Billeder på siden
PDF
[ocr errors][merged small]

1 | Hans Kongelige Høihed Kronprinds Christian Frederik Wilhelm Carl til Danmark

(R.E.*S.Kmd. *D.M.), udenfor Numer ....

Generallieutenanter.

2 / W.F. L. Kauffmann, (S.K.*D.M.), kommanderende General i Iste Generalkommando

I distrikt? ......... 3.C. F. Bauditz, (S.K.*D.M.), kommanderende General i 2det Generalkommandodi

strikt'.......................ii............................

Generalmajorer (Generaler) af Linien.

G. Castenskiold, (K.D.M.), Generalinspektør for Rytteriet?....... 5 C. A. F. Thomsen, (S.K.*D.M.), udenfor Numer.....

S. Ankjær, (K.-D.M.), Chef for 1ste jydske Brigade? ........ | J. F. M. Ernst, (K.'D.M.), Generalinspektør for Ingenieurtropperne og Chef for

Ingenieurkorpsets øvrige Afdelinger ........ W. C. B. Stricker, (K.'D.M.), Generalinspektør for Fodfolket? ......... 9 L. A. Bie, (K.ʻD.M.), Chef for 1ste sjællandske Brigade?.... 10 L. E. Fog, (K.-D.M.), Chef for Generalstaben? .................. | E. V. Schreiber, (K. 'D.M.), Generalinspektør for Artilleriregimenterne, Artilleri

bataillonerne og Trainafdelingen samt Chef for Artilleriets øvrige Afdelinger? .. J. T. Ravn, (K.'D.M.), Chef for 2den sjællandske Brigade...................... 13 J. Hammer, (K.PD.M.), Chef for fyenske Brigade?......... 14 | G. T. Bramhelft, (K. D.M.), Chef for 2den jydske Brigade? .....

.

.

..

Generalmajor af Forstærkningen.
J. C. Krieger, (K.°D.M.), Chef for Kjøbenhavns Væbning .......

15

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

12/8 1815. | |1834. / 10/ 1841. 17), 1849. 29)1864. | 30)1866. 21/11 1866. 26), 1867. 31/5 1827. 807, 1848. 21/10 1856. /41858.

....... 217, 1867. 167, 1874. 571820. %,1842. 4. 1846. /z 1850.28/1862. 2/5 1866. 25/

.....

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Oberster af Linien.

16 C. T. Jørgensen, (K.ʻD.M.), Chef for Ingenieurregimentet?.....
17 N. P. C. T. Bruus, (K.2D.M.), Chef for Tøihusafdelingen'. ....
18 A. L. Klein, (K.'D.M), af Artilleriet, Chef for Officerskolen?......

0. F. Vaupell, (K.°D.M.), af Fodfolket, til Raadighed for 1ste Generalkommando? 20 E. A. S. Stricker, (K.PD.M.), af Fodfolket, Souskommandant i Kjøbenhavn og

Citadellet Frederikshavn? . 11 J. P. Købke, (K.ʻD.M.), udenfor Numer i Ingenieurkorpset, Chef for Hærens For

pleiningskorps ..... 2 S. F. W. Ross, (R.*D.M.), Chef for 9de Regiment? .... 3 C. M. W. Tvermoes, (K.-D.M.), Chef for 1ste Regiment? ...... 41 C. A. A. F. J. Brun, (K. 2D.M.), Chef for 1ste Artilleribataillon?.... 5 S. J. Neergaard, (K. 2D.M.), Chef for 3die Dragonregiment? . 6 C. E. Hansen, (K.-D.M.), af Rytteriet, til Raadighed for 1ste Generalkommando 71 F. W. F. Messerschmidt, (R.*D.M.), Chef for 2den Artilleribataillon?...... 8 F. S. Wildenradt, (K.PD.M.), Chef for 2det Regiment?...

............ 9 F. J. H. Weyhe, (R.*D.M.), Chef for 5te Regiment?....

C. Schøller, (R.*D.M.), Chef for 8de Regiment? .......

A. S. Nickolin, (K.-D.M.), Chef for 3die Regiment? ..... 2 J. Z. Schroll, (K.D.M.), af Generalstaben? ....... 3 F. C. G. Schøller, (R.*D.M.), Chef for 10de Regiment?... 4 J. C. Blom, (R.*D.M.), Chef for 4de Regiment?.... 50. Westenga ard, (R.*D.M.), Chef for 6te Regiment? ...... 6 0. A. Schøning, (R.*D.M.), Chef for 6te Bataillon?..... 7| J. E. Beissenherz, (R. *D.M.), Chef for Livgardens Liniebataillon 8 C. T. Schlegel, (R.*D.M.), Chef for Laboratorieafdelingen? 9 F. F. G. Fogh, (R.*D.M.), Chef for 7de Regiment...... 40 H. Glahn, (R.*D.M.), af Generalstaben?.................. 1 T. Freiesleben, (R*D.M.), Chef for 4de Dragonregiment?.... 2 J. F. Lorenzen, (R.*D.M.), Chef for 13de Bataillon?............ 3 J. Linnemann, (R. *D.M.), Chef for 1ste Artilleriregiment. 4 G. M. Holbek, (R.*D.M.), af Artilleriet, til Raadighed?.... 5 W. J. C. Klüver, (R.*D.M.), Chef for 5te Bataillon? ...... 6 F. H. Berregaard, (R*D.M.), Chef 4de Bataillon? ... 7 L. J. Olsen, (R. *D.M.), Chef for 1ste Bataillon?......

[blocks in formation]

111 l

[merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

5/10 1824. 1. 1/1842. 1/5 1846.

17 1821. %. 1840. 27/5 1848. 23/6 1830. 41 1847. 27,, 1849.

% 1824. 1/11 1842. | 1/5 1846 23/6 1820. 1/u 1839. 26/4 1849. 28/, 1822. 8% 1825. 1/8 1844. 17, 1823. 1/u 1841. 27/5

5/1826. 1/11 1843. 22/1 1849. 19/10 1821. 1/11 1841. 27/5 1848. 27/11 1826. 1/1 1843. 22/1 1849. 27/3 1831. 1/11 1848.

26/10 1859. 28/1 1825. 1/1 1843.

27/5 1848. 11/8 1827.

17/ 27/1, 1822.

22/ 1849. 27/10 1826. 18/9 1823. 1/11 1844. 25), 1826. 23/4 1824. | 1 u 1843.

| 22/1 1849. 29, 1827. 1/1 1844, 207, 1825. 1/11 1843. 25/2 1831. 25/6 1850. 5%, 18

1/8 1826. 1/8 1846.
18/12 1826. - -
30/10 1827. /11 1845.

4/6 1827
13/1 1830. u 1846.

30/12 1854. 6/10 1850.

1/4 1860. 6/10 1850.

1/4 1860. 1974 1861. 6/10 1850. 22/1 1855. 1/4 1860.

16. 21/, 1855. 1/4 1860.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

28/ 1862. 11/8 1856.

[ocr errors]

29 Marts — 17 Nov. – 13 Dec. 30 April1877 31Okt. 14 Dec.

26

A

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

48 R. T. Bartels, (R. *D.M.), Chef for 11te Bataillon? .......

9 E. C. L. Koefoed, (R.*D.M.), Chef for 1ste Ingenieurdirektion?.. 50 C. R. v. d. Maase, (R. *D.M.), Chef for Hs. Maj. Kongens Adjutantstab? .........

1 B. F. J. Thorkelin, (R.*D.M.), Chef for 2den Bataillon2 ................ 2 J. J. Bahnson, (K.PD.M.), udenfor Numer i Artilleriet, Direktør for Krigsministeriet 3 C. C. Za hlmann, (R.*D.M.), af Generalstaben..... 4 C. E. Meldahl, (R. *D.M.), Chef for 8de Bataillon? .... 5 S. W. V. Pfaff, (R.*D.M.), Chef for 3die Bataillon2........ 6 0. H. T. A. F. A. Moltke, (R.*D.M.), Chef for 2det Artilleriregiment? 7 A. J. C. E. Madsen, (R.* D.M.), Chef for Trainafdelingen? ... 8 (). W. Hoskjær, (R. *D.M.), ved Ingenieurregimentet ... 9 F. G. H. 0. Gandil, (R. *D.M.), Chef for 20de Bataillon?... 60A. M. Borberg, (R.*), Chef for Gardehusarregimentet. ......

Oberstlieutenanter af Linien.

1 A. C. J. A. W. Moltke, (R.*), Chef for 27de Bataillon?... 2 0. C. F. Staggemeier, (R.*), Chef for 7de Bataillon?.. 3 J. M. H. Kirchhoff, (R.*), Chef for Livgardens Forstærkn 4 0. E. Blom, (R. *D.M.), Stabschef ved Artilleriet?...... 5 M. S. F. Hedemann, (R.*D.M.), Chef for 23de Bataillon?.. 6 J. C. Mielche, (R.*), Chef for 28de Bataillon? ....... 71 C. T. Nielsen, (R.*), Chef for 2den Artilleriafdeling? .. 8 J. M. Lassen, (R.*), Chef for 1ste Artilleriafdeling ..... 9 C. F. T. Zeilau, (D.M.R.*), Chef for 25de Bataillon? ..... 70 M. F. L. Bentzon, (R.*D.M.); Chef for 3die Artilleriafdeling:....

1 G. W. E. Crone, (R.*), Chef for 4de Artilleriafdeling3 . 2 C. C. V. Ringsted, (R.*), til Raadighed ved Artilleristaben .... 3 H. C. Baron Haxthausen, (R.*), Chef for 21de Bataillon?...... 4 E. Neergaard, (R.*), Chef for 18de Bataillon ........... 5 F. F. Jacobi, (R. *D.M.), udenfor Numer i Fodfolket, Departementschef i Krigs

ministeriet ............

« ForrigeFortsæt »