Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

3019

3/2

2

259

152 W. E. Lemvigh, (R.*), (E.M.2.), ved Livg. Liniebat.1.

28/4 1845. 14/9 1862. 21, 1867. 19 Okt. 1880. 3 H. S. Schwartz, (R.*). E.M.2, ved 5. Bat. 1 ....

1839. 4 F. D. Volkersen, (R*), E.M.2.), Depotkomd. ved 2. Regt.

267, 1841. 5 J. C. Lautrup. (R.*), E.M.2.1, af Fodfolket, ved Gendarmerikorpset'...

14.

1840. 6 C. A. Schroll, (R.*), (E.M.2.1, af Generalstaben!..

21/2 1846. 1510 1863. 7/ J. S. J. Møller, (R. *), (E.M.2, , Depotkomd. ved 10. Regt."

1840.

32 1862. 8 C. V. Bendtsen, (R.*), (E.M.2.). ved 15. Bat....

26/8 1841. 9 A. A. G. L. F. Brunckhorst. (R.*),

E.M.2., af Fodfolket, v.Officerskolen1 / 1843. ' 14/ 160) J. Müller, (R. *), (E.M.2.), ved 8. Bat.1 | 19/12 1842. 1 H. F. W. Thomsen, (R.*), (E.M 2.), Depotkomd. ved 6. Regt.1

16/4 1841. 15/10 1863. 2 J. P. Brandt, (R*), ved Tøihusafdelingen? ....

24/3 1842. %10 1865. 5 J.H. Rohmann, (R.*), ved Laboratorie

1. 1870. afdelingen'.

21/7 1846. 1/5 1868.

21/9 1867. 4 E. G. Harboe, (R.*), ved Tøihusafd.1 5 10 1845.

15 1870.

21/, 1867. 5 G. F. K. Harhoff, (R.*), af Artilleriet,

1/. 1870. ved Officerskolen?

26/, 1845.

1867. 6 H. Prytz, (R.*), af Generalstabend.. °/4 1848.

1. 1870. 7 L. F. Lautrup, (R.*), E.M.2., ved 3. Drag.-Regt.

14 1846." 20/ 1864. 17), 8 A. F. C.C. Andersen, (R.*), ved Ing. Regt.

28/1 1848. 11/6 1867. 12/12 90. W. Fischer, (R.*), (E.M.2.), ved 27. Bat.' ...

23/5 1840. 15/10 1863. 21/9 1867. 1 Nov. 170 L. Lassen, (R.*), (E.M.2.). ved 26. Bat.1 | 23/12 1840. 1. H.W.T. Gerstenberg, (R.*), (E.M.2.), Stabschef ved 1. sjæll. Brig. 1 14/8 1844,

13 Dec. 2 L. V. Schleppegrell, (R.*), (E.M.2.),

af Fodfolket, Chef for Gymnastik-
skolen'..

11/, 1846.

21 Jan. 1881.'

1

2119

2

[blocks in formation]

1

[ocr errors]

20/12

1

22

5

173 F. I. Suell, (R.*), ved Art.-Staben'. 1/4 1848. 4/6 1868. 1/5 1872. 21 Jan. 1881 4 H. G. Carstens, (D.M.R.*), (E.M.2.), ved 10. Bat. 1

1842. 17, 1864. 21/, 1867. 4 Febr. 5. A. F. Baron Wedell-Wedellsborg, (R.*), ved Gardeh.-Regt.'....

1844. 19%&1867 17, 1870. 28 Mrts. 6 E. Prytz, (R.*), af Fodfolket, Chef for Skydeskolen

27/, 1846. 11/6

1/5 26 April 7 P. F. Rist, (R.*), (E.M.2.), ved 17. Bat." 77 1844. 30/5 1864 . 21, 1867. 27 Juni 8 0. H. G. Petersen-Plaun, (R.*), (E. M.2.), ved 17. Bat....

26. 1844.

i9 Juli 9 S. O. R. Meyer, (R.*), ved 1. Art.-Bat. 18/10 1850.

18/10 1850. 25/9 1868. 2/6 1872. 22 Juli 180 G. W. J. Smith, (R.*), (E.M.2.), Depotkomd. ved 8. Regt.

19 1848. 307, 1864.

277, 1867.

6 Dec. 1 L. N. Neumann, (R.*), (E.M.2.), af Generalstaben?.

"2/3 1844. | 25/11

1/5 1870. 20. P. A. Hoff, (R.*), ved 2. Art.-Afd.? 8/5 1851.28, 1869. 1/5 1874. 20 Dec. 3 A. C. P. Jessen, (R.*), Stabschef ved 1ste jydske Brigade'.

14/ 1847. 11, 1868. 1, 1870. 3 Febr. 1882. 4 C. W. Hilmer, (R.*), ved 24. Bat.' . 24/3 1846.

9 Febr 5 H. E. T. Toussieng. ved 11. Bat. 19/5 1845. 6 F. C. A. Rahn, (E.M.2.), ved 27. Bat. 17/4 1846. 7 H. F. Grandjean, ved 19. Bat.' ... 11/10 1841. 26/6 1867.

24 Febr. 8 P. F. Steinmann, (E.M 2.), ved 3. Drag.-Regt."

27/5 1843. || 30/12 1864.

13, 1871. 11 Mrts. 9 W. F. Laub, ved 16. Bat...

1845. 26/6 1867. 177, 1870.3 April 190 J. A. L. Lesser, af Generalstaben. 21/, 1848. 1 B. Boeck, (R.*), af Fodfolket, Adjutant hos Hs. Maj. Kongen'

14/10 1850.

1/5 1872. 2 E. N. Barfoed, Stabschef ved 2. sjæll. Brig.- ..

1848.

17 April 3 J. E. V. Leerbech, ved 28. Bat.' . 5/12 1849.25%,

25, 1868. 4 J. C. E. Moe, ved Gardeh.- Regt.'...

%, 1848. 1976 1867. 5 A. Thortsen, (R.*), ved 1. Ing.-Direkt. 22, 1849. 25, 1868.

1 Juli 6 0.Bull, (R. *D.M.), af Fodfolket, Ad

jutant hos Hs. Kong. Høihed Kron-
prindsen'

1, 1848.
7 L. J. T. S. Mehrn, Depotkomd. ved
7. Regt."

14/, 1846.39%, 1869. 8 A. T. Larsen, (E.M.2.), ved 4. Bat. 157, 1848. 25, 1868.

10 Juli 9 J. H. A. Permin, ved 20. Bat.' .. 30/3 1843. 26/6 1867.

1011

2319

30

$9/7 1869.

2018

[blocks in formation]

24/; 1848.

2519

1/5 1872. 18Sept.1882.

9 Okt.

1019

27 Okt. 8 Nov.

[ocr errors]

'/1874.
1/5 1872. 28 Nov.

6 Dec.

V6 1874.

1, 1872. 26 Jan. 1883.

16. 1875.

22

3112

2819

2

1/5 1874. 6 Febr.

200 L. F. Brock, ved 19. Bat.2

25. 1868. 1 M. G. Schack, ved 7. Bat.?..... 21/10 1847. 307, 1870. 2 A. J. E. Haxthausen,

Haxthausen, Stabschef ved 2. jydske Brig. 2

1848.

25, 1868. 3 C. H. Rørdam, (R.*), ved Ing.-Regt." 1/u 1846. 4 C. A. Wagner, (R. *), af Artilleriet, Chef for Elevskolen?..

12/1 1847. 11/6 1867. 5 A. N. Jørgensen, ved 5. Bat.?...

29/4 1847 26/6 6 P. A. C. R. Wittrup, ved 10. Bat. 26/5 1847. 7 N. Kryssing, (R. *), af Fodfolket, ved Gendarmerikorpset.

2/2 1846. 30%, 1869. 8 F. C. Holstein, af Rytteriet, ved Gendarmerikorpset?.

19/6 1847. 1976 1867. 9 V. S. J. Raabye, (R*), til Raadighed ved Art.-Staben?

3/4 1852.30/

30/, 1873. 210 C. S. F. Worm, ved 1. Art.-Bat. .. 1847. 1 A. P. Olsen, ved 4. Bat.

10/4 1848. 30% 1869. 20. B. A. Pødenphanth, Depotkomd. ved 1. Regt."

25/6 1845. 3 H. E. Flindt, ved 1. Art.-Bat....

212 1850. 287, 1872. 4 C. A. J. Juul, (R.*), ved Ing.-Regt.2 21/1849. 30%, 1869. 5 C. W. Meyer, (R. *), u. Numer i Ing.

Korpset, Kontorchef i Krigsministe-
riet.

21/1, 1849. || 25, 1868.
6 J. 0. C. Hansen, ved 1. Bat... 28/6 1850. ! 30%1869.
7 A. A. B. Kühnel, af Generalstaben? 22/5 1850.
8 F. C. C. Jensen, ved 26. Bat... 25/2 1849. 30%, 1871.
9 F. C. A. Christensen, ved 6. Bat.” 30/12 1848.

307, 1869. 220 H. P. E. Lund, Chef for Ride- og Beslagskolen? ...

/5 1847. 4% 1868. 1 E. J. C. Ra mbusch, ved Ing.-Regt.3 1/5 1846. 30/ 1870. 2 H. J. Poulsen, ved 12. Bat.?. 23/5 1848. 30% 1869. 3 J. C. Madsen, ved 5. Bat.2

28/5 1849. 4 A. F. V. Lund, ved 3. Art.-Afd.?..

% 1851.

28, 1873. 5 C. F. Holm, ved 2. Art.-Afd.o.

5%, 1851.

28. 1872. 6 N. C. A. Sønderøxe, ved 19. Bat.| 25/2 1851. %7 1869. 7 A. C. E. Borgersen, af Fodfolket,

Chef for Militærarbeiderdepotet.

Kommandør for Sundhedstropperne? 23/1 1850.' 28%, 1870. 8! C. C. G. Brusendorff, ved 28. Bat.2 | 1673 1850. 30/ 1869.

24 Mrts. 16/6 1875. 1/12 1872. 25 April

1/4 1873.
1/5 1874.

27 April

1

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors]

25/10

[ocr errors]
[ocr errors]

10

229 J.Thomsen, til Raadighed for Generalinspekt. for Fodfolket

17/ 1847. : 30%, 1869. 11, 1874. 23 Juli 1883. 230 H. F. A. Kiær, ved Gardeh.-Regt. 76 1847.

87 1868 26/, 1872. 14 Aug. 1 A. Hermann, ved 17. Bat.?

"/6 1848. 30%, 1870. 1/5 1874. 2 H. R. Fjeldgaard, ved 22. Bat.?... 1815. 30/, 1872. 31/8 3 C. T. Ketelsen, ved 15. Bat.. 14/, 1848. || 30% 1869. 1/5 4 P. F. V. Schreiber, ved 27. Bat.?. 8/5 1848. 5 G. C. Wassmann, ved 4. Bat.”.... 13/4 1849. 60. Faurschou, (R.*),

ved Livg. Liniebat.....

19/1 1851. 30%

3%, 1870.

. 7. J. V. C. Gørtz, af Generalstaben?.. 21/6 1852. 30/7

30%, 1873. 1976 1875. 8 P. M. Herbst, (R.*), ved Livg. Liniebat.? ...

*/6 1849. 125, 1868. ", 1874. 9 S. J. Rasmussen, ved 4. Bat.2 % 1847. 30%, 1869. 240 T. A. Thomsen, ved 13. Bat.?. 11/5 1847. ! 30%

30%, 1870. 1 T. B. Olrik, Depotkomnd. ved 9. Regt.? 1/3 1845. 2 E. C. Rasmussen, af Fodfolket, til

Raadighed for Generalstaben?... 16/1 1849. 30%, 1872. 16/6 1875. 3 A. Langhoff, ved 20. Bat.2

10. 1851. 4 J. P. Nyborg, ved 9. Bat.?

24/5 1851. , 287, 1873. 5 V. T. Meier, af Fodfolket, f. T. ved Skydeskolena..

287, 1851. - 30/7 1872. 6 C. P. Bistrup, ved Trainafd." 26/3 1852., 287, 1873. 27/9 7 A. C. Heidicke, ved 14. Bat.? 1/2 1847. : 30%, 1871. 16/6 25 Sept. 8 N. M. Jensen, ved 8. Bat.?

2/1 1850.1 9 H. E. Levy, Stabschef hos Generalinspekt. for Rytteriet?

7, 1850.

28/9 1/5 1874. 6 Nov. 250 H. Jenssen-Tusch, ved 20. Bat.. 31/1, 1851.

31/12 1851. 28/9 1873. 167. 1875. 29 Jan. 1884. 1 F. S. Dodt, ved 8. Bat.?.

412 1852. / 30%

1 April 2 E.T. Jenssen - Tusch, ved 11. Bat." 22%, 1853.

26 Juli 3 J. C. A. Nielsen, ved 4. Drag.-Regt.? 27/5 1847.

27/5 1847. 3071869. 1/3 1874. 29 Nov. 4 E. Brendstrup, ved 3. Bat.?..... 10% 1852. ! 28/, 1873. 1676 1875. 5 F. C. Rantzau, ved Art.-Staben?.. 2973 1853. 30% 1874. 1876. 6 T. V. Hemmingsen, ved 25. Bat.?. 5/1, 1850. ; 30; 1871.

5/12 1850. - 30%1871. 16/6 1875. 24 Dec. 7 J. C. Lund, ved 12. Bat.?

2/1 1849.,

31 Jan. 1885. 8 J. C. Johansen, Depotkomd. ved 3. Regt.? ..

13/6 1850. 307, 1872. 9 E. F. S. Halvorsen, (E.M.2.), ved 2. Drag.-Regt.

17/4 1845. 28), 1869. . 17. 1874. 21 Mrts.

30

16

[blocks in formation]

12 Aug.

2819

[ocr errors]
[ocr errors]

260 H. T. Lichtenberg, ved 5. DragRegt.?.....

15/2 1848.25, 1868. 1/5 1874. 21 Mrts. 1885. 1 L. P. Nielsen, ved 24. Bat.2

23/4 1848. 28/9 1871. 1676 1875. 2 S. C. A. Linde, ved 11. Bat.? 5/4 1848.307, 1872.

30 Juni 3 C. J. V. Rimestad, ved 13. Bat.?.. 23/8 1853.287, 1874. 1/5 1876. 4 H. R. C. Petersen, ved 25. Bat... | 19/12 1848. 28), 1871. 16/6 1875. 28 Juli 5 P. M. Madsen, ved 19. Bat.... 5/8 1849.

3077 6 H. D. Petersen, ved 15. Bat.” 29/3 1851.30% 1873. 1. 1876. 31 Aug. 7 A. F. 0. H. Olufsen, ved 2. Bat.. 28/z 1853. 30%, 1874.

3 Okt. 8 C. E. Momberg, af Fodfolket, ved Officerskolen?

12/2 1852.28), 1873.

19 Okt. 9 0. E. V. Brasen, ved 4. Dray.-Regt. 28/5 1847.

28/5 1847. | 30%, 1869. 1. 1874. 23 Nov. 270 J. V. V. Brinckmann, (E.M.2.), ved 5. Drag.-Regt.?

18, 1848. 26. 1867 1 C. E. Hedemann, til Raadighed ved Ing.-Korpset

17/2 1852. 30%, 1873. 16/6 1875. 2 F. H. W. Harbou, ved 23. Bat...

17/4 1853.301874. 1/5 1876. 3 A. P. Tuxen, ved 18. Bat. 2

4, 1853. 4 P. Nielsen, ved 12. Bat.?

23/10 1819.301871. 5 L. L. Lohff, ved 18. Bat.3

7/2 1850. 6 A. T. Seedorff, ved 29. Bat. 3 18/6 1853. 28/, 1874.

16 Dec. 7 T. Petersen, ved Art.-Staben? 27/10 1854.

1/5 1878. 24 Dec. 8 J. A. Schmidt, ved 22. Bat."... 15/, 1853. 3077

11. 1876. 6 Jan. 1886. 9 H. B. J. Reinwald, ved 18. Bat. 117, 1850. 28, 1871. 280 C. N. A. Pade, ved 2. Art.-Bat... 25/2 1856.287, 1876. 1/5 1878. 13 Jan. 1 F. W. Madsen, ved 9. Bat.

9/1 1849. 28/9

28, 1870. 1). 1876. 31 Jan. 2 J. P. F. D. Dahl, ved Tøihusafd... 5/4 1855. || 28/9

28, 1876. 1/5 1878.15 Febr. 3 N. 0. C. M. Blume, ved 5. Drag.-Regt.2 1973 1852. 28/, 1873. 16/6 1875. 11 Mrts. 4 A. F. S. Jørgensen, ved 14. Bat.3 % 1852. 3077

1/5 1876. 5 A. S. Busck, ved 4. Art.-Afd.... 12/12 1855.28, 1876. 1/5 1878. 25 Mrts. 6 J. D. E. Schierning, ved 22. Bat.8 26/4 1853. 30%, 1874. 1/5 1876. 19 April 7 F. Wolfhagen, ved 4. Art.-Afd.3 ... 3/4 1854. 39, 1875. 1/5 1878. 22 Mai 8 J. F. Biering, ved 26. Bat.3.

8, 1847.38), 1874. "/5 1876. 17 Juni 9 G: C. Muus, ved 3. Drag.-Regt.3 17/4 1852.38, 1873.

1873. 1676 1875. 16 Aug. 290 C. J. Bloch, ved 16. Bat.

6/7 1852. 30% 1874. 1/5 1876. 1 H. C. P. Koch, ved 20. Bat. 3 22/3 1850.30% 1870.

23 Aug 2 H. C. Salto, ved 1. Art.-Afd.

11/g 1854. 28, 1874. 1/6 1878. 29 Sept. 3 C. Jensen, ved 30. Bat..

8, 1849. 9 1871. 1/5 1876. 15 Nov. 4 P. J. Rasmussen, ved 7. Bat.

1853. 28/9
1872.

29 Jan. 1887 50 A. Arendrup, ved Livg. Liniebat.. '18/12 1852. 30%, 1873.

2 April

3

29

3

28

3

2013

« ForrigeFortsæt »