Billeder på siden
PDF

Souschef: Kapitain C. M. W. Tvermoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra / til */. Kapitain C. C. Zahlmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”/7 °/11. Adjutant: Premierlieutenant F. Grün er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */1 °/11. Premierlieutenant H. E. E. Nysted. . . . . . . . . . . . . . . */1 */s. Sekondlieutenant T. Westergaard . . . . . . . . . . . . . . °/1 °/10. Premierlieutenant L. L. J. Arne sen. . . . . . . . . . . . . . °/; */). Ordonnantsofficer: Premierlieutenant W. E. A. Bülow . . . . . . . . */1 */s. Sekondlieutenant C. M. Wil den radt. . . . . . */2 */11. Premierlieutenant V. Sauer brey. . . . . . . . . . */; */s.

4de Arme Divisions Stab 1864.

Ved denne var Hs. Kgl. Høihed Kronprindsen, med Adjutant Kapitain L. Lund, attacheret fra d. "/s. Kommandør: Generallieutenant C. D. Hegermann - Lindencrone.. fra */1.

Stabschef: Major F. J. Heramb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */1. Souschef: Kapitain C. A. F. Thomsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */1. Adjutant: Sekondlieutenant H. H. Lüttichau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */1. Sekondlieutenant T. G. Rohde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °/1. Ritmester T. Freie sleben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */2. Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant F. E. W. Paulsen . . . . . . . . . . . . . */1. Attacheret: Ritmester H. F. C. G. Grev Moltke - Hvitfeldt . . . . . . . . °/3. Ritmester A. W. R. Oppen - Schil den . . . . . . . . . . . . . . . . . */2.

Den */5 formeredes et nørrejydsk Armekorps med Stab:

Kommandør:
Generallieutenant C. D. Hegermann-Lindencrone fra */5 til °/7.
Stabschef: Kapitain C. A. F. Thomsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */5 /s.
Major S. Ankjær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */s */7.
Souschef: Ritmester T. Freie sleb en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */s */7.
Adjutant: Premierlieutenant H. H. Lüttichau . . . . . . . . . . . . . . */5 */7.
Premierlieutenant T. G. Rohde . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”/5 */;.
Premierlieutenant J. E. E. Rosen . . . . . . . . . . . . . . . . */5 */7.
Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant F. E. W. Paulsen. . . . . . . */5 */7.
Kommandør for Ordonnants-Afdelingen:
Premierlieutenant V. Sauerbrey . . . . . . . . . . . . . . . . . . */6 °/7.
Attacherede: Ritmester H. F. C. G. Grev Moltke - Hvitfeldt. – */s */;.
Ritmester A. W. R. Oppen-Schilden . . . . . . . . . - 1/4 */7.
Den Armekorpset underlagte 4de Divisions Stab var:
Kommandør: Generalmajor J. J. Honnens ... . . . . . . . . . . . . . . fra */s til */).
Stabschef: Major F. J. Heram b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */5 */7.

Souschef: Kapitain J. B. Scholten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °/3 */7.

Adjutant: Kapitain C. C. Zahlmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra */5
Premierlieutenant V. Sauerbrey . . . . . . . . . . . . . . . . */,
Premierlieutenant C. C. E. Engelbrecht . . . . . . . . . */5

Korpset ophævedes ved Krigsministeriets Resolution af */g 1864,
hvorefter 4de Arme Divisions Stab var:

Kommandør:
Generallieutenant C. D. Hegermann-Lindencrone fra */
Generalmajor J. J. Honnens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "/s
Stabschef: Major S. Ankjær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */,
Souschef: Ritmester T. Freie sleb en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */;
Adjutant: Premierlieutenant J. E. E. Rosen ................ */,
Premierlieutenant H. H. Lüttichau . . . . . . . . . . . . . . */
Premierlieutenant T. G. Roh de . . . . . . . . . . . . . . . . . . */,
Premierlieutenant H. B. Dahl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °/11
Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant F. E. W. Paulsen. . . . . . . */
Attacherede: Ritmester H. F. C. G. Grev Moltke - Hvitfeldt. */

Ritmester A. W. R. Oppen - Schilden. . . . . . . . . */

Infanteri Reservens Stab 1864,
opløst d. */s.

Kommandør: Generalmajor F. C. W. Caroc.
Stabschef: Kapitain L. E. Fog.
Adjutant: Sekondlieutenant G. C. C. Zachariae.
Sekondlieutenant E. A. A. Marcussen.
Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant C. M. Wild en radt.

[ocr errors]

T i 11 æg TTT

« ForrigeFortsæt »