Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Løbe-Nr.

Oberstlieutenanter af Linien.

48 M. F. L. Bentzon, (R. D.M.), (E.M.2.). Chef for 4de Artilleriafdeling2 9 G. W. E. Crone, (R. D.M.), (E.M.2.). Chef for 3die Artilleriafdeling2 50 C. C. V. Ringsted, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for Trainafdelingen2

*

1 N. C. Esmann, (R. D.M.), (E.M.1.2.), Chef for 15de Bataillon1

2 P. C. Bang, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for Konstruktions- og Forsøgsafdelingen

3 F. S. Diechmann, (R. D.M.), (E.M.2.), Chef for 9de Bataillon1

4 C. W. S. Holsøe, (R. D.M.), (E.M.1.2.). Chef for 12te Bataillon1 5 J. E. C. Rosen, (R.*D.M.), (E.M.1.2.), Chef for 26de Bataillon. 6 J. G. F. Colding, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 17de Bataillon2

7 F. I. Buchwaldt. (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 24de Bataillon2..

8 A. P. Christensen. (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 19de Bataillon2.

9 C. H. F. R. Baumann, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 3die Bataillon 2.

60 T. G. Rohde, (R.*D.M.), (E.M.2.), af Generalstaben?..

1 C. J. C. F. Kranold, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for Livgardens Forstærkningsbataillon?

2 H. E. Borch, (R. D.M.), (E.M.2.), Chef for 13de Bataillon2

3 E. H. W. Tønder, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 4de Dragonregiment

4 J. F. Hegermann - Lindencrone, (R. D.M.), (E.M.2.), Chef for Gardehusarregimentet.2.

5 C. L. F. Berg, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 23de Bataillon

6 C. J. F. T. Wørishøffer. (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 6te Bataillon?.

7 F. C. Jürgensen, (R. D.M.), (E.M.2.), Chef for 20de Bataillon".

....

1 C. F. F. E. Tuxen, (R. D.M.), (E.M.2.), af Generalstaben2 2 F. W. Svane, (R.*), (E.M.2.), Chef for 29 de Bataillon2

3 J. Bølck, (R.*), (E.M.2.), Chef for 5te Dragonregiment3... 4 C. F. Bjerager, (R.*), (E.M.2.), Chef for 16de Bataillon2.

5 H. Holbøll, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 4de Bataillon.

8 C. F. Holst, (R.*), (E.M.2.), Chef for 8de Bataillon.

9 L Gerlach, (R.*), (E.M.2.), Chef for 11te Bataillon.

70 C. Baron Güldencrone, (K. D.M.), (E.M.2.), af Artilleriet, Adjutant hos Hs. Maj. Kongen3..

...

...

6 C. Søltoft, (R.*), (E.M.2.). Chef for 27de Bataillon".

7 W. Rye, (R.*), (E.M.2.). Chef for 2det Dragonregiment3

8 V. la Cour, (R.). (E.M.2.), af Rytteriet, Chef for Gendarmerikorpset3

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Løbe-Nr.

79 F. W. Krag, (R."), (E.M.2.), Chef for 5te Bataillon3.
80 C. J. Hellemann, (R.*), (E.M.2.), Chef for 22de Bataillon3

1 A. W. Jantzen, (R.*), (E.M.2.), Chef for 10de Bataillon".

2 J. G. E. Hertzog, (R.*), (E.M.2.). Chef for 18de Bataillon 3.

3 E. E. Baron Schaffalitzky de Muckadell, (R.*), (E.M.2.), Chef for 2den Bataillon3

4 F. A. H. Wagner, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 1ste Artilleriafdeling".

5 F. C. O. R. Kragh, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 21 de Bataillon3..

6 H. P. Caspersen, (R.*), (E.M.2.), til Raadighed ved Artilleristaben3.

7 P. N. Nieuwenhuis, (R.*), (E.M.2.), Chef for 2den Artilleriafdelings

8 J. G. F. Schnack, (R.*D.M.), (E.M.2.), udenfor Numer i Artilleriet, Departementschef i Krigsministeriet . . . .

9 H. G. Grüner, (R.*). (E.M.2.), Chef for 7de Bataillon3

90 W. H. O. Madsen. (R.*D.M.), (E.M.2.), Stabschef ved Artilleriet3

1 F. N. G. F. Lerche, (R.*), (E.M.2.), Chef for 14de Bataillon3.

2 C. Lütken, (R.*), (E.M.2.), Chef for 28de bataillon3

3 F. Løvenfeldt, (R.*), (E.M 2.), af Rytteriet, Adjutant hos Hs. Maj. Kongen3

4 N. S. P. Sørensen, (R.*), (E.M.2.), Chef for 25de Bataillon

5 C. W. Christensen, (R.*), (E.M.2.), af Fodfolket, til Raadighed for 1ste General

kommando3

6 J. K. P. L. Pontoppidan, (R.*), (E.M.2.), Chef for 1ste Bataillon3

7 T. S. Grüner, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 1ste Ingenieurdirektion2.

8 C. D. N. Nøkkentved, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 2den Ingenieurdirektion3

9 M. Leschly. (R.*), (E.M.2.), af Fodfolket. til Raadighed for 2den Generalkommando3

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« ForrigeFortsæt »