Billeder på siden
PDF
ePub

Løbe-Nr.

Fødselsdag

Tillagt Alders

orden som og Fødselsaar.

Kapitain eller

Ritmester.

9

400| E. F. Kabell, (E.M.2.), ved 3. Art.-Afd......

14/6 1841. 26.Jan. 1881. 1 P. 0. R. Olrik, (R.*), (E.M.2.), ved 40. Bat..

1/4 1836. 2 G. F. Hamann, af Ing.-Korpset.

1/2 1838. 3 N. Brix, (E.M.2.), ved 37. Bat.....

%u 1835. 4 V. A. Thalbitzer, (R.*), (E.M.2.), ved 1. Art.-Afd..... 147, 1839.17 Febr. 5 L. H. Kofod, (R.*), (E.M.1.2.), ved Bornhs. Væbn. Art. ... 29/5 1829. 26 April 6 J. Nørregaard, (E.M.2.), ved 38. Bat.....

13/1 1838.3 April 1882. 71 G. A. Rung, ved 4. Art.-Afd......

%, 1845. 17 Juli 8 M. A. L. Hertel, (R.*), (E.M.2.), ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. 18/1 1836. 1 April 1883. 9 A. G. G. L. Smith, ved 1. Art.-Bat. ....

26/12 1848. |1 April 1884. 410 A. B. Reck, udenfor Numer i Ing.-Korpset..

1), 1850.13 Mai 1885. 1 F. G. W. Toussieng, af Ing.-Korpset

17/2 1844. [13 Okt. 2 W. H. A. Børresen, (E.M.2.), udenfor Numer i Fodfolket. ?/12 1839. 14 Dec. 3 C. E. F. F. Buchwaldt, (E.M.2.), ved 33. Bat.

% 1844. 19 April 1886. 4 P. Low, ved Bornhs. Væbn. Fodf.-Bat.

30, 1841. 17Mrts. 1887. 5 C. A. Koefoed, ved Bornhs. Væbn. Fodf.-Bat.

24 1840. 6 N. J. Wulff, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat.

23/, 1837. 6 April 7 F. G. Wortziger, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat.

s 1848. 14Mrts.1888. 8 C. R. Bohn, ved Bornhs. Væbn. Art...

30% 1853. 15 Okt. 9 J. Bang, (R. *), (E.M.2.), ved 37. Bat.

5/ 1844. 23 Jan. 1889. 420 G. F. Weinschenck, (E.M.2.), ved 36. Bat..

710 1839. 30 Jan. 1 A. V. H. Baumann, (R.*), (E.M.2.), ved 32. Bat.

24/. 1837 26 Nov. 1890.

9

[blocks in formation]

18/

19

60

2819

[ocr errors]

2

[ocr errors]

staben?....

28/

422 C. Crone, ved Gardeh.-Regt.'....

1854. 28/, 1875. 1 Mai 1878. 3 L. N. Müller, Adjut. hos Generalinsp. for Rytteriet.'

20/5 1852. 30%7 1873. 40. R. Carstens, af Rytteriet, ved Gendarmerikorpset"....

4/ 1853. 28/9 1874. 5 E. Boeck, ved Gardeh.-Regt.1

1854. 1875. 6 M. G. Gundelach, ved Ride- og Beslagskolen'. 16/u 1853. 28, 1873. 7 W. C. Rothe, ved Gardeh.-Regt. I

21, 1852. 8 C. Benzon, ved Gardeh.-Regt.1

20/10 1854. 28), 1875. 1 Mai 1880. 9 R. Müller, ved 23. Bat.

1852. 28, 1874. 430 L. P. Lund-Larssen, af Fodfolket, ved Generalstaben

3/12 1855. 30/ 1877. 1 L. J. Gottschalk, ved 2. Ing.-Direkt.'.

22, 1856. 2 C. V. Sørensen, vel 27. Bat...

22/10 1853. 30%, 1873. 3 C. R. Kofoed-Jensen, af Fodfolket, ved General

16/19 1354. 307, 1875. 4 J. R. Christensen, ved 18. Bat. .

2776 1853.3077 5 E. Nielsen, Adjut. ved 2. Regt."

11/4 1856. 86, 1876. 6 A. J. C. Hoff, af Fodfolket, ved Generalstaben'. 25/2 1854. 28/9 1875. 7 V. C. Rømer, ved 5. Bat.

225 1855. 30, 1876. T. C. A. Thomsen, af Rytterietved Generalstaben? ....

27/7 1853. 28, 1875. M. Christensen, ved 30. Bat....

6/12 1851. 30% 1872 440 S. F. R. Foss, af Fodfolket, ved Generalstaben" 27/10 1854.287, 1875. 1 H. C. M. Hviding, ved 9. Bat.1

29/5 1853. 307, 1874. 2 A. E. Fonnesbech-Wulff, ved 3. Drag.-Regt." 3/4 1850. 28/7, 1875.

G. L. Bjerring, Adjut. ved Ing.-korpset.' 30/, 1856. 307, 1877. 4 C. C. Chabert, Adjut. hos Generalinsp. for Fodfolket ....

17/1 1852.28%, 1874. 5 C. F. de F. Skibsted, ved Livg. Forstærkningsbat." 14/g 1854. 28/, 1875. 6 H. V. J. Glahn, Adjut. ved 6. Regt."

17% 1857 30/, 1878 7 V. L. H. Lübbers, ved 30. Bat.

117, 1856. 30% 1876. 8 J. Jacobsen, af Fodfolket, ved Gendarmerikorpset 1

20%1 1855. 30%, 1875. 9 F. L. V. Colding, ved 17. Bat.1

21/8 1853.

7

2819

Tillagt Aldersorden som:

Løbe-Nr.

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Sekondlieutenant.

Premierlieutenant.

12

1

450 0. A. V. Kauffeldt, Adjut. ved 8. Regt.”. 207, 1853. 307, 1875. 1 Mai 1880. 1 A. P. E. Røen, Adjut. ved 5. Regt.'. .

73 1856. 286, 1877. 2 V. S. L. Rathsack, ved 12. Bat..

1/5 1852. 3 J. N. T. Michelsen, ved 21. Bat."

24/2 1853. 28/9 1875. 4 J. F. Schultz, ved 28. Bat.1

22/10 1856. 28/, 1878. 5 H. J. V. Johannessen, ved 24. Bat.'

13/2 1851.28/, 1872. 6 V. 0. C. T. Drackenberg, Adjut. ved 3. Reg." | 30/10 1855. 28/9 1875. 7 N. P. Mortensen, af Fodfolket, ved Gendarmerikorpset?

30/1 1857. 30/7

30%, 1876. . 8 A. H. Bruhn, ved Gardeh.-Regt..

23/9 1854.30 1875. 2 Juni 9 C. J. Teisen, ved Gardeh.-Regt..

2/3 1853. 28/, 1874. 18 Juni 460 H. 0. Langsted, ved 3. Drag.-Regt.'.

4/u 1857. 28/, 1878. 11 Aug.

1 Nov. 1 J. Lipke, ved 4. Drag.-Regt.'.

1671853. 28/; 1875.

1 Mai 2 P. V. Grønning, af Rytteriet, ved Gendarmeri

1 Nov. korpset

17/10 1853.28), 1874.

1 Mai 3 H. Ulrich, ved 1. Ing.-Direkt.1

%, 1856.287, 1880. 24Sept.1881. 4 E. P. G. Nielsen, af Fodfolket, ved Generalstaben 29/3 1857. 30%, 1876. 5 H. E. Hansen, ved 1. Art.- Afd.'.

11/4 1852. 307

807, 1877. 6 G. W. F. Fogh, Adjut. ved fyenske Brig." 16/, 1858. 30%, 1879. 7 A. Levinsen, ved 4. Ing.-Direkt.'....

20/ 1859. 30% 1880. 8 P. S. H. Petersen, ved 1. Art.-Bat..

15/; 1858. 28/, 1877. 9 H. L. Nonboe, ved 2. Art.-Afd.'...

14/3 1857. 470 H. P. Petersen, ved Laboratorieafd. 1

22/, 1857. 28/, 1879. 1 C. J. Schaltz, af Fodfolket, ved Generalstaben? 3), 1858. 2 C. H. J. Hansen, ved 1. Art.-Bat..

3/3 1857. 286, 1877. 3 N. M. Petersen, ved 24. Bat.' ....

10/12 1851. 307, 1875. 4 F. E. Hansen, af Artilleriet, ved Gendarmerikorpset' ....

30/, 1855. 281; 1874. 5 C. F. Krabbe, af Fodfolket, ved Generalstaben" 15/8 1858. 30/7 1879. 6 C. F. G. Jacobsen, ved 4. Art.-Afd.

13/8 1859. 30/7 1880. 7 M. J. Darre, af Fodfolket, ved Generalstaben". 25/6 1859. 3077

30%, 1879. 8 A. P. Jørgensen, udenfor Numer i Ing.-Korpset 267, 1855. 28/9

28/, 1877. 9J. Jensen, af Fodfolket, ved Gendarmerikorpset 1 21/, 1858. 28), 1878. 480 S. L. Hansen, til Raadighed ved Art.-Staben '/, 1858. 28/, 1877. 1 B. R. H. Fog, af Fodfolket, ved Gendarmerikorpset

1858. 30%, 1879. 2 A. F. Christoffersen, ved 11. Bat.1

25/u 1854. 30%, 1878.

[ocr errors]

Tillagt Aldersorden som:

Løbe-Nr.

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Sekondlieutenant.

Premier lieutenant.

25/1

23

18

30

12

29

483 F. S. Farrer, ved Tøihusafd. 1

10/1 1857. 286, 1876. 24Sept. 1881. 4 A. E. Schrader, ved 8. Bat. 1

1855. 5 L. T. Kruse, Adjut. ved 1. sjæll. Brig.

267, 1859. 30/1 1880. 6 C. S. Theilgaard, af Fodfolket, ved Gendar merikorpset'....

3/7 1854. 30%, 1876. 7 L. H. Krebs, ved 18. Bat. 1

12/6 1857. 39%, 1879. 8 V. Dalhoff-Nielsen, ved 16. Bat. 1

20/6 1853. 28), 9 H. C. J. Erichson, ved 1. Bat.'.

22/2 1858.

287, 1878. 490 C. P. Wahl, ved 5. Drag.-Regt.'

1858. 28/9 1879. 1 H. C. Dorph, ved 2. Drag.-Regt.“.

°, 1857. 28/9 1877. 2 J. M. L. Lange, af Fodfolket, ved Gendarmerikorpset 1

57, 1856. 28/, 1876. 3 T. Freiesleben, ved 14. Bat. 1

147, 1859. 30% 1880. 4 J. C. Blangstrup, udenfor Numer i Fodfolket. 29/10 1857. 30%, 1878. 5 A. Castenskiold, ved Gardeh.-Regt.1

11/ 1860. 30%, 1880. 6 M. E. Thørrestrup, af Rytteriet, ved Gendarmerikorpset....

26/2 1853. 28/9

28, 1878. 7 J. W. B. Dahlerup, ved Livg. Forstærkningsbat. 21/1857. 30 , 1879. 8 R. A. Aalborg, ved 2. Drag.-Regt.'....

1856. 28/9

28/7, 1876. 9 S. V. J. R. Raed el, ved Livg. Liniebat.1 1/12 1854. 8/9 1877. 500 K. A. E. Nielsen, ved 6. Bat..

24, 1859.

304, 1880 1 J. F. Saabye, ved 1. Bat.....

4/6 1855. 28/, 1877. 2 J. Rasmussen, ved 12. Bat. .

11/, 1852. 3 N. Jørgensen, ved 30. Bat.".

17/2 1853. 3%, 1878. 4 W. C. W. Rosen, ved 24. Bat.1

117; 1854.287, 1876. 5 A. 0. T. N. B. Kauffmann, af Fodfolket, ved Generalstaben?.....

10%10 1858. 30%

30%, 1879 . 6 T. F. Elster, ved 25. Bat. 1

1857. 28, 1878. 7 B. C. Cathala, ved 17. Bat. 1

25/12 1856. 307, 1877. 8 A. F. F. L. Baron Wedell-Wedells borg, ved 21. Bat. 1

2/u 1858. 30%, 1878. 9 M. Andersen, ved 25. Bat. 1

1/8 1854. 50%, 1874. 510 E. Wolff, af Fodfolket, ved Generalstaben?

1856. 30/7 1881.

1 Okt. 1883. 1|L. J. M. Ernst, Adjut. ved 2. Art.- Regt." 16/3 1863. 28/3 1883. 2 M. Nielsen, ved Art.-Staben'. ...

287, 1860. 30%, 1879. 3 M. J. Sand, af Fodfolket, ved Generalstaben? 13;, 1856. 1 30% 1878. 4 C. A. Hedemann, ved 2. Bat...

1862. 8', 1883. 5 P. B. Weilbach, ved 1. Art.-Afd..

12/10 1861. 30/7 1881.

28

3

30/

1215

2010

24

7

Tillagt Aldersorden som:

Løbe-Nr.

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Sekond lieutenant.

Premierlieutenant.

1

28 30

7

[ocr errors]

7

[ocr errors]

516 J. H. C. Bast, ved 1. Ing.-Direkt.

38, 1855. 2873 1883. 1 Okt. 18-3. 7 C. R. M. Langhorn, ved 1. Art.-Bat.'.

31/8 1860. +8), 1880. 8 J. 0. V. Schrøder, ved Tøihusafd."

24/3 1859. 10% 9 H. O. M. Hoff, Adjut. ved 1. Regt."

13/1, 1855. 520 A. G. Nyholm, til Raadighed ved Ing.-Korpset 2/7 1861. 30/7 1881. 1 C. F. Kjær, Adjut. ved 1. Art.-Regt."

10 1859. 2 L. W. Thomsen, udenfor Numer i Fodfolket..

73 1857. 3 J. C. M. R. Skade, ved 1. Art.-Afd.'.

25/, 1860. 286, 1879. 4 C. E. Dahl, ved 2. Art.-Afd..

28/8 1859. 5 F. H. J. Rambusch, ved Laboratorieafd. 1

27/6 1857. 287, 1880. 6 L. F. V. Dahlerup, ved 16. Bat.

15/2 1861.

.

287, 1881. 7 N. W. Dorph, ved 2. Art.-Bat.“.

22/, 1859.28), 1879. 8 A. P. C. Petersen, ved 16. Bat. 1.

13/3 1860. 30% 9 H. C. Faber, ved 4. Ing.-Direkt."

12/5 1862.28/3

1883. 530 A. Jensen, ved 2. Drag.-Regt..

23/7 1859. 287, 1880. 1 C. H. A. Rohrdanz, ved 22. Bat. 1.

26/6 1861. 28/3 1883. 2 A. A. Marcker, ved 10. Bat...

27%, 1855. 307, 1879. 3 C. F. Christensen, ved 1. Art.-Bat."

29/4 1857.

289 •4 V. F. Schellerup, til Raadighed ved Art.-Staben' 14/4 1863. 28/3 1883. 5 E. J. Krabbe, ved 23. Bat.1.

21/12 1862. 28/9 1881. 6 V. Giersing, ved 14. Bat."

1859. 7 G. V. Blom, ved 21. Bat.'....

28/12 1860. 8 F. C. L. Krieger, ved 1. Bat...

1% 1858. 28/3 1883. 9 E. C. V. Moe, ved 5. Drag.-Regt..

712 1858. 287, 1881. 540 N. B. Ulrich, ved 7. Bat...

30/3 1860.

30/7 1 M. B. H. Nehm, ved 3. Bat...

17/6 1856. 2 P. W. Ibsen, ved 21. Bat..

27/3 1862. 28/9 3 S. T. T. Esmann, ved 5. Drag.-Regt.“.

1863. 28/7 1883. 4 F. N. Balzer, ved 19. Bat.?

11/10 1854.

30%, 1879. 5 L. A. C. Raabye, ved 17. Bat....

7, 1858.

28/9 6 H. V. Kramp, ved 4. Bat.

31/5 1860. 30%, 1881. 70. H. E. Holck, ved 4. Drag.-Regt.'.

27/1 1860.

28/9 80. C. C. Schumacher, ved 7. Bat. 1.

3/8 1858. 30%, 1878. 9 B. L. C. Haase, ved 28. Bat.?....

25, 1858 28), 1877. 550 F. C. J. Engelbrecht, ved Gardeh.-Regt. ? 147, 1860 28/, 1881. 1 C. F. Lassen, ved 25. Bat.?.

16, 1862 . 28/3 1883. 2 P. H. V. Koch, ved 7. Bat.

12/6 1858.287, 1881. 3 M. Petersen, ved 15. Bat.?

2/8 1853. 307, 1878.

피의

[ocr errors]

24 /

111

28

1

13

« ForrigeFortsæt »