Billeder på siden
PDF
[ocr errors]

135

6

7 8

9

140

1

2 3

4 5

150

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Tillagt Aldersortien som:

[blocks in formation]
[ocr errors]
[table]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

17 Nov. —

13Martsl877

30 April —

16 Mai —

31 Mai —

7 Juni —

12 Sept. — 31 Okt. —

26 Nov. —

14. Dec. —

12 Jan. 1878.

[table]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

P. N. Nieuwenhuis, (R.*), af Generalstaben2

R. F. T. Wolff, ved 9. Bat.3

J. G. F. S c h n a c k, (R.*), ved 2. Art.-Afd.2

P. E. M. Ramsing, (R.*), af Fodfolket, Chef for Skydeskolen2

H. T-orp, ved 3. Drag-Regt.2

J. F. Weldingh, ved 29. Bat.2 ....

L. Severin, ved 21. Bat.3

W. H. O. Madsen, (R.*), til Raadighed ved Art.-Staben2

N. J. Grave, (R.*), ved 17. Bat.2...

P. Hansen, ved 1. Ing.-Direkt.i....

C. L. G. de Saint-Aubain, (R.*),

ved Gardeh.-Regt.3

J. F. Brandt, ved Ing.-Regt.3

T. A. J. Wedseltoft, ved 28. Bat.3.

A. C. J. Thrane, ved 21. Bat.3

H. A. T. Knub, ved 16. Bat.3

F. N. Rasmussen, ved Ing.-Regt.3.

A. T. Nickolin, ved 26. Bat.2

J. J. T. Bojesen-Trepka, ved 4.

Drag.-Regt.2

C. H. C.Baggesen, Depotkomd. ved

2. Regt.2

C. E. Bardenfleth, ved 25. Bat.3 . W. Christiansen, tilRaadighed for

Generalinspekt. for Fodf.3

J. C. W. Hirsch, ved 13. Bat.3.... C. Speyer, ved Tøihusafdelingen2 .. N. A. Meyer, udenfor Numer i Artill., Kontorchef i Krigsministeriet

L. C. Lunn, ved 2. Art -Afd.2

J. F. M. Leisner, til Raadighed

ved Artilleristaben2

L. S. Petersen, ved 3. Art.-Afd.2.. C. F. Jung, ved Tøihusafdelingen.2.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

G. F. T. M. Lindberg, (R.*), ved 24, Bat.3

F. W. C. Dreyer, ved 24. Bat.3.... S. A. Sørensen, (R.*), ved 1. Bat.2 J. A. Muller, ved 25. Bat.3

E. A. J. Zoéga, ved 27. Bat.2

L. B. M. Baron Schaffalitzky de

Muckadell, ved 15. Bat.3

H. A. Bache, (R.*), udenfor Numer i Fodf., Kontorchef i Krigsministeriet

W. E. Lemvigh, (R.*), ved Livg.

Liniebat.3

H. S. Schwartz, ved 23. Bat.3

F. D. Volkersen, ved 22. Bat.3...

J. C. Lautrup, ved 29. Bat.2

O. W. A. Goldschadt, ved 6. Bat.2

C. A. Schroll, ved 3. Bat.3

J. S. J. Møller, ved 30. Bat.2

J. CF. C. Hindenburg, ved 28. Bat. C. V. Bendtsen, ved 15. Bat.3... A.A.G.L.F.Brunckhorst,ved30.Bat2 H. J. Mackeprang, ved 25. Bat.5..

J. Muller, ved 8. Bat.2

H. F. W. Thomsen, ved 26. Bat.2.. J. P. Brandt, ved 1. Art.-Bat.2 ....

J. H. Rohmann, ved 3. Art.-Afd.3..

E. G. Harboe, ved 1. Art.-Bat.3....

G. F. K. Harhoff, ved 2. Art.-Afd.3

H. Prytz, ved 3. Drag.-Regt.'

L. F. Lautrup, ved 3. Drag.-Regt.3 A. F. C. C. Andersen, ved Ing.-Regt. O. W. Fischer, (R.*), ved 27. Bat. L. Lassen, (R.*), ved 26. Bat.3... H.W. T. Gerstenberg, ved 25. Bat.3

O. F. Albeck, ved 17.Bat.3

L. V. Schleppegrell, ved 24. Bat

F. I. S uell, ved 4. Art.-Afd.3

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][table][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« ForrigeFortsæt »