-Bat.

3/u 1837. 24 Juli

.

« ForrigeFortsæt »