Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Kapitainer. Christen Jensen, Chef for 3die Kom

pagni. Carl Gert Haagen Kornbeck, Chef for

4de Kompagni. Jørgen Overgaard, Chef for 2det Konipagni.

Premierlieutenanter. Mogens Christensen, fører Komandoen

over 1ste Kompagni.
Vilhelm Ludvig Heinrich Lübbers.
Niels Jørgensen, Adjutant.
Hans Adolph Brorson Fogtmann.
Carl Georg Kirchheiner, til midlertidig

Tjeneste ved Officerskolen.
Peter Klein.
Johannes Rohleder.

Kapitainer.
Emil Siegfried Valdemar Bierberg, (R.*),

(E.M.1.2.), Chef for 3die Kompagni. 357, Jacob Gustav Emil Valdemar Ørum, (R.*),

"(E.M.2.), Chef for 1ste Kompagni. 379 Frederik Adolph Schleppegrell. (R.)..

(E.M.2.), Kammerjunker, Chef for 4de Kompagni.

392. Peter Otto Rosenørn Olrik, (R.*),( E.M.2.),

Kammerjunker, Chef for 2det Kompagni. 401.

[merged small][merged small][ocr errors]

Lieutenanter. Louis Frants Victor Nicolai Andersen. Peter Henrik Koch. Carl Johannes Boye. Niels Christian Christensen. Alfred Holm. Carl Ferdinand Philip. Christian Flensted. Frederik Thomas Westenholz. Rasmus Christian Schiøler, til Tjeneste

Sekondlieutenanter. Johan Julius Petersen, tjenestegjørende. 1163. Niels MarinusAntonius Emil Frederiksen. 1295. Jens Sørensen, Elev ved Officerskolen. 1339. Jacob Peter Anton Rasmussen.

1353. Cilius Marinus Nielsen.

1362. Michael Christian Clausen.

1369. Jens Peter Christensen, tjenestegjørende.

1434. Hans Christian Møller.

1460. Niels Christian Nielsen.

1490. Jørgen Bergsøe, tjenestegjørende. 1504. Carl Theodor Niels Sørensen, tjenestegjørende ved 6te Regiment.

1515.

ved Gendarmerikorpset. Jens Christian Lund. Oscar Møller.

822. 830. 834. 857. 887. 908. 931. 932.

940. 1012. 1015. 082.

[blocks in formation]

Officerer til Tjeneste udenfor Afdelingerne.

Officerer udenfor Numer.

Oberst | Frederik Ferdinand Jacobi,

(K.'D.M.), (E.M.1.2.), (Pr.Kr.2.), (N.St.O. 2.), (S.Sv.3.), Departementschef i Krigsministeriet.

35. Oberstlieutenant af Forstærkningen Rasmus

Christian Møller, (R.*D.M.), (E.M.1.2.). 105. Kapitain Hans Andreas Bache, (R.*D.M.),

(E.M.2.), (S.V.3.), (F.Æ.L.5.), Kontorchef i Krigsministeriet.

151. af Forstærkningen Frederik Ludvig Hermansen, (E.M.2.).

365. Gustav Johan Ludvig Feilberg, (R.*), (E.M.2.), Fuldmægtig i Krigsministeriet.

394. Eduard Arnold August Marcussen, (E.M.2.).

396. Frederik Christian Emil Holstein, (E.M.2.).

397. William Hakon Ammon Børresen, (E.M.2.).

412 Premierlieutenant Johan Christian Blangstrup, Fuldmægtig i Krigsministeriet. 494. Louis William Thomsen.

522. Diderik Cappelen Schultz.

689.

Oberst Benedictus Frederik Julius Thorke

lin, (K. D.M.), (E.M.1.2.), (Pr.R.O.2.), (S. Sv.3.), Kommandant i Kjøbenhavn og Citadellet Frederikshavn.

21. Oberstlieutenant Christian Waldemar Christensen,

(R.*), (E.M.2.), til Raadighed for 1ste Generalkommando, tillige Lærer ved Officerskolen.

95. Mauritz Leschly, (R.*), (E.M.2.), til Raadighed for 2den Generalkommando. 99. Kapitain Jørgen Hansen, (R.*), (E.M.2.), (G.F.4.), Chef for 1ste Gendarmeriafdeling. 122.

Carl Heinrich Clarus Baggesen, (R. *), (E.M.2.), Forstander for Sekondlieutenantskolen for Fodfolket.

137. Frederik Wilhelm Cajus Dreyer, (R.*), (E.M.2.), til Tjeneste hos Kommandanten i Kjøbenhavn og Citadellet Frederikshavn. 146. Johan Charles Lautrup, (R.*), (E.M.2.), Chef for 4de Gendarmeriafdeling. 155.

August Adolf Gerhard Lorentz Ferdinand Brunckhorst, (R.*), (E.M.2.), Skoleofficer og Lærer ved Officerskolen. 159.

Ludvig Victor Schleppegrell, (R.*), (E.M.2.), Chef for Gymnastikskolen, 172.

Emanuel Prytz, (R.*), Chef for Skydeskolen.

176. Bianco Boeck, (R.*), (R.St.A.3.), (P.S. B.A.3.), (Pr.R.O.3.), (G.F.4.), Kammerjunker. Adjutant hos Hs. Majestæt Kongen. 191. - Otto Bull, (R.*D.M.), (S.V.22.), (R.St.

A.3.), (B.Z.L.3.), (S.Sv.3.), (Pr.Kr.3.), (Pr.R.0.3.), (G.F.3.), (N.St.0.3.), Kammerjunker, Adjutant hos Hs. Kgl. Høihed Kronprindsen.

196, Niels Kryssing, (R.*). Chef for 2den Gendarmeriafdeling

207. Andreas Carl Emerentius Borgersen, Chef'for Militærarbeiderdepotet, Kommandør for Sundhedstropperne.

227. Jørgen Thomsen, til Raadighed for Generalinspektøren for Fodfolket. 229. - Eiler Christian Rasmussen, til Raadighed for Generalstaben.

242. Vilhelm Thorvald Meier, midlertidig Lærer ved Skydeskolen.

245. – Carl Emil Momberg, Lærer ved Officerskolen.

268. Premierlieutenant Jørgen Jacobsen, Kammerjunker, 448. Niels Peter Mortensen, 457.

ved Jørgen Jensen,

479. Bernhard Reginald Holbøll GendarFog, (R.Stan.3.),

481.

meri. Christian Sophus Theil. gaard,

486. korpset Jens Michael Ludvig Lange, 492. Peter Daniel Bruun,

[blocks in formation]

22.

2den Gendarmeriafdeling.

(Ringsted.) Kapitain af Fodfolket Niels Kryssing, (R.*), Chef.

207. Premierlieutenanter. Ole Rasmussen Carstens, af Rytteriet. 424. Jørgen Jacobsen, Kammerjunker, af Fodfolket.

448. Jørgen Jensen, af Fodfolket.

479. Lieutenanter. Frands Adolph Hannibal Thomsen, af Rytteriet.

900. Carl Sophus Dinesen, (R.Stan.3.), af Fodfolket.

914. Harald Henrik Wedel Karby, af Fodfolket.

1002. 3die Gendarmeriafdeling.

(Kolding.) Ritmester af Rytteriets Forstærkning Edvard Waldemar Sass, (R.*), (E.M.2.), Chef. 378.

Premierlieutenanter. Fritz Eduard Hansen, af Artilleriet. 474. Jens Michael Ludvig Lange, af Fodfolket. 492.

Lieutenant. Peter Severin Petersen, af Artilleriet. 861.

Kronborg Fæstning.
Chefen for 2det Regiment, Oberst S. W.

V. Pfaff, (K.-D. M.), (E.M.1.2.), (S.Sv.2.4.),
(Pr.R.0.2.), (F.Æ.L.4.), (G.F.4.), fung.

Kommandant.
F. V. Müller, Garnisonsauditør.

Korsør Søbatteri. Oberst Frederik Georg Lützau, (R. *D.M.), (E.M. 1.), Kammerherre, f. T. Høistbefalende.

Fredericia Fæstning.
Chefen for 7de Regiment, Oberst A. C.

J. A. V. Moltke, (R. *D.M.), (E.M.1.2.),
fung. Kommandant.

29. Auditør O. F. Ahlmann, fung. Garnisonsauditør.

Bornholm.
Oberst af Forstærkningen J. C. Blom,

(K.:D.M.), (E.M.1.2.),(F.Æ.L.4.), (S.Sv.3.),
Kommandant.

100,

4de Gendarmeriafdeling.

(Aarhus.) Kapitain af Fodfolket Johan Charles Lautrup, (R. *), (E.M.2.), Chef.

155. Premierlieutenanter. Marius Emil Thørrestrup, af Rytteriet. 496. Peter Daniel Bruun, af Fodfolket. 582.

Lieutenanter. Rasmus Christian Schiøler, af Fodfolket. 940. Alex Peter Harald Lund, af Fodfolket. 941.

Hærens Undervisningsanstalter.

Officerskolen,

(Frederiksberg Slot.)
Officerer til stadig Tjeneste ved Skolen.

Chef.
Oberst af Ingenieurkorpset F. P. A. W.

Tobiesen, (R.*D.M.), (E.M.2.), (Rum.
Kr.3.).

45. Skoleoficerer. Ritmester af Rytteriet C. M. C. Viale,

(R.*), (E.M.2.), (Pr. Kr.3.), tillige Lærer i Ridning og Rytteriets Exercits.

121. Kapitain af Fodfolket A. A. G. L. F.

Brunckhorst, (R.*), (E.M.2.), tillige Lærer i Hærordning, Tjenestereglement og Fodfolkets Exercits.

159. af Artilleriet G. F. K. Harhoff, (R."), (S.Sv.3.), (Ø.F.J.3.), (B.F.4.'), tillige Lærer i Artilleriets Exercits.

165. Lærere. Kapitain af Fodfolket C. E. Momberg,

i Geodeesi, Topografi og Terraintegning. 268. · af Artilleriet L. T. G. Fock, i Artilleri. 297.

[blocks in formation]

Officerer m. Fl., der ikke ere til stadig Tjeneste

ved Skolen, samt andre Lærere. Oberstlieutenant af Artilleriet F. A. H.

Wagner,(R. D.M.),(E.M.2.), (F.Æ.L.5.), i teknisk Mekanik, Teknologi og Maskinlære.

84. af Artilleriet P. N. Nieuwenhuis, (R.*), (E.M.2.), (S.Sv.3.), (L.E.Kr.5.), (F. Æ.L.5.), i Krigskunst og Krigshistorie. 87. - af Artilleriet W. H. 0. Madsen, (R.* D.M.), (E.M.2.), (S.V.3.), (N.L.3.), (R. St.A.3.), i Mathematik.

90.

[ocr errors]

Elever m. FI.

Ældste Klasse. Premierlieutenant ved 11. Bat. L. C. F. Lütken,

577. ved 16. Bat. J. P. Lomholt, 617. ved 17. Bat. E, 0. N. Castonier, 648. ved 2. Art.-Bat. F. V. Lehrmann, 653. ved 1. Art.-Afd. H. C. Hertel, 654. ved 1. Art.-Afd. 0. Jürs,

655. ved 4. Art.-Afd. A. F. Glandt, 657. ved 1. Art.-Afd. A. H. Nielsen, 659. ved 3. Art.-Afd. P. Christiansen, 663. ved 3. Art.-Afd.C.C.V.Stjernholm, 672. ved 1. Art.-Bat. E. Lundsteen, 675. ved Ing.-Regt. H. V. Delbanco, 676. ved 1. Art.-Bat. Z. L. Hansen, 678. ved 4. Art.-Afd. A. C. L. Brandt, 679. ved 24. Bat. J. C. J. Qvist, 680. ved 1. Art.-Bat. S. J. Federspiel, 681. ved 2. Art.-Afd. J. Hvalsøe, 185. ved 2. Art.-Afd. R. Kall,

708. ved Ing.-Regt. H. U. Ramsing, 709. ved 1. Art.-Bat. H. F. A. Andersen, 713. ved 2. Art.-Bat. A. H. Brun, 714, ved 1. Art.-Bat. L. R. E. Stub, 716. ved 2. Art.-Afd. I. Holten, 717. ved 1. Art.-Bat. T. V. Hegelund , 721. ved 1. Art.-Afd. K. N. Frydenlund, 748. ved 1. Art.-Afd. E. Koefoed, 749. ved 4. Art.-Afd. L. Wolff,

753. ved 2. Art.-Bat. A.P. V. Andersen, 754.

ved 4. Art.-Afd. J. F. Nielsen. 775. Sekondlieutenant af Søofficerskorpset Viggo

Vincents Johannes Jørgensen,
Niels Ebbesen Mygind,

Niels Johan Wulfsberg Høst, - Ebbe Henriksen, endvidere er Sekondlieutenant i den Konge

lige siamesiske Hær Prinds Mom Rajawongse Satarn Klang Elev i Ingenieurafdelingen.

Oberstlieutenant af Fodfolket C. W. Chri

stensen, (R.*), (E.M.2.), i Topografi og Terraintegning.

93. af Fodfolket J. K. P. L. Pontoppidan, (R.*), (E.M.2.), (S.V.3.), (F.Æ.L.5.), i Krigskunst.

96. af Ing.-Korpset C. D. N. Nøkkentved, (R. *D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.3.), (F.Æ.L.5.), i Civilbygningskunst.

98. Kapitain af Ing.-Korpset V. E. Tychsen,

(R.*), (F.M.), (S.Sv.3.), (N.St.0.3.), (R.St. A.3.), (G.F.4.), (F.Æ.L.5.), (B.L.5.), i Krigsbygningskunst.

115. af Artilleriet J. P. Brandt, (R.*), i Artilleri og Vaabenlære.

162. af Fodfolket L. V. Schleppegrell, (R.*), (E.M.2.), i Gymnastik, Vaabenbrug og Svømning.

172. af Artilleriet H. E. Flindt, i Tegning. 213. af Søofficerskorpset Georg Hugh Robert Zachariae, (R.*), (E.M.2.), i Søartilleri.

af Ing.-Korpset C. E. Hedemann, i Krigsbygningskunst.

271. Premierlieutenant af Artilleriet L. J. M. Ernst, i Naturlære.

511. Underdirektør ved Orlogsværftet Jean Charles

Tuxen, (R.*), (I.Kr.4.), i Skibsbygning. - Aage Henning Michael Rasmussen, (R.*),

i Skibsdampmaskinlære. Auditør C. M, Jespersen, i Retslære. Oberstlieutenant Anton Carsten Volqvartz,

(R.*D.M.), (E.M.1.2.), i Engelsk. Kapitain Lauritz Knudsen, (R. *D.M.), (E.M.1.),

(F.M.), i beskrivende Geometri og Mathe

matik. Dr. phil. Niels Kristian Folmer Dyrlund, (D.M.R.*), (E.M.1.), i Dansk.

Haldor Topsøe, (R.*D.M.), (E.M.2.), i Kemi. Professor, Dr. phil. Troels Lund, (R.*), (G.F.5.),

i Historie og Geografi. Sproglærer, cand. juris Frederik August Mohr,

i Tydsk. Cand. phil. John Oskar Arlaud, i Fransk. Cand.polit. Valdemar Olaf Kjørboe, i

Statistik. Dr. phil. Herman Valentiner, i Mathematik.

[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »