Billeder på siden
PDF

Pr.R.Ø. 1.2.*2.3.4. . . . . . . Preussiske Røde Ørns-Orden: Ridder af 1ste Klasse, af 2den Klasse med eller uden Stjerne, af 3die og 4de Klasse.

Pr.Kr. 1.2.*2.3.4. . . . . . . . Krone-Orden: 1ste Klasse, 2den Klasse med eller uden Stjerne, 3die og 4de Klasse.

Rum.S.1.2.3.4.5. ....... Rumænske Stjerne-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.

Rum.Kr. 1.2.3.4.5.. . . . . . - Krone-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder. Rum.J.K.. . . . . . . . . . . . . – Jernkors-Orden.

R.St. Andr.. . . . . . . . . . . . Russiske St. Andreas-Orden.

R.A.N. . . . . . . . . . . . . . . . Alexander Newsky-Orden.

R.H.Ø. . . . . . . . . . . . . . . . – Hvide Ørn.

R. W.1.2.3.4. . . . . . . . . . . - Wladimirs-Orden: Ridder af 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse.

R.St.A.1.2.*2.3.4. . . . . . . St. Anna-Orden: Ridder af 1ste Klasse, af 2den Klasse med eller

uden den Keiserlige Krone, af 3die og 4de Klasse.

R.Stan. 12."2.3.. . . . . . . . - Stanislaus-Orden: Ridder af 1ste Klasse, af 2den Klasse med eller uden den Keiserlige Krone og af 3die Klasse.

Rr.K. . . . . . . . . . . . . . . . Fortjenesteorden: Det røde Kors.

S.A.1.2.3." 3.” . . . . . . . . . Sachsiske Albrechts-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder af 1ste og 2den Klasse.

S.E.H. 1.2.3.4.5.. . . . . . . . Hertugdømmerne Sachsens Ernestinske Husorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.

S.H.F.1.2.3.. . . . . . . . . . . Sachsen-Weimarske Hvide Falke-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

S.T.1.2.3.4.5... . . . . . . . . Serbiske Takowa-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.

S.Kr. 1.2.3.4.5.. . . . . . . . . Siamesiske Krone-Orden: Storkors, Storofficer , Kommandør, Officer, Ridder.

Sp.G.V.. . . . . . . . . . . . . . Spanske Orden af den gyldne Vlies.

Sp.M.F.1.2.3.4.. . . . . . . . Militær-Fortjeneste-Orden: 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse.

Stb.B.1. . . . . . . . . . . . . . . Storbritanniske Bath-Orden.

SSph. . . . . . . . . . . . . . . . Svenske Seraphimer-Orden.

S.CarlXIII.. . . . . . . . . . . – Carl XIII's Orden.

S.N. 1.2.3... . . . . . . . . . . . Nordstjerne-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

S.Sv.1.2.2°.3.3°. . . . . . . . Sværd-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse.

S.V.12.2°.3. . . . . . . . . . . - Vasa-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse, Ridder.

T.M.1.2.3.4.5. ......... Tyrkiske Medjidie-Orden.

T.O.1.2.3.4.5.. . . . . . . . . . - Osmanie-Orden, 1ste, 2den, 3die, 4de og 5te Klasse.

U.St. Steph.1.2.3.. . . . . . . Ungarske St. Stephans-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

W.Kr. 1.2.3. . . . . . . . . . . . Würtembergske Krone-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

Ø.F.J.12°.2.3. . . . . . . . . Østerrigske Frantz Josephs-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse, Ridder.

Ø.J.Kr. 1.2.3. . . . . . . . . . . - Jernkrone-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

Ø.L.1.2.3.............. - Leopolds-Orden: Storkors, Kommandør Ridder.

de l De ved Officererne m. Fl. i Aldersordenslisterne anførte Tal angive Lønningsklasserne, hvortil e hØre.

Forsaavidt der er tillagt Officerer en dobbelt Aldersorden, er den seneste anført øverst, den tidligere nederst.

Hæren.

Hans Majestæt Kongen er Høistbefalende over Hæren.

Hans Kongelige Høihed Kronprindsen er General udenför Numer i Hæren.

Hans Majestæt Alexander III., Keiser af Rusland, er Æres-Oberst i Livgarden.

Hans Kongelige Høihed Albert Edward, Prinds af Wales, er Æres-Oberst i Gardehusarregimentet.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Kapitain af Fodfolket Peter Frederik Møller, (N.L.3.), (S.Sv.3°.), Adjutant. 350.

Kapitain af Generalstaben Peter Waldemar Hammer, (R.*), (E.M.2.), tjenestegjørende. 124.

[merged small][ocr errors]

mægtig, Ministeriets Arkivar. 394. Ritmester Thorvald Wilhelm Christian von Irgens-Bergh, (R."), (E.M.1.2.), (S.V.3.), Assistent. Kapitain ved 37. Bat. Henning Frederik Bilsted, (R.*), (E.M.2.), Assistent. 388. 1ste Departement. Kapitain ved 33. Bat. JoOberst u. N. i Fodfolket Frederik Ferdinand han Christian Emil Marius Jacobi, (K.°D.M.), (E.M.1.2.), (Pr.Kr.2), Bernth, (R.’), (E.M.2), 370. (N.St.O.2°), (S.Sv.3.), Chef. 35. Lieutenant ved Kjøbenhavns Assistenter. Iste Kontor. Væbnings 1. Bat. Andreas Trap Kapitain u. N. i Fodfolket Hans Andreas Stybe, 993. Bache, (R.* D.M.), (E. M.2.), (S.V.3.), Peter Schou, (F.Æ.L.5.), Chef. 151. 2det Kontor. Kapitain Eduard Madsen Jacob Have Chri- Overintendant u. N. Albert Philip Møller,

stensen, Fuldmægtig. (R.*), Chef.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

II. 3die ReVisionsdepartement.

(Ved Kgl. Resolution af 14de Februar 1868 henlagdes De militære Ministeriers Revision og

Decision" under Finantsministeriet fra 1ste April s. A. at regne.

Ved Kgl. Resolution af 19de

Juni 1888 forandredes Benævnelsen De militære Ministeriers Revision og Decision" til 3die Revisionsdepartement" fra 1ste Juli s. A. at regne.)

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »