Billeder på siden
PDF

Trainofficer: Kapitain H. C. L. Jenssen -Tusch . . . . . . . . . . . . fra ”/2
Sekretær: Hr. Lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

General Ryes Korps,
(fra */, kaldet General Flindts Korps).

Kommandør: Generalmajor O. Rye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra ”/,
(Oberst) Generalmajor C. L. H. Flindt. . . . . . . . . . /
Stabschef: Oberstlieutenant P. F. Steinmann. . . . . . . . . . . . . . . . */4
Souschef: Kapitain H. C. J. Bech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”g
(tillige Stabschef ved 6te Brigade).
Adjutant: (Premierlieutenant) Kapitain J. D. Høst . . . . . . . . . . . . ”/s
(tillige Adjutant ved 6te Brigade).
Ordonnantsofficer: Premierlieutenant F. A. Wede lfeldt . . . . . . ”/,
Norsk Lieutenant Rye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Kommandør for Ordonnants-Afdelingen:
Premierlieutenant T. Freies le ben . . . . . . . . . . . . . . . . ”/s
Til Assistance for Oberstlieutenant J. Freie sleben i Tilfælde af Detachering:
Kapitain T. C. Faaborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */
Efterretningsvæsen: Politilieutenant J. E. Leerbek. . . . . . . . . . . ”,

Kommandantskabet i Fredericia 1849.

Kommandør: (Oberstlieutenant) Oberst N. C. Lunding.

Adjutant: Premierlieutenant H. D. M. Kall.

Ordonnantsofficer: (Sekondlieutenant) Premierlieutenant L. A. Lønborg.

Souskommandant: Major J. C. H. Limmich fra */5 til */5.
Major A. J. Jacobsen fra */5 til */s.

Pladsmajor: Kapitain F. G. Hirsch.

Vagtmesterlieutenant:

Sekondlieutenant af de vestindiske Tropper F. C. A. Castonier.

C. Armeens Hovedkvarter 1850,

Kommanderende General:

(Generalmajor) Generallieutenant G. C. Krogh ... fra /g 50 til Stabschef: (Oberst) Generalmajor C. J. Flensborg. . . . . . . /g 50 – Souschef: Major H. A. T. Kauffmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . /g 50 – Adjutant: Kapitain J. C. Krieger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /g 50 –

(Premierlieutenant) Kapitain F. C. Kaas. . . . . . . . /g 50 –

Premierlieutenant B. F. J. Thorkelin . . . . . . . . . /g 50 – Ordonnantsofficer:

Premierlieutenant à la suite A. C. D. L. E. Greve
af Reventlow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /g 50 –

til

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ordannantsofficer: -
Sekondlieutenant W. C. M. Oppen hagen . . . . . . fra / 50 til / 51.
Sekondlieutenant H. J. Haderup . . . . . . . . . . . . . . / 50 /2 51.
Expeditionssekretær: Premierlieutenant C. J. Westergaard – / 50 – /, 51.
Kommandant i Hovedkvarteret og Chef for Ordonnantskorpset:
Ritmester F. M. E. Gulstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 50 – /, 51.
Sø0fficer i Hovedkvarteret:
Kapitainlieutenant C. N. Wulff (J. P. F.?). ..... / 50 /s 50.
Kapitain E. R. F. Dirckinck-Holmfeld. . . . . . . /s 50 – /2 51.
Til Ledelse af topografiske Arbeider:
Oberstlieutenant F. W. C. Caroc . . . . . . . . . . . . . . / 50 / 51.
Major J. H. Man sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /s 50 – / 51.
Attacheret: Major D. H. Diederichsen . . . . . . . . . . . . . . . . . /s 50 /1250.
Major W. F. Würtzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 50 –", 51.
Kapitain F. G. Hirsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –*/; 50 – /2 51.
Kapitain L. H. L. Muus fra / 50 til "/9 50 og /1150 – / 51.
Trainkommandør: Major W. T. Barner. . . . . . . . . . . . . . . . . . / 50 – / 51.
Korps-Auditør: Overauditør T. A. F. Paulsen . . . . . . . . . . . / 50 – */1051.
Overauditør G. B. Bornemann. . . . . . . . . . . –*/1050 – /, 51.
Korps-Intendant: Overkrigskommissær U. C. v. Schmidten – / 50 – /2 51.
Korps-Stabslæge: Professor J. C. Bendz . . . . . . . . . . . . . . . . / 50 –*/1 51.

Høistkommanderende Artilleri-Officer:

Oberst J. S. Fibiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra / 50 til / 51. Høistkommanderende Ingenieur-Officer:

(Kapitain) Major J. C. F. Dreyer. . . . . . . . . . . . . . / 50 /, 51. Høistkommanderende Kavalleri-Officer:

Generalmajor C. L. H. Flind t . . . . . . . . . . . . . . . . . / 50 /, 51.

Iste Arme Divisions Stab 1850—51.

Kommandør: Generalmajor C. F. Moltke . . . . . . . . . . . . . . . fra / 50 til / 51.
Stabschef: Oberstlieutenant P. F. Steinmann. . . . . . . . . . . . / 50 /2 51.
Souschef: Kapitain H. C. J. Beck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /g 50 /2 51.
Adjutant: Kapitain T. A. Höhling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 50 – / 51.
Premierlieutenant W. E. A. Bülow . . . . . . . . . . . . / 50 /2 51.
Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant R. S. Hoffmann . . . . . /g 50 /2 51.
Kommandør for Ordonnants-Afdelingen:
Premierlieutenant T. Freie sleben. . . . . . . . . . . . . /g 50 – /2 51.

Attacheret: Oberstlieutenant M. F. Baron Haxthausen . . . ; 50 - ", 51. 3die Infanteri Brigade og det til Sydslesvig detacherede Korps. Kommandør: Oberst C.A. Schepelern fra / 50 til °g 50 og fra */1150 til */2 51. Kommandør: Generalmajor P. F. Steinmann. . . . . . . . . . . . . . . . Oberst H. A. T. Kauffmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generallieutenant G. D. Gerlach . . . . . . . . . . . . . . Stabschef: Major F. C. Stjernholm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitain J. C. Blom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitain P. Kling sey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Souschef: Ritmester J. Z. Schroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitain C. E. Meldahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjutant: Sekondlieutenant L. H. Westphal. . . . . . . . . . . . . . . . Sekondlieutenant C. Söltoft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekondlieutenant P. E. M. Ramsing . . . . . . . . . . . . . . Kapitain à la suite F. A. Moltke . . . . . . . . . . . . . . . . . Premierlieutenant A. C. N. W. Holstein . . . . . . . . . . Premierlieutenant W. F. Grev Ahlefeldt-Laurvig Premierlieutenant L. H. Westphal . . . . . . . . . . . . . . . Premierlieutenant C. G. F. Rönn ov . . . . . . . . . . . . . . . (tillige Adjutant ved Kommandoen paa Als fra */4 til */g). Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant W. F. Bendz . . . . . . . . . . .

Oberst J. H. G. Irminger. . . . . . . . . . . . . . . . . °/9 50 – °/11 51. Stabschef: Kapitain H. W. Mathiesen. . . . . . . . . . . . . . . . . */s 50 – /2 51. Adjutant: Premierlieutenant H. Glahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . */s 50 – /2 51. Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant A. M. Borberg . . . . . . */s 50 – / 51. Til Disposition: Oberstlieutenant H. Helgesen. . . . . . . . . . . */s 50 – /, 51. Kapitain J. A. F. Hoffmann . . . . . . . . . . . . */s 50 – /2 51.

2den Arme Divisions Stab 1850–5l.

Kommandør: Generalmajor F. A. Schleppegrell. . . . . . . fra / 50 til */, 50.
Generalmajor C. J. de Meza. . . . . . . . . . . . . . */, 50 – /2 51.
Stabschef: Oberstlieutenant C. E. J. Bülow... . . . . . . . . . . / 50 – */, 50.
Major J. P. A. Wørishøffer. . . . . . . . . . . . . . . . */; 50 – /, 51.
Souschef: Kapitain T. C. Faaborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */s 50 – */ 50.
Ritmester F. C. A. Bauditz . . . . . . . . . . . . . . . . /s 50 °/s 50.
Kapitain P. J. F. Bauditz . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ”/s 50 – */2 51.
Adjutant: Kapitain P. J. F. Bauditz . . . . . . . . . . . . . . . ... /s 50 – */s 50.
(Premierlieutenant) Kapitain O. F. Vaup ell... */s 50 – /2 51.
(Premierlieutenant) Kapitain C. Schøller. . . . . /6 50 – /2 51.
Ordonnantsofficer: Ritmester C. A. Schumach er . . . . . . . /6 50 /1051.
Premierlieutenant G. Han se n . . . . . . . . °/, 50 – /2 51.
Sekondlieutenant C. A. F. Thomsen. . °/ 50 – /2 51.
Sekretær: Lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /6 50 /s 50.
Kommandør for Ordonnants-Afdelingen:
Premierlieutenant A. W. Gerlach . . . . . . . . . . . . . /6 50 /2 51.
Til Ledelse af topografiske Arbeider: Major J. H. Mansa /s 50 – /s 50.
Til Disposition: Oberstlieutenant H. Helgesen . . . . . . . . . */s 50 – */s 50.
Major D. H. Die derichsen . . . . . . . . . . . °/ 50 – /s 50.

D, Armeens Hovedkvarter 1864.

Kommanderende General: Generallieutenant C. J. de Meza ... fra */1 til °/2.

(fung.) Generallieutenant M. Lüttichau. ... */2 */2. Generallieutenant G. D. Gerlach... */3 °/7. Generallieutenant P. F. Steinmann °/7 */11. Stabschef: Oberst H. A. T. Kauffmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */1 */2. (Major) Oberstlieutenant F. C. Stjernholm ....... */2 */11. Souschef: (Kapitain) Major S. L. C. Rosen . . . . . . . . . . . . . . . . . – */1 */4. Ritmester J. Z. Schroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */ °/11.

Personel-Adjutant: Premierlieutenant C. H. L. Giese . . . . . . . . . fra */1
Sekondlieutenant L. H. Westphal . . . . . . . . °/s
Til Tjeneste i Hovedkvarteret:
Kapitain C. E. Meldahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */1
Ritmester H. C. W. F. Deichmann . . . . . . . . . . . . . . . */1
Premierlieutenant E. G. Gotschalck . . . . . . . . . . . . . . */1
Premierlieutenant F. F. Jacobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */1
Premierlieutenant W. F. Grev Ahlefeldt-Laurvig. */1
Premierlieutenant A. L. le Maire. . . . . . . . . . . . . . . . . . */1
(Sekondlieutenant) Premierlieutenant C.A. S. Dalberg */1
Kapitain F. E. Bille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */s
Ritmester V. F. G. Bülow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "/4
Kapitain C. C. Zahlmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –*/,
Kapitain à la suite F. A. Moltke . . . . . . . . . . . . . . . . . . */
Major N. S. Kühle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */7
Kapitain J. C. Blom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */
Ordonnantsofficer: Premierlieutenant A. C. N. W. Holstein . . . */

Sekondlieutenant C. Grev Moltke-Bregentved */2
Bureauchef: Fuldmægtig i Krigsministeriet,
Premierlieutenant C. J. Westergaard */1

Kommandant i Hovedkvarteret og Kommandør for Ordonnantskorpset:

Ritmester C. E. Hansen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */1
Premierlieutenant C. R. v. d. Maase. . . . . . . . . . . . . . . */g
Kommandør for Krigstelegrafen og Armeens Topografer:
Oberstlieutenant W. H. F. Abrahamson . . . . . . . . . . . */1
Søofficer i Hovedkvarteret: Orlogskapitain F. Frøhlich . . . . . . . */1
Korps-Auditør: Overauditør N. Tvede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */
Overauditør V. C. Ussing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */1
Korps-Intendant: Overkrigskommissær U. C. v. Schmidten . . . */1
Kammerjunker C. C. H. Rømer . . . . . . . . . . . . */
Korps-Stabslæge: Professor J. Rørby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */1
Korps-Dyrlæge: Stabsdyrlæge C. L. Friis . . . . . . . . . . . . . . . . . . /1
Høistkommanderende Artilleri-Officer:
Generallieutenant M. Lüttichau . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra */1
Oberst J. Vahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */
Høistkommanderende Ingenieur-Officer:
Oberstlieutenant J. C. F. Dreyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . */
|ste Arme Divisions Stab 1864.
Kommandør: Generallieutenant G. D. Gerlach . . . . . . . . . . . . . . fra */
(fung.) Generalmajor F. C. W. Caroc . . . . . . . . . . */s

Generalmajor C. A. Vogt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”/s

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

2den Arme Divisions Stab 1864.

Kommandør: Generalmajor P. H. C. du Plat . . . . . . . . . . . . . . . Generalmajor C. A. Vogt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generalmajor E. H. C. Wilster . . . . . . . . . . . . . . . Stabschef: Major E. F. Schau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ritmester J. Z. Schroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitain C. M. W. Tvermoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Souschef: Kapitain A. J. C. E. Madsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitain J. B. Scholten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjutant: (Sekondlieutenant, Premierlieutenant), Kapitain M. S. F. He de mann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ritmester F. F. Kjær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekondlieutenant A. Harttung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Premierlieutenant H. E. E. Nysted . . . . . . . . . . . . . . . Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant H. C. W. Harbo e . . . . . .

3die Arme Divisions Stab 1864.

Kommandør: Generalmajor P. F. Steinmann . . . . . . . . . . . . . . (fung.) Generalmajor E. H. C. Wilster . . . . . . . . Generalmajor F. C. W. Caro c. . . . . . . . . . . . . . . . . (Oberst) Generalmajor J. A. P. F. Wøris høffer Stabschef: Kapitain J. C. Blom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitain J. A. F. Hoffmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitain L. E. Fog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitain J. C. Blom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« ForrigeFortsæt »