Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

181
711

17 Aug.

135 V. G. J. Witzke, (R.*), ved 1. Art.Afd. 1.

25/2 1836. 1/4 1857. 19/4 1861. 22 April1874. 6 J. C. E. M. Bernth, (R.*), Stabschef ved 1. sjæll. Brig. 1

21/ 1833. . Yu 1852. 28/4 1864. 23 April 7 A. S. F. C. Kellner, (R.*), ved 23.Bat. 1676 1836, 8 C. J. F. T. Wøris høffer, (R.*), ved 2. Bat....

22/ 1835.

24 April 9 C. D. N. Nøkkentved, (R.*), ved Ing.Regt.?...

% 1843. % 1861. 21/, 1867. 1 Mai 140 A. L. Baadsgaard, (R.*), ved 5. Drag.-Regt..

1833. 'lu 1853. 3/8 1864. 18 Mai 1 F. C. Jürgensen, (R.*), Stabschef ved fyenske Brig.-.

11/4 1835.

14 Juli 2 C. F. Holst, (R.*), ved 17. Bat.' ... 14/12 1834. % u 1852. 28/4 3 P. H. Gjørup, (R.*), Stabschef ved 2. jydske Brig."

3/10 1833.

25 Nov. 4. J. A. Klein, ved 13. Bat."

30%, 1835.

6 April1875. 5 E. la Cour, (R.*), ved 7. Bat... 26/, 1836. 6 L. Gerlach, (R.*), Depotkomd. ved 1. Regt..

1% 1834. 1/1 1853. 3/8

3 Mai 7 J. J. Hartnack, (R.*), ved 16. Bat.1 3871833.

10 Juni 8 J. F. M. Munk, ved 5. Drag.-Regt.1 1173 1834. u 1852. 28/4 9 C. E. P. T. Fischer, (R.*), ved 2.

1% 1836. u 1853. 3/8 150 V. E. Tychsen, Stabschef ved Ing.

1/5 1870. Korpset.

4/12 1847. 1/5 1868.

21/, 1867.

27 Aug. 1 C. F. F. E. Tuxen, (R.*), af Generalstaben?

14/2 1837. u 1854. 3/8 1864. 16 Sept. 2 M. A. Karmark, (R.*), ved 5. Bat. 29/6 1835. u 1853. 3 H. W. S. Edsberg, (R.*), ved Tøihusafdelingen".

17/12 1836. 1/4 1857. 30%, 1862. 27 Sept. 4 L. A. Ipsen, (R.*), Chef for Elevskolen

29/9 1833.

26/4 1863. 5 E. W. Sass, ved 5. Drag.-Regt. 17/8 1835. 1/1 1852. /. 28/4 1864. 30 Sept. 6 T. Bræstrup, (R.*), ved 4. Art.-Afd.1 | 21/5 1834. 1/4 1857.

23 Dec. 7 W. E. Christmas-Dirckinck-Holmfeld, (R.*), ved Gardeh.-Regt.“.. 15/4 1834. 1/1 1852.

19Febr.1876. 8 J. G. E. V.Ørum, (R.*), ved 11. Bat.1 1/5 1835. 1/1 1853. 3/8

14 Aug.

Bat. 1

26 Aug

2

[ocr errors]
[blocks in formation]

159 F. W. Svane, (R.*), Depotkomd. ved
10. Regt..

2/10 1835. u 1854 3/8 1864. 19 Fbr. 1876.
160 C. F. Bjerager, (R.*), af Fodfolket,
ved Officerskolen1

30%u 1836.
1 E. H. W. Tønder, (R.*), Stabschef hos
Generalinsp. for Rytteriet

177, 1836
2 H. Holbøll, (R.*), af Generalstaben 15%, 1837. u 1856

29 Marts 3 G. G. Wandler, (R.*), ved 18. Bat. 17% 1834. u 1854

26 Mai 4 C. Søltoft, (R.*), ved 4. Rat.1 25/2 1837. 1/4 1856

30 Juni 5 C. Galster, (R.*), ved 21. Bat.".... 26/8 1835

30 Aug. 6 N. A. F. Nielsen, ved 2. Drag.Regt...

8/11 1835. u 1854.

5 Okt. 7 E. Kauffmann, ved 14. Bat.'.. 29/10 1835. u 1856. 8 C. Baron Güldencrone, (R. *D.M.). af Artilleriet, Adjutant hos Hs. Maj

1/4 1857. Kongen

5/3 1837

22/9 1865. 17 Nov.

1/4 1854.
9A. L. T. Petersen, ved 10. Bat... 1/3 1838. /u 1857. 217, 1867.
170 S. L. Thaulow, ved 6. Bat.'....

4/u 1838 .

13 Marts1877. 1 F. W. Krag, (R.*), ved 23. Bat.'.... 17, 1836

30 April 2J. H. T. Rathsach, (R. *), ved 1.

1/4 Art.-Bat.'

9% 1835

2976 1866. 16 Mai

1/1 1854.
3 A. C. H. Pætges, ved 24. Bat.'.... 14/1 1839. /11 1857. 21/9 1867.
4 A. C. C. Kohl, ved Ing.-Regt. ? 8%u 1845. 18/4 1864.

31 Mai
5 A. W. Jantzen, (R.*), Depotkomd. ved
8. Regt. ? ..

972 1839. /u 1857.

7 Juni 6J. C. Røgind, (R.*), ved Livg. Lipiebat. 1.

21/, 1838.

12 Sept. 7 E. M. Aagaard, ved 2. Bat.1 18/12 1837

31 Okt.
8 C. J. Hellemann, (R.*), Stabschef
ved 1. jydske Brigade?..

11/6 1836. 1/4 1858.

26 Nov.
9 J. Bølck, (R.*), af Rytteriet, ved
Officerskolen1

% 1838

u 1856. 3/5 1864. 14. Dec. 180 J. G. E. Hertzog, (R.*), Depotkomd. ved 3. Regt...

27/. 1839. 1/1 1858. 21), 1867. 1 R. Storm, (R.*), ved 5. Bat.1 ... 8, 1838

1/5 1870. 2 J. P. A. Brennecke, ved Ing.-Regt. 5%1846.17

1/5 1868.

21/. 1867
S. C. J. Eibe, (R.*), af Fodfolket, til Tje-
neste for Souskomd. i Kjøbenhavn?. / 17/ 1838. u 1858.

12 Jan. 1878.

11

6

!

[blocks in formation]

184 E. E. Baron Schaff a litzky de

Muckadell, (R.*), Depotkomd. ved
4. Regt.1.

31/12 1837. /11 1858. 21%, 1867.12 Jan. 1878. 5 J. F. Hegermann - Lindencrone,

(R. *), af Rytteriet, Adjutant hos Hs.
Maj. Kongen.'.

17/12 1840. /u 1859.

29 Jan. 6 J. W. Worm, ved 6. Bat.1

14/3 1839. 1/11 1858.

14 Febr. 7 J. P. C. Jürgensen, ved 8. Bat... 15/11837.

16 Febr. 8 F.C.O.R.Kragh,(R. *), afGeneralstaben" 5/2 1838. | 1/11 1859. 9 H. F. Bilsted, af Fodfolket, Chef for Militærarbeiderdepotet?.

2012 1837. 1901 W. Rye, ved Gardeh.-Regt.?

19%1839. 1/1 1860. 1 V. la Cour, (R. *), ved 4. Drag.-Regt.? | 15/1 1843.

(13 Marts 2 H. G.Grüner, (R.*), Depotkomd. ved 5. Regt.1.

23/2 1840. 1/1 1859.

10 Mai 3 F. N. G. F. Lerche, (R.*), ved Livg. Liniebat.....

15/. 1839. 4 C. Lütken, (R.*), Stabschef ved 2. sjæll. Brig 1

15/5 1840.

5 Juni 5 F. Løvenfeldt, ved 2. Drag.-Regt.2 | 16/z 1841. 1/1 1861. 6 N. S. P. Sørensen, (R.*), ved 3. Bat. 12/9 1839.

12/12 1839. 1/11 1859.

12 Juli 7 E. B. Hiort, Depotkomd. ved 6. Regt." 16/, 1838.

7 Okt. 8 C. W. Christensen, af Generalstaben13/5 1842. u 1860.

19 Nov. 9 J. K.P.L. Pontoppidan, ved 18. Bat." | 22/1 1841. 200 M. Leschly, ved 28. Bat.?..... 16 u 1841.

30 Dec. 1 A. C. A. Tillge, (R. *), ved Laboratorieafd.1

15/1837. 1/ 1857. 29/9 1866. 8 Jan. 1879. 2 F. P. Grünwaldt, (R.*), ved 12. Bat.? | 3/8 1840. 1/1 1860. 21/, 1867. 10 Jan. 3 C. M. C. Viale, ved 2. Drag-Regt.?.. 19% 1841. u 1861.

17 Jan, 4 J. Hansen, ved 18. Bat.2

1/4 1839. u 1860.

23 Marts 5 F. A. H. Wagner, (R.*), af Artilleriet, ved Officerskolen..

99%, 1840. 1/4 1859.

21 April 6 H.P.Caspersen,(R.*), ved1.Art.-Afd.2 16% 1838.

Vu 1858. 70. W. Paulsen, (R.*), af Fodfolket, 24/11 1837. u 1860.

Adjutant hos Hs. Maj. Kongen?.. 8 F. C. M. Thomsen, ved 1. Bat.? ... 1%12 1840. 9 P. W. Hammer, af Generalstaben?.. 29/1 1842.

1/1 1861. 210 F. A. Schleppegrell, (R.*), ved 30.

4/6 1838. u 1860.

Bat.? ...

[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

2

25 Aug

5

[ocr errors]

211 P. N. Nieuwenhuis, (R.*), af Gene-
ralstaben?....

13/10 1842. 1/4 1861. 21/, 1867. 2 Mai 1879 . 2 R. F. T. Wolff, ved 9. Bat.?. 29/11 1839. 1/1 1860.

11 Juni 3 J. G.F. Schnack, (R.*), ved 2. Art.-Afd.? 14/12 1839. 1/4 1861. 4 P. E. M. Ramsing, (R.*), af Fodfolket, Chef for Skydeskolen?

23/12 1837. 1/11 5 H. Torp, ved 3. Drag-Regt.?

29, 1839

23 Juli 6 J. F. Weldingh, ved 29. Bat.2 27/4 1840. 1/11 1860. 7 L. Severin, ved 21. Bat.?

20/2 1843. u 1861.

10 Sept. 8 W. H. O. Madsen, (R.*), til Raadighed ved Art.-Staben?..

11/4 1844

8 Okt. 9 N. J. Grave, (R.*), ved 17. Bat.2

28/6 1842.

1 Nov. 220 P. Hansen, ved 1. Ing.-Direkt.?

17. 1870.
13/2 1845. 1/5 1868.

21/, 1867.
1 C. L. G. de Saint-Aubain, (R.*),
ved Gardeh.-Regt.?.

25/10 1843. 24/6 1863.

13 Nov. 2 J. F. Brandt, ved Ing.-Regt.2

6%, 1843. 25/10 1864. 17, 1870. 8 Jan. 1880 3 T. A. J. Wedseltoft, ved 28. Bat.. 27. 1841.

27/10 1841./11 1861. 21/, 1867. 7 Febr. — 4 A. C. J. Thrane, ved 21. Bat.?. 2%, 1842.

18 Feb. 5 H. A. T. Knub, ved 16. Bat.?

1840.

28 April
6 F. N. Rasmussen, ved Ing.-Regt.S. | 28/1 1845. 1/5 1868. 12/9 1870. 24 Mai
71 A. T. Nickolin, ved 26. Bat..... 3/6 1842. 1411 1861. 21/, 1867. 2 Juni
8 J. J. T. Bojesen-Trepka, ved 4.
Drag.-Regt.
2

23/6 1843. 13/4 1864.
9 C. H. C. Baggesen, Depotkomd. ved
2. Regt..
.....
16/2 1843. 1 1861.

21 Juni 230 C. E. Bardenfleth, ved 25. Bat.

6/4 1844 1 W. Christiansen, til Raadighed for Generalinspekt. for Fodf.2

23/6 1838. 2 J. C. W. Hirsch, ved 13. Bat.? ..... 27%1842.

27 Sept. 3 C. Speyer, ved Tøihusafdelingen?

19%, 1840. 1/4 1863.

19 Okt. 4 N. A. Meyer, udenfor Numer i Artill., Kontorchef i Krigsministeriet. .... 15/6 1843.

3/2 1862. 5 L. C. Lunn, ved 2. Art.-Afd.? .

1/4 1863.
25/5 1842.

25, 1862.
6 J. F. M. Leisner, til Raadighed
ved Artilleristaben?

15/10 1844. 1/4. 1863.
7 L. S. Petersen, ved 3. Art.-Afd.? 24/1 1843.
8 C. F. Jung, ved Tøihusafdelingen.?. 1% 1839. 3/2 1862.

8/6

2

[blocks in formation]

25

239 G. F. T. M. Lindberg, (R.*), ved 24. Bat.?...

1% 1844. /1861. 21/, 1867. 19 Okt. 1880. 240 F. W. C. Dreyer, ved 24. Bat.?. 22/6 1843.

1 S. A. Sørensen, (R. *), ved 1. Bat.? | 31/1 1840. 3/2 1862.
2 J. A. Müller, ved 25. Bat... 19/12 1842. /u 1861.
3 E. A. J. Zoëga, ved 27. Bat.?. 12/6 1841.
4 L. B. M. Baron Schaffalitzky de

Muckadell, ved 15. Bat.? ... 1/5 1843. 5 H. A. Bache, (R.*), udenfor Numer i

Fodf., Kontorchef i Krigsministeriet 13/10 1841. 3/2 1862. 6 W. E. Lemvigh, (R.*), ved Livg. Liniebat.2

23/4 1845. 14/7 7 H. S. Schwartz, ved 23. Bat.?. . 30, 1839. 3/2 & F. D. Volkersen, ved 22. Bat

... 26/2 1841. 9 J. C. Lautrup, ved 29. Bat. 2. 14/2 1840. 250 0. W. A. Goldschadt, ved 6. Bat. 24/4 1843. 11 C. A. Schroll, ved 3. Bat. ?

21/, 1846. 15/10. 1863. 2 J. S. J. Møller, ved 30. Bat.?..

1840. 32 1862. 3 J. C.F. C. Hindenburg, ved 28. Bat.2 74 1844. 4 C. V. Bendtsen, ved 15. Bat.?. 26/8 1841. 5 A.A.G.L.F. Brunckhorst, ved 30.Bat.? | 7 1843.

7/ 1843. 14/8 6 H. J. Mackeprang, ved 25. Bat.?.. 16/6 1845. 15/10 1863 7 J. Müller, ved 8. Bat.?...

19/12 1842. 14/8 1862. 8 H. F. W. Thomsen, ved 26. Bat... 16/4 1841. 15/10 1863

9 J. P. Brandt, ved 1. Art.-Bat.? ... 24/1842. %10 1865. 260 J. H. Rohmann, ved 3. Art.-Afd... 21/, 1846. 5 1868.

1/5 1870.

21/, 1867 1 E. G. Harboe, ved 1. Art.-Bat.?...

1/5 1870. 5/10 1845.

21%, 1867. 2 G. F. K. Harhoff, ved 2. Art.-Afd.26/1 1845.

1/5 1870.

21/9 1867. 3 H. Prytz, ved 3. Drag.-Regt...

%
1848.

1. 1870
4 L. F. Lautrup, ved 3. Drag.-Regt. % '74 1846. 2075 1864 1/9
5 A. F. C. C. Andersen, ved Ing.-Regt. 28/1 1848. 11/6 1867. 12/12
6 0. W. Fischer, (R.*), ved 27. Bat.? 23, 1840. 15/10 1863. 21), 1867. 1 Nov.
7 L. Lassen, (R.*), ved 26. Bat.2 23/12 1840.
8 H. W. T. Gerstenberg, ved 25. Bat.? 14/8 1844.

13 Dec. 90. F. Albeck, ved 17. Bat... 16/1 1843. 270 L. V. Schleppegrell, ved 24. Bat. 11/1 184

21 Jan. 1881. F. I. Suell, ved 4. Art.-Afd.

4/4 1848. 4/6 1868. 1)1872.

3

« ForrigeFortsæt »