Billeder på siden
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

19

.....

-

III i IIIIIIIII

| 8811 E. Olsen, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat. ...... 12/12 1857.30), 1881. 1 Jan. 1887. 2 J. E. Sundorph, ved 32. Bat.....

25, 1855. 3 A. G. V. L. Harlev, ved 37. Bat.

22/5 1859.

1 Jan. 1886. ľ 40. L. Koefoed, ved Bornhs. Væbn. Fodf.-Bat... 10/1, 1857.

1 Jan. 1887. 5 M. Larsen, ved 32. Bat.........

207, 1860. 6J. Jensen, ved 38. Bat....

28/1860. 7 A. Holm, ved 40. Bat.........

7, 1858. 8 M. F. Kjeldskov, ved 38. Bat. ......

25/4 1860.

1 Jan. 1888. 9 C. L. Bauch, ved 37. Bat. ......

20/10 1860.

1 Jan. 1887. 890 P. L. de Serène d'Acquéria, vedl 33. Bat. ... 21/5 1861.

1 Jan. 1888. 1 E. N. S. Mortensen, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat. 12/2 1862.

1 Jan. 1889. 2 G. Schau, ved Kbhvis. Væbn. 2. Bat., ........ 28/10 1859. -

1 Jan. 1888. 3 H. J. Rasmussen, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat.. 2% 1859.

1 Jan. 1887. 4 C. F. H. Rosen, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat. ... 23, 1860.

1 Jan. 1888. 5 N. Pedersen, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat...... 19%u 1858.

1 Jan. 1887. 6 J. C. Kofoed, ved Bornhs. Væbn. Fodf.-Bat.... 12/6 1860. 7 T. Jacobsen, ved Ing.-Regt. ........... 22/7 1858. 8 H. E. Lyngbye, ved Kbhyns. Væbn. Art.-Komp.. 14/4 1859. 9 J. H. C. C. T. Søderberg, ved 33. Bat. ... % 1860.

1 Jan. 1888. 900F. A. H. Thomsen, af Rytteriet.......... 84, 1858. 11 J. F. Struck, ved Ing.-Regt. ........

31/3 1860. 2 C. 0. V. Larsen, ved 1. Art.-Bat. ..

27), 1857.

1 Jan. 1887. 3 V. E. R. Nielsen, af Rytteriet ........ 16/10 1859. 4C. H. A. Madsen, ved Ing.-Regt.

15/1, 1860.

1 Jan. 1888. 5 H. C. Johannessen, ved Kbhyns. Væbn. Art.1 Komp. .................................... 20/1856.

1 Jan. 1887. 6 J. T. Møller, ved 34. Bat....

12/12 1861.

1 Jan. 1888. 71 T. N. Knutzen, ved Kbhvus. Væbn. 2. Bat... 3/5 1858.

1 Jan. 1887. 8 C. F. Philip, ved 40. Bat.

19/1 1861.

1 Jan. 1888. 9 H. C. Knauer, ved 39. Bat. ...

41855.)

1 Jan. 1889. 910 J. Bruun, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat. ..... 27/12 1860.

1 Jan. 1888. 1 J. F. Bartholin, af Rytteriet ............. 18/1 1857. 2 J. P. A. Petersen, ved Ing.-Regt. ..... 1983 1858. 3 N. C. D. Geleff, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat... | 24/1 1858.

1 Jan. 1889. 4 C. S. Dinesen, ved Livg. Forstærkningsbat. ... 187, 1863.

1 Jan. 1890. 5 N. Justesen, ved Kbhvns. Væbn. Art.-Komp... / 1857.

1 Jan. 1888. 6P. C. Holm, ved Kbhyns. Væbn. Art.-Komp. ... 12% 1858. 7 N. A. A. L. Ammentorp, ved 39. Bat. ....... 27/6 1857. 8 E. L. Morange, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. ... | 27/12 1857. 9/F. E. Schmidt, ved 33. Bat. ................. 10/ 1861.

| 1 Jan. 1889. Il 920 R. L. Jensen, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat. .....29% 1861.

11 Jan. 1888.)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

.......

III III IIIIIIIIIIIIIIII

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

921 C. V. Behnke, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat. .... 110 1860. 28, 1881. 1 Jan. 1888.

2 F. C. A. Bang, ved 2. Art.-Bat. ........... 2014 '1858. 3 N. F. S. C. Lyngby, ved 33. Bat.

4/12 1861. 4 A. M. Esche, ved 34. Bat. ....... 5 C. V. Olsen, ved 37. Bat........

30%u 1859. 6|H. P. Kraul, ved 2. Art.-Bat. ......

22, 1863.

1 Jan. 1890. 7|P. Kragh, ved 2. Art.-Bat. .

21/8 1858. - -- 1 Jan. 1889. 8/J. C. J. Zahle, ved 1. Art.-Bat...

29/9 1860. 9| J. G. V. Betzonick, ved Kbhvns. Væbn. Art.-Komp. 25/1 1861. 930| A. L. Hjørslev, ved 2. Art.-Bat. .....

1/10 1857. 1 C. Flensted, ved 40. Bat. ...

24/6 1852.

1 Jan. 1888. 2 F. T. Westenholz, ved 40. Bat. ..

18/12 1859. 3 A. C. Ekeroth, ved 37. Bat. ........

15/10 1854. 40. V. M. Sa a bye, ved 32. Bat...

8. 1861. 5 R. L. H. L. Lange, ved 35. Bat. ...

157, 1857.

1 Jan. 1889 6S. C. Jørgensen, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat... 28/3 1860. 7 G. L. H. Sprechler, ved 36. Bat. ............ 30/9 1860.

1 Jan. 1890. 8 N. M. A. Krieger, ved Livg. Forstærkningsbat.. 11/, 1858. - - 1 Jan. 1889. 9 F. C. Mathiesen, ved Ing.-Regt.

17/3 1855. 940 R. C. Schiöler, ved 40. Jat.......

24%, 1863.

1 Jan. 1890. 1A. P. H. Lund, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat.. 15/8 1859.

1 Jan. 1888. 2 M. H. C. Johnsen, ved 34. Bat.......... 25%, 1863.

1 Jan. 1890. 31. V. Rasmussen, ved 32. Bat........

13/, 1859.

1 Jan. 1888, 4 H. C. F. Petersen, ved 33. Bat.

2/10 1856. 5J. Logie, ved 36. Bat. ...........

31/1 1860.

1 Jan. 1889. 6 C. F. Hansen, ved Ing.-Regt.........

6/1859. 7 J. M. Andersen, ved 38. Bat. ......... 18/12 1863.

1 Jan. 1890. 8 A. E. Berlème-Nix, ved 37. Bat. ...

25], 1859. 9 H. P. Jensen, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat. ..... 22/2 1862.

1 Jan. 1889 950 H. C. C. W. Hansen, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat. % 1858 1 J. P. N. Østergaard, ved 4. Art.-Afd. ..... 10%, 1861.

1 Jan. 1890). 2 V. A. Thomsen, ved 36. Bat. ........... 2, 1862.

1 Jan. 1889. 3 C. Ringsted, ved 34. Bat....

15/5 1863.

1 Jan. 1890. 40. J. Wang, ved 37. Bat. .......

27, 1858.

1 Jan. 1889. 5 J. P. Jørgensen, ved 36. Bat. ...

31/, 1861.

— — 6 T. B. Fahlberg, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat. ... 15/6 1859. 7 S. N. Jensen, ved 32. Bat.

% 1861.

1 Jan. 1890. 8J. C. Castenskiold, ved 2. Art.-Afd. ..... 23/10 1861. 9 T. J. Arenstorff, ved 33. Bat. .......... 14/12 1860.

1 Jan. 1889. 960 J. O. V. Petersen, ved 32. Bat. .............. | 2%, 1859.

1 Jan. 1890. 1 A. S. P. Low, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat. ...... 26/4 1862.

TillillllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

TULLI III

1111111

[ocr errors]

....

962 H. E. C. Kjærsgaard, ved Kbhvns. Væbn. Art.I Komp. ............

30/185%. | 3/10 1882. 1 Jan. 1889. 3 S. T. D. Boje, ved 2. Art.-Bat. ..

25/12 1863. 30%, 1883. 1 Jan. 1890. 4'T. C. Gad, ved 1. Art.-Bat.......

22% 1862.1 5 V. Neergaard, af Rytteriet ........

12/4 1858.

1 Jan. 1889. 6 J. C. Thygesen, ved 36. Bat. .........

2%, 1858. 7 A. J. J. Mackeprang, ved 36, Bat..

27), 1857. 80. Hoffg a ard, ved 3. Art.-Afd.

17. 1860. 9 E. T. Kjellerup, ved 32. Bat. ......

14/1858. 970 P. C. Rasmussen, ved 36. Bat. ......... 14/4 1858. 1 J. Nordentoft, ved 32. Bat.

9% 1859. 2 0.J.A. Greve Moltke, ved Livg. Forstærkningsbat. 17/4 1860. 3 A. C. Rothmann, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat... 10/10 1860.

1 Jan. 1890. 4 J. L. Greve Moltke, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat. 107, 1857.

1 Jan. 1889 5 P. A. Wetche, ved 3. Art.-Afd. ............... 4/3 1859. 6 N. C. Müller, ved 36. Bat...

... 23/12 1859. 7 P. C. Bayer, ved 2. Art.-Afd. ...

.. 21/, 1959. - -8 A. C. T. Eriksen, ved Kbhvns. Væbn. Art.-Komp. 10/19 1859. 9 N. G. Lind, ved 2. Art.-Bat.

187, 1855. 980 C. G. M. Rahlff, ved 2. Art.-Bat. ..

37, 1860. H. C. Lau, ved 35. Bat............

5/3 1859. 31

1 Jan. 1890. 2 C. A. Birch, ved 35. Bat. .........

21/3 1862. 3 F. C. Peschardt, ved 37. Bat. .......... 5/1, 1860. 4 H. P. N. Bang, ved 34. Bat...

21/3 1863. 5 0. Lindegaard, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat. %0 1858. 6 L. C. P. Peytz, ved Ing.-Reg. ............. 21/4 1859. 7 S. L. Fog, ved Kbhyns Væbn. 2. Bat.

17/ 1863. 8 R. F. Jørgensen, ved 3. Art.-Afd.......... 15/10 1863

9 V. A. L. Gyth, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat...... 28/1 1860. 990 F. E. Knudsen, ved 34. Bat....

%0 1859. 1 M. B. C. Kjær, ved Kbhvns. Væbn. Art.-Komp.. 645 1859. 2 E. H. B. Most, ved Kbyns. Væbn. 2. Bat....... 14/10 1861. 3 A. T. Stybe, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat........ 28/. 1860. 4 P. T. Johansen, ved 3. Art.-Afd. ............. 4/1860. 5 M. N. Bjerregaard, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat. 31/7 1859. 6 G. Jensen, ved 35. Bat. ......

25/4 1863. 7 S. N. Pallisgaard, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat.. 21/1 1860. 8 C. G. C. Drewsen, ved 32. Bat...

| 5/2 1863. 9 R. C. Tornøe, ved 37. Bat. .........

19%1862. 1000 P. L. Boas, ved 36. Bat. ....

1/1860. 1 u 11 G. V. C. Jessen, ved 33. Bat. .....

3/1863.

Till IIIIIIIIIIIII

IIIIIIII! į II I IIIIIIIIIIIIIIIIII

!ili!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!

.....

[ocr errors][merged small][merged small]

[ocr errors]

1002 H. H. W. Karby, ved 34. Bat.......

28/u 1863. 3/10 1883. 1 Jan. 1890. 3 A. P. Olsen, ved 34. Bat. ...........

29/3 1862.

1 Jan. 1889. 4 M. Carlsen, ved 36. Bat. ............

8/u 1857.

1 Jan. 1890. 5 G. P. R. Lindegaard, ved 35. Bat. ...

8), 1860. 6 J. M. T. Teilgaard, ved 34. Bat........ 24/5 1863. 7 U. C. Tang, af Rytteriet .......

27], 1863 8 C. M. Schiøtz, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat. ... 5/4 1857.

1 Jan. 1884. 9 A. S. Frost, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat. ....... 9/10 1862.

1 Jan. 1890. 1010 H. Holm, ved Bornhs. Væbn. Fodf.- Bat. 15/z 1862. 9:6 1884 1 A. Holm, ved 3. Art.-Afd. ......

22/8 1862.

- 2 J. C. Lund, ved 40. Bat.....

19/12 1861. 3 J. S. F. Møller, ved 39. Bat...

11/5 1859.

1 Jan. 1889. 4 C. C. Jensen, ved 39. Bat..

3/12 1857.

1 Jan. 1890. 50. Møller, ved 40. Bat.......

25/, 1859. 60. C. Werner, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat. 13), 1862. 7 F. S. Fiedler, ved 2. Art.-Afd..

11/1861. 8 J. Black, ved 4. Art.-Afd. ......

23/2 1862. 9 H. Kongsted, ved 1. Art.-Bat. ...

28/3 1857. 1020 T. F. Bruun, ved 1. Art.-Bat. ........

11/. 1861. 1 G. C. L. Garrigues, ved Kbhvns. Væbn. A Komp. .......

12. 1860. 2 J. N. Larsen, ved 1. Art.-Bat. ......

20/1 1859. 3 N. C. M. Nannestad, ved 32. Bat...

21/10 1859.

1 Jan. 1888. 4 H. B. Esmann, ved 39. Bat..

177, 1859. 5 C. F. Dahlerup, ved 38. Bat....

20/6 1857. 6 A. Brusch, ved 37. Bat. ...........

7101856. 7 A. V. Baron Bille-Brahe, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat. ............

26/1855. 8 L. Warming, ved 36. Bat...

19/4 1858. 9 C. F. Steiness, (D.M.), (E.M.1.2.), ved 39. Bat.. % 1830..

30 Okt. 1885. 1030 J. C. Müller, (D.M.), (E.M.2.), ved Kbhvps. Væbn. | Art.-Komp. ....... .................

29,4 1833. .... 15Sept.1886. 1 A. C. P. Vogel, ved 32. Bat. .....

27/3 1860. 3,0 1886. 1 Jan. 1889. 2 T. Nyholm, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat..... 17/5 1861. 1/1887. 1 Jan. 1890. 3 E. A. Foss, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat.. 1/10 1858. 4 J. 0. Pedersen, ved 36. Bat. ............ 19/2 1857.) 5 H. N. Lyders, ved 32. Bat. .

11/2 1861. 6 D. G. Petersen, (D.M.), (E.M.1.2.), ved 36. Bat. 11); 1832. .........12Sept. 1887 7 M. Pedersen, ved 36. Bat. ...

| 11/u 1860. 10 1887. 1 Jan. 1888. 8 N. Berthelsen, ved Kbhvns. Væbn. Art.-Komp. % 1863.... ... 24Mrts. 1890. 9 H. F. C. Kopp, (D.M.), (E.M.2.), ved 33. Bat... 24/s 1839. ..........110 Juni – I

IIIII I III
IIIIIIIIIIIIIIII i

...

[ocr errors]

1 1

............

[ocr errors][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »