Billeder på siden
PDF

Haandbog for Hæren,

indeholdende

Fordeling af Hærens Officerer m. FL

samt

Aldersordenslister.

1884.

Tillæg til Kundgjørelse for Hæren.
(Sluttet den 31te December 1883.)

Kjøbenhavn.

Trykt hos Nielsen & Lydiche.

[graphic]

Forklaring over de i Haandbogen forekommende Forkortelser og Tegn.

R.E.* Ridder af Elefantordenen.

S.Kmd.* Storkommandør, 1

S.K.* .: Storkors, (

K.1 Kommandør af 1ste Grad, > af Dannebrogsordenen.

K.3 — af 2den — , l

R.* Ridder, ,'

D.M Dannebrogsmand.

F.M Fortjenestemedaille.

M.f.æ.D Medaille for ædel Daad.

A. A.B.1.2.3 Anhaltske Albrecht der Bar-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

B. B.l.Z Badenske Troskabsorden med Korset af Berthold I af Zåhringens Orden.

B.Z.L.1.2.*2.8 — Zåhringer Løve-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den

Klasse, Ridder.

B.F.1.2.3.4^43 Bayerske Militær-Fort jeneste-O1den: Storkors, Storkomthur, Komthur, Rid

der af 1ste og 2den Klasse.

B.L.l.2.3.4.5 Belgiske Leopolds-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.

Br.R.l.2.3.4.5.6 Brasilianske Rosa-Orden.

F. Æ.L.l .2.3.4.5 FranskeÆreslegions-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.

G. F.l.2.3.4.5 Græske Frelserens-Orden: Storkors, Storkommandør, Kommandør, Officer.

Ridder.

H. G.1.2.*2.3.4 Hannoverske Guelfe-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse.

Ridder, Medlem af 4de Klasse. H.Kal.1.2.3 Hawaiiske Kalakaua-Orden.

H.G.L.1.2.*2.3 Hessiske Gyldne Løve-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse,

Ridder.

H.Phil.l.2.*2.3 — Philips-Orden: Storkors, Komthur af 1ste og 2den Klasse, Ridder.

H.W. 1.2.3.4 — Wilhelms-Orden.

H. D.L.1.2.*2.3.,3.'1 Hessen-Darmstadtske Ludvigs-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og2den

Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse.

I. A Italienske Annunciata-Orden.

I.St.M.&L.1.2.3.4.5 — St. Mauritius- og St. Lazarus-Orden: Storkors, Storofficer, Kom

mandør, Officer, Ridder.

I.Kr.1.2.3.4.5 — Krone-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.

L.E.Kr.1.2.3.4.5. Luxemborgske Egekrone-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder.

M.W.Kr.l.2.3.4 Meklenborg-Wendiske Krone-Orden: Storkors, Storkomthur, Komthur, Ridder.

N.F.1.2.3 NassauiskeMilitær-og Civil-Fortjeneste-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

N.G.L.1.2.3 — Gyldne Løve-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

N.L.1.2.3 Nederlandske Løve-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

N.St.O.1.2.3, Norske St. Olafs-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

O.H.&F.l.2.3.4 Oldenborgske Hus-og Fortjeneste-Orden: Storkors, Storkomthur, Komthur,

dekoreret med det lille Kors.

P.Chr.1.2.3 Portugisiske Christus-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

P.T.&S.1.2.3 — Taarn- og Sværdorden: Storkors, Kommandør, Ridder.

Pr.S.Ø Preussiske Sorte Ørns-Orden.

Pr.R.0.1.2.*2.3.4 — Røde Ørns-Orden: Ridder af 1ste Klasse, af 2den Klasse med

eller uden Stjerne, af 3die og 4de Klasse. Pr.J — Johannitter-Orden.

Pr.Kr.1.2.3.4 — Krone-Orden: Ridder af 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse.

Pr. J.K.1.2. .• — Jernkors-Orden.

Rum.S.1.2.3.4.5 Rumænske Stjerne-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.

Rum.J.K — Jernkors-Orden.

R.St.Andr Russiske St. Andreas-Orden.

R.A.N — Alexander Newsky-Orden.

R.H.Ø — Hvide Ørn.

R.W.1.2.3.4 — Wladimirs-Orden: Ridder af 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse.

R.St.A.1.2.*2.3.4 — St. Anna-Orden: Ridder af 1ste Klasse, af 2den Klasse med eller

uden den Keiserlige Krone, af 3die og 4de Klasse.

R.St.G.1.2.3.4 — St. Georgs-Orden: Ridder af 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse.

RStan.l.2.*2.3 — Stanislaus-Orden: Ridder af 1ste Klasse, af 2den Klasse med eller

uden den Keiserlige Krone og af 3die Klasse.

« ForrigeFortsæt »