Billeder på siden
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

200 L. F. Brock, ved 19. Bat.? ........ 24/, 1848. 25), 1868. | 175 1872. 18Sept.1882.

1 M. G. Schack, ved 7. Bat........ 21/10 1847. 307, 1870. - . - 9 Okt. 2 A. J. E. Haxthausen, Stabschef

ved 2. jydske Brig.? ............. 107, 1848. 25%, 1868. | - - 27 Okt. – 3) C. H. Rørdam, (R.*), ved Ing.- Regt.? 12/1846.' - -- - - 8 Nov. — 4 C. A. Wagner, (R.*), af Artilleriet, Chef I for Elevskolen?..............

12%, 1847. 11/6, 1867. 7 1874. 5 A. N. Jørgensen, ved 5. Bat.?....! 29/4 1847. 26/6 -- 175 1872. 28 Nov. 6 P. A. C. R. Wittrup, ved 10. Bat.? | 26/, 1847.

- - 16 Dec. — 7 N. Kryssing, (R.*), af Fodfolket, ved

Gendarmerikorpset? ..... ..... 2), 1846. 807, 1869. 16 1874. 8 F. C. Holstein, af Rytteriet, ved

Gendarmerikorpset?..... .....1 1976 1847.196 1867. 11872. 26 Jan. 1883. 9 V. S. J. Raabye, (R.*), til Raadighed | ved Art.-Staben?

3/4 1852. 30), 1873. 16/6 1875. 210 C. S. F. Worm, ved 1. Art.-Bat. ?.. 22/1, 1847. 28/9

1 A. P. Olsen, ved 4. Bat.? ......... 1/4 1848. 30%, 1869. 1/5 1874. 6 Febr.
20. B. A. Pødenphanth, Depotkomd.
ved 1. Regt.? ................... 25/6 1845.

- - 24 Mrts. 3 H. E. Flindt, ved 1. Art.-Bat.?..... %12 1850.28), 1872. 1686 1875. 4 C. A. J. Juul, (R.*), ved Ing.-Regt. 21/, 1849. 307, 1869. 1/12 1872. 25 April 5 C. W. Meyer, (R.*), u. Numer i Ing.

Korpset, Kontorchef i Krigsministe

riet ...... ............... 21/1, 1849. || 25/, 1868. 74 1873. 6 J. 0. C. Hansen, ved 1. Bat.?..... 28/6 1850. 30/1869. 1/5 1874. 7. A. A. B. Kühnel, af Generalstaben? 22/5 1850. || 8 F. C. C. Jensen, ved 26. Bat...... 25/2 1849. 30/1871. 9 F. C. A. Christensen, ved 6. Bat. 30/12 1848. 307, 1869.

27 April 220 H. P. E. Lund, Chef for Ride- og

Beslagskolen? ................... 2, 1847. 4/6 1868. | /6 1872. 9 Mai 1. E. J. C. Rambusch, ved Ing.-Regt. 1/5 1846. 307, 1870. 1/1874. 2 H. J. Poulsen, ved 12. Bat.?...... 23/5 1848. 30/ 1869. -- -- 16 Mai 3 J. C. Madsen, ved 5. Bat. ....... 28/, 1849. ! - 4 A. F. V. Lund, ved 3. Art.-Afd.?... 1%, 1851.28), 1873. 16/6 1875. 26 Mai 5 C. F. Holm, ved 2. Art.-Afd.? ...... 5/7 1851. 286, 1872. 27%, 6 N. C. A. Sønderøxe, ved 19. Bat. 25/, 1851. 30, 1869. 1/1874. 25 Juni

A. C. E. Borgersen, af Fodfolket, | Chef for Militærarbeiderdepotet.

Kommandør for Sundhedstropperne? 23/1 1850.' 28/, 1870. 8C. C. G. Brusendorff, ved 28. Bat.21 16; 1850. 307, 1869. |

III III II III III III

--

--

[ocr errors]

--

I

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1

[ocr errors]
[ocr errors]

229 J.Thomsen, til Raadighed for General

inspekt. for Fodfolket? ........... | 17/, 1847. : 307, 1869. 11. 1874. 23 Juli 1883. | 230 H. F. A. Kiær, ved Gardeh.-Regt.. 7/6 1847. 8% 1868. 26/, 1872. 14 Aug.

1 A. Hermann, ved 17. Bat.? ....... %61848. 30/1870.
2 H. R. Fjeldga a rd, ved 22. Bat.?... | 25/10 1845. 30/, 1872. 31/
3 C. T. Ketelsen, ved 15. Bat...... 14), 1848. 30/, 1869.
4 P. F. V. Schreiber, ved 27. Bat.? . 8/5 1848.
5 G. C. Wassmann, ved 4. Bat.?.... 13/4 1849.
60. Faurschou, (R.*), ved Livg.

1 Liniebat.?.......................1 19/1 1851. 30%, 1870.
7 J. V. C. Gørtz, af Generalstaben?.. 21/6 1852. | 397, 1873.
8P. M. Herbst, (R.*), ved Livg. Linie-
bat.? ...........................

4/6 1849. | 25, 1868. 9/ S. J. Rasmussen, ved 4. Bat.? .... 17, 1847. 307, 1869. 240| T. A. Thomsen, ved 13. Bat.?..... 11/5 1847. ! 307, 1870.

1 T. B. Olrik, Depotkomd. ved 9. Regt.? | 11/3 1845.
2 E. C. Rasmussen, af Fodfolket, til

| Raadighed for Generalstaben?..... 167, 1849.
31 A. Langh off, ved 20. Bat.? ....... 10/10 1851.
41 J. P. Nyborg, ved 9. Bat.? ...... 2475 1851. , 287, 1873.
5 V. T. Meier, af Fodfolket, f. T. ved
| Skydeskolen?.....

287, 1851. - 30/, 1872. 6 C. P. Bistrup, ved Trainafd....... 26/3 1852., 287, 1873. 7. A. C. Heidicke, ved 14. Bat.? .... 1/2 1847. 30%, 1871.

25 Sept. 8 N. M. Jensen, ved 8. Bat.? ....... 2/ 1850. - 9 H. E. Levy, Stabschef hos Generalinspekt. for Rytteriet? .

%, 1850.28/ - 175 1874. 6 Nov. – 1 250 H. Jenssen-Tusch, ved 20. Bat.. | 31/12 1851. 28/, 1873. 16. 1875. 29 Jan. 1884. 1 F. S. Dodt, ved 8. Bat.?........... 161, 1852.

- 1 April 2 E. T. Jenssen - Tusch, ved 11. Bat." 22, 1853. -

26 Juli 3 J. C. A. Nielsen, ved 4. Drag.-Regt.2 27/5 1847. : 30%, 1869. 1874. 29 Nov. -4 E. Brendstrup, ved 3. Bat.?...... 10% 1852. 28, 1878. 16/6 1875. 5. F. C. Rantzau, ved Art.-Staben?... 29/z 1853. ' 30/1874.

| - 6 T. V. Hemmingsen, ved 25. Bat.?.5%, 1850. ; 30%1871. 16% 1875. 24 Dec. 7 J. C. Lund, ved 12. Bat.? .........! au 1849. , - - - - 31 Jan. 1885. 8 J. C. Johansen, Depotkomd. ved 3. Regt.? .................

13/6 1850. 30/, 1872. - - 9| E. F. S. Halvorsen, (E.M.2.), ved 2.

Drag.-Regt.? .................... 17/4 1845. 28), 1869. 4; 1874. 21Mrts. –

III III i į III

[ocr errors]
[ocr errors]

---

------------

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

19 Okt.

[ocr errors]

1874.

260 H. T. Lichtenberg, ved 5. Drag:

Regt.?..................... 15/2 1848. | 25), 1868. 175 1874. 21Mrts. 1885. 1 L. P. Nielsen, ved 24. Bat.? ...... 23/4 1848. 28/9 1871. 1686 1875. – 2 S. C. A. Linde, ved 11. Bat.? ..... 5/4 1848. 30%, 1872. - - 30 Juni 3 C. J. V. Rimestad, ved 13. Bat... 23/8 1853. 28/, 1874. 175 1876. 4 H. R. C. Petersen, ved 25. Bat.. . | 19/12 1848. | 28/, 1871., 16/6 1875. 28 Juli – 5 P. M. Madsen, ved 19. Bat....... 5/8 1849. 30/ - - - 12 Aug. 6 H. D. Petersen, ved 15. Bat.? ...., 29/3 1851.] 30/ 1873. 175 1876. 31 Aug. – 7. A. F. 0. H. Olufsen, ved 2. Bat.? . | 28,5 1853. 30), 1874.

3 Okt. – 8 C. E. Momberg, af Fodfolket, ved Officerskolen? ......

127, 1852. | 281, 1873. 9 0. E. V. Brasen, ved 4. Dray.-Regt.?

30/, 1869. 11. 1874. 23 Nov. 270 J. V. V. Brinckmann, (E.M.2.), ved 5. Drag.-Regt.? ........

18), 1848. 2676 1867. 11 C. E. Hedemann, til Raadighed ved

Ing.-Korpset........ ..... 177, 1852.30), 1873. 2 F. H. W. Harbou, ved 23. Bat.? ... 17/4 1853. 3) A. P. Tuxen, ved 18. Bat.? .. 4/3 1853.

28, 4 P. Nielsen, ved 12. Bat.?...... 23/10 1819. 30/7 1871. 5. L. L. Lohff, ved 18. Bat.3 ........ 1/2 1850.

- 6. A. T. Seedorff, ved 29. Bat. .... 18/6 1853.

28/. 1874.

--- 16 Dec. 7 T. Petersen, ved Art.-Staben? .... 27/10 1854.

175 1878. 24 Dec. – 8/ J. A. Schmidt, ved 22. Bat.}.... 15/1853.

175 1876. 6 Jan. 1886. 9 H. B. J. Reinwald, ved 18. Bat.| 11), 1850. 28), 1871. 280 C. N. A. Pade, ved 2. Art.-Bat.? ... 25/2 1856. 28, 1876. 175 1878. 13 Jan.

1 F. W. Madsen, ved 9. Bat.: ...... 29/1 1849. 28), 1870. | 1/5 1876. 31 Jan. 2 J. P. F. D. Dahl, ved Tøihusafd... 5%, 1855.28), 1876. 11. 1878. 15 Febr. – 3 N. 0. C. M. Blume, ved 5. Drag.-Regt.? 19/1852. 28, 1873. 16. 1875. 11 Mrts. – 4 A. F. S. Jørgensen, ved 14. Bat.3 % 1852. 30/ --- | 75 1876. 5 A. S. Busck, ved 4. Art.-Afd.?..... | 12/1, 1855. 28, 1876. . 1/5 1878. 25 Mrts. 6 J. D. E. Schierning, ved 22. Bat. 26/4 1853.301874. 11, 1876. 19 April – 7 F. Wolfhagen, ved 4. Art.-Afd.? ... 3/4 1854 30% 1875. 175 1878. 22 Mai 8 J. F. Biering, ved 26. Bat........ 87, 1847. 28/, 1874. | 175 1876. 17 Juni

9 G: C. Muus, ved 3. Drag.-Regt.8 ... 17/4 1852. 38), 1873. 16/6 1875. |16 Aug. 2901 C. J. Bloch, ved 16. Bat.: ....... | 6/1852. 30/ 1874. 175 1876. -

1 H. C. P. Koch, ved 20. Bat....... 22/3 1850. 30%, 1870. - - 23 Aug. 2 H. C. Salto, ved 1. Art.-Afd.? ..... 11/5 1854. 28), 1874. 1/6 1878. 29 Sept. — 3 C. Jensen, ved 30. Bat........... | 8/1849. 28, 1871. 175 1876. 15 Nov. –

81, 1849. 4 P. J. Rasmussen, ved 7. Bat.? .... 10/3 1853. 28/9 1872.

29 Jan. 1887 50 A. Arendrup, ved Livg. Liniebat.3. '18/12 1852. || 30/1873. - - 12 April –

75 1876.

30.

[ocr errors]

U

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

30

15 100.

296 T. F. Lund, ved 2. Bat. .......... 21/, 1849. 30/ 1871. 145 1876. 4 Mai 1887. 7 L. T. G. Fock, af Artilleriet, ved

Officerskolen ..... ............. 6/1, 1857. || 28), 1877. 75 1880. (11 Juni – 8 E. G. E. Boden hoff, ved Livg. For| stærkningbat.: ....

...............,

16/3 1852. || 30/ 1873. 175 1876. 29 Juni --9 N. V. S. Holbek, ved 1. Art.-Afd. 3 . 22), 1857. 307, 1878. 1/5 1880. 30 Juni – 300 E. A. Rømeling, ved 2. Drag.-Regt. 8 24/4 1851. 30/ 1870. 16%1875. 15 Aug. -

N. C. Hansen, ved Ing.-Regt.?..... 24/1 1851. 287, 1872. 27/6 2 C. G. H. Kornbeck, ved 30. Bat.3. 10% 1850.

175 1876. 22 Aug. 3 H. C. Hammer, u. Numer i Artilleriet,

Kontorchef i Krigsministeriet ..... | 23/1856. 30/, 1877. 17; 1880. - 4 G. V. Ulmer, ved 8. Bat.3......... 29/4 1848. 38), 1871. 175 1876. 29 Aug 50. Rantzau, ved 7. Bat. ......... 4/4 1853 28/, 1874.

30 Sept. 6 N. H. Roth, ved 3. Drag.-Regt.?.... 25/8 1850. 28), 1871. 1876 1875. 5 Okt. 7 H. C. M. G. C. Hansen, ved 4. Drag

Regt........................... 2/12 1852. 28), 1873. 175 1876. 10 Okt. – 8 V. Holst, ved 14. Bat.: ........... 277, 1851.

29 Okt. – 9 C. E. Schønheyder, ved 2. Drag.Regt.? ..

217, 1850.

10 Nov. -310 B. S. Schnell, ved 23. Bat. 26/10 1850. 1 N. P. A. L Reffs, ved 2. Bat. .... 19% 1847

26 Jan. 1888. 2 H. L. H. Tuxen, til Raadighed ved Art.-Staben? .......

4/ 1856. 307, 1877. 1/1880. 25 Febr. 31 G. Jørgensen, ved 11. Bat.? ..... 8), 1855. 307, 1874. /1878. 23 Mrts. -- 4 L. P. Larsen, ved 6. Bat.?........ 14/; 1852.

- - 26 Juli 5. M. E. Winge, ved 5. Bat.? ........ 18/2 1854. 30%1875. - - 15 Okt. – 6 L. L. Tvilstedgaard, ved 28. Bat.3 | 10%1848. 30/1873. - 19 Dec. 7 A. V. Salto, ved 3. Art.-Afd. 3...... 16/10 1855.28, 1875. | 1/5 1880. 81 H. G. K. Bruun, ved 3. Art.-Afd... |16/12 1855. 28), 1877. - - 16 Jan. 1889.

9 H. A. Hilarius-Kalkau, ved 23. Bat.3 | 21/10 1852. 30/ 1874. /5 1878. 6 Febr. 320 H. Stockfleth, ved 2. Drag.-Regt.. 27/6 1853.

1/5 1876. 27 Febr. — 1 C. J. Jørgensen, ved 7. Bat......) 29%u 1854. 30%, 1875. 176 1878. 16 Mrts. 2 E. G. C. Wenck, ved 18. Bat..... 1675 1852.

- - 23 April 31 V. Kofoed-Hansen, ved 4. Art.-Afd. 3 6/6 1856.28, 18

12 Juni

"1175 1880. 4 A. L. Hansen, ved 16. Bat........ 19/19 1856. 287, 1876. | 1/5 1878. 14. Sept. 5 S. F. 0. Ravn, ved 21. Bat. S....... 8/10 1853. 30/ 1875. 6 B. P. Berthelsen, ved 17. Bat.3... 26/, 1857. 307, 1878. 16, 1880. 71 P. M. Knudsen, ved Tøihusafd.? ... | 27/3 1858. | 28% -- 24), 1881. 81 0. N. Grønning, ved 1. Bat.3 .....2/6 1850. || 30%, 1873. 5 1878. 11 Nov. –

[ocr errors]
[ocr errors]

III I II III

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

I

......................1"

1850. |

1872,

329 J. Overgaard, ved 30. Bat.3 ...... 16/3 1854. 28), 1874. 75 1878. 1 Dec. 1889. 330 A. A. Larsen, ved 9. Bat.? ........ 11/6 1854.

11 J. V. Haase, ved Tøjhusafd. ...... | 24/ 1858. 28), 1878. | 24/, 1881. 2 P. J. Dorph, ved 10. Bat.? ...... 16/0 1855. 30, 1876. 1. 1878. 23 Dec. 3 F. A. R. Howitz, ved 25. Bat.? .... 8/5 1854. 30% 1875. 4 1. Lembcke, ved 21. Bat.? ........ 5/4 1854. 5 J. P. Vollquartz, (E.M.2.), ved 3.

Bat.3........ 6 C. 0. T. Freiesleben, ved RemonteL kom..............

21/10 1853.

|23Mrts.1890. 7 F. G. R. Steenstrup, ved 25. Bat. 11/1851. 8 C. H. G. Waagepetersen, (E.M.2.),

ved Livg. Forstærkningsbat.? ..... 21/4 1849. 9 M. T. J. Søega a rd, ved 29. Bat... 22/10 1851. 340 N. W. Dederding, ved 29. Bat.: .. 29, 1854. 30/ 1876

1 S. T. Sørensen, ved 22. Bat.?..... 19/12 1853. 28, 1874. 2 S. H. Warming, ved 23. Bat.'..... 18/, 1854. 307, 1875. 3 F. C. Krebs, ved 14. Bat.? ........ 16/6 1855. | 30%, 1877. 1; 1880. 9 Juni 4 L. Qvitzau, ved 29. Bat.? ......... 2/1 1852. 307, 1973. | 1/1878. |23 Juni 5 E. Falkenberg, ved Ing.-Regt. ... 25/g 1855. 30%, 1876.

28 Juli 6 T. E. Hemmingsen, ved 1. Ing.Direkt.3 ...

3/5 1855. 28), 1875 - - 7 H. F. Bennike, ved 2. Bat.?....... 13/10 1852.

1/5 1880. 8 C. G. Balle, ved 5. Drag.-Regt.S ... 26. 1854.

/1878. 25 Aug. 9 A. T. Hammelev, ved 1. Bat.3 .... 39% 1854.

1/5 1880. 22 Sept. 350 P. F. Møller, af Fodfolket, Adjutant hos Krigsministeren?....

4, 1855. 30% - |

!!!!!!!!!!

[ocr errors]
[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »