Billeder på siden
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

.....

...................

..............

18/11 1833.

.....1

III.

135V. G. J. Witzke, (R.*), ved 1. Art.

Afd.? ........................... 25/2 1836. /4 1857. 1974 1861. 22April1874. 6/ J. C. E. M. Bernth, (R.*), Stabschef ved 1. sjæll. Brig....

24/11 1833.

28/4 1864. 23 April – 7 A. S. F. C. Kellner, (R.*), ved 23.Bat. 1676 1836. 8 C. J. F. T. Wøris høffer, (R.*), ved 2. Bat........

24/7 1835.

| - - 24 April — 98 C. D. N. Nøkkentved, (R.*), ved Ing.Regt.?....

%% 1843.

21%, 1867. 1 Mai 140 A. L. Baadsgaard, (R.*), ved 5. | Drag.-Regt.?........

3/8 1864. 18 Mai – 1 F. C. Jürgensen, (R.*), Stabschef ved fyenske Brig................

11/4 1835.

14 Juli 2 C. F. Holst, (R.*), ved 17. Bat. ... 14/12 1834. 1852.

17 Aug. 3 P. H. Gjørup, (R.*), Stabschef ved 1 2. jydske Brig. ............ 3/10 1833.

25 Nov. 4 J. A. Klein, ved 13. Bat. ....... 30%, 1835.

6 April1875. 5. E. la Cour, (R.*), ved 7. Bat.-.. 26/1836. 6 L. Gerlach, (R.*), Depotkomd. ved 1. Regt. ........................ 10% 1834. %1 1853.

3 Mai 7 J. J. Hartnack, (R.*), ved 16. Bat. 38/1 1833.

10 Juni 8 J. F. M. Munk, ved 5. Drag.-Regt.1 11/3 1834.

- 14 Aug. 9 C. E. P. T. Fischer, (R.*), ved 2.

Bat.? ........................... 10% 1836. 1 1853. 3/8 - 26 Aug. 150 V. E. Tychsen, Stabschef ved Ing.

Korpset.?...................... 4/12 1847. 5 1868. 1 C. F. F. E. Tuxen, (R.*), af Generalstaben? ...............

147, 1837. %. 1854. 3/8 1864. 16 Sept. — 2 M. A. Karmark, (R.*), ved 5. Bat. 29% 1835. u 1853. 3H. W. S. Edsberg, (R.*), ved TøiI husafdelingen......

17/12 1836. % 1857. 307, 1862. 27 Sept. — 4 L. A. Ipsen, (R.*), Chef for ElevI skolen? .........................

29), 1833.

26/a 1863. - 5. E. W. Sass, ved 5. Drag.-Regt.... 17/1835. u 1852. 28/4 1864. 30 Sept. — 6 T. Bræstrup, (R.*), ved 4. Art.-Afd.1 | 21/5 1834. 1/4 1857. - - 23 Dec. 7 W. E. Christmas-Dirckinck-Holmfeld, (R.*), ved Gardeh.-Regt..... 15/4 1834. || /u 1852.

19 Febr.1876. 8 J. G. E. V.Ørum, (R.*), ved 11. Bat.1 175 1835. u 1853. 3/8

217. 1867. 27 Aug. —

......

Aldersorden som

og Fødselsaar.

Ritmester

.....

I II III II

II III II

.....:

5/3 1837. 147 1854.

159 F. W. Svane, (R.*), Depotkomd. ved 10. Regt.........

2/10 1835. u 1854 3/8 1864. 19 Fbr. 1876. 160 C. F. Bjerager, (R.*), af Fodfolket, ved Officerskolen? ..... ..... 30/u 1836.

- 1 E. H. W. Tønder, (R.*), Stabschef hos

Generalinsp. for Rytteriet? ....... 177, 1836. 2 H. Holbøll, (R.*), af Generalstaben1 15/1837.

29 Marts 3 G. G. Wandler, (R.*), ved 18. Bat. 1776 1834. /11 1854

26 Mai 4 C. Søltoft, (R.*), ved 4. Rat.?..... 25/2 1837.

30 Juni 5 C. Galster, (R.*), ved 21. Bat.. ... | 26/8 1835.

30 Aug. 6N. A. F. Nielsen, ved 2. Drag.Regt.?.....

8/11 1835. /11 1854.

5 Okt. – 7 E. Kauffmann, ved 14. Bat."...... 29/10 1835. 11. 1856. 8 C. Baron Güldencrone, (R.*D.M.). af Artilleriet, Adjutant hos Hs. Maj.

1/4 1857. Kongen? .........

22/, 1865. 17 Nov. – 9 A. L. T. Petersen, ved 10. Bat.-. . 1/3 1838.

217, 1867. 170 S. L. Thaulow, ved 6. Bat........ 4/1 1838.

13 Marts1877. 1 F. W. Krag, (R.*), ved 23. Bat.'....

1/9 1836

– 30 April — 23. H. T. Rathsach, (R.*), ved 1. Art.-Bat.........................

976 1835

29/6 1866. |16 Mai

u 1854. 3 A. C. H. Pætges, ved 24. Bat.'.... 147, 1839 1/1 1857. 21/9 1867. -4/A. C. C. Kohl, ved Ing.-Regt.? .... 8/11 1845

- 31 Mai 5 A. W. Jantzen, (R.*), Depotkomd. ved 8. Regt. ? ..........

9/2 1839. % 1857

| 7 Juni – 6/J. C. Røgind, (R.*), ved Livg. Liniebat.'. ....

21/9 1838.

12 Sept. — 7 E. M. Aagaard, ved 2. Bat....... 18/12 1837

31 Okt. 81 C. J. Hellemann, (R.*), Stabschef | ved 1. jydske Brigade?........... 11/6 1836. || 1/1 1858.

26 Nov. -9J. Bølck, (R.*), af Rytteriet, ved | Officerskolen? .......

3/5 1864 180 J. G. E. Hertzog, (R.*), Depotkomd. ved 3. Regt.?.........

1858. | 21%, 1867 11 R. Storm, (R.*), ved 5. Bat."...... 2 J. P. A. Brennecke, ved Ing.-Regt.5/, 1846. 1/5 1868. |

21), 1867 ? S. C. J. Eibe, (R.*), af Fodfolket, til TjeI neste for Souskomd. i Kjøbenhavn”. | 17/ 1838. u 1858. - - 12 Jan. 1878.

.....

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

184 E. E. Baron Schaffalitzky de

Muckadell, (R.*), Depotkomd. ved

4. Regt.". ....................... 31/12 1837. %1 1858. 21%, 1867.12 Jan. 1878. 5 J. F. Hegermann - Lindencrone,

(R.*), af Rytteriet, Adjutant hos Hs.
Maj. Kongen.'.....

17/12 1840. / 1859.

29 Jan. 6 J. W. Worm, ved 6. Bat.......... | 14/z 1839. 1/11 1858.

14 Febr. 7 J. P. C. Jürgensen, ved 8. Bat:.. 15/12 1837.

16 Febr. – 8 F.C.O.R.Kragh,(R. *), afGeneralstaben? | 5/2 1838. 1/4 1859. 9 H. F. Bilsted, af Fodfolket, Chef for

Militærarbeiderdepotet?............ 20/12 1837. 190 W. Rye, ved Gardeh.-Regt.? ........ 19%, 1839. 1/1 1860. 1 V. la Cour, (R.*), ved 4. Drag.-Regt.? | 15/, 1843.

13Marts 2 H. G. Grüner, (R.*), Depotkomd. ved 5. Regt.?........................ 23/2 1840. || /u 1859.

10 Mai 3 F. N. G. F. Lerche, (R.*), ved Livg. Liniebat.1 ........

15/6 1839. 4 C. Lütken, (R.*), Stabschef ved 2. sjæll. Brig.- .........

15/5 1840.

5 Juni – 5 F. Løvenfeldt, ved 2. Drag.-Regt.2 | 16/1841. 1/1 1861. 6 N. S.P. Sørensen, (R.*), ved 3. Bat." 12/1, 1839. 1/11 1859.

