Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

3/8 1861. , 1862. 24/, 1863. 84, 1864. 164 1865. 267, 1866. 13), 1867. 187, 1867.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

18%1823.

23/, 1888.

3

Løbe-Nr.

Oberster af Linien.

17 G. M. Holbek, (K. D.M.), (E.M.1.), Chef for 1ste Artilleriregiment 8 L. J. Olsen, (K.D.M.), (E.M.1.2.), Chef for 1ste Regiment... 9 R. T. Bartels, (K.PD.M.), (E.M.1.2.), Chef for Livgardens Liniebataillon 20 C. R. v. d. Maase, (K.’D.M.), (E.M.1.2.), Chef for Hs. Maj. Kongens Adjutantstab?. 1 B. F. J. Thorkelin, (K. D.M.), (E.M.1.2.), af Fodfolket, Kommandant i Kjøbenhavn

og Citadellet Frederikshavn'... 2 S. W. V. Pfaff, (K. D.M.), (E.M.1.2.), Chef for 2det Regiment? 3 0. H. T. A. F. A. Moltke, (K. D.M.), (E.M.1.2.), Chef for 2det Artilleriregiment 4 A. J. C. E. Madsen, (K.?D.M.), E.M.1.2.), Chef for Tøihusafdelingen'. 5 F. G. H. O. Gandil, (K. D.M.), (E.M.1.2.), Chef for 9de Regiment! 6 P. S. C. Damm, (R.*D.M.), (E.M.2.), af Rytteriet, til Raadighed for Generalstaben.' 7 M. S. F. Hedemann, (K.?D.M.), (E.M.2.), Chef for 6te Regiment? 8 C. C. E. Engelbrecht, (R.*D.M.), (E.M.2.), Formand i Remontekommissionen'.. 9 A. C. J. A. V. Moltke, (R.*D.M.), E.M.1.2.), Chef for 7de Regiment'. 30 G. C. J. M. H. Castenschiold, (R. *D.M.), (E.M.2.), af Rytteriet, til Raadighed

for 1ste Generalkommando'... 1 J. M. H. Kirchhoff, (R. *D.M.), (E.M.1.2.), Chef for 4de Regiment? 2 H. C. Baron Haxthausen, (R. *D.M.), (E.M.1.2.), Chef for 10de Regiment' 3 A. L. le Maire, (R. *D.M.), (E.M.2.), af Generalstaben:..... 4 E. Neergaard, (R.*D.M.), (E.M.1.2.), Chef for 5te Regiment 5 F. F. Jacobi, (K.’D.M.), (E M.1.2.), udenfor Numer i Fodfolket, Departementschef

i Krigsministeriet.. 6 G. C. C. Zachariae, (R. *D.M.), E.M.2.), af Generalstaben'. 7 0. E. Blom, (R.*D.M.), (E.M.1.2.), Chef for 1ste Artilleribataillon'. 8 C. T. Nielsen, (R. D.M.), (E.M.2.), Chef for 2den Artilleribataillon? 9 J. M. Lassen, (R. *D.M.), E.M.2.), Chef for Laboratorieafdelingen? 40 N. P. Jensen, (R.*D.M.), (E.M.1.2.), Chef for 3die Regiment?

1/ C. A. S. Dalberg, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for 8de Regiment?
2 C. L. Steenstrup, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for 3die Dragonregiment?
3 A. J. C. Keyper, (R.*D.M.), (E.M.2.), udenfor Numer i Ingenieurkorpset ....

4 C. M. Müller, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for Ingenieurregimentet

5 F.P.A.W.Tobiesen, (R.*D.M.), (E.M.2.), af Ingenieurkorpset, Chef for Officerskolen'.

6 C. H. Arendrup, (K.-D.M.), E.M.2.), udenfor Numer i Ingenieurkorpset
71 E. J. Sommerfeldt, (R. D.M.), E.M.2.), Chef for 4de Ingenieurdirektion?

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Løbe-Nr.

Oberstlieutenanter af Linien.

48 M. F. 1. Bentzon, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for 4de Artilleriafdeling?

9 G. W. E. Crone, (R. *D.M.), (E.M.2.). Chef for 3die Artilleriafdeling2 50 C. C. V. Ringsted, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for Trainafdelingen?

1 N. C. Esmann, (R.*D.M.), (E.M.1.2.), Chef for 15de Bataillon? 2 P. C. Bang, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for Konstruktions- og Forsøgsafdelingen? 3 F. S. Diechmann, (R. *D.M.), E.M.2.), Chef for 9de Bataillon1 4 C. W. S. Holsøe, (R.*D.M.), E.M.1.2.). Chef for 12te Bataillon 5 J. E. C. Rosen, (R. *D.M.), (E.M.1.2.), Chef for 26de Bataillon? 6 J. G. F. Colding, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 17de Bataillon? 7 F. I. Buchwaldt, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 24de Bataillon?. 8 A. P. Christensen. (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 19de Bataillon”.

9 C. H. F. R. Baumann, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 3die Bataillon 2 60 T. G. Rohde, (R.*D.M.), (E.M.2.), af Generalstaben?.....

il C. J. C. F. Kranold, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for Livgardens Forstærkningsbataillon? 2 H. E. Borch, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for 13de Bataillon? 3 E. H. W. Tønder, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 4de Dragonregiment? 4 J. F. Hegermann - Lindencrone, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for Gardehusar

regimentet.?. 5 C. L. F. Berg, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 23de Bataillon 6 C. J. F. T. Wøris høffer, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for 6te Bataillon” 7 F. C. Jürgensen, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for 20de Bataillon?. 8 C. F. Holst, (R.*), (E.M.2.), Chef for 8de Bataillon?.. 9 L Gerlach, (R.*), (E.M.2.), Chef for 1lte Bataillon?.. 70 C. Baron Güldencrone, (K.PD.M.), (E.M.2.), af Artilleriet, Adjutant hos Hs. Maj.

Kongens.. 1 C. F. F. E. Tuxen, (R. "D.M.), (E.M.2.), af Generalstaben? 2 F. W. Svane, (R.*), (E.M.2.), Chef fer 29de Bataillon? 3 J. Bølck, R.*), (E.M.2.), Chef for 5te Dragonregiments. 4 C. F. Bjerager, (R.*), (E.M.2.), Chef for 16de Bataillon”, 5 H. Holbøll, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 4de Bataillon". 6 C. Søltoft, (R. *), (E.M.2.). Chef for 27de Bataillon... 7 W. Rye, (R.*), (E.M.2.), Chef for 2det Dragonregiment: 8 V. la Cour, (R.“). (E.M. 2.), af Rytteriet, Chef for Gendarmerikorpsets

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

:4/2 1837. 2/10 18:35. 9,1 1838.

1836. 18% 1837. 25/7 1837.

1839. 15/1 1843.

u 1856. %u 1854. %u 1856.

2 April 1887. 22 Aug.

[blocks in formation]

19

"u 1860.

7

21, 1867.

1672 1878.

5 Okt.

13

« ForrigeFortsæt »