Billeder på siden
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][table][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

E. A. Wulf, (R.*), Chef for 14de Bataillon3

W. C. Baron Wedel-Jarlsberg, (R.*), Chef for 30te Bataillon3

N. P. Jensen, (R.*D.M.), Chef for 22de Bataillon3

H. A. W. Moltke, (R.*D.M.), Chef for Ride- og Beslagskolen2

C. A. Nielsen, (R.*D.M.), udenfor Numer i Ingenieurkorpset. Departementschef i

Krigsministeriet

N. C. Esmann, (R.*), Chef for 15de Bataillon3

P. C. Bang, (R.*D.M.), til Raadighed ved Artilleristaben3

A. L. le Maire, (R.*D.M.), af Generalstaben3

J. E. Jacobsen, (R.*), Chef for 16de Bataillon3

G..C. C. Zachariae, (R.*D.M.), Chef for 24de Bataillon3. •

P. S. C. Damm, (R*), Chef for 2det Dragonregiment2

C. A. S. Dalberg, (R.*D.M.), Chef for 17de Bataillon3

F. S. Diechmann, (R.*), Chef for 9de Bataillon3

C. W. S. Holsøe, (R.*), Chef for 12te Bataillon3

J. E. C. Rosen, (R.*), Chef for 26de Bataillon3

J. G. F. Colding, (R.*), Chef for 29de Bataillon3

A. J. C. Key per, (R.*D.M.), udenfor Numer i Ingenieurkorpset

F. I. Buchwaldt, (R.*), Chef for 10de Bataillon3

C. C. E. Engelbrecht, (R.*), Chef for 5te Dragonregiment3

C. M. Muller, (R.*D.M ), Chef for 3die Ingenieurdirektion3

A. P. Christensen, (R.*), Chef for 19de Bataillon3

G. C. J. M. H. Castenschiold, (R.*), Formand i Remontekommissionen3.

C. L. Steenstrup, (R.*), til Raadighed for 5te Dragonregiment3

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][table][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Oberster af Forstærkningen.

E. E. S. Thestrup, (R.*D.M.), Chef for 40de Bataillon..
H. F. Baron Rosenkrantz, (R.*), Chef for 38te Bataillon

H. T. W. Hecksher, (R.*), Chef for 31teBataillon

L. F. G. Lohse, (R.*), Chef for 33te Bataillon

C. L. O. F. Posselt, (R.*D.M.), Chef for Bornholms Væbning

C. W. Arnholtz, (R.*), Chef for 32te Bataillon

W. P. J. Johansen, (R.*), Chef for Bornholms Væbnings

Bataillon Fodfolk

T. H. A. Søderberg, (R.*), Chef for Kjøbenhavns Væbnings 1ste Bataillon

H. A. M. Ahlmann, (R.*), Chef for 34te Bataillon

D. Nielsen, (R.*), Chef for 37te Bataillon

F. C. Schiøtt, (R.*), Chef for 36te Bataillon

110

1

2 3

Oberstlieutenanter af Forstærkningen.

C. O. C. Engelhardt, (R.*), Chef for Kjøbenhavns Væbnings 2den Bataillon

C. T. Ryberg, (R.*), Chef for 35te Bataillon

R. C. Møller, (R.*D.M.), udenfor Numer i Fodfolket ....
C. L. B. Petersen, (R.*), Chef for 39te Bataillon

[graphic][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »