Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

104.

78.

357.

360.

389.

401.

Kapitainer.
Frederik Daniel Volkersen, Chef for 1ste
Kompagni.

248. Peter Frederik Rist, Chef for 3die Kompagni.

275. Henrik Rudolph Fjeldgaard, Chef for 2det Kompagni.

332. Jens Vilhelm Charles Gørtz, (G.F.5.), 5 Chef for 4de Kompagni.

337. Premierlieutenanter. Harald Balduin Julius Reinwald, Adjutant. 465. . Valdemar Holst.

481. Charles Christian Chabert, Kammerjunker. 555. Carl Heinrich Albert Rohrdan z.

651. Frederik Christian Jensen.

678.

32te Bataillon,

(Hillerød.) Oberst Christian Waldemar Arnholtz, (R.*), Chef.

Kapitainer. Harald Larsen, (R.*), Chef for 2det Kom

pagni. Otto Julius Georg Johannsen, (R.*),

Chef for 3die Kompagni. Frederik G ra a e, (R.*), Chef for 4de Kom

pagni. Wilhelm Andreas Skjold Kolbye, Chef for 1ste Kompagni.

Lieutenanter.
Niels Christen Katharus Worm.
Wilhelm Rasmus August Langeland.
Helge Harald Benjamin Fich.
Frederik Kristensen.
Søren August Grønning.
Jens Christian Erik Wilsbech.
Anders Christian Mortensen.
Frederik Christian Nicolai Walther.
Frederik Vilhelm Kjædebye.
Knud Carl Knudsen.
Carl Emilius Koefod.
Jens Julius Petersen.
Hans Jacob Christoffer Nielsen.

700. 703. 714. 738. 763. 767. 774. 803. 823. 830. 831. 837. 853.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]

2den Bataillon.

(Kjøbenhavn.) Oberst Benedictus Frederik Julius Thorkelin, (R.*D.M.), (S.Sv.3.), Chef.

51. Kapitainer. Carl Julius Friederich Theodor Wøris

høffer, (R. *), Kammerjunker, Chef for 2det Kompagni.

138. Carl Emil Peter Theodor Fischer, (R.*), Chef for 1ste Kompagni.

149. Emil Madsenius Aagaard, Chef for 4de Kompagni.

177. Arnold August Blichert Kühnel, Chef for 3die Kompagni.

316. Premierlieutenanter. Lars Peter Nielsen, Lærer ved Gymnastikskolen.

446. Sophus Høegh Warming, Adjutant. 525. Vilhelm Ole Christian Thorvald Drackenberg.

567. Christian August Hedemann.

633, Sekondlieutenanter. Valdemar Joachim Hermansen.

912. John William Sørup.

939, Prosper Leon de Serène d'Acquéria. 975. Andreas Vilhelm Andreasen, tjenestegjørende.

984. Christian JesLagoni, ElevvedOfficerskolen. 1066. Hans Peter Jensen, tjenestegjørende. 1076. Johan Oluf Valdemar Petersen, tjenestegjørende.

1096. Axel Carl Rothmann.

1115. Lauritz Peter Jessen, tjenestegjørende. 1162.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

23 de Bataillon.

(Kjøbenhavn.) Oberstlieutenant Marius Sophus Frederik

Hedemann, (R.*D.M.), (N.St.O.2.), (S.
Sv.3.), (N.L.3.),(R.W.4.),(Rum.S.4.), (Rum.
J.K.), dekoreret m. en russisk Medaille, Chef. 65.

Kapitainer.
August Stephan Frederik Christian Kellner,
(R.*), Chef for 4de Kompagni.

137. Frederik Wilhelm Krag, (R.*), Chef for 1ste Kompagni.

171. Harald Sophus Schwartz, Chef for 3die Kompagni.

247. Eiler Nicolai Barfoed, Chef for 2det Kompagni.

291. Premierlieutenanter. Johan Andreas Schmidt, Adjutant.

464. Rudolph Müller.

538. Georg Wilhelm Frederik Fogh.

581. Christian Sophus Theilgaard.

602. Sekondlieutenanter. Johan Henrik Carl Christian Theodor Søderberg

990. Frederik Emil Schmidt.

1031. Nicolai Frederik Severin Christiansen Lyngby, tjenestegjørende.

1036. Alex Peter Harald Lund.

1061. Edvard Theodor Kjellerup.

1111. Vilhelm Adolph Leopold Gyth. tjenestegjørende.

1142. Johan Martin Theobald Teilgaard, tjenestegjørende.

1170.

Carl Gustav Ferdinand Rønnov, (R. *D.M.),

(Pr.Kr.3.), Chef for 2det Kompagni, indtil videre til Raadighed for Generalstaben.

368. Frederik Ludvig Frantz Theodor Dameck, (R.*), Chef for 1ste Kompagni.

382. Frederik Christian Emil Holstein, Chef for 3die Kompagni.

412. Alexander Harttung, (R.*), Chef for 4de Kompagni.

414.

Lieutenanter.

Carl August Nielsen.
Johan Peter Raffenberg.
Carl Otto Hansen.
Vilhelm Emil Theodor Holst.
Leopold Løvenskjold Søderberg.
Lauritz Christian Kirschbaum.
Johannes Antoni Jensen.
Jørgen Møller.
Hans Casper Brandt.

696. 745. 749. 752. 753. 797. 800. 819. 850.

Lautrup, Auditør, tillige Lærer ved Officerskolen. sen,

Intendant.
Intendant af Forstærkningen.
læge.
Korpslæge.
Tscherning, Reservelæge.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »