Billeder på siden
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

513 1835. 22/6 1833. 30/5 1833.

1873 1874

3/4 1882. 14/8 1883. 8/1 1882.

[blocks in formation]

28 Juli

1/1849. 30%, 1848. 1/1 1852. 1/1 1851.

/4 1853. Lu 1850. 4 1853. u 1850. 4/4 1857. 2 1852 1/4 1857. Vu 1861.

29/1833.

[blocks in formation]

Till I | !

[blocks in formation]

9, 1835. 25'; 1837. 5, 1842.

29], 1865. 21/, 1867.

19, 1872. 176 1873.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

48] M. F. L. Bentzon, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for 4de Artilleriafdeling? .....

9 G. W. E. Crone, (R.*D.M.), (E.M.2.). Chef for 3die Artilleriafdeling? ... 50 C. C. V. Ringsted, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for Trainafdelingen? .....

11 N. C. Esmann, (R.*D.M.), (E.M.1.2.), Chef for 15de Bataillon?... 2 P. C. Bang, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for Konstruktions- og Forsøgsafdelingen? 3 F. S. Diechmann, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for 9de Bataillon? .. 4 C. W. S. Holsøe, (R. *D.M.), (E.M.1.2.). Chef for 12te Bataillon...... 5 J. E. C. Rosen, (R*D.M.), (E.M.1.2.), Chef for 26de Bataillon? ... 6 J. G. F. Colding, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 17de Bataillon?. 7 F. I. Buchwaldt, (K.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 24de Bataillon?.... 8A. P. Christensen, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 19de Bataillon?...

9 C. H. F. R. Baumann, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 3die Bataillon ? 601 T. G. Rohde, (R.*D.M.), (E.M.2.), af Generalstaben?......

C. J. C. F. Kranold, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for Livgardens Forstærkningsbataillon? 2 H. E. Borch, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for 13de Bataillon? ....... 3 E. H. W. Tønder, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 4de Dragonregiment? 4 J. F. Hegermann - Lindencrone, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for Gardehusar

regimentet.?........ 5 C. L. F. Berg, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 23de Bataillon".. 6 C. J. F. T. Wøris høffer, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for 6te Bataillon 7 F. C. Jürgensen, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for 20de Bataillon?..... 8 C. F. Holst, (R.*), (E.M.2.), Chef for 8de Bataillon”. 9 L Gerlach, (R.*), (E.M.2.), Chef for ilte Bataillon?... 701 C. Baron Güldencrone, (K.?D.M.), (E.M.2.), af Artilleriet, Adjutant hos Hs. Maj.

Kongen.................................................................. il C. F. F. E. Tuxen, (R. D.M.), (E.M.2.), af Generalstaben? .... 2. F. W. Svane, (R.*), (E.M.2.), Chef for 29de Bataillon? ..... 3 J. Bølck, (R. *), (E.M.2.), Chef for 5te Dragonregiment?.... 41 C. F. Bjerager, (R.*), (E.M.2.), Chef for 16de Bataillon?: . 5 H. Holbøll, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 4de Bataillon”..... 6 C. Søltoft, (R. *), (E.M.2.). Chef for 27de Bataillon............. 7 W. Rye, (R.*), (E.M.2.), Chef for 2det Dragonregiment: ............ 8 v. la Cour, (R."). (E.M.2.), af Rytteriet, Chef for Gendarmerikorpset: ....

..........................

[blocks in formation]
[blocks in formation]

21/, 1834. 183 1832. 12), 1836. 23, 1832. fiu 1829. 1/1 1832. +, 1830. 241 1833.

% 1833. 8/12 1832. 24/ 1832. 9/ 1835. 23/6 1835. 17/12 1833. 19/10 1833. 17/9 1836.

29/10 1851.

4, 1868. 8/1869. 1876 1870. 27/

1912 1863.

11

17 April – 9 Okt. 15 Jan. 1883. 27 April 29 Jan. 1884. 31 Jan. 1885.

[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

79 F. W. Krag, (R.*), (E.M.2.), Chef for 5te Bataillons..... 80 C. J. Hellemann, (R.*), (E.M.2.), Chef for 22de Bataillon?. 1 A.W. Jantzen, (R.*), (E.M.2.), Chef for 10de Bataillon”.... 21 J. G. E. Hertzog, (R.*), (E.M.2.). Chef for 18de Bataillon ........ 3 E. E. Baron Schaffalitzky de Muckadell, (R.*), (E.M.2.), Chef for 2den Bataillon 4 F. A. H. Wagner, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 1ste Artilleriafdeling:........ 5 F. C. (). R. Kiragh, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for 21de Bataillon. 6 H. P. Casperse 1, (R.*), (E.M.2.), til Raadighed ved Artilleristaben? ..... 7 P. N. Nieuwenhuis, (R.*), (E.M.2.), Chef for 2den Artilleriafdeling: ........ 8 J. G. F. Schnack, (R.*D.M.), (E.M.2.), udenfor Numer i Artilleriet, Departements

I chef i Krigsministeriet ..... 9 H. G. Grüner, (R.*). (E.M.2.), Chef for 7de Bataillons .. 90 W. H. O. Madsen, (R.*D.M.), (E.M.2.), Stabschef ved Artilleriets.. 1 F. N. G. F. Lerche, (R.*), (E.M.2.), Chef for 14de Bataillon.......... 21 C. Lütken, (R.*), (E.M.2.), Chef for 28de bataillons ....... 3 F. Løvenfeldt, (R.*), (E.M 2.), af Rytteriet, Adjutant hos Hs. Maj. Kongen3 4 N. S. P. Sørensen, (R.*), (E.M.2.), Chef for 25de Bataillons .. 5 C. W. Christensen, (R.*), (E.M.2.), af Fodfolket, til Raadighed for 1ste General

kommando3......................................... 6 J. K. P. L. Pontoppidan, (R.*), (E.M.2.), Chef for 1ste Bataillon ... 7 T. S. Grüner, (R. *D.M.), (E.M.2.), Chef for 1ste Ingenieurdirektion?............. 8 C. D. N. Nøkkentved, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 2den Ingenieurdirektion? .... 9 M. Leschly, (R. *), (E.M.2.), af Fodfolket. til Raadighed for 2den Generalkommando 3

.

.

.

.

............

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »