Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

Preussiske Røde Ørns-Orden: Ridder af 1ste Klasse, af 2den Klasse med eller uden Stjerne, af 3die og 4de Klasse.

Krone-Orden: 1ste Klasse, 2den Klasse med eller uden Stjerne,
3die og 4de Klasse.

Rumænske Stjerne-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.
Krone-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.
Jernkors-Orden.

Russiske St. Andreas-Orden.

Alexander Newsky-Orden.
Hvide Ørn.

Wladimirs-Orden: Ridder af 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse.

St. Anna-Orden: Ridder af 1ste Klasse, af 2den Klasse med eller

uden den Keiserlige Krone, af 3die og 4de Klasse.

Stanislaus-Orden: Ridder af 1ste Klasse, af 2den Klasse med eller
uden den Keiserlige Krone og af 3die Klasse.
Fortjenesteorden: Det røde Kors.

Sachsiske Albrechts-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder af 1ste og
2den Klasse.

Hertugdømmerne Sachsens Ernestinske Husorden: Storkors, Storofficer,
Kommandør, Officer, Ridder.

Sachsen-Weimarske Hvide Falke-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Serbiske Takowa-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.
Siamesiske Krone-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder.

Spanske Orden af den gyldne Vlies.

Militær-Fortjeneste-Orden: 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse.
Storbritanniske Bath-Orden.
Svenske Seraphimer-Orden.

Carl XIII's Orden.

Nordstjerne-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

Sværd-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse,
Ridder af Iste og 2den Klasse.

Vasa-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse, Ridder.

Tyrkiske Medjidie-Orden.

Osmanie-Orden, 1ste, 2den, 3die, 4de og 5te Klasse.

Ungarske St. Stephans-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Würtembergske Krone-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

Østerrigske Frantz Josephs-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den
Klasse, Ridder.

Jernkrone-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Leopolds-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

De ved Officererne m. Fl. i Aldersordenslisterne anførte Tal angive Lønningsklasserne, hvortil de høre.

Forsaavidt der er tillagt Officerer en dobbelt Aldersorden, er den seneste anført øverst, den tidligere nederst.

Hæren.

Hans Majestæt Kongen er Høistbefalende over Hæren.

Hans Kongelige Høihed Kronprindsen er General udenfor Numer i Hæren. Hans Majestæt Alexander III., Keiser af Rusland, er Æres-Oberst i Livgarden. Hans Kongelige Høihed Albert Edward, Prinds af Wales, er Æres-Oberst i Gardehusarregimentet.

[blocks in formation]

Generalmajor u. N. Jesper Jespersen Bahnson, (S.K.*D.M.), (E.M.1.2.), (S.Sv.1.), (G.F.1.), (N.L.1.), (R.St.A.2.), (F.E.L.3.).

Kapitain af Fodfolket Peter Frederik Møller, (N.L.3.), (S.Sv.32.), Adjutant.

Kapitain af Generalstaben Peter Waldemar Hammer, (R.*), (E.M.2.), tjenestegjørende.

Sekretariat.

11.

350.

124.

Justitsraad Christian Jørgensen Westergaard, (R.*D.M.), (E.M.1.2.), (S.N.3.), Fuldmægtig, Sekretær. Kapitain u. N. i Fodfolkets Forstærkning Gustav Johan Ludvig Feilberg, (R.*), (E.M.2.), Fuld

mægtig, Ministeriets Arkivar.

Ritmester Thorvald Wilhelm Christian von Irgens-Bergh, (R.*), (E.M.1.2.), (S.V.3.), Assistent. Kapitain ved 37. Bat. Henning Frederik Bilsted, (R.*), (E.M.2.), Assistent.

1ste Departement.

394.

388.

Kapitain ved 33. Bat. Jo

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

II. 3die Revisionsdepartement.

(Ved Kgl. Resolution af 14de Februar 1868 henlagdes „De militære Ministeriers Revision og Decision" under Finantsministeriet fra 1ste April s. A. at regne. Ved Kgl. Resolution af 19de Juni 1888 forandredes Benævnelsen „De militære Ministeriers Revision og Decision" til „3die Revisionsdepartement" fra 1ste Juli s. A. at regne.)

[blocks in formation]

III. Fordeling af Hærens Officerer og Lige

stillede m.

Fl.

Hærens Generaler.

General, Hans Kongelige Høihed Kronprinds Christian Frederik Wilhelm Carl til Danmark, (R.E. *S.Kmd. *D.M.), (E.M.2.), (Sp. G.V.), (S. Sph.), (S. Carl XIII.), (N. St.O.1.), (R. St. Andr.), (R.A.N.), (R.H.Ø.), (R.St.A. 1.), (R.Stan.1.), (R.W.4.), (Pr.S.Ø.), (Pr.R. Ø.1.), (F.Æ.L.1.), (A.A.B.1.), (G.F.1.), (G.F. 5.),(I.A.), (P.T.&S.1.), (P.Chr.1.), (P.V.V.1.), (Stb.B.1.), (H.D.L.1.), (M.W.Kr.1.), (S.H.F. 1.), (N.G.L.1.), (B.L.1.), (N.L.1.), (U.St. Steph.1.), (Rum.S.1.), (B.B.1.Z.), (S. E.H.1.), (H.Kal.l.), (T.0.1.), (J.Chrysanth.1.), udenfor Numer.

Generallieutenant Wilhelm Frederik Ludvig Kauffmann, (S.K.*D.M.), (E.M.1.2.), (P. S.B.A.1.), (Pr.R.Ø.1.), (N.St. O.2.1), (S.Sv. 3.), (F.E.L.4.), kommanderende General i 1ste Generalkommandodistrikt.

Ludolph Erasmi Fog. (S.K.*D.M.), (E.M. 1.2.), (R.St.A.1.), (N. St. O.2.1), kommanderende Generali 2det Generalkommandodistrikt.

Christian Albert Frederik Thomsen, (S.K. *D.M.), (E.M.1.2.), (B.L.2.), (F.Æ.L. 3.), (S.Sv.3.), (N.St.O.3.), (W.Kr.3.), (R.r. K.), (H.A.St.J.of J.), udenfor Numer. Generalmajor Georg Theodor Bramhelft, (K.'D.M.), (E.M. 1.2.), (R.St.A. 4.), Chef for fyenske Brigade.

1.

3.

4.

5.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Generalmajor Theodor Freiesleben, (K.' D.M.), (E.M.1.2.). (Ø.J.Kr.2.). Generalinspektør for Rytteriet.

- Jesper Jespersen Bahnson, (S.K.*D.M.), (E.M.1.2.), (S.Sv.1.), (G.F.1.), (N.L.1.), (R.St.A.2.), (F.Æ.L.3.), udenfor Numer, Krigsminister.

Carl Christian Zahlmann, (K. D.M.), (E.M.1.2.), Chef for 1ste jydske Brigade. Johan Linnemann. (K. D.M.), (E.M. 1.2.), (R.St.A.2. i Brillanter), (S.Sv.3.), (N.St.0.3.), Generalinspektør for Artilleriregimenterne. Artilleribataillonerne og Trainafdelingen samt Chef for Artilleriets øvrige Afdelinger.

10.

11.

12.

13.

[blocks in formation]

Hans Majestæt Kongens Adjutantstab.

Chef for Adjutantstaben. Oberst Christian Rostgaard v. d. Maase, (K.'D.M.), (E.M.1.2.),(Pr. Kr.2.*),(S.Sv.2.'), (N.St.O.2.),(Pr.R.Ø.2*.),(R.St.A.2.),(B.Z.L. 2.*), (P.T.&S.2.), (G.F.2.). (Ø.F.J.2*.), (R. Stan.2.*), (B.L.4.), (R. W.4.), (Dr.V.Jub.M.), Kammerherre.

Tjenestegjørende Adjutanter. Oberstlieutenant af Artilleriet Christian Baron Güldeucrone, (K.'D.M.), (E.M.2.), (Pr.Kr.2.*), (S.Sv.2.2), (N.St.O.2.2), (R.St. A. 2.), (Pr.R.Ø.2.), (B.Z.L.2.), (G.F.2.), (Ø.J. Kr.2.), (M.Dan.I.21.). (S.T.3.), Kammerherre.

af Rytteriet Friederich Løvenfeldt, (R.*), (E.M.2.), (Pr.Kr.2.), (Ø.F.J.2.), (S.A.3.), (Pr.R.Ø.3.), (G.F.3.).

20.

70.

93.

« ForrigeFortsæt »