Billeder på siden
PDF

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Udnævnelsens Datum.

Hærens Lægekorps.

Stabslæge.
N. Salomon, (K.PD.M.), Chef for Korpset ............. 21/3 1823.

(Underlæge 26. Febr. 1856, Overlæge 11. Sept. 1858.)

31 August 1873.

Udnævnte til:

Fødselsdag

og Fødselsaar.

[blocks in formation]

Overlæger. C. D. Hahn, (K.PD.M.), overordnet Læge i 2. General| kommandodistrikt? .....

217, 1811. 20/. 1840. 1 Nov.1850.
C. F. E. Claudi, (R.*D. M.), ved 5. Regt.?............ 13/10 1828. 5/2 1856. 3 Mai 1862
J. F. W. Meyer-Hane, (R.*), ved 7. Regt.......... 13), 1820. 4. 1852. 18 Sept. –
L (afskedigedes 24 August 1853 og udnævntes igjen til

Underlæge 24 Februar 1857.)
J. C. S. Schade, (R.*), ved Artilleristaben, 1. Art.-Regt.,

Trainafd., 2. Art.-Bat. og Artilleriets tekniske Af

delinger, tillige indtil videre overordnet Læge i 1. 1. Generalkommandodistriktı ....... ........... 5/4 1827. 37, 1857. 26 Nov. 1877.

J. P. Jørgensen, (R.*), ved 2. Regt.?............. 12/3 1833. | 12 u 1858. 14 Jan. 1878. ||J. P. Poulsen, (R.*), ved Garnisonssygehuset i KjøI benhavn?......................................

... 27/12 1831. 74 1862. 10 Mai ||J. C. Møller, (R.*), ved Lægekorpsets Stab?....... 13/6 1835. 8/7 F. C. C. M. Lunding, (R.*), ved Livgarden, General

staben og Gymnastikskolen?.................... 3/12 1838. 1075 1872. 1 Mai 1879. J. F. Melskens, ved 9. Regt.? ...

25/8 1842. 31/, 1871. | 1 Nov. 1880. H. G. Byberg, ved 8. Regt.? .................... 74 1844. 30/3 1873. | H. Laub, (R.*), ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavns 4/3 1838. 2414 1874. L. Kuhn, ved 5. Drag.-Regt...................... 4, 1827. 31/8 1873.

(har tidligere været ansat som Underlæge og Korps

læge fra 29 Sept. 1859 til 27 Okt. 1867.) M. A. V. Andersen, ved 3. Drag.-Regt. og Garni

sonssygehuset i Aarhus....... ............. 12/8 1839. = - 28Mrts1883. N. P. J. A abye, ved 6. Regt. og Garnisonssygehuset i Odense3......

.... 23/, 1848. 30/11 1877. 31 Dec.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

.................1

Korpslæger.
J. G. H. Rahlff, (R.*), ved 1. Regt.'....

18/6 1822. 22/10 1852. 21Sept.1867.|| C. Müllertz, ved 3. Regt.1 ............

13/, 1831. 17/5 1858. C. A. Hagen, ved 2. Drag.-Regt.' .

876 1828. 28/5 1862. 28Aug. 1868. P. Sørensen, ved 10. Regt.....

23/, 1842. .......... 22 Nov. 1875. E. 0. Krenchel, ved 9. Regt. og Garnisonssygehuset i Viborg1...............

5/12 1845. ....... | 1 Mai 1878. S. V. T. Dahlerup, ved 5. Regt. og Garnisonssygehuset i Nyborg?.........

25/12 1844.

27 Mai A. H. A. Mørch, ved 6. Regt.?......

17/8 1845. 1.......... — — ||J. T. Møller, ved 2. Regt. og Garnisonssygehuset i Helsingør..

... 12/u 1847. ....... 1 Aug. — O. Wanscher, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn 1973 1846. ... 29 Jan. 1879. L. Lorck, ved 4. Drag.-Regt.?..................... 26/1 1840.

.........

| 1 Mai A. Paulsen, ved Gardeh.-Regt. og Ride- og Beslagskolen? .....

31, 1846.

1 Juni J. F. Nielsen, ved Officerskolen og Elevskolen?.... 17/2 1846.

17 Jan. 1880. A. J. Levy, ved 3. Regt. og Materielintendanturen. 23/11 ,1845.

1 Nov. T. A. Hansen, udenfor Numer ................... 25/8 1849. J. V. Hornemann, ved Ingenieurkorpset? ... 10, 1848. F. F. Biering, ved 4. Regt.?.......

22/10 1849. C. Friderichsen, ved 2. Art.-Regt. og 1. Art.-Bat. 18, 1845. J. H. Hempel, ved 4. Regt........

1%u 1848. C. E. Raaschou, ved 1. Regt.: .................. 12/ 1844. H. C. von Harten, . ved Forpleiningskorpsets Stab

og Skole, Militærarbeiderdepotet, Skydeskolen og| Kbhyns. Væbn. Fodfolk”.....................

9/6 1850.......... M. C. C. Juul, ved 3. Art.-Afd.? ...

24/2 1847.

26 April1881. H. A. Hildebrandt, ved 7. Regt. og Garnisonssyge| huset i Fredericia:.....

5/6 1848. ||0. Høgh-Guldberg, ved 8. Regt.3.

57, 1853. ...... 1 April 1883. ||A. B. J. Schæffer, ved 10. Regt. og Garnisonssygehuset i Aalborg:.....

3/5 1851. .......... 27 April –

....

Ansættelsens Datum.

Reservelæger.

[ocr errors][merged small][merged small]

T. C. Langkilde, ved 6. Regt. og Garnisonssygehuset i Odense
E. A. Tscherning, ved 3. Regt. ............
T. E. Fenger, ved 4. Regt.
J. L. Doss, ved 1. Regt.....
C. A. Veihe, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn. ........
J. Teisen, ved 2. Regt.........
L. S. Vogelius, ved 7. Regt. og Garnisonssygehuset i Fredericia
||0. H. P. Lassen, ved Artilleristaben, 1. Art.-Regt., Trainafd.,

2. Art.-Bat., Artilleriets tekniske Afdelinger og Kbhyns. Væbn,

Artilleri ...............................................
C. F. L. Holmer, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn......
P. M. R. Panum, ved 2. Art.-Regt. og 1. Art.-Bat... ......
A. Johansen, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn......
V. V. Johansen, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn......
P. T. H. Mygind, ved Livgarden og Generalstaben ..........
P. J. Liisberg, ved Artilleristaben, 1. Art. - Regt., Trainafd.,

2. Art.-Bat., Artilleriets tekniske Afdelinger og Kbhyns. Væbn.
Artilleri ......

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Overdyrlæger.
| P. T. Florentzen. (R.*), ved Gardeh.-Regt............
J. C. Jensen, ved 3. Drag.-Regt. ?.........
H. P. Nielsen, (R.*), ved 1. Art.-Regt.".
L. J. Knudsen, ved 2. Drag.-Regt.?.......
J. T. Hansteen, ved 2. Art.-Regt.? .........

29%, 1827. || 19/4 1861. 21Sept. 1867.
27/10 1830...
6/ 1825.

- -
32 1834. || 21, 1867. (15 Juni 1871.
20, 1829. - - 22 Jan. 1874.

[blocks in formation]

..... 27 Feb. 1883. 19/1866. 27 Sept.1867. 28/8 1862. 5/8 1863.

J. A. N. Rasmussen, Rustmester ved Artilleriet ......
J. F. Herfurth, Probermester ved Artilleriet................
H. P. Rosted, (D.M.), Materialforvalter ved Ing.-Korpset.....
J. H. Nielsen, (D.M.), Materialforvalter ved Artilleriet?.......
T. F. Hansen, (D.M.), Arkivar ved Artilleriet? ............
P. C. Jensen, (R.*), Materialforvalter ved Artilleriet. ...
F. W. Hendriksen, (D.M.R.*), Bogholder ved Artilleriet?.....
F. A. B. Grøthan, (D.M.), Materialforvalter ved Artilleriet?
P. N. Larsen, Tegner ved Ing.-Korpset.......
C. E. Fenger, Maskinmester ved Artilleriet? ......
J. Philipsen, Værkmester ved Artilleriet:...........
H. F. V. Selsted, Depotforvalter ved Generalstaben......
J. H. Preuss, (D.M.), Bogholder ved Artilleriets ....
C. F. B. Petersen, (D.M.), Bygningsskriver ved Ing.-Korpset?
J. Scheller, Tegner ved Artilleriet4 .....................
C. F. Severin, (D.M.), Bogholder ved Artilleriet4. .........
H. M. C. Clement, Materialforvalter ved Ing.-Korpsett. ...

19 Jan. 1872.
30 Jan.
29 Juni 1874

9 Juni 1875. 28 Aug. 1878. 19 Aug. 1880. 29Dec. 1882. 25 Apr. 1883. 29 Mai

[blocks in formation]

C. G. C. Becker, (D.M.), Undermester ved Artilleriet? ...
E. F. F. Jensen, (D.M.), Undermester ved Artilleriet?.
L. E. Thuesen, (D.M.), Undermester ved Artilleriet?. ...
S. Hansen, Undermester ved Artilleriet?. ......
N. C. F. Vinding, Undermester ved Artilleriet...
C. V. J. Fuchs, Undermester ved Artilleriet?......
C. G. J. Gottorp, Undermester ved Artilleriet? ....
A. T. Preisler, Undermester ved Artilleriet?.............

[merged small][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »