Billeder på siden
PDF
[ocr errors]

570.

390.

420.

170.
1131.

602.
99.

839.
5.

993.

208.

258.

848.

328. 1035.

641.

799.

340.

549.

828. 1079. 51.

294.

224.

916.

128. 1108.

613.

201.

756.

118. 1157.

215.

283.

705.

816.

425.

747.

783.

460.

151.

532.

[ocr errors][ocr errors]

Tillæg.

Krigsministre.

(Krigsministeriet oprettedes d. 3-/a 1848)

Kapitain A. F. Tscherning 2% l«48 til l6/„ 1848.

Generalmajor C. F. Hansen 16/n 1848 — ,3/7 1851.

Oberst J. S. Fibiger 13/7 1851 — l8/10 1851.

Generalmajor C. J. Flensborg I8/10 1851 — 27/1 1852.

Generallieutenant C. F. Hansen 271 1852 — li/12 1854.

Oberst M. Liittichau 12/12 1854 — 25/5 1856.

Major C. C. Lundbye S% 1856 — »/„ 1859.

Generalmajor H. N. Thestrup ,/- 1859 — 1S/« 1863.

Oberst C. C. Lundbye "/, 1863 - 18/5 1864.

Oberstlieutenant C. E. Reich 18/a 1864 — u/7 1864.

Generallieutenant C. F. Hansen n/7 1864 — % 1865.

Oberst J. W. Neergaard % 1865 — 29/9 1866.

Generalmajor W. R. Raasløff 2;73 1866 — 19/4 1870.

Lehnsgreve C. E. Juel-Vind-F rijsFrij senborg,

Udenrigsminister, (indtil videre) U,U 1870 — 28/5 1870.

Oberst W. Haffner 28A 1870 — 23/12 1872.

Oberst C. A. F. Thomsen 23,',2 1872 -• u/7 1874.

Kommandør N. F. Ravn, Marineminister, (indtil videre) . u/7 18 7 4 — 26/8 1 874.

Generallieutenant P. F. S te in man n 2fi/M 1874 — u/6 1875.

General W. Haffner u/6 1875 — 28/7 1 87 7.

General J C. F. Dreyer 2s/7 1877 — 4/1 1879.

General W.'F. L. Kauffmann V, 1879 - l/4 1881.

Kommandør N. F. Ravn. Marineminister, (indtil videre). '/4 1881 — 20/10 1881.

Samme 2%o 1881 —

« ForrigeFortsæt »