Billeder på siden
PDF
ePub

Sekondlieutenant ved. 22. Bat. N. C.
M. T. Pedersen,

1084. Underkorporal ved 23. Bat. H. Winther,

ved 1. Art.-Afd. J. A. L. O. Wolff, Menig ved 13. Bat. C. J. A. Hansen,

F. C. E. Mørch,
L. C. F. Lütken,

E. Wed el-Heinen,
ved 15. Bat. C. C. E. Flemmer,

J. B. Helms,
J. W. Hammerich,
H. A. Martens,
G. E. F. Willerup,
J. P. Petersen,

L. Gandil,
ved 16. Bat. J. P. M. M. Christen-
sen,

J. V. Teisen,
ved 17. Bat. A. V. (. Klein,
ved 18. Bat. V. G. Jensen,

- V.C. A. O. G. A. Baron Blixen-Fi-
necke,
– ved 21. Bat. A. de Neergaard,
ved 2. Art.-Afd. A. Conradsen,

H. T. C. Friis,
ved 4. Art.-Afd. C. T. L. Hansen,
ved Ing.-Regt. V. T. Bohn,

A. G. V. Petersen,

Sekondlieutenant ved Livg. Liniebat.
J.B. Greve Krag-Juel-Vind-Frijs, 1074.

ved 17. Bat. T. V. Schwarz, 1083.
ved 5. Bat. J. Jørgensen,

1039. ved 17. Bat. J. J. Jurckmann, 1167. Sergent ved 4. Bat. C. V. E. Nielsen,

ved Forpleiningskorpset C. A. Vennervald, Menig ved 1. Bat. V. C. Petersen,

L. Gerlach,
ved 3. Bat. E. H. Nielsen,
ved 2. Bat. V. V. Martens,
ved 4. Bat. C. J. Galster,

J. P. V. F. Jacobi,
G. A. F. Clausson-Ka as,

T. M. Irgens-Bergh,
ved 7. Bat. H. V. Nyholm,
ved 5. Bat. L. A. Madsen,
ved 10. Bat. L. Petersen,
ved 1. Art.-Afd. A. A. Timm,

L. W. Otterstrøm,

N. E. Lomholt,
ved Ing.-Regt. 0. B. Schouboe,

Elever.

Elever.

[ocr errors][ocr errors]

1

Yngste Klasse. Sekondlieutenant ved 4. Art.-Afd. C. J. Grønbech,

998. ved 4. Bat. J. F. H. Langhorn, 1000. ved 1. Art.-Bat. C. E. Petersen, 1013. ved 3. Art.-Afd. P. A. Germundsen,

1025. ved 6. Bat. J. H. Olesen, 1029. ved 7. Bat. J. F. E. Lowsen, 1030. ved 1. Art.-Afd. J. V. E. Thomsen,

1035. ved 7. Bat. 0. V. M. Saabye, 1050. ved Ing.-Regt. C. F. Hansen, 1071. ved 28. Bat. A. F. V. P. Mahrt, 1090. ved 3. Bat. S. N. Jensen, 1091. ved 21. Bat. A. G. Norrie, 1092. ved 1. Art.-Bat. P. C. F. Langhorn,

1100. K. V. Tuxen,

1104, ved 19. Bat. P. A. Mølmark, 1129. ved 4. Drag.-Regt. Z. L. Hansen, 1132. ved 24. Bat. H. L. C. Zeiler, 1147. ved 8. Bat. C. G. C. Drewsen, 1156.

ved 20. Bat. 0. M. M. Storm, 1173. Sergent ved 31, Bat. C. A. Kliim,

B. Sekondlieutenant ved 19. Bat. J.J. G. Olsen,

914. - ved 7. Bat. L. P. Larsen, 936. ved 3. Bat. J. P. Jessen,

940. ved 1. Bat. 0. C. C. Larsen, 942 ved 4. Art.-Afd. F. V. VernerLassen,

957. - ved 5. Bat. K. F. Madsen, 959.

ved 6. Bat. P. V. Hammershøy, 960. ved 5. Bat. J. P. Lomholt, 961. ved 10. Bat. H. T. Buhl,

965. ved 29. Bat. L. C. Danielsen, 966. ved 7. Bat. C. A. Helsing, 974. ved 3. Art.-Afd. P. Jørgensen, 983. - ved Ing.-Regt. V. J. M. Røgind, 986. ved 3. Art.-Afd. J.P.C. Johansen, 989.

ved 2. Dr.-Regt.H.A.B.Fogtmann, 991. - ved 2. Art.-Afd. M. G. Hoffman n. 1005.

ved 24. Bat. B. M. P. Bendtsen, 1006. ved 14. Bat. J. M. Fogtmann, 1014. ved 1. Art.-Bat. J. I. Jørgensen, 1042. ved 3. Drag.-Reg. F.J.C. G. Zee-' mann,

1056. ved 21. Bat. S. C. Møller, 1064.

Elever.

Elever.

Rudolph Waldemar Schiøtz, (R. *), Intendant. Johan Frederik Nielsen, Korpslæge.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Kjøbenhavns Væbning.

[blocks in formation]

Peter Theodor Thomsen.

799. Alfred Valdemar Constantin Friderichsen. 806. Vilhelm Leonhard Albrecht.

826. Jens Christian Theodor Hans Hansen. 829. Anton Sophus Jensen.

834. Christen Christensen.

838. Peter Emil Frederik Hansen, fungerende Intendant ved 2. Art.-Bat.

846. Peder Lauridsen.

852. Adolf Valdemar Gøtsche, dekoreret med 2 serbiske Medailler.

872. Peter Valdemar Buck.

874. Frederik Carl Hochberg Nagel.

875. Carl Peter Rubek Kofoed Schøning. 877. Rasmus Peter Rasmussen.

886. Andreas Gomme Schaaru p.

889.

[blocks in formation]

2den Bataillon.

407.

Oberstlieutenant Christian Ole Carl Engel

hardt, (R.*), (S.Sv.3.), Chef.

408.

110.

Lieutenanter. Carl Johan Christopher von Westen. Anders Emanuel August Damgaard. Lauritz Ulrik Scharffenberg. Gustav Waldemar Timmé, Adjutant. Christian Frederik Leger. Viggo Severiin Christensen. Julius Frederik Jørgensen. Johannes Peder Jensen. Jens Christian Ekstrøm,

13. 716. 723. 756. 758. 769. 779. 787. 798.

Kapitainer.
Johan Hermann Georg Kuhlmann, (R.*),
Chef for 1ste Kompagni.

395. Adolph Franck, (R.*), Chef for 2det Kompagni.

398. Hans Adam Christian Emil Hohlenberg, Chef for 4de Kompagni.

410. Thorvald Westergaard, (R.*), (S. V.3.), Kammerjunker, Chef for 3die Kompagni. 415.

Lieutenanter.

Artillerikompagnierne. Waldemar Sehested.

718.

Kapitainer. Hans Christian Haarbølle.

1721.

Jens Andersen, (R.*), Chef for 2det KomAxel Oluf Volmer Lerche.

724.
pagni.

387. Asbjørn Oluf Erik Skram.

728.

Niels August Wolff, Chef for 1ste KomJens Christian Jacobsen.

740.
pagni.

403. Carl August Frederik Christensen. 748. Carl Valdemar Indvorsen.

770.

Lieutenanter. Frantz Gerhard Wortziger. 796 Valdemar Emil Vølcksen.

708. Arnold Siegfried Thorvald Julian Fraenkel, Harald Christian Frederik Werner. 755. Adjutant. 802. Niels Peter Hansen.

792. Lauritz Christensen Dyhre. 821. Johan Carl Christian Marker.

812. Harald Sigvald Thomsen. 848. Morten Peter Andersen.

862. Oluf Peter Andreas Bohn. 849. Henrik Gottschalck Ringheim.

863. Christen Ravnsbæk Poulsen. 855. Anders Christian Nielsen.

866. Frederik Marius Nielsen.

870. Niels Peter Hansen.

881. Carl Heinrich Oskar Paustian.

888. Intendant, Krigsassessor L.T.Hornbech besørger Charles François Jøhncke.

892. Intendantforretningerne. Niels Martin Nielsen, tjenestegjørende Korpslæge H. C. von Harten samt Reserveved 1ste Regiment.

899. lægerne 0. H. P. Lassen og Dr. med. P. J. Marcus Andersen, tjenestegjørende ved Liisberg besørge Lægetjenesten henholdsvis den vestindiske Hærstyrke.

900. ved Fodfolket og Artilleriet.

« ForrigeFortsæt »