Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

Sekondlieutenanter. Gustav Baron Lerche.

992. Zier Lund Hansen, Elev ved Officerskolen. 1132.

Officerer til forskjellig Tjeneste. Oberst Carl Emil Hansen, (K.PD.M.), til

Raadighed for 1ste Generalkommando. Oberstlieutenant Heinrich Adam Werner

Moltke, (R.*D.M.), (N.St.0.3.), (I.S.M.& L.5.), Kammerjunker, Chef for Beslagskolen.

de- og

79. 134.

[blocks in formation]

Kapitainer.
Jens Christian Røgind, (R.*), (R.St.A.3.).

Kammerjunker, Chef for Iste Kompagni. 176. Fritz Nicolin Georg Ferdinand Lerche,

(R.*), (S.V.3.), (R.St.A.3.), Kammerjunker, Chef for 2det Kompagni.

193. Waldemar Eduard Lemvig h, (R.*),(R.W.4.),

Kammerjunker, Chef for 3die Kompagni. 246. Bianco Boeck, Kammerjunker, Chef for 4de Kompagni.

290.

Lieutenanter. Sigismund Ludvig Grev Ahlefeldt-Laurvig, Hofjægermester.

707. Frederik Caspar Conrad Frieboe Funch. 709. Edvard Andreas Beck Meincke.

710. Jørgen Wilhelm Ammundsen, (T.M.4.). 734. Christian Marius Gotthold Louis Müller. 735. Hjalmar de Bang.

736. Henri Gustaf William Afzelius.

737. Frederik Richard Bisgaard.

790. Hans Carl Ferdinand Victor Suadicani. 814. August Eduard Edsberg.

817. Allan Frederik Olaf Petersen.

843. John Sophus Berner.

844. Christian Pedersen.

859. Niels Henning Frederik Wichfeld. 860. Niels Lauritz Carlsen.

864. Søren Friis Smith Knudsen.

865. Carl Johan Schmidt.

867. Vilhelm Heinrich August Kranold Haureberg.

869. Christan Smith Petersen Kjær.

883.

Premierlieutenanter.
Ernst Gotthold Emil Bodenhoff, (R.Stan.3.),
Kammerjunker.

478. Immanuel Lembcke, (R.St.A.3.), Kammerjunker, Adjutant.

514. Christian Herman Gaston Waagepetersen, (R.Stan.3.), Kammerjunker.

519. Carl Frederik de Fine Skibsted, (R. Stan.3.), Kammerjunker.

556. Joachim Wilhelm Bang Dahlerup, (R. Stan.3.), Kammerjunker.

614. Axel Otto Tage Niels Basse Kauffmann, (R. Stan.3.).

622. Thomas Georg Schøller.

671.

Fodfolket. Generalinspektør for Fodfolket,

(Kjøbenhavn.) General Wilhelm Carl Bernt Stricker,

(K.'D.M.), (S.Sv.2.), (F.Æ.L.3.), Generalinspektør.

8. Kapitain Christian Ludvig Ferdinand Berg, (R.*), (S.A.3.), Stabschef.

Sekondlientenanter. Sergius Baron Gersdorff, Elev ved Officerskolen.

921. Napoleon Mikael Antonius Krieger, Kammerjunker.

1055. Julius Benedictus Greve Krag-Juel-VindFrijs, Elev ved Officerskolen.

1074. Hjalmar Glad.

1106. Otto Joachim Adam Greve Moltke. 1114. Joachim Ludvig Greve Moltke.

1116.

Livgardens Forstærkningsbataillon. Oberstlieutenant Johan Magnus Hieronimus

Kirchhoff, (R.*), (S.Sv.3.), Kammerherre, Chef, tillige tjenestegjørende ved Liniebataillonen.

63.

Premierlieutenant Albert Arendrup, (N.

St.0.3.), (R.Stan.3.), Kammerjunker, Chef for 1ste Kompagni, tillige tjenestegjørende ved Liniebataillonen.

476.

Lieutenanter. Knud Christian Lassen. Gotfried Joachim Barner. Michael Brøndsted. Preben Baron Bille-Brahe.

699. 1778. 815. 884.

Kompagnichefer.
Kapitain Ole Faurschou, Chef for 2det

Kompagni, tillige tjenestegjørende ved
Liniebataillonen.

336. Peter Michael Herbst, (R.St.A.3.), Kammerjunker, Chef for 4de Kompagni, til

lige tjenestegjørende ved Liniebataillonen. 338. Premierlieutenant Axel Fritz Olaf Henrik

Olufsen, (R.St.A.3.), Kammerjunker, Chef for 3die Kompagni, tillige tjenestegjørende ved Liniebataillonen.

456.

Overauditør Peter Frederik Christian Koefoed,

(R.*), Auditør. Premierlieutenant Carl Peter Rye, (S.V.3.),

Kammerjunker, Intendant. Frederik Carl Christian Mathias Lunding, (R.*),

Overlæge. Dr. med. Peter Theodor Holger Mygind, Re

servelæge.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Kapitainer.
Anton Frederik Hjalmar Balsløv, (R.*),
Chef for 1ste Kompagni.

363, Niels Henrik Hiort, (R.*), Chef for 4de Kompagni.

366. Carl Marius Wildenradt, (R.*),(N.St.0.3),

(S.V.3.), Kammerjunker, Chef for 3die Kompagni.

393. Frederik Henrik Berggreen,

Chef for 2det Kompagni.

406.

331.

Lieutenanter.

547.

Eduard Wilhelm Glæsel. Albert Peter Borgen. Holger Gustav Faye.

702. 719, 788.

Premierlieutenanter. Frederik Wilhelm Madsen, Adjutant. 466. # Frantz August Robertson Howitz. 513.. 2 August Julius Cæsar Hoff, Elev ved

Officerskolen, # Gustav Victor Blom.

657. 0. Waldemar Carl Emil Christian Jessen 4 Bruhn.

687. Sekondlieutenanter. 9 Fritz Julius Bjørn.

904. 1 Carl Julius Engelbrecht.

1023. 3. Søren Christian Møller, Elev ved Officerskolen.

1064. & Johannes Peter Henrik Valdemar Petersen.

1080. 3 Adam Gordon Norrie, Elev ved Officerskolen.

1092. i Jens Nordentoft.

1113. Nicolay Christian Müller.

1118. Johan Christian Rømer, tjenestegjørende. 1153.

I' Koefoed, (R.*), Auditør.

ningen. (R.*), Korpslæge.

« ForrigeFortsæt »