Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Souschef: Kapitain C. M. W. Tvermoes

Kapitain C. C. Zahlmann
Adjutant: Premierlieutenant F. Grüner

Premierlieutenant H. E. E. Nysted.
Sekondlieutenant T. Westergaard

Premierlieutenant L. L. J. Arnesen..
Ordonnantsofficer: Premierlieutenant W. E. A. Bülow

Sekondlieutenant C. M. Wildenradt.
Premierlieutenant V. Sauerbrey...

30/ 10%

26/3 30/10 14/7.

7

9715

81111

[blocks in formation]

28/8.

4de Arme Divisions Stab 1864. Ved denne var Hs. Kgl. Høihed Kronprindsen, med Adjutant Kapitain L. Lund, attacheret fra d. / Kommandør: Generallieutenant C. D. Hegermann. Lindencrone.. fra +/Stabschef: Major F. J. Heramb

41. Souschef: Kapitain C. A. F. Thomsen..

4/12 Adjutant: Sekondlieutenant H. H. Lüttichau

4/12 Sekondlieutenant T. G. Rohde Ritmester T. Freiesleben ..

18/2 Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant F. E. W. Paulsen.

4% Attacheret: Ritmester H. F. C. G. Grev Moltke - Hvitfeldt

93. Ritmester A. W. R. Oppen-Schilden ...

30

[ocr errors]

13

2.

1.

[ocr errors]

15

Den 15/5 formeredes et nørrejydsk Armekorps med Stab: Kommandør: Generallieutenant C. D. Hegermann-Lindencrone fra 15/5 til 15/7.

15/3 Stabschef: Kapitain C. A. F. Thomsen.

16. Major S. Ankjær......

876 15/7. Souschef: Ritmester T. Freiesleben

15/ 15/ Adjutant: Premierlieutenant H. H. Lüttich au

15/7: Premierlieutenant T. G. Rohde

15/

15/7: Premierlieutenant J. E. E. Rosen.

15/7. Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant F. E. W. Paulsen..

15/7. Kommandør for Ordonnants-Afdelingen: Premierlieutenant V. Sauerbrey

876

5/7. Attacherede: Ritmester H. F. C. G. Grev Moltke - Hvitfeldt. 15/5 15/7. Ritmester A. W. R. Oppen-Schilden ..

15/7

5

156

1515

15

[subsumed][ocr errors]

Den Armekorpset underlagte 4de Divisions Stab var: Kommandør: Generalmajor J. J. Honnens

fra 15/5 til 15/ Stabschef: Major F. J. Heramb..... Souschef: Kapitain J. B. Scholten..

15/5

[blocks in formation]

fra 15/5 til

Adjutant: Kapitain C. C. Zahlmann..

Premierlieutenant V. Sauerbrey...
Premierlieutenant C. C. E. Engelbrecht....

1515

/. 8/6 15

solo

Korpset ophævedes ved Krigsministeriets Resolution af 34/6 1864,

hvorefter 4de Arme Divisions Stab var:

30/11

[ocr errors]

30

121

1572

30/11. /9.

Kommandør:

Generallieutenant C. D. Hegermann-Lindencrone fra 15%, til 7s.
Generalmajor J. J. Honnens

78 Stabschef: Major S. Ankjær

15/7 Souschef: Ritmester T. Freiesleben.. Adjutant: Premierlieutenant J. E. E. Rosen

15/7 Premierlieutenant H. H. Lüttichau

15/7
Premierlieutenant T. G. Rohde

Premierlieutenant H. B. Dahl..
Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant F. E. W. Paulsen...
Attacherede: Ritmester H. F. C. G. Grev Moltke - Hvitfeldt.

28/8. Ritmester A. W. R. Oppen-Schilden...

[ocr errors]

15

10111

2110 30/11: 3011:

15/2

1617 1017

28

Infanteri Reservens Stab 1864,

opløst d. /.
Kommandør: Generalmajor F. C. W. Caroc.
Stabschef: Kapitain L. E. Fog.
Adjutant: Sekondlieutenant G. C. C. Zacharia e.

Sekondlieutenant E. A. A. Marcussen.
Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant C. M. Wilde nradt.

Tillæg III.

« ForrigeFortsæt »