Billeder på siden
PDF
ePub

Løbe-Nr.

General.

1

Hans Kongelige Høihed Kronprinds Christian Frederik Wilhelm Carl til Danmark

(R.E.*S.Kmd. *D.M.), udenfor Numer ..

Generallieutenanter.

2

W.F. L. Kauffmann, (S.K.*D.M.), kommanderende General i Iste Generalkommando

distrikt... .C. F. Bauditz, (S.K.*D.M.), kommanderende General i 2det Generalkommandodi

strikt...

3

Generalmajorer (Generaler) af Linien.

4 5 6 7

8 9 10 11

G. Castenskiold, (K.-D.M.), Generalinspektør for Rytteriet
C. A. F. Thomsen, (S.K. *D.M.), udenfor Numer..
S. Ankjær, (K.-D.M.), Chef for 1ste jydske Brigade?...
J. F. M. Ernst, (K.'D.M.), Generalinspektør for Ingenieurtropperne og Chef for

Ingenieurkorpsets øvrige Afdelingerl.
W. C. B. Stricker, (K.-D.M.), Generalinspektør for Fodfolket1
L. A. Bie, (K.'D.M.), Chef for 1ste sjællandske Brigade2.
L. E. Fog, (K.-D.M.), Chef for Generalstaben? ....
E. V. Schreiber, (K.'D.M.), Generalinspektør for Artilleriregimenterne, Artilleri-

bataillonerne og Trainafdelingen samt Chef for Artilleriets øvrige Afdelinger?.. J. T. Ravn, (K.'D.M.), Chef for 2den sjællandske Brigade. J. Hammer, (K. D.M.), Chef for fyenske Brigade”. G. T. Bramhelft, (K.PD.M.), Chef for 2den jydske Brigade

12 13 14

Generalmajor af Forstærkningen. J. C. Krieger, (K.PD.M.), Chef for Kjøbenhavns Væbning.

15

[blocks in formation]
[blocks in formation]

3/8 1861. %, 1862. 24, 1863. 8/4 1864. 6% 1865. 267, 1866. 13), 1867. 187, 1867.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

12/8 1815. 31/5 1827. 57 1820.

'/4 1834. 1976 1841. '/, 1849. 3973 1864. 30/5 1866. 21/11 1866. 267, 1867.
30/41848. 21/10 1856. /4 1858.

21/, 1867. 1671874.
1/4, 1842. % 1846. /3 1850. 28/3 1862. 28/5 1866.

25/11

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Løbe-Nr.

Oberster af Linien.

16 C. T. Jørgensen, (K.ʻD.M.), Chef for Ingenieurregimentet? 17 N. P. C. T. Bruus, (K. D.M.), Chef for Tøihusafdelingen'. . 18 A. L. Klein, (K. 'D.M), af Artilleriet, Chef for Officerskolen?. 19 0. F. Vaupell, (K. D.M.), af Fodfolket, til Raadighed for 1ste Generalkommando 20 E. A. S. Stricker, (K. ?D.M.), af Fodfolket, Souskommandant i Kjøbenhavn og

Citadellet Frederikshavn 1 J. P. Købke, (K.D.M.), udenfor Numer i Ingenieurkorpset, Chef for Hærens For

pleiningskorps 2 S. F. W. Ross, (R.*D.M.), Chef for 9de Regiment? 3 C. M. W. Tvermoes, (K.'D.M.), Chef for 1ste Regiment1 4 C. A. A. F. J: Brun, (K.-D.M.), Chef for 1ste Artilleribataillon 5 S. J. Neergaard, (K.-D.M.), Chef for 3die Dragonregiment1 6 C. E. Hansen, (K.°D.M.), af Rytteriet, til Raadighed for 1ste Generalkommando? 7 F. W. F. Messerschmidt, (R.*D.M.), Chef for 2den Artilleribataillon?. 8 F. S. Wildenradt, (K.PD.M.), Chef for 2det Regiment 9 F. J. H. Weyhe, (R. *D.M.), Chef for 5te Regiment.. 30 C. Schøller, (R.*D.M.), Chef for 8de Regiment 1 A. S. Nickolin, (K. D.M.), Chef for 3die Regiment 2 J. Z. Schroll, (K.-D.M.), af Generalstaben? 3 F. C. G. Schøller, (R.*D.M.), Chef for 10de Regiment". 4 J. C. Blom, (R. *D.M.), Chef for 4de Regiment'.. 50. Westengaard, (R.*D.M.), Chef for 6te Regimenti 60. A. Schøning, (R. *D.M.), Chef for 6te Bataillon?.. 7 J. E. Beissenherz, (R.*D.M.), Chef for Livgardens Liniebataillon”. 8 C. T. Schlegel, (R.*D.M.), Chef for Laboratorieafdelingen

9 F. F. G. Fogh, (R.*D.M.), Chef for 7de Regiment". 40 H. Glahn, (R.*D.M.), af Generalstaben?..

1 T. Freiesleben, (R*D.M.), Chef for 4de Dragonregiment
2 J. F. Lorenzen, (R.*D.M.), Chef for 13de Bataillon".
3 J. Linnemann, (R.*D.M.), Chef for 1ste Artilleriregiment
4 G. M. Holbek, (R.*D.M.), af Artilleriet, til Raadighed?.
5 W. J. C. Klüver, (R. *D.M.), Chef for 5te Bataillon?
6 F. H. Berregaard, (R.*D.M.), Chef 4de Bataillon? .
7 L. J. Olsen, (R. *D.M.), Chef for 1ste Batailion.

[blocks in formation]

1/8 1844.

u 1841. 1/1 1843.

u 1841.

u 1843. "/u 1848. 1/1 1843.

27

1/5 1848. 27/ 22/ 1849. 27/5 1848. 22/1 1849. 26/10 1859. 27/5 1848. 17/2 22/ 1849.

30/12 1854. 67. 1850.

114 1860. 6/10 1850.

1/4 1860. 1974 1861. %10 1850. 227, 1855. 1/4 1860.

23 April1874.

[blocks in formation]

5/1 1826. 19/10 1821. 27/1 1826. 27/3 1831. 28/ 1825. 11/5 1827. 27/10 1822. 27/10 1826. 18/9 1823. 25, 1826. 23/4 1824. 29/3 1827.

1825.

1831. 18 1826. 18/12 1826. 30/10 1827.

4/6 1827. 13/1 1830.

[ocr errors]

1/5 1848. 22/, 1849. .

21/5 1855. 1/4 1860.

1/1 1843.

u 1844, u 1843. 25/6 1850. 1/8 1846.

2019 2512

[blocks in formation]

14 Juli

3 Mai 1875. 27 Sept. 19 Febr. 1876

29 Marts 17 Nov. 13 Dec. 30 April1877 310kt. 14 Dec.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Løbe Nr.

48 R. T. Bartels, (R.*D.M.), Chef for 11te Bataillon?

9 E. C. L. Koefoed, (R.*D.M.), Chef for 1ste Ingenieurdirektion”.
50 C. R. v. d. Maase, (R. *D.M.), Chef for Hs. Maj. Kongens Adjutantstaba

1 B. F. J. Thorkelin, (R.*D.M.), Chef for 2den Bataillon?
2 J. J. Bahnson, (K.-D.M.), udenfor Numer i Artilleriet, Direktør for Krigsministeriet
3 C. C. Zahlmann, (R.*D.M.), af Generalstaben”.
4 C. E. Meldahl, (R. *D.M.), Chef for 8de Bataillon?
5 S. W. V. Pfaff, (R. *D.M.), Chef for 3die Bataillona..
6 0. H. T. A. F. A. Moltke, (R. *D.M.), Chef for 2det Artilleriregimenta
7 A. J. C. E. Madsen, (R.*.M.), Chef for Trainafdelingen?
80. W. Hoskjær, (R. *D.M.), ved Ingenieurregimentet...

9 F. G. H, 0. Gandil, (R.*D.M.), Chef for 20de Bataillon”. 60A. M. Borberg, (R.*), Chef for Gardehusarregimentet?.

Oberstlieutenanter af Linien. 1 A. C. J. A. W. Moltke, (R.*), Chef for 27de Bataillon?... 2 0. C. F. Staggemeier, (R.*), Chef for 7de Bataillon”, 3 J. M. H. Kirchhoff, (R.*), Chef for Livgardens Forstærkningsbataillon? 4 0. E. Blom, (R. *D.M.), Stabschef ved Artilleriet?.... 5 M. S. F. Hedemann, (R.*D.M.), Chef for 23de Bataillon?. 6 J. C. Mielche, (R.*), Chef for 28de Bataillon? 7 C. T. Nielsen, (R.*), Chef for 2den Artilleriafdeling? 8 J. M. Lassen, (R.*), Chef for 1ste Artilleriafdeling? 9 C. F. T. Zeilau, (D.M.R. *), Chef for 25de Bataillon? 70 M. F. L. Bentzon, (R. *D.M.); Chef for 3die Artilleriafdelings 1 G. W. E. Crone, (R.*), Chef for 4de Artilleriafdeling3 2 C. C. V. Ringsted, (R.*), til Raadighed ved Artilleristaben 3 H. C. Baron Haxthausen, (R.*), Chef for 21de Bataillon2. 4 E. Neergaard, (R.*), Chef for 18de Bataillon3 5 F. F. Jacobi, (R.*D.M.), udenfor Numer i Fodfolket, Departementschef i Krigs

ministeriet

« ForrigeFortsæt »