Billeder på siden
PDF

Forpleiningskorpsets Skole i Vildersgadens Kaserne — paa følgende Undtagelser nær:

fra 25/1—25/5 ... Foraarsrekrutholdet i Citadellet Frederikshavns Kaserner, - 27/10-_24/11 . Efteraarsrekrutholdet i Sølvgadens Kaserne.

Sundhedstropperne

i Vildersgadens Kaserne.

Det militaire Gendarmerikorps i følgende for Korpset oprettede Kaserner, nemlig:

paa Gasværksvei Nr. 15 med plads for 60 Mand og 20 Heste, i til 15/4 paa Amalienborg

36 - - 36 - og/

Den virkepaa Frederiksberg

23 - - 10 - ."

lige Styrke

ringere og 36 - - 36 – og

vexlende. 4 | paa Frederiksberg

34 - - 10 - .

[ocr errors]

fra 151.

paa Amalienborg

Il

[ocr errors]

Anmærkning: 1. I Belægningstiden er angivet inkl. saavel Indryknings- som

Udrykningsdagen. 2. Samtlige Afdelinger have havt de ved dem oprettede Skoler

anbragte i de dem fast anviste Kasernelokaler, paa følgende

Undtagelser nær: 2det Artilleriregiment har havt Sergentskolen for Feltartilleriet anbragt i Ny

Artillerikaserne, og 2den Artilleribataillon har havt Sergentskolen for Fæstningsartilleriet anbragt

i Classenske Legatskoles Lokaler, i Strandgadens Kaserne.

Tillæg II.

Armeens Stabe i de 2 slesvigske Krige.

A.

Armeens Hovedkvarter 1848.

25/7.

25

– 29/10

[ocr errors]

.2010

Kommanderende General: Generalmajor H. C. G. F. Hedemann

Generalmajor G. C. Krogh..........
Stabschef: (Kapitain, Major) Oberstlieutenant W. H. F. A. Læssøe
Adjutant: Kapitain T. C. Faaborg .....

Premierlieutenant 0. C. S. A. Bülow.
Premierlieutenant W. H. F. Abrahamsen...
Premierlieutenant C. A. Buchwaldt..........

Premierlieutenant T. A. Höhling ...
Personel Adjutant: Premierlieutenant C. W. L. Dreyer

Major P. H. G. du Plat..

Premierlieutenant F. L. Brock ....
Expeditionssekretær: H. P. Holst...........................
Kommandant i Hovedkvarteret: Kapitain G. H. Lasson ......
Artilleri-Officer i Hovedkvarteret: Kapitain C. C. S. Lund dahl
Søofficer i Hovedkvarteret: Kapitainlieutena it F. C. G. Muxoll
Til Ledelse af topografiske Arbeider: Kapitain J. H. Mansa ...
Til Disposition: Major H. F. Trepka .......

Major C. C. Holm ...
Kapitain W. T. S. Römeling ...........
Kapitain H. E. Holten-Bechtolsheim .....
Jægermester N. F. B. Sehested ............
Hofjægermester T. G. C. F. de Thygeson....

Kammerherre, Baron C.F.G. B. Blixen-Finecke
Korps-Intendant: Overkrigskommissær U. C. v. Schmidten ...
Korps-Auditør: Overauditør 0. Lund ........
Korps-Stabslæge: Professor J. C. Bendz ...........
Korps-Dyrlæge: Regimentsdyrlæge D. G. Ringheim.
Trainkommandør: Kapitain J. T. Wegener ...
Depotofficer: Kapitain H. E. Holten-Bechtolsheim ....

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII i III III

31111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1oPad .......................

[ocr errors]

Høistkommanderende Artilleri-Officer: Major C. J. de Meza... fra 3073 til 29/10. Høistkommanderende Ingenieur-Officer: Major N. C. Lunding. -. 30g – 29/10

« ForrigeFortsæt »