Billeder på siden
PDF

2det

(Hel

Oberst Frederik Sophus Wildenradt, (K.*D.M.), Kapitain Carl Heinrich Clarus Baggesen, DepotPremierlieutenant Esbern Brendstrup. Adju

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

18de Bataillon.

(Helsingør.)

Oberstlieutenant Emil Neergaard, (R.*),
Chef. 74.

Kapitainer.

Gottlieb Georg Wandler, (R.*), Chef for 3die Kompagni. 163.

Jens Kraft Peter Ludvig Pontoppidan, (S.V.3.),(F.Æ.L.5.),Cheffor4deKompagni. 199.

Jørgen Hansen, Chef for 1ste Kompagni. 204.

Andreas Carl Emerentius Borgersen,
Chef for 2det Kompagni. 326.

Premierlieutenanter.

Harald Axel Hilarius-Kalkau, Adjutant. 500. Andreas Theodor Hammelev. 536. Louis Henry Krebs. 603.

Sekondlientenanter.

Peter Daniel Bruun, tjenestegjørende ved 9de Regiment. 923.

Arnold Ditlev Carl Grauballe. 929.

Marius Larsen, tjenestegjørende. 969.

Isaac Vilhelm Rasmussen, tjenestegjørende. 1068.

Thorsten Bille Fahlberg. 1089.

Oluf Albert Carl Jensen, tjenestegjørende. 1135.

Oskar Valdemar Gustav N e u h a u s, tjenestegjørende. 1145.

Georg Vilhelm Christian Je ssen, tjenestegjørende. 1160.

Hans Christian Marquard Møller, Henning Elias Peter Schouw, InJørgen Oluf Hansen, Intendant. Jørgen Peter Jørgensen, (R.*), Julius Theodor Møller, Korpslæge. Jens Teisen, Reservelæge.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Kapitainer.

Frederik Daniel Volkersen, Chef for 1ste Kompagni. 248.

Peter Frederik Kist, Chef for Mie Kompagni. 276.

Henrik Rudolph Fjeldgaard, Chef for
2det Kompagni. 332.

Jens Vilhelm Charles Gørtz, (G.F.5.),
Chef for 4de Kompagni. 337.

Premierlientenanter.

Harald Balduin Julius R e i n w a 1 d, Adjutant. 465. Valdemar Holst. 481. Charles Christian C hab e rt, Kammerjunker. 555. Carl Heinrich Albert Rohrdanz. 651. Frederik Christian Jensen. 678.

Sekondlieutenanter.

Rasmus Christensen. 905. Obert Johan Anton Thrane. 916. Christian Ernst Grosmann, Elev ved

Officerskolen. 1008. Niels Christian Marius Thor Pedersen,

Elev ved Officerskolen. 1084. Anton Sinius Peter Low. 1097. Peter Louis Jensen, tjenestegjørende. 1127.

32te Bataillon.

(Hillerød.)

Oberst Christian Waldemar Arnholtz,

(R.*), Chef. 104.

Kapitainer.

Harald Larsen, (R.*), Chef for 2det Kompagni. .' 357.

Otto Julius Georg Johannsen, (R.*),

Chef for 3die Kompagni. 360.

Frederik Graae. (R.*), Chef for 4de Kompagni. 389.

Wilhelm Andreas Skjold Kolbye, Chef

for 1ste Kompagni. 401.

Lieutenanter.

Niels Christen Katharus Worm. 700.

Wilhelm Rasmus August Langeland. 703.

Helge Harald Benjamin Fich. 714.

Frederik Kristens en. 738.

Søren August Grønning. 763.

Jens Christian Erik Wilsbech. 767.

Anders Christian Mortensen. 774.

Frederik Christian Nicolai Walther. 803.

Frederik Vilhelm Kjædebye. 823.

Knud Carl Knudsen. 830.

Carl Emilius Koefod. 831.

Jens Julius Petersen. 837.

Hans Jacob Christoffer Nielsen. 853.

Auditør, tendant.

Overlæge.

2den sjællandske

(Kjøben

Generalmajor Johan Theodor Kapitain Christian Lutken, Premierlieutenant Laurentius

2den Batalllon.

(Kjøbenhavn.)
Oberst Benedictus Frederik Julius Thorke-

lin, (R.*D.M.), (S.Sv.3.), Chef.

Kapitainer.
Carl Julius Friederich Theodor Wøris-

høffer, (R.*), Kammerjunker, Chef for

2det Kompagni.
Carl Emil Peter Theodor Fise her, (R.*),

Chef for 1ste Kompagni.
Emil Madsenius Aagaard, Chef for 4de

Kompagni.

Arnold August Blichert Kuhn el, Chef for 3die Kompagni.

Premierlieutenanter.

Lars Peter Nielsen, Lærer ved Gymnastikskolen.

Sophus Høegh Warming, Adjutant. Vilhelm Ole Christian Thorvald Drackenberg.

Christian August Hedemann.

Sekondlientenanter. Valdemar Joachim Hermansen. John William Sørup. Prosper Leon de Seréne d'Acquéria. 975. Andreas Vilhelm Andreasen, tjeneste

gjørende. 984. Christian JesL agoni, ElevvedOfficcrskolen. 1066. Hans Peter Jensen, tjenestegjørende. 1076. Johan Oluf Valdemar Petersen, tj eneste

gj ørende. 1096. Axel Carl Rothmann. 1115. Lauritz Peter Jessen, tjenestegjørende. 1162

51.

138.

149.

177.

316.

446. 525.

567.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Regiment.

havn.)

(R.St.A.2.),(R.W.3.),(S.Sv.2.),Kammerh.,Chef. 31. Depotkommandør. 180. Petersen, Adjutant. 449.

23de Bataillon.

(Kjøbenhavn.) Oberstlieutenant Marius Sophus Frederik

Hedemann. (R.*D.M.), (N.St.0.2.), (S.

Sv.3.), (N.L.3.),(R.W.4.),(Rum.S.4.), (Rum.

J.K.), dekoreret m. en russiskMedaille, Chef.
Eapitainer.
August Stephan Frederik Christian K e 11 n e r,

(R.*), Chef for 4de Kompagni.
Frederik Wilhelm Krag, (R*), Chef for

1ste Kompagni.
Harald Sophus Schwartz, Chef for 3die

Kompagni.

Eiler Nicolai Barfoed, Chef for 2det
Kompagni.

Premierlieutenanter.

Johan Andreas Schmidt. Adjutant.
Rudolph Muller.
Georg Wilhelm Frederik Fogh.
Christian Sophus Theilgaard.

Sekondlientenanter.

Johan Henrik Carl Christian Theodor

Søderberg. 990. Frederik Emil Schmidt. 1031. Nicolai Frederik Severin Christiansen

Lyngby, tjenestegørende. 1036. Alex Peter Harald Lund. 1061. Edvard Theodor Kjellerup. 1111. Vilhelm Adolph Leopold Gyth. tjeneste

gjørende. 1142. Johan Martin Theobald Teilgaard,

tjenestegjørende. 1170.

65.

137.

171.

247.

291.

464. 538. 581. 602.

33te Bataillon.

(Ringsted.)

Oberst Ludvig Friedrich Gustav Lohse,
(R.*), Kammerjunker, Chef. 102.

Eapitainer.

Carl Gustav Ferdinand R ø n n o v, (R. *D.M.),
(Pr.Kr.3.), Chef for 2det Kompagni, ind-
til videre til Raadighed for General-
staben. 368.

Frederik Ludvig Frantz Theodor Dame c k,
(R.*), Chef for 1ste Kompagni. 382.

Frederik Christian Emil Holstein, Chef
for 3die Kompagni. 412.

Alexander Harttung, (R.*), Chef for 4de Kompagni. 414.

Lientenanter.

Carl August Nielsen. 696.

Johan Peter Raffenberg. 746.

Carl Otto Hansen. 749.

Vilhelm Emil Theodor Holst. 752.

Leopold Løvenskjold Søderberg. 753.

Lauritz Christian Kirschbaum. 797.

Johannes Antoni Jensen. 800.

Jørgen Møller. 819.

Hans Casper Brandt. 850.

L a u t r u p, Auditør, tillige Lærer vedOfficerskolen.

sen, Intendant.

Intendant af Forstærkningen.

læge.

Korpslæge.

Tscherning, Reservelæge.

4de

(Kjøben

OberstJean Carl Blom, (R.*D.M.), Kapitain Emil Brik Baron S c h a f f a Kammerjunker, DepotkommanPremierlieutenant Peter Julius Ras

[ocr errors][merged small]

Premierlieutenanter.

Sophus Frederik Rudolf Foss, Adjutant. 551. Frederik Ludvig Vedel Colding. 560. Niels Marinus Petersen, Lærer ved Skydeskolen. 588. Mads Jensen Sand. . 632. Holger Vilhelm Kramp. 666.

Sekondlieutenanter.

Carl Emil Frederik Holm, tjenestegjørende ved 2det Regiment. 937.

Sophus Schouby, Elev ved Officerskolen. 943.

Johannes Frederik Holler Langhorn,
Elev ved Officerskolen. 1000.

Julius Tinus Møller. 1002.

Georg Ludvig Hjalmar Sprechler. 1054.

Erik Edvard Kjærulff, tjenestegjørende. 1058.

Jørgen Frederik Julius Lars en. 1075.

Hans Eiler Wolff, tjenestegjørende. 1146.

Carl Peter Hansen, tjenestegjørende. 1168.

17de Bataillon.

(Kjøbenhavn.) Oberstlieutenant Carl Anthon Sciawitsky D a 1 b e r g, (R.*D.M.), (R.Stan.2.), (S.Sv.3), Chef. 87.

Kapitainer.

Charles Frederik Holst, (R.*), Chef for 1ste Kompagni. 142.

Nicolai Jacob Grave, (R.*), Chef for 4de Kompagni. 219.

Oscar Ferdinand Albeck, Chef for 2det Kompagni. 269.

Abraham Hermann, Chef for 3die Kompagni. . 330.

Premierlieutenanter.

Marius Edvard Winge, Elev vod Officerskolen. 496. Berthel Palle Berthelsen. 534. Bernhard Reginald Holbøll Fog, Adjutant. 596. Jens Michael Ludvig Lange. 609. Louis Andreas Christian Raabye. 665.

Sekondlieutenanter.

Hans Kofoed Baadsgaard. 922.

William Oscar Wanstrøm. 952.

Hugo Johannes Nicolaus Beck. 1012.

Alexander Moritz E s c h e, tj enestegj ørende. 1037.

Carl Ringsted. 1082.

Thorvald Villiam Schwarz, Elev ved Officerskolen. 1083.

Harald Henrik WedelKarby, tjenestegjørende. 1161.

Johan Jørgen Jurckmann, Elev ved Officerskolen. 1167.

Casper Ludvig Abramowitz Walther Heinrich Christian FrederikFerdinandT i 11 i s c h, Frederik Ferdinand B i e r i n g, Johan Frederik Hempel, Theodor Emanuel Fenger,

« ForrigeFortsæt »