Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

van

Næstældste Klasse.

A. Lieutenant ved 36. Bat. M. Pedersen, 1037. Sekondlieutenant ved 27. Bat. A. P. T. Poulsen,

1169. ved 1. Art.-Afd. E. ChristmasDirckinck-Holmfeld,

1175. ved 8. Bat. N. C. Schou, 1190. ved 7. Bat. J. T. S. Schouboe, 1233. ved Ing.-Regt. C. G. Heuser, 1243. ved 2. Art.-Bat. A. Willemoes, 1285. ved Livg. Liniebat. Hs. Kgl. Høihed Prinds Christian til Danmark,

1305. ved l. Art.-Afd. H. Hansen, 1316. ved 24. Bat. A. U. Ramsing, 1409. ved Livg. Liniebat. C. M. Appeldorn,

1413. ved 15. Bat. V. Rothe,

1420. ved 9. Bat. M. N. Rosenqvist, 1426.

ved 25. Bat. C. G. Petersen, 1427. Menig ved 1. Bat. C. M. V. Kam

man,
ved 2. Bat. 0. S. Gad,
ved 4. Bat. E. With,
ved 6. Bat. S. J. Bang,
ved Livg. Liniebat. N. J. Ulrich,

C. J. N. Nieuwenhuis,
ved 2. Art.-Afd. G. D. Helland,
ved 4. Art.-Afd. H. C. F. Jensen,

Elever.

Yngste Klasse. Sekondlieutenant ved 4. Art.-Afd. H. Rohde,

1325. ved 2. Drag.-Regt. H. C. W. Wylich-Muxoll,

1327. ved 18. Bat. N. M. Andersen, 1333. ved 3. Bat. C. H. Hermansen." 1337. ved 30. Bat. J. Sørensen, 1339. ved 7. Bat. G. M. R. Benzon, 1357. ved 1. Art.-Bat. F. Cramer, 1381. ved 1. Bat. S. V. L. Ortved, 1411. ved 20. Bat. H. W. Bekkevold, 1412. ved 28. Bat. 0. C. Obel,

1415. ved 24. Bat. A. H. F. Klixbüll, 1417. ved 19. Bat. C. M. D. Schiær, 1422. ved 14. Bat. M. M. A. Mølbach, 1423. ved 3. Art.-Afd. C. H. Luja, 1425. ved 4. Art.-Afd. A. A. J. Larsen, 1433. ved 7. Bat. 0. A. Torup,

1439. ved 2. Art.-Afd. O. C. C. Fahrner, 1447. ved 2. Art.-Afd. A. Toft,

1532. ved 11. Bat. C. S. Lund,

1548. Korporal ved 11. Bat. P. V. H. J. Wille

moës,

Elever.

B.

Ferdinand Rottbøll, (R.*), (E.M.2.), In

tendant. Johan Frederik Nielsen, Korpslæge.

Sekondlieutenant ved 14. Bat. N.
Poulsen,

1123. ved 19. Bat. J. J. Baagøe, 1250. ved 5. Bat. C. V. Funch, 1472.

ved 15. Bat. H. V. Schjørring, 1511. Menig ved 21. Bat. A. J. T. Carlsen,

R. V. Forman,

V. C. Snerding,
ved 22. Bat. E. H. Jørgensen,
ved 23. Bat. S. J. Asmussen,

V. A. Wilkenschildt,
ved 24. Bat. R. N. A. Faber,

G. 0. A. von Irgen s-Bergh,

L. F. Rømer,
ved 27. Bat. J. C. Lund,
ved Livg. Liniebat. P. Bahnson,
- I. Carstensen,

C. H. H. F. Hegermann-
Lindencrone.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Auditørkorpset. Hans Christian Steffensen, (R.*D.M.), Ge

neralauditør.

Auditør H. E. Jacobæus, Kancellist hos General

auditøren.

Forpleiningskorpsets Besigtigelses

kommission. Oberst H. T. W. Hecksher, (R.*D.M ), (E.M.

1.2.). Oberstlieutenant ef Forstærkningen A. S. F. C. Kellner, (R.*), (E.M.2.).

111. Kapitain C. V. Bendtsen, (R.*), (E.M.2.), (S.Sv.3.).

158. A. P. Olsen.

211. H. C. Salto.

292. H. A. Hilarius-Kalka u.

319. Ritmester Poul Christian Stemann Rosenørn,

(R. *), (E.M.1.2.). 1 Kapitain af Flaaden. Korpslæge, Dr. med. H. C. von Harten, (R.*).

Hærens Forpleiningskorps. Generalmajor Johan Peter Købke, (K.'D.M.),

(E.M.1.), (S.Sv.2.'), (N.St.0.2.2), Generalintendant og Chef for Korpset.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Lieutenanter. Julius Frederik Jørgensen.

804. Alfred Valdemar Constantin Friderichsen. 813. Jens Christian Theodor Hans Hansen. 819. Peter Valdemar Buck.

831. Carl Peter Rubek Kofoed Schøning 833. Andreas Gomme Schaarup.

836. Valdemar Joachim Hermansen.

2den Bataillon. Oberstlieutenant August Stephan Frede

rik Christian Kellner, (R.*), (E.M.2.), Chef.

111, Kapitainer. Adolph Franck, (R.*), (E.M.2.), Chef for 2det Kompagni.

373 Hans Adam Christian Emil Hohlenberg,

(E.M.2.), (P.Chr.3.), Chef for 4de Kompagni.

395. Frantz Gerhard Wortziger, Chef for 3die Kompagni.

417. Lieutenanter. Arnold Siegfried Thorvald Julian Fraenkel. 812. Harald Sigvald Thomsen.

847. Frederik Louis Marius Forum.

848.

823.

Niels Martin Nielsen.

855. Axel Johannes Bergh.

838. Marcus Andersen.

859. John William Sørup.

865. Emil Olsen.

881. Emil Ney Skovgaard Mortensen.

891. Gustav Schau, (S. Kr. 4.).

892. Hans Julius Rasmussen, Chef for 1ste Kompagni.

893. Niels Pedersen.

895. Thor Nicolai Knutzen.

907. Rudolph Leonhard Jensen.

920. Carl Vilhelm Behnke.

921. Alex Peter Harald Lund, til Tjeneste ved Gendarmerikorpset.

941. Hans Peter Jensen.

949. Thorsten Bille Fahlberg.

956. Axel Carl Rothmann.

973. Joachim Ludvig Greve Moltke.

974. Søren Lemvig Fog.

987. Erik Hermann Bernhard Most.

992. Mads Nielsen Bjerregaard.

993. Carl Margarithon Schiøtz.

1008. Andreas Svanholm Frost.

1009. Adam Vilhelm Baron Bille-Brahe. 1027. Theodor Vyholm.

1032. Einar Alexander Foss.

1033.

Artillerikompagnierne.

Lieutenanter. Niels Peter Hansen.

808. Anders Christian Nielsen.

829. Christian Olaf Vilhelm Graef.

813. Johannes Vermehren.

863. Frederik Christiansen.

876. Hans Erik Lyngbye, Chef for 2det Kompagni.

898. Hans Christian Johannessen.

905. Niels Justesen.

915. Peter Constantin Holm.

916. Julius Georg Viggo Betzonick.

929. Hans Emil Christian Kjærsgaard. 962, Axel Christian Theodor Eriksen.

978. Mikkel Buch Christensen Kjær.

991. Gustav Carl Louis Garrigues.

1021. Jens Christian Müller, (D.M.), (E.M.2.), Chef for 1ste Kompagni.

1030. Niels Berthelsen.

1038.

Intendant F. C. C. Caspersohn, (E.M.2.), be

sørger Intendantforretningerne. Korpslæge J. F. Hempel samt Reservelægerne

J. V. Lauritzen og E. C. L. Larsen besørge Lægetjenesten henholdsvis ved Fodfolket og Artilleriet.

« ForrigeFortsæt »