12 Juli 7] E. B. Hiort, Depotkomd. ved 6. Regt.1 | 16, 1838.

7 Okt. 8 C. W. Christensen, af Generalstaben| 13; 1842. 1/4 1860.

19 Nov. 9 J. K.P.L. Pontoppidan, ved 18. Bat.' | 22/1 1841. 2001 M. Leschly, ved 28. Bat.?......... 16/11 1841.

30 Dec. – 11 A. C. A. Tillge, (R.*), ved LaboraI torieafd.? ..........

15, 1837. / 1857. 29/12 1866. 8 Jan. 1879. 2 F. P. Grünwaldt, (R.*), ved 12. Bat.? 3)1840. 1/ 1860. 21), 1867. 10 Jan. – 3 C. M. C. Viale, ved 2. Drag.-Regt.?.. 10/6 1841.

17 Jan. 4 J. Hansen, ved 18. Bat.? ......... 11/2 1839.

23Marts 5 F. A. H. Wagner, (R.*), af Artilleriet, ved Officerskolen?................ 29/, 1840.

14 1859.

21April 6 H.P. Caspersen, (R.*), vedi. Art.-Afd.2 16/11 1838.

1/1 1858. 70. W. Paulsen, (R.*), af Fodfolket, 24/11 1837. 1/1 1860.

Adjutant hos Hs. Maj. Kongen? ... 8 F. C. M. Thomsen, ved 1. Bat.? ... 10/19 1840.

9 P. W. Hammer, af Generalstaben?.. 29/1 1842. 1/1861. 210 F. A. Schleppegrell, (R.*), ved 30. | Bat.? ...

.. */6 1838. 1 1860.

III III

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

İ

112

[ocr errors]

III III

[ocr errors]

........

211 P. N. Nieuwenhuis, (R.*), af Generalstaben?........

13/1, 1842. 174 1861. 21, 1867. 2 Mai 1879 2 R. F. T. Wolff, ved 9. Bat........ 29/1 1839. 141 1860. - - | 11 Juni 3 J. G.F.Schnack, (R.*), ved 2. Art.-Afd.14/12 1839. 1/4 1861. -- 4 P. E. M. Ramsing, (R.*), af Fodfolket,

| Chef for Skydeskolen? ........... | 23/12 1837. 1/11 5 H. Torp, ved 3. Drag-Regt.? ....... 29), 1839.

23 Juli 6 J. F. Weldingh, ved 29. Bat.? .... 27/4 1840. 11 1860. - - 25 Aug 7 L. Severin, ved 21. Bat.? ......... | 2072 1843. u 1861. - - 10 Sept. 8 W. H. O. Madsen, (R.*), til Raadighed ved Art.-Staben?...

11/4 1844

-: 8 Okt. 9 N. J. Grave, (R. *), ved 17. Bat.? ... 28/6 1842.

- - 1 Nov. – 220 P. Hansen, ved 1. Ing.-Direkt.? ....

1/5 1870. 13/1845.

-

21), 1867. 1 C. L. G. de Saint-Aubain, (R. *), ved Gardeh.-Regt.?.....

25/10 1843.

- - 13 Nov. 2 J. F. Brandt, ved Ing.-Regt.? ...... 6), 1843. |25/, 1864. 17/4 1870. / 8 Jan. 1880 3 T. A. J. Wedseltoft, ved 28. Bat.. | 27/10 1841. || 1/11 1861. 21), 1867. 7 Febr. — 4 A. C. J. Thrane, ved 21. Bat.?..... 297, 1842.

18 Feb. H. A. T. Knub, ved 16. Bat.? ...... 876 1840. -

28 April 6/F. N. Rasmussen, ved Ing.-Regt.3. 28/, 1845. ||

12), 1870. 24 Mai – 7 A. T. Nickolin, ved 26. Bat....... | 3/6 1842.

21/, 1867. 2 Juni – 8 J. J. T. Bojesen-Trepka, ved 4. Drag.-Regt......... ......:

--- |9 C. H. C. Baggesen, Depotkomd. ved 2. Regt.?.....

16/2 1843.

- 21 Juni 230 C. E. Bardenfleth, ved 25. Bat.2. | 61 1844. 1 W. Christiansen, til Raadighed for

Generalinspekt. for Fodf.? ........ 23/6 1838. 2 J. C. W. Hirsch, ved 13. Bat. .... 27/1 1842

27 Sept. 3 C. Speyer, ved Tøihusafdelingen? ...

1/4 1863.

19 Okt. 4 N. A. Meyer, udenfor Numer i Artill.,

— — Kontorchef i Krigsministeriet. ....

21862.

4 1863. 5|L. C. Lunn, ved 2. Art.-Afd.? ...... | 25/2 ]

25/, 1862. 6 J. F. M. Leisner, til Raadighed

| ved Artilleristaben? .............. 15/10 1844. 1/4. 1863.
7|L. S. Petersen, ved 3. Art.-Afd.? .. | 24/1 1843. - -
8 C. F. Jung, ved Tøihusafdelingen.?. / 10/ 1839. || 3/2 1862.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

III

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

I

III

239| G. F. T. M. Lindberg, (R.*), ved

24. Bat.?......................... 10%, 1844. % 1861. 21), 1867. 19 Okt. 1880. 240 F. W. C. Dreyer, ved 24. Bat.?.... | 22/6 1843.

1 S. A. Sørensen, (R. *), ved 1. Bat.? 31/ 1840. 3%1862.
2 J. A. Müller, ved 25. Bat......... 19/12 1842. 1861.
3 E. A. J. Zoëga, ved 27. Bat.? ...... 12/6 1841.
4 L. B. M. Baron Schaffalitzky de

Muckadell, ved 15. Bat.? ....... 10/ 1843. 5 H. A. Bache, (R.*), udenfor Numer i

| Fodf., Kontorchef i Krigsministeriet (13/10 1841. 6 W. E. Lemvigh, (R.*), ved Livg. I Liniebat.? .........

.23/1845. 7 H. S. Schwartz, ved 23. Bat....... 30), 1839. & F. D. Volkersen, ved 22. Bat.? ... | 26/2 1841.

9 J. C. Lautrup, ved 29. Bat. ?...... 14/2 1840. 250 0. W. A. Goldschadt, ved 6. Bat.2 | 24/4 1843.

1 C. A. Schroll, ved 3. Bat.? ........ 21/2 1846. 15/10. 1863.
2 J. S. J. Møller, ved 30. Bat.?...... 25), 1840.
3 J. C. F. C. Hindenburg, ved 28. Bat.

/4 1844.
4 C. V. Bendtsen, ved 15. Bat.? .... 26/1841.
5 A.A.G.L.F.Brunckhorst, ved 30.Bat.? | 7/1843.
6 H. J. Mackeprang, ved 25. Bat... | 16/6 1845. 15/10 1863

7 J. Müller, ved 8. Bat.?............ 19/12 1842. 14/8 1862. · 8 H. F. W. Thomsen, ved 26. Bat.?.. 4 1841. 15/10 1863. 9 J. P. Brandt, ved 1. Art.-Bat.? ....! 24/. 1842. %10 1865.

46 1870. 260 J. H. Rohmann, ved 3. Art.-Afd.2.. 21/, 1846. | 1/5 1868.

21/1867.

1/5 1870. 1 E. G. Harboe, ved 1. Art.-Bat.?.... 5/10 1845.

21/, 1867. 2 G. F. K. Harhoff, ved 2. Art.-Afd.? 26%1845.

175 1870.

21, 1867. 3 H. Prytz, ved 3. Drag.-Regt....... 9% 1848.

176 1870 4 L. F. Lautrup, ved 3. Drag.-Regt.3 % 1846.

| 17%, 5. A. F. C. C. Andersen, ved Ing.-Regt.3 | 28/1848. 11/6 1867. 12/12 6 0. W. Fischer, (R.*), ved 27. Bat.? 23/g 1840. 1863. 21/9 1867.1 Nov. 7 L. Lassen, (R.*), ved 26. Bat.? .... 23/12 1840. 8 H. W. T. Gerstenberg, ved 25. Bat.? 14/8 1844.

- 13 Dec. 9 0. F. Albeck, ved 17. ·Bat........ 16/u 1843. 270 L. V. Schleppegrell, ved 24. Bat? | 11/ 1846.

21 Jan. 1881. 1 F. I. S uell, ved 4. Art.-Afd.? ...... 4/4 1848. 476 1868. | 75 1872. -

||||||||||||I

I

[ocr errors]

III

[ocr errors]
[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »