Billeder på siden
PDF
ePub

Løbe-Nr.

79 F. W. Krag, R.*), (E.M.2.), Chef for 5te Bataillons.
80 C. J. Hellemann, (R.*), (E.M.2.), Chef for 22de Bataillon

1 A. W. Jantzen, (R.*), (E.M.2.), Chef for 10de Bataillon".
2 J. G. E. Hertzog, (R.*), (E.M.2.). Chef for 18de Bataillons
3 E. E. Baron Schaffalitzky de Muckadell, (R.*), (E.M.2.), Chef for 2den Bataillons
4 F. A. H. Wagner, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 1ste Artilleriafdeling.
5 F. C. 0. R. Kragh, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for 21 de Bataillon

6 H. P. Caspersen), (R.*), (E.M.2.), til Raadighed ved Artilleristaben 7 P. N. Nieuwenhuis, (R.*), (E.M.2.), Chef for 2den Artilleriafdeling 8 J. G. F. Schnack, (R.*D.M.), (E.M.2.), udenfor Numer i Artilleriet, Departements

chef i Krigsministeriet. 9 H. G. Grüner, (R.*). (E.M.2.), Chef for 7de Bataillons 90 W. H. 0. Madsen. (R.*D.M.), (E.M.2.), Stabschef ved Artilleriets.

1 F. N. G. F. Lerche, (R.*), (E.M.2.), Chef for 14de Bataillon 21 C. Lütken, (R.*), (E.M.2.), Chef for 28de bataillons 3 F. Løvenfeldt, (R.*), (E.M 2.), af Rytteriet, Adjutant hos Hs. Maj. Kongens 4 N. S. P. Sørensen, (R.*), (E.M.2.), Chef for 25de Bataillon8 5 C. W. Christensen, (R.*), (E.M.2.), af Fodfolket, til Raadighed for Iste General

kommandos.. 6 J. K. P. L. Pontoppidan, (R.*), (E.M.2.), Chef for 1ste Bataillons 7 T. S. Grüner, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 1ste Ingenieurdirektion. 8 C. D. N. Nøkkentved, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 2den Ingenieurdirektion .. 9 M. Leschly. (R.*), (E.M.2.), af Fodfolket. til Raadighed for 2den Generalkommando3

1

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Oberstlieutenant.

10 Nov. 1887. 23 Mrts. 1888. 15 Okt. 19 Dec. 23 April 1889. 12 Juni 14 Sept.

11 Nov. 13Nov. 23 Mrts. 1890

28 Juli

25 Aug.

[ocr errors]

Løbe-Nr.

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Tillagt Aldersorden som Oberst.

Oberster af Forstærkningen.

100 J. C. Blom, (K.'D.M.). (E.M.1.2.), Chef for Bornholms

Væbning...

10 Nov. 1887. 11/. 1827

23 April 1874. 1827. 18 Juni 1880.

1 F. C. Schiøtt, (R.*). (E M.1.2.). Chef for 31te Bataillon

30/

/11

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

26/11

2 C. F. T. Zeilau, (D.M.R.*), (E.M.1.), Chef for Kjøben

23 Mrts. 1890. havns Væbnings 1ste Bataillon...

%% 1829.

19 Okt. 1880. 3 W. C. Baron Wedel-Jarlsberg, (R. *D.M.), (E.M.1.2.), Chef

6 Febr. 1889. for 40de Bataillon ..

1828.

19 Okt. 1880. 4 C. T. Ryberg, (R.*), (E.M.1.2.), Chef for 35te Bataillon . 31/10 1826. 4 Febr. 1881. 5 R. C. Møller, (R. *D.M.), (E.M.1.2.), udenfor Numer i Fodfolket ....

78 1828. 24 Mrts.1883. 6 C. L. B. Petersen, (R.*), (E.M.1.2.), Chef for 39te Bataillon....

1875 1827. ' 1 April 70. J. G. Johannsen, (R.*), (E.M.1.2.), Chef for 32te Bataillon ....

12/9 1827. 16 Nov.1885. 8 T. V. Schou, (R.*D.M.), (E.M.2.), udenfor Numer

257, 1834. 16Mrts. 1887. 9 H. F. Andresen, (R.*), (E.M.1.2.), Chef for Bornholms Væbnings Bataillon Fodfolk

31/, 1829. 110 N. P. G. la Cour, (R.*), (E.M.2.), Chef for 38te Bataillon 23/9 1834. i 15 Aug. 1 A. S. F. C. Kellner, (R.*), (E.M.2.),Chef for Kjøbenhavns Væbnings 2den Bataillon ...

16/6 1836. 25 Juni 1888. 2 C. W. Thalbitzer, (R.*), (E.M.2.), Chef for 36te Bataillon 1776 1830. 3 Jan. 1889. 3 0. W. Paulsen, (R.*D.M.), Chef for 33te Bataillon ..... 24/1 1837. 5 April 1890. 4 J. C. Røgind, (R.*), (E.M.2.), Chef for 37te Bataillon . 21, 1838. 22 Sept.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

115 V. E. Tychsen, (R.*), Stabschef ved

Ing.-Korpset. 6 A. C. H. Pætges, (R.*), (E.M.2.), ved

24. Bat. 1 7 A. C. C. Kohl, (R.*), E.M.2.), ved 1.

Ing.-Direkt." 8 J. P. A. Brennecke, (R.*), ved 3. Ing.

Direkt...... 9 J. W. Worm, (R.*), E.M 2.), ved 6.

Bat.1 120 F. P. Grünwaldt, (R*), E.M.2.), ved

12. Bat. ... 1 C. M. C. Viale, (R.*), (E.M.2.), af Ryt

teriet, ved Officerskolen!... 2 J. Hansen, (R.*), (E.M.2.), af Fod

folket, ved Gendarmerikorpset '... 3 F.C. M. Thomsen, (R.*), (E.M.2.), ved

1. Bat...... 4 P. W. Hammer, (R.*), E.M.2.), af

Generalstaben. 5 J. F. Weldingh, (R.*), (E.M.2.), ved

13. Bat..... 6 L. Severin, (R.*), (E.M.2.), ved 21.

Bat..... 7 N. J. Grave, (R.*), (E.M.2.), Depot

komd. ved 4. Regt. 8 P. Hansen, (R.*), til Raadighed ved

Ing.-Korpset. 9 C. L. G. de Saint-Aubain, (R.*),

(E.M.2.), ved Gardeh.-Regt.1 130 J. F. Brandt, (R.*), (E.M.2.), ved

Ing-Regt. 1 T. A. J. Wedseltoft, (R.*), (E.M.2.),

ved 28. Bat.1 2 A. C. J. Thrane, (R.*), E.M.2.), ved

21. Bat.' .... 3 H. A. T. Knub, R.*), E.M.2.), Stabs

chef ved fyenske Brig.

[blocks in formation]

1

[blocks in formation]
[blocks in formation]

15/6

4

134 F. N. Rasmussen, (R.*), (E.M.2.), ved Ing. Regt.

28/ 1845. 1/5 1868. 12/9 1870. 24 Mai 1880. 5 A. T. Nickolin, (R.*), (E.M.2.), ved 26. Bat. 1 ...

376 1842. u 1861. | 21%, 1867. | 2 Juni 6 J. J. T. Bojesen - Trepka, (R. *),

(E.M.2.), ved 4. Drag.-Regt.. 23/. 1843. 134 1864. 7 C. H. C. Baggesen, (R.*), (E.M.2.),

Forstander for Sekondlieutenant-
skolen for Fodfolket

16/2 · 1843. || /u 1861.

21 Jupi 8 J. C. W. Hirsch, (R.*), (E.M.2.), ved 13. Bat..

27/ 1842.

27 Sept. 9 C. Speyer, (R.*), (E.M.2.), ved Tøihusafdelingen?

19, 1840. 1/4 1863.

19 Okt. 140 N. A. Meyer, (R.*D.M.), (E.M.2.), ved 2. Art.-Bat..

1843. 1 L. C. Lunn, (R.*), E.M.2.), af Ge

3/2 1862.

1/2 1863. neralstaben?

25/5 1842. 2 J. F. M. Leisner, (R.*), E.M.2.), ved

25/1 1862. 1. Art.-Bat.

15/10 1844. 1/4 1863. 3 L. S. Petersen, (R.*), E.M.2.), ved 2. Art.-Afd.1.

24/1 1843. 1/4 1863. 4 C. F. Jung, (R.*), (E.M.2.), ved Trainafdelingen.

1% 1839. 3/2 1862. 5 G.F.T. M. Lindberg, (R.*), E.M.2. , ved 24. Bat..

1% 1844. u 1861. 6 F. W. C. Dreyer, (R.*), (E.M.2.), af

Fodfolket, til Tjeneste hos Kom-
mandanten i Kjøbenhavn?

22/6 1843. 7 S. A. Sørensen, (R. *D.M.), (E.M.2.).

Stabschef hos Generalinspekt. for
Fodfolket

31/1 1840. 3/2 1862.
8 J. A. Müller, (R.*), E.M.2.), Depot-
komd. ved 5. Regt.1

19/1, 1842. / 1861.
9 E. A. J. Zoëga, E.M.2.), ved 6. Bat. 12/6 1841.
150 L. B. M. Baron Schaffalitzky de

Muckadell, (R.*), E.M.2.), ved
15. Bat. 1

1/5 1843. 1 H. A. Bache, (R.*D.M.), E.M.2.), u.

Numer i Fodf., Kontorchef i Krigs-
ministeriet..

13/10 1841. 32 1862.

1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »