Billeder på siden
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Premierlieutenant Jørgen Jacobsen, Kammerjunker, – Niels Peter Morten sen, Jørgen Jensen, – Bernhard Reginald Holbøll Fog, (R.Stan.3), – Christian Sophus Theilaard, Jens Michael Ludvig Lange, – Peter Daniel Bruun,

21.

95.

122.

137.

146.

155.

159.

172.

176.

191.

196.

207.

227. 229. 242. 245.

268.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Premierlieutenanter. Peter Valdemar Grønning, af Rytteriet. Bernhard Reginald Holbøll Fog, (R. Stan.3.), af Fodfolket. Christian Sophus Theilgaard, af Fodfolket.

Sekondlieutenant. Peter Carl Frederik Langhorn, af Artille

122.

448. 457. 479.

481. 486.

492. 582.

ved Gendarmerikorpset

riet.

462.

481. 486.

1045.

[blocks in formation]

Carl Sophus Dinesen, (RStan.3.), af Fod

folket. 914. Harald Henrik Wedel Karby, af Fodfolket. 1002. 3die Gendarmeriafdeling. (Kolding.) Ritmester af Rytteriets Forstærkning Edvard Waldemar Sass, (R.*), (E.M.2.), Chef. 378. Premierlieutenanter. Fritz Eduard Han sen, af Artilleriet. 474. Jens Michael Ludvig Lange, af Fodfolket. 492. Lieutenant. Peter Severin Peter sen, af Artilleriet. 861. 4de Gendarmeriafdeling. (Aarhus.) Kapitain af Fodfolket Johan Charles Lautrup, (R.*), (E.M.2.), Chef. 155. Premierlieutenanter. Marius Emil Thørrestrup, af Rytteriet. 496. Peter Daniel Bruun, af Fodfolket. 582.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

207.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Menig ved Livg. Liniebat. F. L. C.

Magius, A. Ramm, * O. de Fine Skibsted, # – ved 1. Art.-Afd. P. J. F. de Neer- Š gaard, – ved Ing.-Regt. H. Rørdam, Yngste Klasse. Sekondlieutenant ved 4. Art.-Afd. H. Rohde, 1325. – ved 2. Drag.-Regt. H. C. W. van Wylich-Muxoll, 1327. – ved 18. Bat. N. M. Andersen, 1333. – ved 3. Bat. C. H. Hermansen." 1337. – ved 30. Bat. J. Sørensen, 1339. – ved 7. Bat. G. M. R. Benzon, 1357. – ved 1. Art.-Bat. F. Cramer, 1381. ved 1. Bat. S. V. L. Ortved, 1411. – ved 20. Bat. H. W. Bekke vold, 1412. 5 – ved 28. Bat. O. C. Obel, 1415. } § – ved 24. Bat. A. H. F. Klixbüll, 1417. | = – ved 19. Bat. C. M. D. Schiær, 1422. – ved 14. Bat. M. M. A. Mølbach, 1423. – ved 3. Art.-Afd. C. H. Luja, 1425. – ved 4. Art.-Afd. A. A. J. Larsen, 1433. – ved 7. Bat. O. A. Torup, 1439. – ved 2. Art.-Afd. O.C. C. Fahrner, 1447. ved 2. Art.-Afd. A. Toft, 1532. – ved 11. Bat. C. S. Lund, 1548. Korporal ved 11. Bat. P. V. H. J. Willemoës, Ferdinand Rottbøll, (R.*), (E.M.2.), Intendant. Johan Frederik Nielsen, Korpslæge. Elevskolen. (Frederiksberg Slot.) Kapitain af Artilleriet C.A. Wagner, (R."), (F.Æ.L.5), Chef. 204. Premierlieutenant ved 21. Bat. J. N. T. Michelsen, Lærer. 453. – til Raadighed ved Art.-Staben S. L. Hansen, Lærer. 480.

J. F. Nielsen, Korpslæge.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »