Billeder på siden
PDF

R.r.K Russiske Fortjenesteorden: Det røde Kors.

S.A.1.2.3 Sachsiske Albrechts-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

S.H.F.1.2.3 Sachsen-Weimarske Hvide Falke-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder

S.T.l.2.3.4." Serbiske Takowa-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.

S.Sph Svenske Seraphimer-Orden.

S.CarlXHI — Carl XIH's Orden.

S.N.1.2.3 — Nordstjerne-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

S.Sv.1.2.3 — Sværd-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

S.V.1.2.3 — Vasa-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

T.N.I.1.2.3.4.5 Tunesiske Nichan-Iftikhar-Orden.

T.M.1.2.3.4.5 Tyrkiske Medjidie-Orden.

U.St.Steph.1.2.3 Ungarske St. Stephans-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

W.Kr.1.2.3 Wurtembergske Krone-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

W.F.1.2,2,.31.3, — Frederiks-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den

Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse.

Ø.F.J. 1.2.3 Østerrigske Frantz Josephs-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

Ø.J.Rr.1.2.3 — Jernkrone-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

Ø.L.1.2.3 — Leopolds-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

De ved Officererne m.Fl. i Aldersordenslisterne anførte Tal angive Lønningsklasserne, hvortil de høre.

Forsaavidt der er tillagt Officerer en dobbelt Aldersorden, er den seneste anført øverst, den tidligere nederst.

Hæren.

Hans Majestæt Kongen er Høistbefalende over Hæren.

Hans Kongelige Høihed Kronprindsen er General udenfor Numer i Hæren. Hans Majestæt Alexander III., Keiser af Busland, er Æres-Oberst i Livgarden. Hans Kongelige Høihed Albert Edward, Prinds af Wales, er Æres-Oberst i Gardehusarregimentet.

Første Afdeling.

I. Krigsministeriet.

Krigsminister.

Kommandør u. N. Niels Frederik Ravn, (S.K.*D.M.), (S.Sv.l.), (R.St.A.1.), (G.F.l.), (I.Kr.l.), tillige Marineminister.

Premierlieutenant af Ingenieurkorpset Carl Emil Hedemann, Adjutant. 435.

Direktør.

Oberst u. N. i Artilleriet Jesper Jespersen Bahnson, (K.3D.M.), (S.Sv.2.). 52.

Kapitain af Generalstaben Christian Frederik Frands Elias Tuxen, (R.*), (S Sv.3.), tjeneste

gjørende under Direktøren, tillige Lærer ved Officerskolen. 151.

Sekretariat.

Justitsraad, Fuldmægtig Christian Jørgensen Westergaard, (R.*D.M.), (S.N.3.), Sekretær.
Kapitain ved Kjøbenhavns Væbning Gustav Johan Ludvig Feilberg, Expedient, Ministeriets

Arkivar. 409. Holger Christian Valdemar Lund, Expedient.

Ritmester Thorvald Wilhelm Christian Irgens-Bergh, (R.*), (S.V.3.), Expedient.

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

II. De militære Ministeriers Kevision og

Decision.

(Ved Kgl. Resolution af 14de Februar 1868 henlagt under Finantsministeriet.)

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

III, Fordeling af Hærens Officerer og Ligestillede m. FL

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »