Billeder på siden
PDF
[blocks in formation]

14 Dec. 1877.

[ocr errors]

112

u 1846.

[ocr errors]
[ocr errors]

112

24/

9/3 1829. 6/ 1830. 2/4 1831. 20/8 1827. 18/11 1827. 25/5 1830. 23 1835. 26/4 1827. 9/1 1827. 27/6 1830. 25/6 1829. 6/11 1830. 18/12 1831.

22/7 1849. | 28, 1862.

1/4 1853. 3. 1864. 26/4, 1859. 14/12 1868. 22], 1849. 11/1863.

17/4 1857. 22/1 ---- 22/12 1863.

24/12 22/1849. 8/3 1864. / -- 1974 1861. 6/5 1854. 1/4 1853. 3/8 1864. 22/, 1849. 28/4 54% 1863. % 1872

[ocr errors]

......

8 Jan. 1879. 10 Jan. |

21. April – .. 8 Okt. :

1 Novbr. – ....

8 Jan. 1880. .... 21 Juni 28/3 1881. |14 Aug. 1883.|

11 1847. 31/10 1850. 5/12 1849.

....

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

2015 1 26/11 1:

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

76 E. A. Wulf, (R.*), Chef for 14de Bataillon? .....
7 W. C. Baron Wedel-Jarlsberg, (R.*), Chef for 30te Bataillon........
8 N. P. Jensen, (R.*D.M.), Chef for 22de Bataillon .........
9 H. A: W. Moltke, (R.*D.M.), Chef for Ride- og Beslagskolen?
80 C. A. Nielsen, (R.*D.M.), udenfor Numer i Ingenieurkorpset, Departementschef i

Krigsministeriet ..........................................
N. C. Esmann, (R.*), Chef for 15de Bataillon..............
2. P. C. Bang, (R.*D.M.), til Raadighed ved Artilleristaben
31 A. L. le Maire, (R.*D.M.), · af Generalstabens............
4 J. E. Jacobsen, (R.*), Chef for 16de Bataillon? ....
5 G. C. C. Zacharia e, (R.*D.M.), Chef for 24de Bataillon?.
6 P. S. C. Damm, (R.*), Chef for 2det Dragonregiment? .
7 C. A. S. Dalberg, (R.*D.M.), Chef for 17de Bataillon? ..
8 F. S. Diechmann, (R.*), Chef for 9de Bataillons..
9 C. W. S. Holsøe, (R.*), Chef for 12te Bataillon ....
90 J. E. C. Rosen, (R.*), Chef for 26de Bataillon?.....
1 J. G. F. Colding, (R.*), Chef for 29de Bataillon...

A. J. C. Keyper, (R.*D.M.), udenfor Numer i Ingenieurkorpset...... 3 F. I. Buchwaldt, (R.*), Chef for 10de Bataillons ................

C. C. E. Engelbrecht, (R.*), Chef for 5te Dragonregiments........ 5 C. M. Müller, (R. *D.M.), Chef for 3die Ingenieurdirektion..................... 61 A. P. Christensen, (R.*), Chef for 19de Bataillon?........... 7 G. C. J. M. H. Castenschiold, (R.*), Formand i Remontekommissionen?..... 8 C. L. Steenstrup, (R.*), til Raadighed for 5te Dragonregiments ............

[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

15/6 1850. 1/11 1849. 1/4 1853.

12/6 1868. 21%, 1867.

25 Okt: 1 Nov. 21 Jan: 1881. 9 Febr. 1882.

1/8 1858. 5) 1861. 23/12 1858.

4 1860. 5/5 1861. 28/4 1864. 11/6 1863. 28/4 1864. 5/5 1861.

24 Febr. – 11 Marts 3 April – i ti

14/4 1831. 29/, 1832. 1/1829. 25/i 1836. 8/10 1830. 5/11 1835. 15), 1832. 5/3 1835. 1/1 1832. 4/4 i830. 24/1 1833.

% 1833. 30/5 1833. 8/12 1832.

1/2 1833. 29/11 1833. 24/1 1832. 17, 1832 221833.

1/u 1949. 1/4 1852.

11 1850. 1/1 1852. 14/11 1849.

- 25/10 1851.

u 1/4 1853. 1.1 1850. 1/4 1851. 1/, 1850.

1/4 1853. 161 1850. %1851. 111 1850. %. 1851.

10/12 1863. 28. 1864. 30/5 1861. 28/1864. 11/6 1863. 18 1861. 28/4 1864. 117. 1863. 284 1864.

.--. — 26, 1872. 21, 1867. 4, 1868. 8/1869. 18/ 1870. 27/ 23/6 1868. 14/11 1870. 26/1 1872. 26), 1868.

144 1871. 16/10 1873. 18/5 1874.

17 April — 9 Okt. 8 Nov. 15 Jan. 1883. 26 Jan. 25 April 27 April — 9 Mai 14 Aug. –

og Fødselsaar.

IS

11

[ocr errors]
[ocr errors]

Oberster af Forstærkningen. E. E. S. Thestrup, (R.*D.M.), Chef for 40de Bataillon .. 1 72 1824. 27$ept.1867. 100 H. F. Baron Rosenkrantz, (R.*), Chef for 38te Bataillon 2/1822. 17 Aug.1874.

H. T. W. Hecksher, (R.*), Chef for 31te Bataillon...... 1/1 1824. 3 April 1876. 2 L. F. G. Lohse, (R.*), Chef for 33te Bataillon ..... 2/5 1823. 5 Okt. -.. 3 C. L. O. F. Posselt, (R. *D.M.), Chef for Bornholms Væbning 9/10 1822. 4 C. W. Arnholtz, (R.*), Chef for 32te Bataillon .

23/5 1823. 16 Mai 1877. 5 W. P. J. Johansen, (R.*), Chef for Bornholms Væbnings I Bataillon Fodfolk ........

10%, 1824. 6 T. H. A. Søderberg, (R. *), Chef for Kjøbenhavns Væbnings 1ste Bataillon .....

13/12 1824. 23 Mrts.1879. 7 H. A. M. Ablmann, (R.*), Chef for 34te Bataillon ...... 13/3 1825. 7 Febr.1880. 8 D. Nielsen, (R.*), Chef for 37te Bataillon ....... 25/5 1831. 11 Juni 9 F. C. Schiøtt, (R.*), Chef for 36te Bataillon .

30'u 1827. !8 Juni

........

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Tillagt Aldersorden som Oberstlieutenant.

Oberstlieutenanter af Forstærkningen.

110 C. 0. C. Engelhardt, (R.*), Chef for Kjøbenhavns Væb-
I nings 2den Bataillon ..........
il C. T. Ryberg, (R.*), Chef for 35te Bataillon ...
2 R. C. Møller, (R.*D.M.), udenfor Numer i Fodfolket .....
3 C. L. B. Petersen, (R.*), Chef for 39te Bataillon ......

28/1828. 19 Okt. 1880. 31/10 1826. 4 Febr. 1881.

78 1828. 24Mrts.1883. 18/5 1827. 1 April

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

91, 1850.

11

7 J.' Amsinck, (R.*), af Fodfolket, Chef

for Gymnastikskolen? ............ 30/6 1833. %11 1850. 11/6 1863.24 Sept. – 8 F. P. A. W. Tobiesen, (R.*), till

1/4 1857. Raadighed for Ing.-Korpset ...... 9/2 1835. | 22), 1865. SMarts 1871.

/u 1852 9 C. T. Müllertz, (R.*D.M.), ved Art.Staben? ......

... | 29/11 1832. 1/4 1853. /4 1860. 23 Aug. – 120 C. H. F. R. Baumann, (R.*), ved 20. Bat.1 ......

1/1852. 28/4 1864. 25 Okt. – 1 D. F. S. Meyer, (R.*), Chef for 2.

1/4 1857. Ing.-Direkt..

22), 1865. 19Febr.1872.

1/1 1852. 2 C. H. Arendrup, (R.*D.M.), udenfor 1 Numer i Ing.-Korpset............ | 25/3 1837.

25/3 1837. 1/4 1857. 21/, 1867. -3 J. Hansen, (R.*), ved Tøihusafd.1 24/12 1833. 1/4 1853. 1/4 1860. 2 Juni 4. T. G. Rohde, (R.*), af Generalstaben? 23/6 1835. 1/4 1852.28/4 1864. 28 Febr 1873. 5. T. V. Schou, (R.*), ved Art.-Staben?

| 1/4 1853. | 1/4 1860. 14Marts — 6 C. W. C. Schultz, (R.*), Depotkomd.

ved 9. Regt. 1. .................. 10/6 1833. || 27/10 1851. 28/4 1864. 22 April — 7 E. J. Sommerfeldt, (R.*), ved Ing.Regt.1 ......

5/2 1842. 1/1 1861. 21/, 1867. 1 Juni 8 J. P. H. Thun, (R.*), ved 13. Bat.". 26/1 1832. /u 1851. 28/4 1864. 6 Juni 91 C. J. C. F. Kranold, (R.*), af General

staben? .......... .......... | 17/12 1833. %. 1854. 130 N. P. G.la Cour, (R.*), ved 14. Bat.1 ... 23/8, 1834 %11 1852.

1 H. E. Borch, (R.*), ved 15. Bat.1 .. 19/10 1833. 2 T.S.Grüner,(R. *), udenforNumeriIng.

Korpset, Kontorchef i Krigsministeriet | 2/5 1844. %11 217, 1867. 23 Juni – 3 P. H. W. Lange, (R.*), ved 13de

. | 297, 1835

28/, 1864. 27 Aug. 4 C. L. F. Berg, (R.*), Stabschef hos

Generalinspekt. for Fodfolket1 .... 18/11 1835.

Bat..............................

-

3 Febr. 1874.

« ForrigeFortsæt »