Billeder på siden
PDF

3die Infanteri Brigade og det til Sydslesvig detacherode Korps. Kommandør: Oberst C. A. Schepelern fra 46 50 til %), 50 og fra 5/1150 til ", 51.

Oberst J. H. G. Irminger................. - 9% 50 – 5/1151. Stabschef: Kapitain H. W. Mathiesen... Adjutant: Premierlieutenant H. Glahn ....... Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant A. M. Borberg. 146 50 – 1%, 51. Til Disposition: Oberstlieutenant H. Helgesen.....

Kapitain J. A. F. Hoffmann .........

179 51.

IIIIII

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

25), 50.

[ocr errors]

50.

50.

50.

2den Arme Divisions Stab 1850—5). Kommandør: Generalmajor F. A. Schleppegrell....... fra / 50 25%, 50. Generalmajor C. J. de Meza.......

51. Stabschef: Oberstlieutenant C. E. J. Bülow......

Major J. P. A. Wørish øffer...... Souschef: Kapitain T. C. Fa ajborg ........

Ritmester F. C. A. Bauditz .....

Kapitain P. J. F. Bauditz ............
Adjutant: Kapitain P. J. F. Bauditz ...

(Premierlieutenant) Kapitain 0. F. Vaupell...
(Premierlieutenant) Kapitain C. Schøller.....

/ 51. Ordonnantsofficer: Ritmester C. A. Schumacher .......

110 51. Premierlieutenant G. Hansen ........

/ 51. Sekondlieutenant C. A. F. Thomsen..

- 1/2 51. Sekretær: Lange............

/s 50. Kommandør for Ordonnants-Afdelingen:

Premierlieutenant A. W. Gerlach ............. Til Ledelse af topografiske Arbeider: Major J. H. Mansa - 1/6 50 18 50. Til Disposition: Oberstlieutenant H. Helgesen ..........

1 – 5/50. Major D. H. Diederichsen ......... - 30%50 – / 50.

51.

D. Armeens Hovedkvarter 1864.

Kommanderende General: Generallieutenant C. J. de Meza ... fra 4/1

(fung.) Generallieutenant M. Lüttichau....

Generallieutenant G. D. Gerlach...

Generallieutenant P. F. Steinmann Stabschef: Oberst H. A. T. Kauffmann ....... ............

(Major) Oberstlieutenant F. C. Stjernholm .. Souschef: (Kapitain) Major S. L. C. Rosen ............

Ritmester J. Z. Schroll..

SIIIIIII

[ocr errors]

Personel-Adjutant: Premierlieutenant C. H. L. Giese ......... fra

Sekondlieutenant L. H. Westphal ........ --
Til Tjeneste i Hovedkvarteret:

Kapitain C. E. Meldahl ......
Ritmester H. C. W. F. Deichmann ......
Premierlieutenant E. G. Gotschalck..
Premierlieutenant F. F. Jacobi ...........
Premierlieutenant W. F. Grev Ahlefeldt-Laurvig.
Premierlieutenant A. L. le Maire.
(Sekondlieutenant) Premierlieutenant C. A. S. Dalberg
Kapitain F. E. Bille .....
Ritmester V. F. G. Bülow ...
Kapitain C. C. Za hlmann .......
Kapitain à la suite F. A. Moltke
Major N. S. Kühle ...........

Kapitain J. C. Blom.......
Ordonnants officer: Premierlieutenant A. C. N. W. Holstein ...

Sekondlieutenant C. Grev Moltke-Bregentved
Bureauchef: Fuldmægtig i Krigsministeriet,

Premierlieutenant C. J. Westergaard...... Kommandant i Hovedkvarteret og Kommandør for Ordonnantskorpset:

Ritmester C. E. Hansen. .....

Premierlieutenant C. R. v. d. Maase..... Kommandør for Krigstelegrafen og Armeens Topografer:

Oberstlieutenant W. H. F. Abrahamson .... Søofficer i Hovedkvarteret: Orlogskapitain F. Frøhlich. Korps-Auditør: Overauditør N. Tvede .....

Overauditør V. C. Ussing ................
Korps-Intendant: Overkrigskommissær U. C. v. Schmidten

Kammerjunker C. C. H. Rømer ........
Korps-Stabslæge: Professor J. Rørby..
Korps-Dyrlæge: Stabsdyrlæge C. L. Friis .

5 1 11111iii!!!!!!

-- 30/11.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

II II III III

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Iste Arme Divisions Stab 1864.
Kommandør: Generallieutenant G. D. Gerlach ...... .......

(fung.) Generalmajor F. C. W. Caroc ..........
Generalmajor C. A. Vogt.....

....

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

Kommandør: Generalmajor P. F. Steinmann......

Oberst H. A. T. Kauffmann .......

Generallieutenant G. D. Gerlach Stabschef: Major F. C. Stjernholm......

Kapitain J. C. Blom ...........

Kapitain P. Klingsey....... Souschef: Ritmester J. Z. Schroll .........

Kapitain C. E. Meldahl ..........
Adjutant: Sekondlieutenant L. H. Westphal.....

Sekondlieutenant C. Söltoft............
Sekondlieutenant P. E. M. Ramsing .........
Kapitain à la suite F. A. Moltke ...
Premierlieutenant A. C. N. W. Holstein ........
Premierlieutenant W. F. Grey Ahlefeldt-Laurvig
Premierlieutenant L. H. Westphal .........
Premierlieutenant C. G. F. Rönnov...............

(tillige Adjutant ved Kommandoen paa Als fra 27/4 til 29/6). Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant W. F. Bendz.

31/10

2.

......

[ocr errors]

5.

30/11

2014:

80/11:

2den Arme Divisions Stab 1864. Kommandør: Generalmajor P. H. C. du Plat ............... fra 4 til 18/4.

Generalmajor C. A. Vogt..

Generalmajor E. H. C. Wilster Stabschef: Major E. F. Schau ..........

Ritmester J. Z. Schroll ...........

Kapitain C. M. W. Tvermoes ...
Souschef: Kapitain A. J. C. E. Madsen.

Kapitain J. B. Scholten..
Adjutant: (Sekondlieutenant, Premierlieutenant), Kapitain M. S.

F. Hedemann.......
Ritmester F. F. Kjær....
Sekondlieutenant A. Harttung.
Premierlieutenant H. E. E. Nysted ...

30/11: Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant H. C. W. Harboe ......

: : : : : : : IIIIIIIIIIII

:::::

5 III III III

[ocr errors]

812.

3die Arme Divisions Stab 1864.
Kommandør: Generalmajor P. F. Steinmann .............. fra

(fung.) Generalmajor E. H. C. Wilster ........
Generalmajor F. C. W. Caroc......

(Oberst) Generalmajor J. A. P. F. Wøris høffer Stabschef: Kapitain J. C. Blom ......

Kapitain J. A. F. Hoffmann ......
Kapitain L. E. Fog ............
Kapitain J. C. Blom ....

[ocr errors]

IIIIIII

813. Souschef: Kapitain C. M. W. Tvermoes ...

81/10 - 30u:

Kapitain C. C. Zahlmann ..........
Adjutant: Premierlieutenant F. Grüner .........

Premierlieutenant H. E. E. Nysted.....
Sekondlieutenant T. Westergaard ......

Premierlieutenant L. L. J. Arnesen.........
Ordonnantsofficer: Premierlieutenant W. E. A. Bülow......

Sekondlieutenant C. M. Wildenradt......
Premierlieutenant V. Sauerbrey..........

[blocks in formation]

4de Arme Divisions Stab 1864. Ved denne var Hs. Kgl. Høihed Kronprindsen, med Adjutant Kapitain L. Lund, attacheret fra d./3. Kommandør: Generallieutenant C. D. Hegerma n n · Lindencrone.. fra 4/. Stabschef: Major F. J. Hera mb ................. Souschef: Kapitain C. A. F. Thomsen....... Adjutant: Sekondlieutenant H. H. Lüttichau .

Sekondlieutenant T. G. Rohde ............

Ritmester T. Freiesleben .................... Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant F. E. W. Paulsen ........ Attacheret: Ritmester H. F. C. G. Grev Moltke - Hvitfeldt ...

Ritmester A. W. R. Oppen - Schilden .................

Den 15/5 formerodes et nørrejydsk Armekorps med Stab: Kommandør:

Generallieutenant C. D. Hegermann-Lindencrone fra
Stabschef: Kapitain C. A. F. Thomsen ...........

Major S. Ankjær.......
Souschef: Ritmester T. Freiesleben .......
Adjutant: Premierlieutenant H. H. Lüttichau .

Premierlieutenant T. G. Rohde .......

Premierlieutenant J. E. E. Rosen................
Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant F. E. W. Paulsen........
Kommandør for Ordonnants-Afdelingen:

Premierlieutenant V. Sauerbrey.....
Attacherede: Ritmester H. F. C. G. Grev Moltke - Hvitfeldt. –

Ritmester A. W. R. Oppen-Schilden .........

[ocr errors]

FIIII!

[ocr errors]

....

[ocr errors]
[ocr errors]

Don Armekorpset underlagte 4de Divisions Stab var: Kommandør: Generalmajor J. J. Honnens ................. fra 15/5 til 15/,. Stabschef: Major F. J. Heramb.........

.. — 15/5 – 15/. Souschef: Kapitain J. B. Scholten ........

.. – 15/5 – 6/7.

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Adjutant: Kapitain C. C. Z a hlmann.......................

Premierlieutenant V. Sauerbrey....
Premierlieutenant C. C. E. Engelbrecht.........

[ocr errors]

30/11

Korpset ophævedes ved Krigsministeriets Resolution af 34/6 1864,

hvorefter 4de Arme Divisions Stab var: Kommandør:

Generallieutenant C. D. Hegermann-Lindencrone fra 15/

Generalmajor J. J. Honnens .....
Stabschef: Major S. Ankjær ....
Souschef: Ritmester T. Freiesleben ..........
Adjutant: Premierlieutenant J. E. E. Rosen ......

Premierlieutenant H. H. Lüttichau .....
Premierlieutenant T. G. Rohde ........

Premierlieutenant H. B. Dahl...
Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant F. E. W. Paulsen.......
Attacherede: Ritmester H. F. C. G. Grev Moltke - Hvitfeldt.

Ritmester A. W. R. Oppen - Schilden.........

30/11.

18.

!!!!!!!!!!

21/10

30/11 30/11:

2818.

Infanteri Reservens Stab 1864,

opløst d. 99/3.
Kommandør: Generalmajor F. C. W. Caroc.
Stabschef: Kapitain L. E. Fog.
Adjutant: Sekondlieutenant G. C. C. Zacharia e.

Sekondlieutenant E. A. A. Marcussen.
Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant C. M. Wildenradt.

« ForrigeFortsæt »