Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

Løbe-Nr.

Fødsel

og Fødselt

[ocr errors]

76 E. A. Wulf, (R.*), Chef for 14de Bataillon ..
7 W. C. Baron Wedel-Jarlsberg, (R.*), Chef for 30te Bataillon...,

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

1

[ocr errors]

8 N. P. Jensen, (R.*D.M.), Chef for 22de Bataillon
9 H. A. W. Moltke, (R.*D.M.), Chef for Ride- og Beslagskolen?
80 C. A. Nielsen, (R.*D.M.), udenfor Numer i Ingenieurkorpset, Departementschef i

Krigsministeriet
1 N. C. Esmann, (R.*), Chef for 15de Bataillon.
2 P. C. Bang, (R.*D.M.), til Raadighed ved Artilleristaben.
3 A. L. le Maire, (R.*D.M.), af Generalstaben:
4 J. E. Jacobsen, (R.*), Chef for 16de Bataillons
5 G. C. C. Zachariae, (R.*D.M.), Chef for 24de Bataillon?
6 P. S. C. Damm, (R.*), Chef for 2det Dragonregiment?
7) C. A. S. Dalberg, (R.*D.M.), Chef for 17de Bataillon 3
8] F. S. Diechmann, (R.*), Chef for 9de Bataillons.

9 C. W. S. Holsøe, (R.*), Chef for 12te Bataillon
90 J. E. C. Rosen, (R.*), Chef for 26de Bataillon.
1 J. G. F. Colding, (R.*), Chef for 29de Bataillon3.
2 A. J. C. Keyper, (R.*D.M.), udenfor Numer i Ingenieurkorpset.
3 F. I. Buchwaldt, (R.*), Chef for 10de Bataillon
4 C. C. E. Engelbrecht, (R.*), Chef for 5te Dragonregiments.
5 C. M. Müller, (R.*D.M.), Chef for 3die Ingenieurdirektion'.
6 A. P. Christensen, (R.*), Chef for 19de Bataillon?..
7 G. C. J. M. H. Castenschiold, (R.*), Formand i Remontekommissionen?
8 C. L. Steenstrup, (R.*), til Raadighed for 5te Dragonregiments .

[blocks in formation]
[ocr errors]

17 22

[blocks in formation]

Løbe Nr.

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Tillagt Aldersorden som Oberst.

Oberster af Forstærkningen.

71824. 27Sept. 1867. 2, 1822. 17 Aug.1874. 1/1 1824. 3 April 1876. 3 1823. 5 Okt. 9/10 1822. 23/5 1823. 16 Mai 1877.

99 E. E. S. Thestrup, (R.*D.M.), Chef for 40de Bataillon ..
100 H. F. Baron Rosenkrantz, (R.*), Chef for 38te Bataillon

1 H. T. W. Hecksher, (R.*), Chef for 31te Bataillon...
2 L. F. G. Lohse, (R.*), Chef for 33te Bataillon
3 C. L. O. F. Posselt, (R.*D.M.), Chef for Bornholms Væbning
41 C. W. Arnholtz, (R.*), Chef for 32te Bataillon.
5 W. P. J. Johansen, (R.*), Chef for Bornholms Væbnings

Bataillon Fodfolk .
6 T. H. A. Søderberg, (R.*), Chef for Kjøbenhavns Væb-

nings 1ste Bataillon 7 H. A. M. Ahlmann, (R.*), Chef for 34te Bataillon 8 D. Nielsen, (R.*), Chef for 37te Bataillon 9 F. C. Schiøtt, (R.*), Chef for 36te Bataillon

[blocks in formation]

Oberstlieutenanter af forstærkningen.

110 C. 0. C. Engelhardt, (R.*), Chef for Kjøbenhavns Væb

nings 2den Bataillon ..... 1! C. T. Ryberg, (R.*), Chef for 35te Bataillon 2 R. C. Møller, (R. *D.M.), udenfor Numer i Fodfolket ... 3 C. L. B. Petersen, (R.*), Chef for 39te Bataillon

28/ 1828. 19 Okt. 1880. 31/10 1826. 4 Febr. 1881.

776 1828. 24Mrts.1883. 18/5 1827. 1 April

[blocks in formation]
[ocr errors]

Kapitainer og Ritmestre af Linien. 114 G. D. C. A. Vett, (R.*), ved 19. Bat." | 19/12 1832. lu 1849. 5/5 1861. 21 Sept. 1867 5 F. L. J. Keyper, (R.*D.M.), ved 1. Ing.-Direkt.1

1/4 1853. 1/3 1832.

1/2 1863. 13Febr.1869

u 1850. 6 P. G. Ramm, (R.*), ved 2. Art.-Bat. 13/1 1834.

1/4 1853.

6/1 1860. 31 Mai 1870.

1u 1851.
7J.' Amsinck, (R.*), af Fodfolket, Chef
for Gymnastikskolen

30/6 1833.71 1850. 11/6 1863. 24 Sept.
8 F. P. A. W. Tobiesen, (R.*), til
Raadighed for Ing.-Korpset

1/4 1857.
972 1835.

22), 1865. 8Marts 1871.

1/u 1852.
9 C. T. Müllertz, (R. *D.M.), ved Art.-
Stabeni

29/u 1832. 1/4 1853.

1/4 1860. 23 Aug. 120 C. H. F. R. Baumann, (R.*), ved 20. Bat. 1

% 1835.1/1 1852.

1/1 1852. 28/4 1864. 25 Okt. 1 D. F. S. Meyer, (R.*), Chef for 2.

1/4 1857. Ing.-Direkt.1.

11/5 1834.

22/, 1865. 19 Febr. 1872.

1/4 1852.
2 C. H. Arendrup, (R. *D.M.), udenfor
Numer i Ing.-Korpset.

25/3 1837. 1/4 1857 21/9 1867.
3 J. Hansen, (R.*), ved Tøihusafd." 24/12 1833. 1/4 1853. 1/4 1860. 2 Juni
4 T. G. Rohde, (R. *), af Generalstaben? 23/6 1835. 1/1 1852. 2874 1864. 28Febr 1873.
5 T. V. Schou, (R.*), ved Art.-Staben" 25/3 1834.

1/4 1853 1/4 1860. 14 Marts 6 C. W. C. Schultz, (R.*), Depotkomd. ved 9. Regt.?.

10% 1833. 27/10 1851.28/4 1864. 22 April 7 E. J. Sommerfeldt, (R.*), ved Ing.Regt..

5/2 1842. || 1/1 1861. 21/, 1867. 1 Juni 8 J. P. H. Thun, (R.*), ved 13. Bat.. | 26/1 1832. %1 1851. 28/4 1864. 6 Juni 9 C. J. C. F. Kranold, (R.*), af Generalstaben

17/12 1833. /u 1854.
130 N. P. G.la Cour, (R. *), ved 14. Bat.' ... 23/8 1834 1 1852. 28/4

1 H. E. Borch, (R.*), ved 15. Bat.1 19/10 1833.
2 T.S.Grüner,(R. *), udenfor NumeriIng.-
Korpset, Kontorchef i Krigsministeriet >/, 1844.

2/9 1844. u 1861. 21/9 1867. 23 Juni
3 P. H. W. Lange, (R.*), ved 13de
Bat. 1..

29/1 1835. 1/11 1852. 28/4 1864. 27 Aug.
4 C. L. F. Berg, (R.*), Stabschef hos
Generalinspekt. for Fodfolket .... 18/11 1835.

3 Febr. 1874.

« ForrigeFortsæt »