Billeder på siden
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

1000. 1013.

1025. 1029. 1030.

1035. 1050. 1071. 1090. 1091. 1092.

1100. 1104. 1129. 1132. 1147. 1156. 1173.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Garnisonssygehuse.
I Kjøbenhavn.

Bestyrelse.

Overintendant, Kapitain Hieronimus Valerius Felix Hartmann, (R.*), Inspektør, Chef for Sundhedstropperne.

Overlæge, Dr. med. Jacob Peter Poulsen, (R.*).

Overlæge Hieronymus Laub, (R.*).
Korpslæge, Dr. med. Oscar Wanscher.
Reservelæge Carl Albert Veihe, dekoreret med
et hollandsk militært Hæderstegn.

— Christian Frederik Louis Hol mer.

— Anders Johansen.

— Valdemar Viggo Johansen.

I Helsingør.

Korpslæge J. T. Møller ved 2de t Regiment.

I Nyborg.

Korpslæge S. V. T. Dahlerup ved 5te Regiment.

I Odense.

Overlæge N. P. J. Aabye ved 6te Regiment. Reservelæge T. C. Langkilde ved samme Regiment.

I Aarhus.

Overlæge M. A. V. Andersen, (R. Stan.3.), ved 3die Dragonregiment.

I Fredericia.

Korpslæge H. A. Hildebrandt ved 7de Regiment.

Reservelæge L. S. Vogelius ved samme Regiment.

I Viborg.

Korpslæge E. O. Krenchel ved 9de Regiment.

I Aalborg.

Korpslæge A. B. J. S c h æ f f e r ved 10de Regiment.

Hærens Militærarbeiderdepot.

(Kjøbenhavn.)

Kapitain af Fodfolket H. F. Bilsted, Chef. H. C. von Harten, Korpslæge.

Kjøbenhavns Væbning.

Generalmajor Johan. Cornelius Krieger, (K.aD.M.), (S.Sv.3.), Kammerherre, Chef. 15.

Kapitain Gustav Johan Ludvig Feilberg, indtil videre til Raadighed for Chefen. 409.

Fodfolket.

Iste Bataillon.

Oberst Theodor Hermann Alfred S øderberg, (R.*), Chef. 106.

Eapitainer.

Julius Jessen, Chef for 4de Kompagni. 396. Christian August Julius Hansen, Chef

for 2det Kompagni. 404. Albrecht Wilhelm Scheel, Chef for 1ste

Kompagni. 407. Carl Sophus Aagaard, (R.*), Chef for 3die

Kompagni. 408.

Lieutenanter.

Carl Johan Christopher von Westen. 713.

Anders Emanuel August Damgaard. 716.

Lauritz Ulrik Scharffenberg. 723.

Gustav Waldemar Timmé, Adj utant. 756.

Christian Frederik Leger. 758.

Viggo Severiin Christensen. 769.

Julius Frederik Jørgensen. 779.

Johannes Peder Jensen. 787.

Jens Christian Ekstrøm. 798.

Peter Theodor Thomsen. 799.

AlfredValdemarConstantinFriderichsen. 806.

Vilhelm Leonhard Albrecht. 826.

Jens Christian Theodor Hans Hansen. 829.

Anton Sophus Jensen. 834.

Christen Christensen. 838. Peter Emil Frederik Hansen, fungerende

Intendant ved 2. Art.-Bat. 846.

Peder Lauridsen. 852. Adolf Valdemar Gøtsche, dekoreret med

2 serbiske Medailler. 872.

Peter Valdemar Buck. 874.

Frederik Carl Hochberg Nagel. 875.

Carl Peter Rubek Kofoed Schøning. 877.

Rasmus Peter Rasmussen. 886.

Andreas Gomme Schaarup. 889.

2den Bataillon.

Oberstlieutenant Christian Ole Carl Engelhardt, (R.*), (S.Sv.3.), Chef. 110.

Kapitainer.

Johan Hermann Georg Kuhlmann, (R.*),

Chef for 1ste Kompagni. 395. Adolph Franck, (R.*), Chef for 2detKom

pagni. 398. Hans Adam Christian Emil Hohlenberg,

Chef for 4de Kompagni. 410. Thorvald Westergaard, (R *), (S.V.3.),

Kammerjunker, Chef for 3die Kompagni. 415. Lieutenanter.

Waldemar Sehested. 718.

Hans Christian Haarbølle. 721.

Axel Oluf Volmer Lerche. 724.

Asbjørn Oluf Erik Skram. 728.

Jens Christian Jacobsen. 740.

Carl August Frederik Christensen. 748.

Carl Valdemar Indvorsen. 770.

Frantz Gerhard Wortziger. 796. Arnold Siegfried Thorvald Julian Fraenkel,

Adjutant. 802.

Lauritz Christensen Dyhre. 821.

Harald Sigvald Thomsen. 848.

Oluf Peter Andreas Bohn. 849.

Christen Ravnsbæk Poulsen. 855.

Frederik Marius Nielsen. 870.

Niels Peter Hansen. 881.

Carl Heinrich Oskar Paustian. 888,

Charles Francois Jøhncke. 892. Niels Martin Nielsen, tjenestegjørende

ved 1ste Regiment. 899. Marcus Andersen, tjenestegjørende ved

den vestindiske Hærstyrke. 900.

Artillerikompagnierne.

Kapitainer.

Jens Andersen, (R.*), Chef for 2det Kompagni. 387.

Niels August Wolff, Chef for 1ste Kompagni. 403.

Lieutenanter.

Valdemar Emil Vølcksen. 708.

Harald Christian Frederik Werner. 755.

Niels Peter Hansen. 792.

Johan Carl Christian Marker. 812.

Morten Peter Andersen. 862.

Henrik Gottschalck Ringheim. 863.

Anders Christian Nielsen. 866.

Intendant,KrigsassessorL.T.Hornbech besørger Intendantforretningerne.

Korpslæge H. C. von Harten samt Reservelægerne O. H. P. Lassen og Dr. med. P. J. Liisberg besørge Lægetjenesten henholdsvis ved Fodfolket og Artilleriet.

« ForrigeFortsæt »