Billeder på siden
PDF
[merged small][table]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

V. Afskedigede Officerer, der have Tilladelse til at bære Uniform som Krigsinvalider.

(Jfr. Kundgjørelse for Hæren Nr. 15—1880, 1. 3. og 7.).

[ocr errors]

Premierlieutenant Carl Ivar Plenge.

— Peter Nicolai Petersen, (R.*).

— Erik Conrad Frederik Brummerstedt, (R.*)

— Vilhelm Adolph Top, (R.*).

— Ludvig Joachim VilhelmHartvigsen, (R.*).

— Peter Christian Frederik Munch.

— Robert William Crauford Meason de la L ai ng, (D.M.R.*), (S.Sv.3.), Kammerjunker.

— Rudolph Norup.

— CarlVilhelmBehagenCastenschiold, (R.*).

— Georg Leopold Grev Sponneck, (R.*). Sekondlieutenant Søren Peter Jensen Bech, (R.*).

— Johannes Christian Valdemar Haus en.

— Joseph Carl Rubrecht Frandsen.

— Jacob Moritz Christensen.

— Edvard Ludvig Bentzon.

— Titus Frederik Schouw, (D.M.).

— Vilhelm Fabricius.

— Sophus Irederik Ferdinand Grev AhlefeldtLaurvig.

.AjacLen Afdeling.

i.

Almindelige Aldersordenslister

over

Hærens Officerer og Ligestillede.

« ForrigeFortsæt »