Billeder på siden
PDF

indeholdende

Fordeling af Hærens Officerer m. Fl.

samt

Aldersordenslister.

1884.

Tillæg til Kundgjørelse for Hæren.

(Sluttet den 31te December 1883.)

Kjøbenhavn.
Trykt hos Nielsen & Lydiche.

[blocks in formation]

Hæren ...

I III
I o III o

....................................

................................................

.........................

[ocr errors]

...........................

[ocr errors]

....

....

.......................................................

.................

.............

.

.

.

..................

.....

.............................

.

.

.....................

.........................

.

.................................................

[blocks in formation]

er ...................................

[ocr errors]

:

..............

[ocr errors]
[ocr errors]

..............

R.E.*...

Ridder af Elefantordenen. S.Kmd.*.... ..........

Storkommandør,

Storkors, K."....

Kommandør af 1ste Grad, af Dannebrogsordenen. ..............

- af 2den -,

Ridder, . D.M...

Dannebrogsmand. F.M.

Fortjenestemedaille.
M.f.æ.D......

Medaille for ædel Daad.
A.A.B.1.2.3. ..... Anhaltske Albrecht der Bär-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
B.B.1.2. .......

Badenske Troskabsorden med Korset af Berthold I af Zähringens Orden. B.Z.L.1.2.*2.3...

- Zähringer Løve-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den

Klasse, Ridder. B.F.1.2.3.41.42.......... Bayerske Militær-Fortjeneste-Orden: Storkors, Storkomthur, Komthur, Rid

der af Iste og 2den Klasse. B.L.1.2.3.4.5. .......... Belgiske Leopolds-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder. Br.R.1.2.3.4.5.6......... Brasilianske Rosa-Orden. F.Æ.L.1.2.3.4.5. ....... Franske Æreslegions-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder. G.F.1.2.3.4.5. .......... Græske Frelserens-Orden: Storkors, Storkommandør, Kommandør, Officer.

Ridder. H.G.1.2.*2.3.4..........

Hannoverske Guelfe-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse.

Ridder, Medlem af 4de Klasse. H.Kal.1.2.3. ........... Hawaiiske Kalakaua-Orden. H.G.L.1.2.*2.3......... Hessiske Gyldne Løve-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse,

Ridder. H.Phil.1.2.*2.3......... - Philips-Orden: Storkors, Komthur af 1ste og 2den Klasse, Ridder. H.W.1.2.3.4. ...........

Wilhelms-Orden. H.D.L.1.2.*2.3.13.2 ..... Hessen-Darmstadtske Ludvigs-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den

Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse. I.A. ...

........ Italienske Annunciata-Orden. I.St.M.&L.1.2.3.4.5. .... - St. Mauritius- og St. Lazarus-Orden: Storkors, Storofficer, Kom

mandør, Officer, Ridder. I.Kr.1.2.3.4.5.

- Krone-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder. L.E.Kr.1.2.3.4.5......... Luxemborgske Egekrone-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. M.W.Kr.1.2.3.4.

Meklenborg-Wendiske Krone-Orden: Storkors, Storkomthur, Komthur, Ridder. N.F.1.2.3...

Nassauiske Militær- og Civil-Fortjeneste-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. N.G.L.1.2.3.

Gyldne Løve-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. N.L.1.2.3....

Nederlandske Løve-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. N.St.0.1.2.3, .... Norske St. Olafs-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. 0.H.&F.1.2.3.4.... Oldenborgske Hus- og Fortjeneste-Orden: Storkors, Storkomthur, Komthur,

dekoreret med det lille Kors. P.Chr.1.2.3. ........... Portugisiske Christus-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. P.T.&S.1.2.3...

Taarn- og Sværdorden: Storkors, Kommandør, Ridder. Pr.S.Ø..........

Preussiske Sorte Ørns-Orden. Pr.R.Ø.1.2.*2.3.4. ...... - Røde Ørns-Orden: Ridder af lste Klasse, af 2den Klasse med

eller uden Stjerne, af 3die og 4de Klasse. Pr.J....

Johannitter-Orden. Pr.Kr.1.2.3.4. ......

Krone-Orden: Ridder af 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse. Pr.J.K.1.2.........

Jernkors-Orden. Rum.S.1.2.3.4.5. ....... Rumænske Stjerne-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder. Rum.J.K.

Jernkors-Orden. R.St.Andr..

Russiske St. Andreas-Orden.

Alexander Newsky-Orden.

Hvide Ørn. R.W.1.2.3.4.

Wladimirs-Orden: Ridder af 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse. R.St.A.1.2.*2.3.4.

St. Anna-Orden: Ridder af 1ste Klasse, af 2den Klasse med eller

uden den Keiserlige Krone, af 3die og 4de Klasse. R.St.G.1.2.3.4..

St. Georgs-Orden: Ridder af 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse. R.Stan.1.2.*2.3.........

Stanislaus-Orden: Ridder af 1ste Klasse, af 2den Klasse med eller uden den Keiserlige Krone og af 3die Klasse.

.........

::::

[ocr errors]

U.Buur.........

R.A.N..........
R.H.Ø.........

.........

[ocr errors]
[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »