Billeder på siden
PDF

Tillæg III.

Bekjendtgjørelse af 1ste Juni 1881

om

ved hvilke af Hærens Afdelinger m. fl. Straffeattester og andre herhenhørende Oplysninger for Personer, som tiltales ved Domstolene, fremtidig

kunne indhentes,

Til fornøden Efterretning for vedkommende Embedsmænd om, hvor de skulle søge oplyst, hvorvidt Personer, som tiltales for Forbrydelser ved Domstolene, have tjent ved de Troppeafdelinger, som de angive, og ved disse ere blevne tiltalte eller straffede, skal Krigsministeriet herved bekjendtgjøre, som følger:

I. For Personer, der efter den 1ste November 1880 have tjent ved Hæren, maa slige Oplysninger søges ved de nu bestaaende Stabe, Regimenter, Batailloner Afdelinger m. fl., hvis Garnisonssteder for Tiden ere følgende: Generalstaben .....

.... Kjøbenhavn. 1ste Generalkom mandos Stab .......... Kjøbenhavn. 2 den

- .......... Aarhus.
Fodfolket.

Generalinspektøren for Fodfolket .......... Kjøbenhavn.
1ste sjællandske Brigades Stab

Kjøbenhavn.
2den -

- ...

Kjøbenhavn.
Fyenske Brigades Stab .....

.... Odense.
1ste jydske —

Aarhus. 2den

Viborg 1ste Regiment.

Kjøbenhavn. 2det

Helsingør. 3die

Kjøbenhavn. 4de

... Kjøbenhavn. 5te

Nyborg.

Odense.
Yde

Fredericia.
8de

Aarhus.

Viborg. 10de

Aalborg.

[ocr errors]

IIIIIIIII

[ocr errors]
[ocr errors]

ilte

Livgarden.......

Kjøbenhavn. 1ste Bataillon

Kjøbenhavn. 2den

Kjøbenhavn. 3die

Helsingør. 4de

· Kjøbenhavn.

Odense. 6te

Viborg 7de

Nyborg. 8de

Viborg 9de

Aalborg. 10de

Fredericia.

.. Aalborg 12te

.. Fredericia. 13de

Kjøbenhavn. 14de

.. Aarhus. 15de

Kjøbenhavn. 16de

Odense. 17 de

Kjøbenhavn. 18de

Helsingør. 19de

.. Nyborg

Aarhus. 21de

Kjøbenhavn. 22de

Helsingør. 23de

Kjøbenhavn. 24de

Kjøbenhavn. 25de

Nyborg 26de

.. Odense. 27 de

Fredericia. 28de

Aarhus. 29de

.. Viborg 30te

Aalborg 31te

Kjøbenhavn. 32te

Helsingør. 33te

Næstved. 34te

Kalundborg. 35te

Svendborg 36te

Odense. 37te

Horsens. 38te

Aarhus. 39te

Viborg. 40de

Aalborg. Rytteriet.

Generalinspektøren for Rytteriet .......... Kjøbenhavn. Gardehusarregiment.......

Kjøbenhavn. 2det Dragonregiment.......

.. Odense. 3die

.. Aarhus. 4de

Næstved. bte

Randers.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! |

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »