Billeder på siden
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]

Indhold.

Artilleriet:

Generalinspektør og Chef. ......................................... . . . . . . . . .

Artilleristaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regimenterne: -

1. Artilleriregiment (1. og 2. Artilleriafdeling) ....................... . . . . .

2. - (3. og 4. Artilleriafdeling) .................. . . . . . . . . . .

Trainafdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bataillonerne:

1. Artilleribataillon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. T • " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

De tekniske Afdelinger:

Tøjhusafdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Laboratorieafdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artillerikomiteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . . . . . . • • • • • • • • • • » « • • • • • •

Konstruktions- og Forsøgsafdelingen ...................... • - • • • • • - • • - - - • - • • •

Geværkommissionen ...................................... • • • • • • • • • • " " " " " • • •

Officerer til Raadighed . . . . . ............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Officerer udenfor Numer.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rytteriet:

Generalinspektør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . .

Regimenterne (Gardehusarregimentet, 2. 3. 4. og 5. Dragonregiment) . . . . . . . . - •
Officerer til forskjellig Tjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • Side 23.

Officerer af Forstærkningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 24.

Officerer udenfor Numer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -

Fodfolket:

Generalinspektør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -

Livgarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -

Brigaderne og Regimenterne:

1. sjællandske Brigade ...... • 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " " " " " " " " " " " " " " " " " " " – 26.

1. Regiment (1. 15. 21. 31. Bataillon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -

2. - (3. 18. 22. 32. Bataillon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 28.

2. sjællandske Brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 30.

3. Regiment (2. 13. 23. 33. Bataillon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -

4. - (4. 17. 24. 34. Bataillon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 32.

Fyenske Brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 34.

5. Regiment (7. 19. 25. 35. Bataillon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -

6. - (5. 16. 26. 36. Bataillon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 36.

1. jydske Brigade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 38.

7. Regiment (10. 12. 27. 37. Bataillon) . . . . . . . . . . . . . . . ... - • - • - • - - • - • - - - • - -

8. - (14. 20. 28. 38. Bataillon) ................................. – 40.

2. jydske Brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 42.

9. Regiment (6. 8. 29. 39. Bataillon) ................................... - -

10. – (9. 11. 30. 40. Bataillon). ................................. – 44.

Officerer til Tjeneste udenfor Afdelingerne . . . . . . . ............................ – 46.

Officerer udenfor Numer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -

Gendarmerikorpset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -

Fæstnings officerer og Garnison sauditører m. Fl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 47.

Hærens Undervisningsanstalter . . . . . . ................................... - -

Auditørkorpset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.

Hærens For pleiningskorps . . . . . . . . . . . . ................................... - -

Forpleiningskorpsets Besigtigelseskommission ........................ - -

Hærens Lægekorps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 51.

Hærens Dyrlægekorps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -

Garnisonssygehuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -

Hærens Militærarbeiderdepot ........................................... - -

Kjøbenhavns Væbning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 52.

Bornholms Væbning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. – 54.

IV. Officerer à la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... – 55.

Forklaring over de i Haandbogen forekommende Forkortelser og Tegn.

R.E.". . . . . ... . . . . . . . . . Ridder af Elefantordenen.
S.Kmd." ... . . . . . . . . . . Storkommandør,
S.K." . . . . . . . . . . . . . . . . Storkors,
K.". ... . . . . . . . . . . . . . . . Kommandør af 1ste Grad, ) af Dannebrogsordenen.
K:” . . . . . . . . . . . . . . . . . . - af 2den – ,
R." . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridder,
D.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dannebrogsmand.
E.M.1.2. .............. Erindringsmedaille for Krigene 1848-50 og 1864.
E.M.1. . . . . . . . . . . . . . . . - - Krigen 1848-50.
E.M.2. . . . . . . . . . . . . . . . - - - 1864.
F.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . Fortjenestemedaille.
M.f.æ.D............... Medaille for ædel Daad,
A.A.B.1.2.3... . . . . . . . . . Anhaltske Albrecht der Bär-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
B.B.1.Z. ......... . . . . . Badenske Troskabsorden med Korset af Berthold I af Zähringens Orden.
B.Z.L.12.*2.3.......... Zähringer Løve-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den
Klasse, Ridder.
B.F.1.2.3.4".4°.. . . . . . . . . Bayerske Militær-Fortjeneste-Orden: Storkors, Storkomthur, Komthur.
Ridder af 1ste og 2den Klasse.
B.L.1.2.3.4.5. .......... Belgiske Leopolds-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.
Br.R.1.2.3.4.5.6. . . . . . . . Brasilianske Rosa-Orden.
Br.L.1.2.*2.3... . . . . . . . . Brunsvigske Henrik Løve-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den
Klasse, Ridder.
C. E. S. . . . . . . . . . . . . . . Congostatens Etoile de Service.
Dr.V. Jub.M.. . . . . . . . . . Engelske Dronning Victorias Jubilæumsmedaille.
H.A.St.J.of J. . . . . . . . . . Honorary ** of the Order of the Hospital of St. John of Jerusalem
in England.
F. instr. publ. 1. 2. ... Franske # de l'instruction publique: Officer, Ridder.
F.Æ.L.1.2.3.4.5. . . . . . . . – Æreslegions-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.
G.F.1.2.3.4.5. . . . . . . . . . . Græske #orden: Storkors, Storkommandør, Kommandør, Officer,
er".
H.G. 1.2.*2.3.4.. . . . . . . . . Hannoverske Guelfe-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse,
Ridder, Medlem af 4de Klasse.
H.Kal.1.2.3. . . . . . . . . . . . Hawaiiske Kalakaua-Orden.
H.G.L.1.2.*2.3. . . . . . . . . ##" Løve-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse.
101016r".
H.Ph.d.H.12.2°.3'.3°... – Philip den Høimodiges Orden; Storkors, Komthur af 1ste og 2den
Klasse, Ridder af Iste og 2den Klasse.
H.D.J.1.2.*2.3.3°. . . . . . Hessen-Darmstadtske Ludvigs-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 20en
Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse.
I.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italienske Annunciata-Orden.
I.St.M.&L.1.2.3.4.5. . . . . St. Mauritius- og St. Lazarus-Orden: Storkors, Storofficer, Kom-
mandør, Officer, Ridder.
I.Kr. 1.2.3.4.5. . . . . . . . . . - Kroneórden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.
J.Chrysanth.1. . . . . . . . . Japanske Chrysanthemum Orden. -
J.S. 1.2.3.4...... . . . . . . . - opgaaende Sols Orden: Storkors, Kommandør, Officer, Ridder.
L.E.Kr. 1.2.3.4.5... . . . . . (# ekrone-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Off-
cer, Ridder.
M.W.Kr.1.2.3.4. ....... Meklenborg-Wendiske Krone-Orden: Storkors, Storkomthur, Komthur,
idder.
M.Dan.I.1.2.2°.3... . . . . Montenegrinske Danilo I Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den
Klasse, Ridder.
N.F.1.2.3. . . . . . . . . . . . . . NassauiskeMilitær- og Civil-Fortjeneste-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
N.G.L.1.2.3... . . . . . . . . . - Gyldne Løve-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
N.L.1.2.3. . . . . . . . . . . . . . Nederlandske Løve-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
N.St.O.1.2.2°.3. . . . . . . . Norske St. Olafs-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse, Ridder.
O.H.&F.1.2.3.4. ........ Oldenborgske Hus- og Fortjeneste-Orden: Storkors, Storkomthur, Komthur,
dekoreret med det lille Kors.
P.Chr.1.2.3. . . . . . . . . . . . Portugisiske Christus-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
P.S.B.A.1.2.*2.3. . . . . . . . - Såo Bento d'Aviz Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og
2den Klasse, Ridder.
P.T. &S.1.2.3.. . . . . . . . . . - Taarn- og Sværdorden: Storkors, Kommandør, Ridder.
P.V.V.1.. . . . . . . . . . . . . . - Undfangelses-Orden af Villa Vicosa.
Pr.S.Ø.. . . . . . . . . . . . . . . Preussiske Sorte Ørns-Orden.
Pr.J.. . . . . . . . . . . . . . . . . - Johanniter-Orden.

« ForrigeFortsæt »