Billeder på siden
PDF
ePub

fra 27/3

Trainofficer: Kapitain H. C. L. Jenssen - Tusch
Sekretar: Hr. Lange

til

[ocr errors]

27

13

[ocr errors]

General Ryes Korps,

(fra 207, kaldet General Flindts Korps). Kommandør: Generalmajor 0. Rye ..

fra 27/3 til 10. (Oberst) Generalmajor C. L. H. Flindt..

1 1/2 Stabschef: Oberstlieutenant P. F. Steinmann.

15/4 Souschef: Kapitain H. C. J. Bech.....

1/7. (tillige Stabschef ved 6te Brigade). Adjutant: (Premierlieutenant) Kapitain J. D. Høst.....

29/2 ?!, (tillige Adjutant ved 6te Brigade). Ordonnantsofficer: Premierlieutenant F. A. Wede lfeldt.

Norsk Lieutenant Rye.. Kommandør for Ordonnants-Afdelingen: Premierlieutenant T. Freiesleben

??/3 29. Til Assistance for Oberstlieutenant J. Freiesleben i Tilfælde af Detachering: Kapitain T. C. Faaborg ..

?/9. Efterretningsvæsen: Politilieutenant J. E. Leerbek..

73 2/g.

2713

1

[ocr errors]

27

1616

27

Kommandantskabet i Fredericia 1849.
Kommandør: (Oberstlieutenant) Oberst N. C. Lunding.
Adjutant: Premierlieutenant H. D. M. Kall.
Ordonnantsofficer: (Sekondlieutenant) Premierlieutenant L. A. Lønborg.
Souskommandant: Major J. C. H. Limmich fra 18/5 til 26)

Major A. J. Jacobsen fra 26/5 til 18/8.
Pladsmajor: Kapitain F. G. Hirsch.
Vagtmesterlieutenant:

Sekondlieutenant af de vestindiske Tropper F. C. A. Castonier.

C. Armeens Hovedkvarter 1850.
Kommanderende General:

(Generalmajor) Generallieutenant G. C. Krogh ..
Stabschef: (Oberst) Generalmajor C. J. Flensborg..
Souschef: Major H. A. T. Kauffmann.
Adjutant: Kapitain J. C. Krieger

(Premierlieutenant) Kapitain F. C. Kaas.

Premierlieutenant B. F. J. Thorkelin. Ordonnants officer:

Premierlieutenant à la suite A. C. D. L. E. Greve

af Reventlow

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Ordannantsofficer:

Sekondlieutenant W. C. M. Oppenhagen

Sekondlieutenant H. J. Haderup. Expeditionssekretær: Premierlieutenant C. J. Westergaard Kommandant i Hovedkvarteret og Chef for Ordonnantskorpset:

Ritmester F. M. E. Gulstad Søofficer i Hovedkvarteret:

Kapitainlieutenant C. N. Wulff (J. P. F.?).....

Kapitain E. R. F. Dirckin ck-Holmfeld... Til Ledelse af topografiske Arbeider:

Oberstlieutenant F. W. C. Caroc

Major J. H. Mansa..
Attacheret: Major D. H. Diederichsen

Major W. F. Würtzen.
Kapitain F. G. Hirsch...

Kapitain L. H. L. Muus fra / 50 til ", 50 og
Trainkommandør: Major W. T. Barner..
Korps- Auditør: Overauditør T. A. F. Paulsen

Overauditør G. B. Bornemann.....
Korps-Intendant: Overkrigskommissær U. C. v. Schmidten
Korps-Stabslæge: Professor J. C. Bendz

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Høistkommanderende Artilleri-Officer:

Oberst J. S. Fibiger Høistkommanderende Ingenieur-Officer:

(Kapitain) Major J. C. F. Dreyer.. Høistkommanderende Kavalleri-Officer:

Generalmajor C. L. H. Flindt..

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Iste Arme Divisions Stab 1850-51.

6

Kommandør: Generalmajor C. F. Moltke
Stabschef: Oberstlieutenant P. F. Steinmann.
Souschef: Kapitain H. C. J. Beck
Adjutant: Kapitain T. A. Höhling

Premierlieutenant W. E. A. Bülow..
Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant R. S. Hoffmann..
Kommandør for Ordonnants-Afdelingen:

Premierlieutenant T. Freiesleben...
Attacheret: Oberstlieutenant M. F. Baron Haxthausen...

fra 16 50 til 1/ 51.

1. 50 42 51. 1/6 50

1/2 51. 1/6 50

1/2
, 51.

1, 51. 1/6 50 1, 51.

[ocr errors]
[blocks in formation]

3die Infanteri Brigade og det til Sydslesvig detacherode Korps. Kommandør: Oberst C. A. Schepelern fra / 50 til 50 og fra 5/1150 til 1/2 51. Oberst J. H. G. Irminger..

%, 50

5/1151. Stabschef: Kapitain H. W. Mathiesen..

1/6 50

1, 51. Adjutant: Premierlieutenant H. Glahn

1/6 50

1/2 51. Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant A. M. Borberg.

1/6 50 17, 51. Til Disposition: Oberstlieutenant H. Helgesen..

5/8 50

12 51. Kapitain J. A F. Hoffmann..

5/8 50

1/2 51.

[ocr errors]

2den Arme Divisions Stab 1850–51.

31/, 50.

518

Kommandør: Generalmajor F. A. Schleppegrell...

Generalmajor C. J. de Meza... Stabschef: Oberstlieutenant C. E. J. Bülow.

Major J. P. A. Wøris høffer. Souschef: Kapitain T. C. Fa ab org

Ritmester F. C. A. Bauditz

Kapitain P. J. F. Bauditz. Adjutant: Kapitain P. J. F. Bauditz

(Premierlieutenant) Kapitain 0. F. Vaupell...

(Premierlieutenant) Kapitain C. Schøller... Ordonnantsofficer: Ritmester C. A. Schumacher

Premierlieutenant G. Hansen

Sekondlieutenant C. A. F. Thomsen..
Sekretær: Lange.
Kommandør for Ordonnants- Afdelingen:

Premierlieutenant A. W. Gerlach..
Til Ledelse af topografiske Arbeider: Major J. H. Mansa
Til Disposition: Oberstlieutenant H. Helgesen

Major D. H. Diederichsen

fra 46 50 til 25%, 50.

25%, 50 1/2 51.

%6 50 25, 50. 25/2 50 1/2 51. 1/6 50 1/8 50

5/8 50. 578 50 1, 51. %6 50

5/8 50. 6 50 '/2 51. 6 50 1/2 51. %6 50

110 51. 30%, 50

") 51. 50 6 50 /: 50.

30/1

[ocr errors]
[blocks in formation]

D. Armeens Hovedkvarter 1864.

2/3

517

Kommanderende General: Generallieutenant C. J. de Meza ... fra 4/1 til 8/2.

(fung.) Generallieutenant M. Lüttichau.... 8/2 29/

Generallieutenant G. D. Gerlach...

Generallieutenant P. F. Steinmann Stabschef: Oberst H. A. T. Kauffmann

(Major) Oberstlieutenant F. C. Stjernholm Souschef: (Kapitain) Major S. L. C. Rosen

4/1 18/ Ritmester J. Z. Schroll...

20%

Blg. 30/11. 8/2

비 8/2

30/11:

4•

30/12.

2/3

% 2976 30/11: 8/3.

30

0/11.

1

30/11,

914

[ocr errors]

31/1

Personel-Adjutant: Premierlieutenant C. H. L. Giese

fra 46 til 8/2. Sekondlieutenant L. H. Westphal

27, Til Tjeneste i Hovedkvarteret: Kapitain C. E. Meldahl ....

% 20. Ritmester H. C. W. F. Deichmann

48 Premierlieutenant E. G. Gotschalck ...

4/1 Premierlieutenant F. F. Jacobi...

4/1 Premierlieutenant W. F. Grev Ahlefeldt-Laurvig. 4/1 Premierlieutenant A. L. le Maire...

4/1 (Sekondlieutenant) Premierlieutenant C. A. S. Dalberg 41 Kapitain F. E. Bille

8/3 Ritmester V. F. G. Bülow

30/11. Kapitain C. C. Z a hlmann

25/4

15. Kapitain à la suite F. A. Moltke

6/s. Major N. S. Kühle... Kapitain J. C. Blom...

1/11. Ordonnantsofficer: Premierlieutenant A. C. N. W. Holstein

471
Sekondlieutenant C. Grev Moltke-Bregentved 15/2
Bureauchef: Fuldmægtig i Krigsministeriet,
Premierlieutenant C. J. Westergaard..

30/11. Kommandant i Hovedkvarteret og Kommandør for Ordonnantskorpset: Ritmester C. E. Hansen.

41 Premierlieutenant C. R. v. d. Maase...

28/9 Kommandør for Krigstelegrafen og Armeens Topografer:

Oberstlieutenant W. H. F. Abrahamson. Søofficer i Hovedkvarteret: Orlogskapitain F. Frøhlich..

4/1 Korps-Auditør: Overauditør N. Tvede ...

%

14 Overauditør V. C. Ussing

7% 30/u: Korps-Intendant: Overkrigskommissær U. C. v. Schmidten.

28/6 Kammerjunker C. C. H. Rømer

28/6 Korps-Stabslæge: Professor J. Rørby..

4/ 19/ Korps-Dyrlæge: Stabsdyrlæge C. L. Friis

1

904 2818:

28

30/11.

23

30/11.

8.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

fra */ til 29/2

Iste Arme Divisions Stab 1864.
Kommandør: Generallieutenant G. D. Gerlach

(fung.) Generalmajor F. C. W. Caroc
Generalmajor C. A. Vogt...

118

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

167

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Kommandør: Generalmajor P. F. Steinmann..

Oberst H. A. T. Kauffmann

Generallieutenant G. D. Gerlach Stabschef: Major F. C. Stjernholm..

Kapitain J. C. Blom

Kapitain P. Klingsey...
Souschef: Ritmester J. Z. Schroll

Kapitain C. E. Meldahl.
Adjutant: Sekondlieutenant L. H. Westphal.

Sekondlieutenant C. Söltoft....
Sekondlieutenant P. E. M. Ramsing.
Kapitain à la suite F. A. Moltke
Premierlieutenant A. C. N. W. Holstein ....
Premierlieutenant W. F. Grev Ahlefeldt-Laurvig
Premierlieutenant L. H. Westphal
Premierlieutenant C. G. F. Rönnov ...

(tillige Adjutant ved Kommandoen paa Als fra 27/4 til 29%). Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant W. F. Bendz.

[ocr errors]

2511

3

3

11/ 26/3 21/4 877 7. ??/4

31/10 21/7. 677. $7 2017

27

30/11 2719

27

[merged small][ocr errors]

2den Arme Divisions Stab 1864.

[blocks in formation]

Kommandør: Generalmajor P. H. C. du Plat

Generalmajor C. A. Vogt....

Generalmajor E. H. C. Wilster Stabschef: Major E. F. Schau..

Ritmester J. Z. Schroll...

Kapitain C. M. W. Tvermoes
Souschef: Kapitain A. J. C. E. Madsen..

Kapitain J. B. Scholten....
Adjutant: (Sekondlieutenant, Premierlieutenant), Kapitain M. S.

F. Hedem ann..
Ritmester F. F. Kjær..
Sekondlieutenant A. Harttung

Premierlieutenant H. E. E. Nysted
Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant H. C. W. Harbo e

4/1
6/7

30

[ocr errors]

11.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

3die Arme Divisions Stab 1864. Kommandør: Generalmajor P. F. Steinmann

(fung.) Generalmajor E. H. C. Wilster
Generalmajor F. C. W. Caroc...

(Oberst) Generalmajor J. A. P. F. Wørish øffer Stabschef: Kapitain J. C. Blom.

Kapitain J. A. F. Hoffmann
Kapitain L. E. Fog..
Kapitain J. C. Blom

2616

2676 30/11:

4/1
%

8

2

24/3

81/10 30/11:

1/11

« ForrigeFortsæt »