Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Oberst Jean Carl Blom, (K.D.M.), (E.M. 1.2.), (F.Æ.L.4.), (S.Sv.3.), Chef, tillige Kommandant.

Sekondlieutenant af Artilleriet Hans Mathias Nielsen, Adjutant.

Fodfolket.

Oberstlieutenant Henrik Frederik Andresen, (R.*), (E.M.1.2.), Bataillonschef. Kapitainer.

Jesper Andreas Munch, (R.*), 'Chef for 3die Kompagni.

Niels Adolf Koefoed, Chef for 1ste Kompagni.

Peter Low, Chef for 2det Kompagni. Christian Albert Koefoed, Chef for 4de Kompagni.

Lieutenanter.

Olaf Larsen Koefoed. Johan Conrad Kofoed.

Hans Holm.

Bornholms Væbning.

Sekondlieutenanter. Hans Peter Michael Didriksen.

Jens Markus Son'ne.

Viggo Henningsen. Christian Munch Kofoed.

100.

1080.

109.

363.

375.

414.

415.

884.

896.

1010.

1129.

1256.

1264.

1380.

[blocks in formation]

IV. Officerer à la suite.

Generallieutenant Peter Frederik Steinmann, (S.K.*D.M.), (E.M.1.2.), (R.St.A.1.), (N.St.O.2.1), (S.Sv.3.), (H.G.4.), (Pr.R.Ø.4.), Kammerherre. Hs. Høihed, General Prinds Wilhelm til Slesvig-Holsten - Sønderborg-Glücksborg, (R.E.* S.K.*D.M.), (S.Sph.), (Ø.J.Kr.2.), (Ø.L.1.), (Ø.L. 3.), (R.St.Andr.), (R.A.N.),(R.H.Ø.), (R.St.A.1.), (R.Stan.1.), (R.St.A.2. i Brillanter), (G.F.1.), (G.F.5.), (H.G.L.1.), (A.A.B.1.), (U.St.Steph.1.). Generallieutenant Heinrich August Theodor Kauffmann, (S.K.*D.M.), (E.M.1.2.), (S.Sv.1.), (R.Stan.1.), (R.St.A.1. i Brillanter), (L.E.Kr.1.), (Pr.R.Ø.1.), (S.A.1.), Kammerherre. Generalmajor Johannes Wilhelm Antonius Harbou, (K.'D.M.), (E.M.1.2.), (S.Sv.3.), (F.Æ.L.4.), Kammerjunker.

Hs. Høihed, Generalmajor Prinds Julius til SlesvigHolsten-Sønderborg-Glücksborg, (R.E.*D.M.), (Pr.R.Ø.1.), (A.A.B.1.), (Br.L.1.).

Hs. Høihed, Generalmajor Prinds Johan til SlesvigHolsten-Sønderborg-Glücksborg, (R.E.*D.M.), (S.Sph.), (S.CarlXIII.), (N.St.0.1.), (A.A.B.1.),

(G.F.1.), (G.F.5.), (R.St. Andr.), (R.A.N.),(R.H.Ø.), (R.St.A.1.), (R.Stan.1.).

Oberst Waldemar Haffner, (R.*), (E.M.1.2.), Kammerjunker.

Kapitain Christian Frederik Falbe, (D.M.S.K.*), (E.M.1.), (G.F.1.), (P.Chr.1.), (B.L.1.),(Ø.J.Kr.1.), (Ø.L.1.), (Rum.S.1.), (T.M.1.), (R.St.A.2.), (F.E.L.5.), Kammerherre.

Ritmester Ludvig Castenskiold, (S.K.*D.M.), (E.M.1.), (S.N.1.), (R.H.Ø.), (R.St.A.1.), (R. Stan.1.), (Pr.Kr.1.), (Ø.F.J.1.), (S.A.1.), (G.F.2.), (L.E.Kr.2.), (L.St.M.&L.3.), (S.Sv.3.), (N.St.0.3.), (N.F.3.), (F.Æ.L.3.), Kammerherre.

Adolph Wilhelm Rudolph Oppen-Schilden, (K.'D.M.), (E.M.2.), Kammerherre, Hofjæger

mester.

Premierlieutenant Paul Ludvig Baron Petersdorff, Kammerjunker.

Sekondlieutenant Edvard Falkner Murphy, Kammerherre.

« ForrigeFortsæt »