Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]
[ocr errors]

172.

176.

Bianco Boeck, (R.*), (R.St.A.3.), (P.S. B.A.3.), (Pr.R.Ø.3.), (G.F.4.), Kammerjunker, Adjutant hos Hs. Majestæt Kongen. 191.

Otto Bull, (R.*D.M.), (S.V.2.), (R.St. A.3.), (B.Z.L.3.), (S.Sv.3.), (Pr.Kr.3.), (Pr.R.Ø.3.), (G.F.3.), (N.St.O.3.), Kammerjunker, Adjutant hos Hs. Kgl. Høihed Kronprindsen.

[blocks in formation]

196.

78.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Ritmester af Rytteriet Frederik Conrad Holstein, til Raadighed for Chefen. Premierlieutenant af Fodfolket Niels Peter Mortensen, Adjutant.

208.

457.

227.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Hærens Undervisningsanstalter.

Officerskolen.

(Frederiksberg Slot.)

Officerer til stadig Tjeneste ved Skolen.

Chef.

Oberst af Ingenieurkorpset F. P. A. W.
Tobiesen, (R.*D.M.), (E.M.2.), (Rum.
Kr.3.).
Skoleofficerer.
Ritmester af Rytteriet C. M. C. Viale,
(R.*), (E.M.2.), (Pr.Kr.3.), tillige Lærer i
Ridning og Rytteriets Exercits.
Kapitain af Fodfolket A. A. G. L. F.
Brunckhorst, (R.*), (E.M.2.), tillige
Lærer i Hærordning, Tjenestereglement
og Fodfolkets Exercits."

af Artilleriet G. F. K. Harhoff, (R.*), (S.Sv.3.), (Ø.F.J.3.), (B.F.4.'), tillige Lærer i Artilleriets Exercits.

Lærere.

45.

121.

159.

165.

[merged small][ocr errors]

Officerer m. Fl., der ikke ere til stadig Tjeneste ved Skolen, samt andre Lærere. Oberstlieutenant af Artilleriet F. A. H. Wagner, (R. D.M.), (E.M.2.), (F.E.L.5.), i teknisk Mekanik, Teknologi og Maskinlære.

af Artilleriet P. N. Nieuwenhuis, (R.), (E.M.2.), (S.Sv.3.), (L.E.Kr.5.), (F. E.L.5.), i Krigskunst og Krigshistorie. af Artilleriet W. H. O. Madsen, (R.* D.M.), (E.M.2.), (S.V.3.), (N.L.3.), (R. St.A.3.), i Mathematik.

84.

87.

90.

Oberstlieutenant af Fodfolket C. W. Christensen, (R.*), (E.M.2.), i Topografi og Terraintegning.

af Fodfolket J. K. P. L. Pontoppidan, (R.), (E.M.2.), (S.V.3.), (F.E.L.5.), i Krigskunst.

af Ing.-Korpset C. D. N. Nøkkentved, (R.*D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.3.), (F.E.L.5.), i Civilbygningskunst.

Kapitain af Ing.-Korpset V. E. Tychsen, (R.*), (F.M.), (S.Sv.3.), (N.St.0.3.), (R.St. A.3.), (G.F.4.), (F.E.L.5.), (B.L.5.), i Krigsbygningskunst.

af Artilleriet J. P. Brandt, (R.*), i Artilleri og Vaabenlære.

af Fodfolket L. V. Schleppegrell, (R.*), (E.M.2.), i Gymnastik, Vaabenbrug og Svømning.

95.

96.

98.

115.

162.

172.

af Artilleriet H. E. Flindt, i Tegning. 213. - af Søofficerskorpset Georg Hugh Robert Zachariae, (R.*), (E.M.2.), i Søartilleri.

af Ing.-Korpset C. E. Hedemann, i Krigsbygningskunst.

Premierlieutenant af Artilleriet L. J. M. Ernst, i Naturlære.

271.

511.

Underdirektør ved Orlogsværftet Jean Charles
Tuxen, (R.), (I.Kr.4.), i Skibsbygning.
Aage Henning Michael Rasmussen, (R.*),
i Skibsdampmaskinlære.

Auditør C. M. Jespersen, i Retslære. Oberstlieutenant Anton Carsten Volqvartz, (R.*D.M.), (E.M.1.2.), i Engelsk.

Kapitain Lauritz Knudsen, (R.*D.M.), (E.M.1.), (F.M.), i beskrivende Geometri og Mathematik.

Dr. phil. Niels Kristian Folmer (D.M.R.*), (E.M.1.), i Dansk.

Dyrlund,

Haldor Topsøe, (R.*D.M.), (E.M.2.), i Kemi. Professor, Dr. phil. Troels Lund, (R.*), (G.F.5.), i Historie og Geografi.

Sproglærer, cand. juris Frederik August Mohr, i Tydsk.

Cand. phil. John Oskar Arlaud, i Fransk.
Cand. polit. Valdemar Olaf Kjørboe,

[blocks in formation]

i

665.

690.

697.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ved Ing.-Regt. H. U. Ramsing, 709. ved 1. Art.-Bat. H. F. A. Andersen. 713. ved 2. Art.-Bat. A. H. Brun, 714. ved 1. Art.-Bat. L. R. E. Stub, 716. ved 2. Art.-Afd. I. Holten, 717. ved 1. Art.-Bat. T. V. Hegelund, 721. ved 1. Art.-Afd. K. N. Frydenlund, 748. ved 1. Art.-Afd. E. Koefoed, 749. ved 4. Art.-Afd. L. Wolff,

753.

ved 2. Art.-Bat. A. P. V. Andersen, 754. ved 4. Art.-Afd. J. F. Nielsen, 775. Sekondlieutenant af Søofficerskorpset Viggo

Vincents Johannes Jørgensen,
Niels Ebbesen Mygind,

Niels Johan Wulfsberg Høst,
Ebbe Henriksen,

endvidere er Sekondlieutenant i den Kongelige siamesiske Hær Prinds Mom Rajawongse Satarn Klang Elev i Ingenieurafdelingen.

Elever.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »