Billeder på siden
PDF
ePub

Haandbog for Hæren,

indeholdende

Fordeling af Hærens Officerer m. Fl.

samt

Aldersordenslister.

1891.

Tillæg til Kundgjørelse for Hæren.

(Sluttet den 16de December 1890.)

Kjøbenhavn.
Trykt hos Nielsen & Lydiche.

[blocks in formation]

Forklaring over de i Haandbogen forekommende Forkortelser og Tegn.

K.1

R.E.*

Ridder af Elefantordenen.
S.Kmd.*

Storkommandør,
S.K.*

Storkors,

Kommandør af 1ste Grad, af Dannebrogsordenen.
K.:

af 2den
R.*

Ridder,
D.M..

Dannebrogsmand.
E.M.1.2.

Erindringsmedaille for Krigene 1848-50 og 1864.
E.M.1.

Krigen 1848-50.
E.M.2.

1864.
F.M..

Fortjenestemedaille.
M.f.æ.D..

Medaille for ædel Daad.
A.A.B.1.2.3.

Anhaltske Albrecht der Bär-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
B.B.1.Z. .

Badenske Troskabsorden med Korset af Berthold I af Zähringens Orden.
B.Z.L.1.2.*2.3..

Zähringer Løve-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den

Klasse, Ridder.
B.F.1.2.3.41.4.

Bayerske Militær-Fortjeneste-Orden: Storkors, Storkomthur, Komthur,

Ridder af 1ste og 2den Klasse.
B.L.1.2.3.4.5..

Belgiske Leopolds-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.
Br.R.1.2.3.4.5.6.

Brasilianske Rosa-Orden.
Br.L.1.2.*2.3..

Brunsvigske Henrik Løve-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den

Klasse, Ridder.
C. E. S....

Congostatens Etoile de Service.
Dr.V.Jub.M..

Engelske Dronning Victorias Jubilæumsmedaille.
H.A.St.J.of J.

Honorary Associate of the Order of the Hospital of St. John of Jerusalem

in England.
F. instr. publ. 1. 2. ... Franske Orden de l'instruction publique: Officer, Ridder.
F.Æ.L.1.2.3.4.5.

Æreslegions-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.
G.F.1.2.3.4.5.

Græske Frelserens-Orden: Storkors, Storkommandør, Kommandør, Officer,

Ridder.
H.G.1.2.*2.3.4......

Hannoverske Guelfe-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse,

Ridder, Medlem af 4de Klasse.
H.Kal.1.2.3.

Hawaiiske kalakaua-Orden.
H.G.L.1.2.*2.3.

Hessiske Gyldne Løve-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse.

Ridder.
H.Ph.d.H.1.21.29.31.3?... Philip den Høimodiges Orden: Storkors, Komthur af Iste og 2den

Klasse, Ridder af Iste og 2den Klasse.
H.D.J.1.2.*2.3'.3-...... Hessen-Darmstadtske Ludvigs-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den

Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse.
I.A.

Italienske Annunciata-Orden.
L.St.M.&L.1.2.3.4.5.

St. Mauritius- og St. Lazarus-Orden: Storkors, Storofficer, Kom

mandør, Officer, Ridder. I.Kr.1.2.3.4.5.

Krone-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridiler.
J.Chrysanth.1.

Japanske Chrysanthemum Orden.
J.S.1.2.3.4...

opgaaende Sols Orden: Storkors, Kommandør, Officer, Ridder. L.E.Kr.1.2.3.4.5.. Luxemborgske Egekrone-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Offi

cer, Ridder.
M.W.Kr.1.2.3.4. .... Meklenborg-Wendiske Krone-Orden: Storkors, Storkomthur, Komthur,

Ridder.
M.Dan.I.1.21.24.3....... Montenegrinske Danilo I Orden: Storkors, Kommandør af lste og 2den

Klasse, Ridder.
N.F.1.2.3..

Nassauiske Militær- og Civil-Fortjeneste-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
N.G.L.1.2.3..

Gyldne Løve-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
N.L.1.2.3.

Nederlandske Løve-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
N.St.0.1.21.24.3.

Norske St. Olafs-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse, Ridder. 0.H.&F.1.2.3.4.

Oldenborgske Hus- og Fortjeneste-Orden: Storkors, Storkomthur, Komthur,

dekoreret med det lille Kors.
P.Chr.1.2.3.

Portugisiske Christus-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
P.S.B.A.1.2.*2.3.

São Bento d'Aviz Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og

2den Klasse, Ridder.
P.T.&S.1.2.3..

Taa: og Sværdorden: Storkors, Kommandør, Ridder.
P.V.V.1..

Undfangelses-Orden af Villa Vicosa.
Pr.s...

Preussiske Sorte Ørns-Orden.
Pr.J..

Johanniter-Orden.

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »