Billeder på siden
PDF
ePub

Pr.R.0.1.2.*2.3.4.

Pr.Kr.1.2.*2.3.4. .....

Rum.S.1.2.3.4.5. .
Rum.Kr.1.2.3.4.5..
Rum.J.K..
R.St.Andr..
R.A.N..
R.H.O.
R.W.1.2.3.4.
R.St.A.1.2.*2.3.4.

R.Stan. 1.2.*2.3..

R.r.K.
S.A.1.2.3.1 3.2

S.E.H.1.2.3.4.5...

S.H.F.1.2.3....
S.T.1.2.3.4.5..
S.Kr.1.2.3,4,7..

Preussiske Røde Ørns-Orden: Ridder af Iste Klasse, af den Klasse med

eller uden Stjerne, af 3die og 4de Klasse.
Krone-Orden: 1ste Klasse, 2den Klasse med eller uden Stjerne,

3die og 4de Klasse.
Rumænske Stjerne-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.

Krone-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.

Jernkors-Orden.
Russiske St. Andreas-Orden.

Alexander Newsky-Orden.
Hvide Ørn.
Wladimirs-Orden: Ridder af 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse.
St. Anna-Orden: Ridder af lste Klasse, af 2den Klasse med eller
uden den Keiserlige Krone, af 3die og 4de Klasse.
Stanislaus-Orden: Ridder af lste Klasse, af 2den Klasse med eller
uden den Keiserlige Krone og af 3die Klasse.

Fortjenesteorden: Det røde Kors.
Sachsiske Albrechts-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder af Iste og

2den Klasse.
Hertugdømmerne Sachsens Ernestinske Husorden: Storkors, Storofficer,

Kommandør, Officer, Ridder.
Sachsen-Weimarske Hvide Falke-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Serbiske Takowa-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.
Siamesiske Krone-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder.
Spanske Orden af den gyldne Vlies.

Militær-Fortjeneste-Orden: 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse.
Storbritanniske Bath-Orden.
Svenske Seraphimer-Orden.

Carl XIII's Orden.
Nordstjerne-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Sværd-Orden: Storkors, Kommandør af lste og 2den Klasse,
Ridder af Iste og 2den Klasse.

Vasa-Orden: Storkors, Kommandør af Iste og 2den Klasse. Ridder.
Tyrkiske Medjidie-Orden.

Osmanie-Orden, 1ste, 2den, 3die, 4de og 5te Klasse.
Ungarske St. Stephans-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Würtembergske Krone-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Østerrigske Frantz Josephs-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den

Klasse, Ridder.

Jernkrone-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Leopolds-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

Sp.G.V..
Sp.M.F.1.2.3.4..
Stb.B.1.
S.Sph.
S.CarlXIII..
S.N.1.2.3..
S.Sv.1.21.22.3.32.

S.V.1.21.2.3. T.M.1.2.3.4.5. T.0.1.2.3.4.5.. U.St. Steph.1.2.3. W.Kr.1.2.3.. O.F.J.1.2.2.3.

0.J.Kr.1.2.3.. 6.L.1.2.3.

De ved Officererne m. Fl. i Aldersordenslisterne anførte Tal angive Lønningsklasserne, hvortil de høre.

den Forsaavidt der er tillagt Officerer en dobbelt Aldersorden, er den seneste anført øverst, tidligere nederst.

Hæren.

Hans Majestæt Kongen er Høistbefalende over Hæren.
Hans Kongelige Høihed Kronprindsen er General udenfor Numer i Hæren.
Hans Majestæt Alexander III., Keiser af Rusland, er Æres-Oberst i Livgarden.
Hans Kongelige Høihed Albert Edward, Prinds af Wales, er Æres-Oberst i

Gardehusarregimentet.

Første Afdeling.

I. Krigsministeriet.

Krigsminister.
Generalmajor u. N. Jesper Jespersen Bahnson, (S.K.*D.M.), (E.M.1.2.), (S.Sv.1.), (G.F.1.),

(N.L.1.), (R.St.A.2.), (F.A.L.3.).

11.

Kapitain af Fodfolket Peter Frederik Møller, (N.L.3.), (S.Sv.3o.), Adjutant.

350.

Kapitain af Generalstaben Peter Waldemar Hammer, (R.*), (E.M.2.), tjenestegjørende.

124.

Sekretariat. Justitsraad Christian Jørgensen Westergaard,(R. *D.M.),(E.M.1.2.),(S.N.3.), Fuldmægtig, Sekretær. Kapitain u. N. i Fodfolkets Forstærkning Gustav Johan Ludvig Feilberg, (R.*), (E.M.2.), Fuldmægtig, Ministeriets Arkivar.

394. Ritmester Thorvald Wilhelm Christian von Irgens-Bergh, (R.*), (E.M.1.2.), (S.V.3.), Assistent. Kapitain ved 37. Bat. Henning Frederik Bilsted, (R.*), (E.M.2.), Assistent.

388.

1ste Departement. Oberst u. N. i Fodfolket Frederik Ferdinand

Jacobi, (K. 'D.M.), (E.M.1.2.), (Pr.Kr.2.), (N.St.0.22.), (S.Sv.3.), Chef.

35. Iste Kontor. Kapitain u. N. i Fodfolket Hans Andreas

Bache, (R.* D.M.), (E.M. 2.), (S. V.3.), (F.A.L.5.), Chef.

151. Kapitain Eduard Madsen Jacob Have Christensen, Fuldmægtig.

Kapitain ved 33. Bat. Jo-
han Christian Emil Marius
Bernth, (R.*), (E.M.2.), 370.
Lieutenant ved Kjøbenhavns

Assistenter.
Væbnings 1. Bat. Andreas Trap
Stybe,

993.
Peter Schou,

2det Kontor. Overintendant u. N. Albert Philip Møller,

(R.*), Chef.

[blocks in formation]

II. 3die Revisionsdepartement.

(Ved kgl. Resolution af 14de Februar 1868 henlagdes „De militære Ministeriers Revision og Decision“ under Finantsministeriet fra Iste April 8. a. at regne. Ved Kgl. Resolution af 19de Juni 1888 forandredes Benævnelsen „De militære Ministeriers Revision og Decision“ til „Zdie

Revisionsdepartement“ fra 1ste Juli s. A. at regne.)

Overkrigskommissær Andreas Christian

Schmidt, (K. 'D.M.), (E.M.2.), (G.F.4.), Chef.

Iste Revisionskontor. Christian Frederik Koefoed, Chef. Carl Jacob Hertel Riise,

FuldLieutenant Waldemar Lannes Arthur Achilles Hatting,(E.M.2.),

mægtige. Frederik Carl Christian Hansen, Sekondlieutenant Christian Her

Assistenter. man Dieterichsen. (E.M.2.),

2det Revisionskontor.
Lauritz Christian Bentzen, (R.*), Chef.
Detlev Georg Ludvig Lindberg, ! Fuld-
Carl Frederik Lassen,

mægtige.
Johan Vilhelm Emanuel Thom-,
sen,

Assistenter. Alfred Ernst Theodor Scheibel,

Cand. pharm. Frantz Johan Anton Hlatky,

militær Medicinalrevisor.

III.

Fordeling af Hærens Officerer og Lige

stillede m. Fl.

Hærens Generaler.

1.

General, Hans Kongelige Høihed Kronprinds

Christian Frederik Wilhelm Carl til Danmark, (R.E. *S.Kmd. *D.M.), (E.M.2.), (Sp. G.V.), (S. Sph.), (S. Carl XIII.), (N. St.0.1.), (R. St. Andr.), (R.A.N.), (R.H.O.), (R.St.A. 1.), (R.Stan.1.), (R.W'.4.), (Pr.S.Ø.), (Pr. R. 0.1.), (F.Æ.L.1.), (A.A.B.1.). (G.F.1.),(G.F. 5.),(I.A.),(P.T.&S.1.), (P.Chr.1.).(P.V.V.1.), (Sth.B.1.), (H.D.L.1.), (M.W.Kr. 1.).(S.H.F. 1.), (N.G.L.1.), (B.L.1.), (N.L.1.), (U.St. Steph.l.), (Rum.S.1.), (B.B.1.Z.), (S.E.H.1.), (H.Kal.l.), (T.0.1.), (J.Chrysanth.1.), uden

for Numer. Generallieutenant Wilhelm Frederik Ludvig

Kauffmann, (S.K.*D.M.), (E.M.1.2.), (P. S.B.A.1.), (Pr.R.Ø.1.), (N.St.0.2.'), (S.Sv. 3.), (F.Æ.L.4.), kommanderende General i 1ste General kommandodistrikt.

Ludolph Erasmi Fog.(S.K.*D.M.),(E.M. 1.2.), (R.St.A. 1.), (N. St. 0.2.'), kommanderende General i 2det Generalkommandodistrikt.

Christian Albert Frederik Thomsen, (S.K. *D.M.), (E.M.1.2.), (B.L.2.), (F.Æ.L. 3.), (S.Sv.3.), (N.St.0.3.), (W.Kr.3.), (R.r.

K.), (H.A.St.J.of J.), udenfor Numer. Generalmajor Georg Theodor Bramhelft,

(K.'D.M.), E.M. 1.2.), (R.St.A. 4.), Chef for fyenske Brigade.

Carl Madsenius Wilhelm Tvermoes, (K. 'D.M.), (E.M.1.2.), (R. Stan.1.), (S.Sv.1.), (0.H.&F.4.), (F.Æ.L.4.), Generalinspektør for Fodfolket.

Agathon Stenersen Nickolin, (K. 'D.M.), (E.M. 1. 2.). (O.F.J.1.), (S. Sv. 2.'), (R. St. A.2.), (R. W.3.). Kammerherre, Chef for 1ste sjællandske Brigade.

Johannes Zeuthen Schroll, (K. 'D.M.), (E.M. 1. 2.), (R.Stan.l.), Chef for Generalstaben.

Johan Frederik Lorenzen, (K.'D. M.), (N.L.3.), Chef for 2den jydske Brigade.

Generalmajor Theodor Freiesleben, (K.'

D.M.), (E.M.1.2.), (0.J.kr.2.), Generalinspektør for Rytteriet.

10. – Jesper Jespersen Bahnson.(S.K.*D. M.), (E.M.1.2.), (S.Sv.l.). (G.F.1.), (N.L.1.), (R.St.A.2., (F.Æ.L.3.), udenfor Numer, Krigsminister.

11. Carl Christian Zahlmann, (K. D.M.), (E.M.1.2.), Chef for 1ste jydske Brigade. 12.

Johan Linnemann. (K.ʻD.M.), (E.M. 1.2.), (R.St.A.2. i Brillanter), (S.Sv.3.), (N.St.0.3.), Generalinspektør for Artilleriregimenterne. Artilleribataillonerne og Trainafdelingen samt Chef for Artilleriets øvrige Afdelinger.

13. Carl Eduard Meldahl. (K. D.M.), (E.M. 2.), (F.Æ.L. 4.), Chef for 2den sjællandske Brigade.

14. – Ehrenreich Christoffer Ludvig Koefoed, (K."D.M.), (E.M.1.2.), Generalinspektør for Ingenieurtropperne og Chef for Ingenieurkorpsets øvrige Afdelinger.

15. af Forstærkningen Johannes Eduard Beissenherz, (K.'D.M.), E. M. 1. 2.), (R.St.A.2.), (R .Stan.2.*), Kammerherre, Chef for Kjøbenhavns Væbning.

16. Hans Majestæt Kongens Adjutantstab.

Chef for Adjutantstaben. Oberst Christian Rostgaard v. d. Maase,

(K. 'D.M.),(E.M.1.2.),(Pr.Kr.2.*),(S.Sv.2.'), (N.St.0.2.),(Pr.R.9.2*.),(R.St.A.2.),(B.Z.L. 2.*), (P.T.&S.2.), (G.F.2.). (Ø.F.J.2*.), (R. Stan.2.*),(B.L.4.),(R.W.6.), (Dr. V.Jub.M.), Kammerherre.

20). Tjenestegjørende Adjutanter. Oberstlieutenant af Artilleriet Christian Ba

ron Güldencrone, (K.'D.M.), (E.M.2.), (Pr.Kr.2. *), (S.Sv.2.?), (N.St.0.2.-), (R. St. A. 2.), (Pr.R.O.2.), (B.Z.L.2.), (G.F.2.), (Ø.J. Kr.2.), (M.Dan.I.2.). (S.T.3.), Kammerherre.

70. af Rytteriet Friederich Løvenfeldt, (R.*), (E.M.2.), (Pr.Kr.l.), (Ø.F.J.2.), (S.A.3.'), (Pr.R.O.3.), (G.F.3.).

93.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »