Billeder på siden
PDF
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

0berstlieutenanter af Linien.

. F. L. Bentzon, (R." D.M.), (E.M.2.), Chef for 4de Artilleriafdeling” . . . . . . . . . . . . W. E. Crone, (R."D.M.), (E.M.2.). Chef for 3die Artilleriafdeling” . . . . . . . . . . . . C. V. Ring sted, (R."D.M.), (E.M.2.), Chef for Trainafdelingen” . . . . . . . . . . . . . . . C. Esmann, (R." D.M.), (E.M. 1.2.), Chef for 15de Bataillon". . . . . . . . . . . . . . . . . .

. C. Bang, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for Konstruktions- og Forsøgsafdelingen” . . . . S. Die chmann, (R."D.M.), (E.M.2.), Chef for 9de Bataillon . . . . . . . . . . . . . . . . .

W. S. Holsøe, (R."D.M.), (E.M.1.2.). Chef for 12te Bataillon . . . . . . . . . . . . . . . .
E. C. Rosen, (R.*D.M.), (E.M.1.2.), Chef for 26de Bataillon”. . . . . . . . . . . . . . . . . .
G. F. Colding, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 17de Bataillon” . . . . . . . . . . . . . . . . .

. I. Buchwaldt, (R."D.M.), (E.M.2.), Chef for 24de Bataillon". . . . . . . . . . . . . . . . . .

. P. Christen sen, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 19de Bataillon”. . . . . . . . . . . . . . . H.F. R. Baumann, (R."D.M.). (EM 2.), Chef for 3die Bataillon .............

[ocr errors]

. E. Borch, (R.”D.M.), (E.M.2.), Chef for 13de Bataillon” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. W. Tønder, (R."D.M.), (E.M.2.), Chef for 4de Dragonregiment” . . . . . . . . . . . . . F. Hegermann - Linden crone, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for Gardehusarregimentet". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. F. Berg, (R."D.M.), (E.M.2.), Chef for 23de Bataillon” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. F. T. Wøris høffer. (R."D.M.), (E.M.2.), Chef for 6te Bataillon” . . . . . . . . . . . C. Jürgen sen, (R." D.M.), (E.M.2.), Chef for 20de Bataillon". . . . . . . . . . . . . . . . .

. F. Holst, (R.*), (E.M.2.), Chef for 8de Bataillon”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gerlach, (R.*), (E.M.2.), Chef for 11te Bataillon". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baron Güldencrone, (K.”D.M.), (E.M.2.), af Artilleriet, Adjutant hos Hs. Maj. Kongen”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F. F. E. Tuxen, (R.”D.M.), (E.M.2.), af Generalstaben” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W. Svane, (R.*), (E.M.2.), Chef for 29de Bataillon” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Holbøll, (R."D.M.), (E.M.2.), Chef for 4de Bataillon". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Søltoft, (R."). (E.M.2). Chef for 27de Bataillon". ...........................

W. Rye, (R."), (E.M.2.). Chef for 2det Dragonregiment” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[ocr errors]

. la Cour, (R.’). (E.M.2.), af Rytteriet, Chef for Gendarmerikorpset” . . . . . . . . . . .

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

F. W. Krag, (R."), (E.M.2.), Chef for 5te Bataillon". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. J. Hellemann, (R.*), (E.M.2.), Chef for 22de Bataillon" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. W. Jantzen, (R."), (E.M.2.), Chef for 10de Bataillon". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G. E. Hertz og, (R.*), (E.M.2.), Chef for 18de Bataillon". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. E. Baron Schaffalitzky de Muckadell, (R.*), (E.M.2.), Chef for 2den Bataillon"
A. H. Wagn er, (R."D.M.), (E.M.2.), Chef for 1ste Artilleriafdeling". . . . . . . . . . . .
. C. O. R. Kragh, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 21 de Bataillon". . . . . . . . . . . . . . . .

. P. Caspersen, (R."), (E.M.2.), til Raadighed ved Artilleristaben”. . . . . . . . . . . . .

. N. Nieuwenhuis, (R.*), (E.M.2.), Chef for 2den Artilleriafdeling" . . . . . . . . . . . .
J. G. F. Schnack, (R.*D.M.), (E.M.2.), udenfor Numer i Artilleriet, Departements-
chef i Krigsministeriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H. G. Grüner, (R.*). (E.M.2.), Chef for 7de Bataillon" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W. H. O. Madsen, (R."D.M.), (E.M.2.), Stabschef ved Artilleriet". . . . . . . . . . . . . . . .
. N. G. F. Lerche, (R.*), (E.M.2.), Chef for 14de Bataillon". . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Lütken, (R."), (E.M.2.), Chef for 28de Bataillon” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Løvenfeldt, (R."), (E.M 2.), af Rytteriet, Adjutant hos Hs. Maj. Kongen". . . . .
. S. P. Sørensen, (R.*), (E.M.2.), Chef for 25de Bataillon" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. W. Christensen, (R.*), (E.M.2.), af Fodfolket, til Raadighed for 1ste General-
kommando". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J. K. P. L. Pontoppidan, (R.*), (E.M.2.), Chef for 1ste Bataillon" . . . . . . . . . . . . .
T. S. Grüner, (R."D.M.), (E.M.2.), Chef for 1ste Ingenieurdirektion”. . . . . . . . . . . . .
C. D. N. Nøkkentved, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 2den Ingenieurdirektion” . . . .
M. Leschly, (R.*), (E.M.2.), af Fodfolket. til Raadighed for 2den Generalkommando°

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »