Billeder på siden
PDF
[ocr errors]

Sekondlieutenant ved. 22. Bat. N. C.
M. T. Pedersen,

1084. i Underkorporal ved 23. Bat. H. Winther, ..

- ved 1. Art.-Afd. J. A. L. O. Wolff, Menig ved 13. Bat. C. J. A. Hansen, -- F. C. E. Mørch, - - L. C. F. Lütken, -.- E. Wedel-Heinen, - ved 15. Bat. C. C. E. Flemmer, -- J. B. Helms, -,- J. W. Hammerich, -'- H. A. Martens,

G. E. F. Willerup,

J. P. Petersen, - - L. Gandil,

ved 16. Bat. J. P. M. M. Christen

sen, -- J. V. Teisen, - ved 17. Bat. A. V. (. Klein, - ved 18. Bat. V. G. Jensen, - - V.C. A. O. G. A. Baron Blixen-Fi

necke, -- ved 21. Bat. A. de Neergaard, - ved 2. Art.-Afd. A. Conradsen, -« H. T. C. Friis, - ved 4. Art.-Afd. C. T. L. Hansen, - ved Ing.-Regt. V. T. Bohn, ---- A. G. V. Petersen,

Elever.

Sekondlieutenant ved Livg. Liniebat.

J.B. Greve Krag-Juel-Vind-Frijs, 1074. – ved 17. Bat. T. V. Schwarz, 1083. — ved 5. Bat. J. Jørgensen, 1019. – ved 17. Bat. J. J. Jurckmann, 1167. Sergent ved 4. Bat. C. V. E. Nielsen, – ved Forpleiningskorpset C. A. Venner

vald, Menig ved 1. Bat. V. C. Petersen, -- L. Gerlach, - ved 3. Bat. E. H. Nielsen, - ved 2. Bat. V. V. Martens, - ved 4. Bat. C. J. Galster, - - J. P. V. F. Jacobi, -- G. A. F. Clausson-K a as, -- T. M. Irgens-Bergh, - ved 7. Bat. H. V. Nyholm, - ved 5. Bat. L. A. Madsen, --- ved 10. Bat. L. Petersen, - ved 1. Art.-Afd. A. A. Timm, - - L. W. Otterstrøm, - - N. E. Lomholt, – ved Ing.-Regt. 0. B. Schouboe, .

Elever.

[ocr errors]

940.

942.

957.

Yngste Klasse. Sekondlieutenant ved 4. Art.-Afd. C. J. Grønbech,

998. - ved 4. Bat. J. F. H. Langhorn, 1000. - ved 1. Art.-Bat. C. E. Petersen, 1013. - ved 3. Art.-Afd. P. A. Germundsen,

1025. - ved 6. Bat. J. H. Olesen, : 1029. - ved 7. Bat. J. F. E. Lowsen, 1030. – ved 1. Art.-Afd. J. V. E. Thomsen,

1035. - ved 7. Bat. 0. V. M. Saabye, 1050. - ved Ing.-Regt. C. F. Hansen, 1071. – ved 28. Bat. A. F. V. P. Mahrt, 1090. - ved 3. Bat. S. N. Jensen, , 1091. - ved 21. Bat. A. G. Norrie, 1092. – ved 1. Art.-Bat. P. C. F. Langhorn,

1100. -- K. V. Tuxen,

1104. - ved 19. Bat. P. A. Mølmark, 1129. - ved 4. Drag.-Regt. Z. L. Hansen, 1132. - ved 24. Bat. H. L. C. Zeiler, 1147. - ved 8. Bat. C. G. C. Drewsen, 1156. - ved 20. Bat. 0. M. M. Storm, 1173. Sergent ved 31. Bat. C. A. Kliim,

B. Sekondlieutenant ved 19. Bat. J. J. G. Olsen,

914. - ved 7. Bat. L. P. Larsen, 936. - ved 3. Bat. J. P. Jessen, - ved 1. Bat. 0. C. C. Larsen, - ved 4. Art.-Afd. F. V. Verner

Lassen, - ved 5. Bat. K. F. Madsen, 959. - ved 6. Bat. P. V. Hammershøy, 960. - ved 5. Bat. J. P. Lomholt, 961. - ved 10. Bat. H. T. Buhl.

965. - ved 29. Bat. L. C. Danielsen, 966. - ved 7. Bat. C. A. Helsing, 974. - ved 3. Art.-Afd. P. Jørgensen, 983. - ved Ing.-Regt. V. J. M. Røgind, 986. - ved 3. Art.-Afd. J.P.C. Johansen, 989. - ved 2. Dr.-Regt. H.A.B.Fogtmann, 991. - ved 2. Art.-Afd. M. G. Hoffman n. 1005. - ved 24. Bat. B. M. P. Bendtsen, 1006. - ved 14. Bat. J. M. Fogtmann, 1014. - ved 1. Art.-Bat. J. I. Jørgensen, 1042. – ved 3. Drag.-Reg. F.J.C. G. Zee-' mann,

1056. - ved 21. Bat. S. C. Møller, 1064.

Elever.

Elever.

Rudolph Waldemar Schiøtz, (R.*), Intendant. Johan Frederik Nielsen, Korpslæge.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

(se Side 12.)

| Kjøbenhavn. 2den Generalkommandointendantur.

Bestyrelse. (se Side 12.)

Overintendant. Kapitain Hieronimus Valerius Materielintendanturen.

Felix Hartmann, (R.*), Inspektør, Chef for Stabsintendant, Oberst Franz Wilhelm Albrecht

Sundhedstropperne. Schnitter, (R.*D.M.), Chef.

| Overlæge, Dr. med. Jacob Peter Poulsen, (R.*). Intendant Christian Christen Jørgen Bastland Lund, (R.*), Magasinforvalter ved Munderings

Overlæge Hieronymus Laub, (R.*). depotet.

Korpslæge, Dr. med. Oscar Wanscher. Intendant, Krigsassessor Ludvig Theodor Horn.

Reservelæge Carl Albert Veihe, dekoreret med bech, tillige ved Kjøbenhavns Væbning.

et hollandsk militært Hæderstegn. Intendant Jens Sophus Valdemar Holm, Bog

Christian Frederik Louis Holmer. holder og Kasserer.

Anders Johansen. Intendant Rudolph Waldemar Nicolai Aabye,

Valdemar Viggo Johansen. Forvalter ved Inventariedepotet.

I Helsingør.

Korpslæge J. T. Møller ved 2det Regiment. A. J. Levy, Korpslæge.

Nyborg.
Korpslæge S. V. T. Dahlerup ved 5te Re-

giment. Besigtigelseskommissionen ved Mun

i Odense. deringsdepotet. Oberst H. T. W. Hecksher, (R.*).

Overlæge N. P. J. Aabye ved 6te Regiment. Kapitain A. S. F. C. Kellner, (R.*). 137. Reservelæge T. C. Langkilde ved samme RegiC. V. Bendtsen.

254.

ment. - A. P. Olsen.

I Aarhus.
T. B. Sick, (R.*).

353.
L. F. E. A. Baron Bretton, (R.*),

Overlæge M. A. V. Andersen, (R. Stan. 3.), ved (S.V.3).

378. || 3die Dragonregiment. Ritmester Poul Christian Stemann Rosenørn, (R.*).

. I Fredericia. Korpslæge H. A. Hildebrandt ved 7de Regi

ment.

Reservelæge L. S. Vogelius ved samme RegiHærens Lægekorps.

ment. Nota Salomon, (K.-D.M.), Stabslæge og Chef

| Viborg. for Korpset.

Korpslæge E. 0. Krenchel ved 9de Regiment. Overlæge Johan Christian Møller, (R.*).

i Aalborg.

Korpslæge A.B.J.Schæffer ved 10de Regiment. Hærens Dyrlægekorps. Christian Lauritz Friis, (R.*D.M.), Stabsdyrlæge og Chef for Korpset.

Hærens Militærarbeiderdepot.

(Kjøbenhavn.) Kapitain af Fodfolket H. F. Bilsted, Chef. H. C. von Harten, Korpslæge.

101.

310.

Kjøbenhavns Væbning.

Generalmajor Johan. Cornelius Krieger, || Peter Theodor Thomsen.

799. (K.PD.M.), (S.Sv.3.), Kammerherre, Chef. 15. || Alfred Valdemar Constantin Friderichsen. 806. Kapitain Gustav Johan Ludvig Feilberg, Vilhelm Leonhard Albrecht.

826. indtil videre til Raadighed for Chefen. 409. || Jens Christian Theodor Hans Hansen. 829.

Anton Sophus Jensen.

834. Christen Christensen.

838. Fodfolket.

Peter Emil Frederik Hansen, fungerende
Intendant ved 2. Art.-Bat.

846.
Iste Bataillon.
Peder Lauridsen.

852.

Adolf Valdemar Gøtsche, dekoreret med Oberst Theodor Hermann Alfred Søder

2 serbiske Medailler.

872. berg, (R.*), Chef.

106.
Peter Valdemar Buck.

874.
Frederik Carl Hochberg Nagel.
Kapitainer.

Carl Peter Rubek Kofoed Schøning. 877.
Rasmus Peter Rasmussen.

886. Julius Jessen, Chef for 4de Kompagni. 396. Christian August Julius Hansen, Chef

Andreas Gomme Schaarup.

889. for 2det Kompagni.

404. Albrecht Wilhelm Scheel, Chef for 1ste Kompagni.

2den Bataillon

407. Carl Sophus A aga ard, (R.*), Chef for 3die Oberstlieutenant Christian Ole Carl EngelKompagni.

hardt, (R.*), (S.Sv.3.), Chef.

110.

875.

408.

Lieutenanter.
Carl Johan Christopher von Westen.
Anders Emanuel August Damgaard.
Lauritz Ulrik Scharffenberg.
Gustav Waldemar Timmé, Adjutant.
Christian Frederik Leger.
Viggo Severiin Christensen.
Julius Frederik Jørgensen.
Johannes Peder Jensen.
Jens Christian Ekstrøm.

Kapitainer. 13. 716. | Johan Hermann Georg Kuhlmann, (R.*), 723. Chef for 1ste Kompagni.

395. 756. Adolph Franck, (R. *), Chef for 2det Kom758. | pagni. 769. Hans Adam Christian Emil Hohlenberg, 779. Chef for 4de Kompagni.

410. 787. | Thorvald Westergaard, (R.*), (S.V.3.), 798. V Kammerjunker, Chef for 3die Kompagni. 415.

398.

[blocks in formation]

Waldemar Sehested.

718. Hans Christian Haarbølle.

1721. Axel Oluf Volmer Lerche.

724. Asbjørn Oluf Erik Skram.

728. Jens Christian Jacobsen.

740. Carl August Frederik Christensen. 748. Carl Valdemar Indvorsen.

770. Frantz Gerhard Wortziger.

796 Arnold Siegfried Thorvald Julian Fraenkel, Adjutant.

802. Lauritz Christensen Dyhre.

821. Harald Sigvald Thomsen. Oluf Peter Andreas Bohn.

849. Christen Ravnsbæk Poulsen. Frederik Marius Nielsen.

870. Niels Peter Hansen.

881. Carl Heinrich Oskar Paustian. Charles François Jøhncke.

892. Niels Martin Nielsen, tjenestegjørende ved 1ste Regiment.

899. Marcus Andersen, tjenestegjørende ved den vestindiske Hærstyrke.

900.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

863.

855.

866.

Intendant, Krigsassessor L.T.Hornbech besørger

Intendantforretningerne. Korpslæge H. C. von Harten samt Reserve

lægerne 0. H. P. Lassen og Dr. med. P. J. Liisberg besørge Lægetjenesten henholdsvis ved Fodfolket og Artilleriet.

« ForrigeFortsæt »