Billeder på siden
PDF

General.

Hans Kongelige Høihed Kronprinds Christian Frederik Wilhelm Carl til Danmark (R.E.*S.Kmd.*D.M.), udenfor Numer

Generallieutenanter.

2 | W. F. L. Kauffmann, (S.K.*D.M.), kommanderende General i 1ste Generalkommandodistrikt1

3 | C. F. Bauditz, (S.K.*D.M.), kommanderende General i 2det Generalkommandodistrikt1 ..

Generalmajorer (Generaler) af Linien.

4 G. Castenskiold, (K^D.M.), Generalinspektør for Rytteriet1

5 C. A. F. Thomsen, (S.K.*D.M.), udenfor Numer

6 S. Ankjær, (K^D.M.), Chef for 1ste jydske Brigade1

7 J. F. M. Ernst, (K^D.M.), Generalinspektør for Ingenieurtropperne og Chef for Ingenieurkorpsets øvrige Afdelinger1

8 W. C. B. Stricker, (K^D.M.), Generalinspektør for Fodfolket1

9 L. A. Bie, (K^D.M.), Chef for 1ste sjællandske Brigade2

10 L. E. Fog, (K^D.M.), Chef for Generalstaben2

11 E. V. Schreiber, (K^D.M.), Generalinspektør for Artilleriregimenterne, Artilleribataillonerne og Trainafdelingen samt Chef for Artilleriets øvrige Afdelinger2..

12 J. T. Ravn, (K^D.M.), Chef for 2den sjællandske Brigade2

13 J. Hammer, (K.3D.M.), Chef for fyenske Brigade2

14 G. T. Bramhelft, (K.3D.M.), Chef for 2den jydske Brigade2

16

Generalmajor af Forstærkningen.

J. C. Krieger, (K.3D.M), Chef for Kjøbenhavns Væbning..

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Oberstlieutenanter af Linien.

1 A. C. J. A. W. Moltke, (R.*), Chef for 27de Bataillon2

2 O. C. F. Staggemeier, (R.*), Chef for 7de Bataillon2

3 J. M. H. Kirchhoff, (R.*), Chef for Livgardens Forstærkningsbataillon2

4 O. E. Blom, (R.*D.M.), Stabschef ved Artilleriet2

5 M. S. F. Hedemann, (R.*D.M.), Chef for 23de Bataillon2

6 J. C. Mielche, (R.*), Chef for ^8de Bataillon2

C. T. Ni el sen, (R.*), Chef for 2den Artilleriafdeling2

J. M. Lassen, (R.*), Chef for 1ste Artilleriafdeling3

9 C. F. T. Zeilau, (D.M.R.*), Chef for 25de Bataillon2

70 M. F. L. Bentzon, (R.*D.M.); Chef for 3die Artilleriafdeling3

1 G. W. E. Crone, (R.*), Chef for 4de Artilleriafdeling3

2 C. C. V. Ringsted, (R*), til Raadighed ved Artilleristaben3

3 H. C. Baron Haxthausen, (R.*), Chef for 21de Bataillon2

4 E. Neergaard, (R.*), Chef for 18de Bataillon3

5 F. F. Jacobi, (R.*D.M.), udenfor Numer i Fodfolket, Departementschef i Krigs

ministeriet

« ForrigeFortsæt »