Billeder på siden
PDF
ePub

Løbe-Nr.

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Tillagt Aldersorden som Sekond lieutenant.

[ocr errors]

23

31 13

ܕ

1135 0. A. C. Jensen, ved 18. Bat...

6 C. V. Brennecke, ved 15. Bat.
7 L. C. P. Peytz, ved Ing.-Regt.
8 J. F. Nielsen, ved Ing.-Regt...

9 D. C. Schultz, ved 9. Bat.. 1140 S. L. Fog, ved 9. Bat.

1 R. F. Jørgensen, ved 3. Art.-Afd..
2 V. A. L. Gyth, ved 23. Bat..
3 F. E. Knudsen, ved 25. Bat...
4 M. B. C. Kjær, ved 3. Art.-Afd..
5 0. V. G. Neuhaus, ved 18. Bat.
6 H. E. Wolff, yed: 4. Bat...
7 H., L. C. Zeiler, ved 24. Bat.
8 E. H. B. Most, ved 15. Bat..

9 A. T. Stübe, ved 1. Bat..
1150 P. T. Johansen, ved 3. Art.-Afd.

1 M. B. Nielsen, ved 29. Bat....
2 G. Jensen, ved 5. Bat.
3 J. C. Rømer, ved 21. Bat..
4 S. Nielsen, ved 20. Bat..
5 L. B. Liisberg, ved 20. Bat...
6 C. G. C. Drewsen, ved 8. Bat.
7 R. C. Tornøe, ved 5. Bat.
8 H. V. Delbanco, ved 27. Bat..

9 P. L. Boas, ved 6. Bat...
1160 G. V. C. Jessen, ved 18. Bat.

1 H. H. W. Karby, ved 17. Bat..
2 L. P. Jessen, ved 2. Bat.
3 A. P. Olsen, ved 24. Bat.
4 M. Carlsen, ved 26. Bat.
5 N. F. F. Brandt, ved 8. Bat.....
6 J. F. V. Halvorsen, ved 1. Art.-Afd..
7 J. J. Jurckmann, ved 17. Bat.
8 C. P. Hansen, ved 4. Bat..

9 G. P. R. Lindegaard, ved 19. Bat.. 1170 J. M. T. Teilgaard, ved 23. Bat..

1 U. C. Tang, ved Gardeh.-Regt.
2 C. M. Schiøtz, ved 24. Bat...
3 O. M. M. Storm, ved 20. Bat.
4 A. S. Frost, ved 11. Bat...

663 1865. 3. Okt. 1883. 14/u 1861. 21/4 1859. 17. 1862. 17/5 1861.

17/6 1863. 15/10 1863. 23/1 1860. %10 1859.

6/5 1859. 31/ 1861. 13/u 1864.

5/4 1865. 14/10 1861. 28, 1860. 4/2

1860. 31%, 1859. 25/4 1863. 16/4 1863. 21/1 1860. 23/10 1861.

94 1863. 19/10 1862. 18/1858. 1, 1860. 3/8 1863. 28/u 1863. 187, 1861. 22/3 1862. 8%u 1857. 12/, 1864. 26/1860. 21/8 1858. 26. 1859.

87, 1860. 24/5 1863. 27/5 1863.

5/4 1857 27/ 1863. % 1862.

9

[blocks in formation]

P. F. C. Koefoed, (R.*), ved Livgarden, 1. Regiment, Gardehusarregt. og 4. Drag.-Regt...

18/4 1834. 7 Aug. 1863. 9 Aug. 1867. (Auditør i Armeen 29 Sept. 1859.) H. C. M. Møller, ved 2. Regiment og Kronborg Fæstnings Garnisonsjurisdiktion?.

11, 1841. 10Sept. 1873. F. J. Ingerslev, ved 8. Regiment, 3. Drag.-Regt. og 3. Art.-Afdeling?

25/4 1842. 24April1879. C. L. A. Lautrup, ved 3. og 4. Regiment og som

Kancellist hos Generalauditøren ved Siden af Tjene

sten som Auditør ved Søetatens kombinerede Ret? %1843. 12 Mai J. Thiele, ved 5. og 6. Regiment samt 2. Drag:Regt.2.

16/7 1843. 14 Aug. 0. F. Ahlmann, ved 7. Regiment og Fredericia Fæstnings Garnisonsjurisdiktion?

2/8 1843. 5 Marts1880. F. T. Kattrup, ved 9. Regiment og 5. Drag.-Regt. 22/11 1846. 10 Sept. — P. M. Anker, ved 10. Regiment3

16/6 1844. 12Sept.1881.

[blocks in formation]

14 Juni 1868.

L. P. Bonsach, (R.*D.M.), ved Korpsets Stab?.

29/6 1815. F. W. A. Schnitter, (R. *D.M.), ved Materielintendanturen1/1 1815. C. M. Gorm, (R.*D.M.), ved 1. Generalkom.-Intendantur3 21/12 1821.

30 Marts 1871. Fødselsdag

og Fødselsaar.

Udnævnelsens Datum.

Overintendanter.

A. C. Schmidt, (R. *D.M.), udenfor Numer, til Tjeneste i Krigsministeriet.

% 1823. 14 Juni 1868. J. Bernth, (R.*), ved Ing.-Staben".

23/8 1822. H. J. W. Lindeburg, (R.*), til Tjeneste i Krigsministeriet 14/1 1820. A. F. W. R. de Güntelberg, (R.*D.M.), ved Korpsets Skole 5710 1819. C. F. Westergaard, ved Korpsets Stab1

15/1 1820. 26 September C. L. A. Morville, (R.*), ved 2. Generalkom.-Intendantur.

4/10 1829. 30 Marts 1871. E. 0. Mygind, (R.*), ved 1. Generalkom. Intendantur.. 19/10 1836. 27 Juli F. F. Jantzen, (R.*), ved Korpsets Stab?

% 1832.

1 Mai 1872. 0. J. Carlsen, (R.*), ved Ing.-Regt.?

5/4 1821.

1 Juni 1874. J. P. W. S. Andersen, (R.*), ved 2. Generalkom.-Intendantur

29/12 1830. H. V. F. Hartmann, (R.*), ved Garnisonssygehuset Kjøbenhavn

4/ 1818. 24 Juni 1875. H. U. Oxholm, ved Korpsets Stab

27/1842. 7 Februar 1880. T. J. Diderichsen, ved 1. Art.-Regt.3

294 1835. 25 Juni 1883.

9

Aldersorden.

Intendanter.

[blocks in formation]

J. A. H. Abel, (R.*), ved Art.-Staben og Artilleriets tek

niske Afdelinger".
R. W. Schiøtz, (R.*), ved Officerskolen?
W.C. O ehlenschlæger, (R.*), ved Kommandantskabet

Kbhvn.1
C. C. J. B. Lund, (R.*), ved Materielintendanturen1.
C. A. Bjerring, (R.*), ved det militære Klædeoplag?..
J. F. C. Sivertsen, ved Gardeh.-Regt.1
A. W. Westergaard, ved 7. Regt.? ..
L. T. Hornbech, ved Materielintendanturen og Kbhyns.

Væbn.1
A. P. Møller, (R.*), udenfor Numer, til Tjeneste i Krigs-

ministeriet...

19/12 1814.
28/1817.
16/, 1819.
20% 1823.
5/3 1823.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

3

C. C. L. Claussen, udenfor Numer, til Tjeneste i Krigsministeriet..

107, 1829. (7 Juni 1867.) F. Rottbøll, ved 5. Drag.-Regt.?

4/8 1830. |J. S. W. Holm, ved Materielintendanturen?...

8/12 1833. 14 Juni 1868. C. P. Flensborg, ved 6. Regt.2

31/12 1839. 31 Juli 1871. A. J. Petersen, (D.M.), ved 2. Drag.-Regt.?

27/, 1828.

1 Mai 1872. R. W. N. A abye, ved Materielintendanturen?

3/3 1825. 13 September F. C. C. Caspersohn, til Tjeneste i Krigsministeriet?. 5, 1841

17 Marts 1874. C. E. Brasen, ved Korpsets Stab?..

21/, 1841
.

1 Juni
E. L. H. Hansen, ved 1. Generalkom.-Intendantur 21/3 1847.
C. J. Goldschmidt, ved 2. Art.-Regt.

24/u 1842 . V. H. Larsen, ved 3. Drag.-Regt.3

20/1 1846. 0. K. N. Bech, ved 9. Regt.»

7 1840. C. P. Rye, ved Livg.:

26/11 1841. 21 November P. M. Truelsen, ved 8. Regt.

29/12 1847.

24 Juni 1875. P. J. A. Jensen, ved 3. Regt."

117, 1845.

21 April 1876. J. A. Thomsen, ved 4. Drag.-Regt.3

3/2• 1846. 25 November A. J. Hasfeld, ved 1. Regt..

25/8 1845.

2 Mai 1877. C. T. Jahnsen, ved 10. Regt.4

2/1 1845. 30 December 1878. H. N. Jungjohann, ved 5. Regt.“

5/10 1845. 31 December 1879. W. H. C. Jürgensen, ved 4. Regt.*.

1/2 1845.

16. April 1880. H. E. P. Schouw, ved 2. Regt.*

16/10 1854. 24 December 1881. J. L. C. J. Thræn, ved Generalstaben og Korpsets Skole- 31/3 1847. 20 December 1882. J. 0. Hansen, ved 2. Regt.4.

4/ 1855. 25 Juni 1883.

3

[blocks in formation]
[blocks in formation]

1 Januar 1877.

1 Januar 1878.

30

7

1 Januar 1879.

H. C. L. E. Weien

30/7 1871.
J. B. Krarup
E. P. D. Birch ..
P. V. Petersen..

1/5 1872.
C. V. Berg, ved 1. Art.-Bat.
J. V. Salchou..
B. C. Budtz....
F. V. Seith, ved 3. Regt.
V. C. T. Olsen, ved Trainafdelingen og Korpsets Stab.. 28/10
J. P. L. Bon fils...
E. P. G. S. Fløy.

1/5 1873. H. J. Larsen

30% 1874.
C. A. F. C. Späth
G. Linde, ved 1. Regt..

1%1875.
C. E. W. Franck, ved 1. Generalkommando-Intendantur 1. 1876.
H. A. Nielsen ...
J. Christensen..

"11 V. T. Carstensen

1/5 1877. F F. Tillisch, ved 4. Regt..

1/10 1878. C. J. Bruhn, ved 1. Art.-Regt...

1/1 1881.

1 Januar 1876. 1 Januar 1880.

28110

1 Januar 1881. 1 Januar 1882. 1 Januar 1883. 1 Januar 1881. 1 Januar 1883. 1 Oktober 1878. 1 Januar 1882.

Udnævnelsens Datum.

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »